Op voorraad
Premium avondlevering

In sommige postcodes kunnen we je bestelling dezelfde dag leveren indien je voor 10u30 besteld. De levering gebeurt 's avonds tussen 18u00 en 22u00.

Avondlevering

In sommige postcodes kunnen we je bestelling de volgende werkdag leveren tijdens de avond. De levering vindt dan plaats tussen 18u00 en 22u00.

Wordt vandaag verzonden

Dit product is voorradig. Farmaline garandeert dat 87%* van de bestellingen geplaatst en betaald voor 13u00, nog dezelfde dag verwerkt en verzonden worden. *Dit getal is gebaseerd op de afgelopen 4 weken.

Verzending binnen 1 werkdag

Dit product is voorradig maar de bestelling kan vandaag niet meer verwerkt worden. Ons voorraadsysteem houdt rekening met het tijdstip waarop u de bestelling plaatst, de hoeveelheid die u bestelt en de huidige werkdruk in ons magazijn.

Verzending binnen 2 werkdagen

Dit product is voorradig in een depot van een distributeur die minder frequent aan Farmaline levert. De verwerkingstijd van uw bestelling wordt hierdoor iets langer.

Tijdelijk niet beschikbaar

Dit product is tijdelijk niet voorradig. Noch bij ons, noch bij de groothandel, noch bij de fabrikant. Laat uw emailadres achter en ontvang een notificatie zodra het terug beschikbaar is.

Uit handel

Wij hebben informatie ontvangen van de groothandel of de fabrikant dat dit product niet langer beschikbaar zal zijn.

€ 9,39
€ 5,82
Promotie 38% korting
 • Klanten geven Farmaline een 9,4/10
 • Gratis expresslevering vanaf € 39
 • Discrete afhandeling in +3000 afhaalpunten
 • Groot assortiment, kleine prijzen

Dit is een geneesmiddel
Bijsluiter van Spidifen 400mg 30 tabletten

Omschrijving

Wat is Spidifen 400 mg tabletten?
Het actieve bestanddeel van Spidifen 400 mg tabletten is ibuprofen. Ibuprofen behoort tot de groep van de zogenaamde niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAIDs) die pijnstillende, koortswerende en ontstekingsremmende eigenschappen hebben. Bij tandpijn is een relevante pijnverlichting waarneembaar binnen 25-30 minuten.

Indicatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
Spidifen 400 mg tabletten kan gebruikt worden voor de verlichting van pijn in de volgende situaties:
 • tandpijn
 • hoofdpijn
 • koorts
 • menstruatiepijn zonder aanwijsbare oorzaak (primaire dysmenorrhoea)

Gebruik

HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?
Gebruik dit middel altijd precies zoals beschreven wordt in deze bijsluiter. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. De gebruikelijke dosering voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar bedraagt:
1 tablet, zo nodig gevolgd door 1 tablet elke 4 tot 6 uur; maximaal 3 tabletten per 24 uur.
Dit middel is niet bestemd voor gebruik bij kinderen jonger dan 12 jaar.

Toedieningswijze en toedieningsduur:
Voor oraal gebruik.
Neem de tablet in met een glas water (200 ml).
Gebruik Spidifen 400 mg tabletten niet langer dan 7 dagen of in hogere doses zonder een arts te raadplegen.
Als u problemen met de nieren, de lever of het hart heeft, moet de dosering verlaagd worden.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
Wanneer u te veel van Spidifen 400 mg tabletten heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker, of contacteer het Antigifcentrum (070/245.245).
 
Wanneer u meer Spidifen 400 mg tabletten ingenomen heeft dan toegestaan of als een kind per ongeluk dit geneesmiddel ingenomen heeft, moet u onmiddellijk naar uw arts of de dichtstbijzijnde spoedafdeling gaan en de verpakking van uw geneesmiddel en deze bijsluiter meenemen.

De mogelijke verschijnselen zijn misselijkheid, buikpijn, overgeven (kan bloedbraken zijn), diarree (met bloed) , hoofdpijn, oorsuizen, verwardheid, trillende oogbewegingen en dubbel zien. Bij hoge doseringen werden slaperigheid, pijn op de borst, hartkloppingen, verminderd bewustzijn, aanvallen van bewusteloosheid met spiertrekkingen (convulsies, vooral bij kinderen), zwakte en duizeligheid, bloed in urine, het koud aanvoelen van het lichaam en ademhalingsproblemen gemeld.

In geval van een ernstige intoxicatie kunnen ook nierfunctiestoornissen, te lage bloeddruk, vermindering van het bewustzijn of coma optreden.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?
Wanneer u Spidifen 400 mg tabletten vergeten bent in te nemen kunnen uw klachten aanhouden of in ernst toenemen. Het is raadzaam uw normale gebruik verder te zetten. Neem geen dubbele dosis Spidifen 400 mg tabletten om een vergeten dosis in te halen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Ingrediënten

De werkzame stof in dit middel is ibuprofen (als L-arginezout). Eén tablet bevat 400 mg ibuprofen.

De andere stoffen in dit middel zijn L-arginine, natriumbicarbonaat, crospovidon en magnesiumstearaat. De filmcoating bestaat uit hypromellose, saccharose, titanium dioxide (E171) en macrogol 4000.

Bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.

De meest voorkomende ongewenste effecten zijn spijsverteringsstoornissen en diarree. 

Geneesmiddelen zoals dit geneesmiddel, die tot een bepaalde groep geneesmiddelen behoren met eveneens een ontstekingsremmend en koortsverlagend effect (NSAID’s), kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd risico op een hartaanval (“hartinfarct”) of beroerte. Oedeem, hypertensie en hartfalen werden gerapporteerd in associatie met NSAID-behandeling.

Meer bijwerkingen vindt u in de bijsluiter (bijlage).

Waarschuwing

WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
 • Als u allergisch (overgevoelig) bent voor ibuprofen of één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
 • Wanneer u overgevoeligheidsreacties heeft gehad (bijv. astma aanvallen, vernauwing van de luchtwegen door kramp (bronchospasme), ontsteking van het neusslijmvlies (rhinitis), huiduitslag) na eerder gebruik van ibuprofen of andere pijnstillers (NSAIDs) zoals acetylsalicylzuur.
 • Als u een voorgeschiedenis heeft van maagdarmbloeding of perforaties van het maagdarmkanaal, gerelateerd aan een eerdere behandeling met NSAIDs.
 • Als u terugkerende zweren of bloedingen in de maag of darm (twee of meer verschillende episodes van bewezen verzwering of bloeding) heeft of heeft gehad.
 • Als u andere bloedingen zoals hersenbloedingen of colitis ulcerosa (zweer in de dikke darm) heeft.
 • Als u de neiging hebt te bloeden.
 • Als u een ernstige stoornis in de werking van de nieren en/of de lever heeft.
 • Als u meer dan 6 maanden zwanger bent (zie ook “Zwangerschap”).
 • Als u ernstig hartfalen heeft (onvoldoende pompwerking van het hart).
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Ontstekingsremmers/pijnstillers zoals ibuprofen kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd risico op hartaanval of beroerte, met name bij hoge doses. U mag de aanbevolen dosis of duur van de behandeling niet overschrijden.
 • Bespreek uw behandeling met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt: Als u hartproblemen heeft, inclusief hartfalen, angina (pijn op de borst), of als u een hartaanval,een bypass-operatie, perifere arteriële ziekte (slechte circulatie in benen of voeten als gevolg van nauwe of geblokkeerde aders) of een beroerte (inclusief 'mini-beroerte' of transiënte ischemische attack 'TIA') heeft gehad.
 • Als u hoge bloeddruk, diabetes, hoge cholesterol, een familiegeschiedenis met hartproblemen of beroerte heeft, of als u rookt. Het gelijktijdig gebruik van dit middel met NSAIDs moet vermeden worden. Bijwerkingen kunnen geminimaliseerd worden door de laagste werkzame dosis te gebruiken gedurende de kortst mogelijk periode die nodig is om de symptomen te controleren. Lange-termijn gewoontegebruik van pijnstillers kan hoofdpijn en nierproblemen veroorzaken.
 • Als u bejaard bent, aangezien u een verhoogd risico kunt hebben op bijwerkingen.
 • Ernstige gastro-intestinale bijwerkingen (bloeding, verzwering en perforatie) werden gerapporteerd bij het gebruik van NSAIDs op ieder moment van de behandeling. U moet uw arts onmiddellijk contacteren als er ernstige maagdarmklachten optreden. Als u een voorgeschiedenis heeft van maagdarmzweren, in het bijzonder indien deze gecompliceerd waren met een bloeding of perforatie, dan moet u uw arts contacteren vooraleer dit geneesmiddel in te nemen.
 • Als u een voorgeschiedenis heeft van maagdarmziekten (ulceratieve colitis, de ziekte van Crohn) aangezien hun toestand kan verergeren. U moet uw arts contacteren als er abdominale symptomen optreden.
 • Als u stollingsproblemen en lever-, hart- of nierproblemen heeft.
 • Als u een hoge bloeddruk of hartaandoeningen heeft, omdat vochtretentie en vochtophoping kunnen optreden.
 • Als u astma heeft of overgevoelig (allergisch) bent voor bepaalde stoffen, omdat dit middel spasmen ter hoogte van de bronchen kan veroorzaken.
 • Als u een infectie heeft. De typische kenmerken van een infectie, zoals pijn, zwelling en roodheid worden onderdrukt door de ontstekingsremmende eigenschappen van dit middel, zodat u een infectie minder snel zou kunnen opmerken. Wees alert voor dit effect.
 • Als u lijdt aan een ziekte die gekenmerkt wordt door een vernietiging van de vezels die de huid, organen en beenderen ondersteunen (collageenziekte, zoals systemische lupus erythematosus).
 • Als u gedurende lange tijd pijnstillers gebruikt. Hoofdpijn en nieraandoeningen kunnen optreden.
 • Als u zwanger wilt worden, aangezien er enig bewijs is dat NSAIDs een verminderde vrouwelijke vruchtbaarheid kunnen veroorzaken door een effect op de ovulatie. Dit effect is omkeerbaar bij het stoppen van de behandeling. Spidifen 400 mg tabletten kan moeilijkheden veroorzaken om zwanger te worden. U moet uw arts informeren als u plant zwanger te worden of problemen heeft om zwanger te worden.
 • Als u gezichtsstoornissen zou ontwikkelen tijdens het gebruik van dit product, stop dan met de behandeling en contacteer uw oogarts.
 • Als een leverfunctietest gepland is, omdat NSAIDs de resultaten kunnen beïnvloeden.
 • Als u een huidreactie zou ontwikkelen gedurende het gebruik. Stop de behandeling en contacteer uw arts bij het eerste optreden van huiduitslag, beschadiging van de slijmvliezen of ieder ander teken van overgevoeligheid.
Raadpleeg uw arts of apotheker indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Zwangerschap
Als u zwanger bent, vertel dit aan uw arts of apotheker, omdat het mogelijk is dat Spidifen 400 mg tabletten niet voor u geschikt is. U mag Spidifen 400 mg tabletten enkel gedurende de eerste 6 maanden van de zwangerschap gebruiken na advies van uw arts en enkel wanneer het werkelijk noodzakelijk is.
 
Spidifen 400 mg tabletten mag zeker niet gebruikt worden tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap.
 
Mocht u tijdens de therapie met Spidifen 400 mg tabletten zwanger worden, raadpleeg dan uw arts.

Borstvoeding
Kleine hoeveelheden ibuprofen kunnen worden gevonden in moedermelk; het is niet waarschijnlijk dat deze hoeveelheid bij de zuigeling enig effect veroorzaakt. Het is niet nodig de borstvoeding te onderbreken bij een kortdurende behandeling met Spidifen 400 mg tabletten aan de aanbevolen dosering.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Als u zich duizelig voelt of hoofdpijn heeft na de inname van Spidifen 400 mg tabletten, bestuur dan geen voertuig of bedien geen machines totdat u zich weer beter voelt.
 
Belangrijke informatie over de stoffen in dit middel
Spidifen 400 mg tabletten bevat sucrose (saccharose). Elke filmomhulde tablet bevat 16,7 mg sucrose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Spidifen 400 mg tabletten bevat 82,7 mg natrium per dosis. Hiermee moet rekening worden gehouden bij patiënten op een gecontroleerd natriumdieet.
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
Spidifen 400mg 30 tabletten
€ 9,39
€ 5,82
Op voorraad
Premium avondlevering

In sommige postcodes kunnen we je bestelling dezelfde dag leveren indien je voor 10u30 besteld. De levering gebeurt 's avonds tussen 18u00 en 22u00.

Avondlevering

In sommige postcodes kunnen we je bestelling de volgende werkdag leveren tijdens de avond. De levering vindt dan plaats tussen 18u00 en 22u00.

Wordt vandaag verzonden

Dit product is voorradig. Farmaline garandeert dat 87%* van de bestellingen geplaatst en betaald voor 13u00, nog dezelfde dag verwerkt en verzonden worden. *Dit getal is gebaseerd op de afgelopen 4 weken.

Verzending binnen 1 werkdag

Dit product is voorradig maar de bestelling kan vandaag niet meer verwerkt worden. Ons voorraadsysteem houdt rekening met het tijdstip waarop u de bestelling plaatst, de hoeveelheid die u bestelt en de huidige werkdruk in ons magazijn.

Verzending binnen 2 werkdagen

Dit product is voorradig in een depot van een distributeur die minder frequent aan Farmaline levert. De verwerkingstijd van uw bestelling wordt hierdoor iets langer.

Tijdelijk niet beschikbaar

Dit product is tijdelijk niet voorradig. Noch bij ons, noch bij de groothandel, noch bij de fabrikant. Laat uw emailadres achter en ontvang een notificatie zodra het terug beschikbaar is.

Uit handel

Wij hebben informatie ontvangen van de groothandel of de fabrikant dat dit product niet langer beschikbaar zal zijn.

Op voorraad
Premium avondlevering

In sommige postcodes kunnen we je bestelling dezelfde dag leveren indien je voor 10u30 besteld. De levering gebeurt 's avonds tussen 18u00 en 22u00.

Avondlevering

In sommige postcodes kunnen we je bestelling de volgende werkdag leveren tijdens de avond. De levering vindt dan plaats tussen 18u00 en 22u00.

Wordt vandaag verzonden

Dit product is voorradig. Farmaline garandeert dat 87%* van de bestellingen geplaatst en betaald voor 13u00, nog dezelfde dag verwerkt en verzonden worden. *Dit getal is gebaseerd op de afgelopen 4 weken.

Verzending binnen 1 werkdag

Dit product is voorradig maar de bestelling kan vandaag niet meer verwerkt worden. Ons voorraadsysteem houdt rekening met het tijdstip waarop u de bestelling plaatst, de hoeveelheid die u bestelt en de huidige werkdruk in ons magazijn.

Verzending binnen 2 werkdagen

Dit product is voorradig in een depot van een distributeur die minder frequent aan Farmaline levert. De verwerkingstijd van uw bestelling wordt hierdoor iets langer.

Tijdelijk niet beschikbaar

Dit product is tijdelijk niet voorradig. Noch bij ons, noch bij de groothandel, noch bij de fabrikant. Laat uw emailadres achter en ontvang een notificatie zodra het terug beschikbaar is.

Uit handel

Wij hebben informatie ontvangen van de groothandel of de fabrikant dat dit product niet langer beschikbaar zal zijn.

€ 9,39
€ 5,82
Promotie 38% korting
 • Klanten geven Farmaline een 9,4/10
 • Gratis expresslevering vanaf € 39
 • Discrete afhandeling in +3000 afhaalpunten
 • Groot assortiment, kleine prijzen

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang onze promoties en nieuwigheden via e-mail.

Inschrijven

* De kortingscode is pas geldig bij een minimum aankoopbedrag van €50, is niet van toepassing op geneesmiddelen en babyvoeding, en niet combineerbaar met andere codes

€5*
Korting!

Klanten die dit kochten, kochten ook

Redcare Neusspray | Farmaline.be

Laatste reviews en ervaringen met Spidifen 400mg

Schrijf een review
Toon alle reviews
 • Klant D gaf dit product 4 van de 5 sterren.
  4/5

  Werkt goed

  Het werkt heel goed tegen menstruatiepijn. Alleen als de pijn te hevig is kan de pijn nog wel eens doorkomen maar over het algemeen werkt deze pijnstiller heel goed. Ik ben er heel tevreden over.

 • Klant Heidi gaf dit product 5 van de 5 sterren.
  5/5

  Werkt goed

  Had tandpijn en werkt redelijk snel

 • Klant M gaf dit product 5 van de 5 sterren.
  5/5

  Pijnstilling

  Een super pijnstiller ik gebruik het al jaren als ik het nodig heb, zelfs bij een griep werkt deze beter bij mij dan paracetamol

Toon alle reviews

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang onze promoties en nieuwigheden via e-mail.

Inschrijven

* De kortingscode is pas geldig bij een minimum aankoopbedrag van €50, is niet van toepassing op geneesmiddelen en babyvoeding, en niet combineerbaar met andere codes

€5*
Korting!

Spidifen 400mg 30 tabletten

Spidifen 400mg 30 tabletten
€ 9,39
€ 5,82
Op voorraad

Spidifen 400mg kopen

Je kan Spidifen 400mg van het merk Zambon , geproduceerd door ZAMBON , bestellen in België bij FARMALINE via de volgende categorie:
Geneesmiddelen > Griep > Koorts - Spierpijn
Geneesmiddelen > Griep > Keelpijn
Geneesmiddelen > Pijn & Koorts > Pijnstillend & Koorstwerend & Ontstekingswerend
Geneesmiddelen > Mond & Tanden > Tandpijn
Geneesmiddelen > Gynaecologische Problemen > Menstruatieklachten