Kies uw taal

RedPoints

Deelnamevoorwaarden aan het RedPoints Spaarprogramma

1. Verantwoordelijkheid

De manager van het RedPoints Spaarprogramma is:

Shop Apotheke BV
Erik de Rodeweg 11-13
NL-5975 WD Sevenum

(hierna "FARMALINE" genoemd)

2. Geschiktheid

Alleen personen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, komen in aanmerking voor deelname.

3. Lidmaatschap

3.1 Deelname aan het RedPoints Spaarprogramma is gratis. Registratie is alleen online mogelijk op  https://www.farmaline.be/redpoints/.

3.2 Als je in aanmerking komt (zie 2. Geschiktheid), begint je deelname aan het RedPoints Spaarprogramma onmiddellijk nadat je registratie is gevalideerd.

4. RedPoints Spaarprogramma

Als lid van het RedPoints Spaarprogramma profiteer je van een reeks voordelen. Het spaarprogramma van RedPoints behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze voordelen te wijzigen, aan te vullen of te beperken. Een actueel overzicht van alle voordelen van het spaarprogramma van RedPoints is te vinden op https://www.farmaline.be/redpoints/.

4.1 Accumulatie van RedPoints

Als lid van het programma kan je "RedPoints" verdienen wanneer je koopt bij www.farmaline.be. Ga naar https://www.farmaline.be/redpoints/details voor meer informatie over het verdienen van RedPoints.

4.2 RedPoints wachten op bevestiging

RedPoints die je verzamelt bij aankoop op de site www.farmaline.be worden toegekend binnen 15 dagen na de datum van verzending van je bestelling. Voorafgaand aan deze, zullen deze RedPoints worden beschouwd als "RedPoints in afwachting van bevestiging". Je RedPoints worden pas daarna toegekend, op voorwaarde dat er geen annulering of wijziging van de bestelling heeft plaatsgevonden (exclusief claims onder de garantie).

4.3 Geldigheid en verval van de RedPoints

De verworven RedPoints zijn 6 maanden geldig vanaf de datum van het tegoed en vervallen als er gedurende deze periode geen bestelling op het bijbehorende account is geplaatst. Bovendien vervallen alle ongebruikte RedPoints na 3 jaar.

4.4 Kennisgeving van het aantal RedPoints

Je wordt regelmatig op de hoogte gehouden van het huidige bedrag van je RedPoints. De kennisgeving gebeurt elektronisch (e-mail) of per post.

4.5 De ​​voorwaarden van het RedPoints Spaarprogramma ten tijde van de transactie zijn van toepassing.
4.6 Als de voorwaarden en voordelen van het RedPoints Spaarprogramma worden gewijzigd, aangevuld of beperkt, word je hiervan op de hoogte gebracht.
4.7 Bonussen en winsten in natura mogen niet worden ingewisseld voor andere producten of bedragen.

Garantieclaims voor bonussen en winsten in natura moeten voldoen aan de toepasselijke wetgeving. Elke contante betaling voor "diensten met toegevoegde waarde" is uitgesloten.

4.8 De annulering van een contract (bijvoorbeeld omruiling) betekent niet dat de aankoop is opgenomen als onderdeel van de programmavoordelen.

5. Beëindiging

Je kan je deelname aan het spaarprogramma van RedPoints op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen door schriftelijke communicatie (bijvoorbeeld per e-mail). Beëindiging van het RedPoints Spaarprogramma zonder reden is mogelijk met een opzegtermijn van vier weken. Het recht van de partijen op een buitengewone beëindiging om een ​​goede reden wordt niet aangetast. De verzamelde Redpoints vervallen op het moment van opzegging.

6. Wijziging van de deelnamevoorwaarden

FARMALINE behoudt zich het recht voor om de deelnamevoorwaarden te allen tijde te wijzigen of te verwijderen, mits je per e-mail op de hoogte wordt gebracht met een opzegtermijn van minimaal 30 dagen. Als je vóór het verstrijken van deze periode geen bezwaar maakt tegen de wijziging, is deze van toepassing vanaf de opgegeven datum. Als je niet akkoord gaat met de nieuwe deelnamevoorwaarden, kan je schriftelijk bezwaar maken tegen de wijziging (bijvoorbeeld per e-mail) of je deelname aan het spaarprogramma van RedPoints beëindigen. Als je bezwaar maakt tegen de wijziging, zijn de bovenstaande voorwaarden van toepassing. In dit geval behoudt FARMALINE het recht om je deelname aan het programma te annuleren.

Versie 1.0; Bijgewerkt op 01.01.2020