X-Off Insect Repellent Roll-On 1+1 GRATIS 2x60 ml

X-Off  
0 Reviews
  Schrijf een review
€ 12,50
Promotie

Omschrijving van X-Off Insect Repellent Roll-On 1+1 GRATIS

Tegen muggen en teken.

Actief bestanddeel: Eucalyptus citriodora oil, hydrated, cyclized; CAS 1245629-80-4 in een concentratie van 12,5% (125 ml/L). Eucalyptus citriodora oil wordt verkregen uit olie en eucalyptus (citroen) extract en heeft een in doeltreffendheidsstudies bewezen afwerende actie op insecten.

Werking: doeltreffende bescherming, tegen muggen- en tekenbeten.

Duur van bescherming: 6 à 8uur, vastgesteld tijdens werkzaamheidstests.

Indicatie

Tegen muggen en teken.

Ingrediënten X-Off Insect Repellent Roll-On 1+1 GRATIS

Citriodiol® (Eucalyptus citriodora oil, hydrated, cyclized; CAS 1245629-80-4) in een concentratie van 12,5% (125 ml/L).

Waarschuwing

Waarschuwing: H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. EUH 208 - Bevat Citronellal, Citronellol, Eucalyptol en Limonene. Kan allergische reacties veroorzaken. / P102 - Buiten bereik van kinderen houden. P305+P351+P338
 
IN GEVAL VAN CONTACT MET DE OGEN grondig en meermaals spoelen met water. In geval van contactlenzen, dezeverwijderen en doorgaan met spoelen. / P337 + P313 - Bij aanhoudende oogirritatie een arts consulteren. Bewaring bij een temperatuur tussen 5 en 25°C. Op een droge plaats, uit het zonlicht en weg van andere warmtebronnen in de originele verpakking bewaren.
€ 12,50

X-Off Insect Repellent Roll-On 1+1 GRATIS kopen

Je kan X-Off Insect Repellent Roll-On 1+1 GRATIS van het merk X-Off , geproduceerd door CERES PHARMA , bestellen in België bij FARMALINE via de verzameling Lente Deals of via de volgende categorie:
Welzijn & Gezondheid > Insecten > Preventief
Welzijn & Gezondheid > Reisapotheek > Anti-insecten