Farmaline Logo

Rhinospray Tramazoline 1,18 mg/ml - Verstopte Neus 15 ml spray


Op voorraad
Wordt vandaag verzonden

Dit product is voorradig. Farmaline garandeert dat 47%* van de bestellingen geplaatst en betaald voor 13u00, nog dezelfde dag verwerkt en verzonden worden. *Dit getal is gebaseerd op de afgelopen 4 weken.

Verzending binnen 1 werkdag

Dit product is voorradig maar de bestelling kan vandaag niet meer verwerkt worden. Ons voorraadsysteem houdt rekening met het tijdstip waarop u de bestelling plaatst, de hoeveelheid die u bestelt en de huidige werkdruk in ons magazijn.

Verzending binnen 2 werkdagen

Dit product is voorradig in een depot van een distributeur die minder frequent aan Farmaline levert. De verwerkingstijd van uw bestelling wordt hierdoor iets langer.

Tijdelijk niet beschikbaar

Dit product is tijdelijk niet voorradig. Noch bij ons, noch bij de groothandel, noch bij de fabrikant. Laat uw emailadres achter en ontvang een notificatie zodra het terug beschikbaar is.

Uit handel

Wij hebben informatie ontvangen van de groothandel of de fabrikant dat dit product niet langer beschikbaar zal zijn.

€ 8,47
€ 6,52
Promotie 23% korting
 • Klanten geven Farmaline een 9,4/10
 • Gratis expresslevering vanaf € 29
 • Discrete afhandeling in +3000 afhaalpunten
 • Groot assortiment, kleine prijzen

Dit is een geneesmiddel
Bijsluiter van Rhinospray Tramazoline 1,18 mg/ml - Verstopte Neus 15 ml spray

Omschrijving

Verstopte neus? Neusontsteking, neuskeelontsteking?
Rhinospray Tramazoline neusspray verlicht snel en effectief een verstopte neus bij neusontsteking en neuskeelontsteking. De neusspray Rhinospray Tramazoline werkt in 5 minuten en werkt tot 8u-10u.

Verstopte neus? Rhinospray Tramazoline, adem vrij!
 
Rhinospray Tramazoline is een geneesmiddel voor volwassenen en adolescenten vanaf 16 jaar. Er wordt aanbevolen om eerst de neus te spoelen met een zoutoplossing. Vervolgens kan bij aanhoudende congestie Rhinospray Tramazoline gebruikt worden. Uit voorzorgsmaatregel draagt het de voorkeur het gebruik van Rhinospray Tramazoline te vermijden tijdens het eerste trimester van de zwangerschap. Na het eerste trimester van de zwangerschap en tijdens de borstvoeding mag Rhinospray Tramazoline uitsluitend gebruikt worden op doktersadvies. Geen gebruik langer dan 5 opeenvolgende dagen zonder geneeskundig advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw apotheker.

 OPELLA HEALTHCARE BELGIUM MAT-BE-2000204,1.0.07/20

Indicatie

Dit product wordt gebruikt voor de symptomatische behandeling van neusverstopping, bijvoorbeeld bij neusontsteking en neuskeelontsteking. Het is geïndiceerd bij volwassenen en jongeren vanaf 16 jaar.

Gebruik

Verstuiving in de neus.

De aanbevolen dosering is:
Volwassenen en jongeren vanaf 16 jaar: eerst de neus snuiten en daarna in elk neusgat 1 verstuiving toepassen, 3 à 4 maal per dag, naargelang de behoefte. De maximale dosis bedraagt 200 microgram tot 4 keer per 24 uur.

Gebruik bij kinderen en jongeren
Niet gebruiken onder 16 jaar.

Gebruiksaanwijzing

 1. Het flesje goed schudden voor elk gebruik.
 2. Trek de beschermdop van het neusstuk.
 3. Activeer de pomp bij het eerste gebruik of als de pomp langer dan 24 uur niet is gebruikt: hou het flesje vast met de duim op de onderkant en de wijs- en middenvinger op de ring rond het neusstuk. Hou het flesje recht en ver van de ogen. Druk de pomp 7x met uw duim, stevig en snel. De pomp is nu gebruiksklaar. Wanneer een lichte nevel verstoven wordt, is de microdoseur op gang gebracht.
 4. Snuit uw neus om de neusgaten schoon te maken, indien nodig.
 5. Druk een neusgat dicht met de vinger en steek het neusstuk in het andere neusgat. Buig het hoofd lichtjes naar voor terwijl u het flesje recht houdt.
 6. Adem langzaam in door het open neusgat terwijl u met de duim stevig en snel de bodem van het flesje opdrukt. Verstuif de oplossing altijd zijwaarts.
 7. Herhaal stappen 5 en 6 voor het andere neusgat.
 8. Snuit uw neus niet onmiddellijk na gebruik van de spray.
 9. Zet de dop terug op het flesje.
 10. Reinig het neusstuk regelmatig met warm water.

Duur van de behandeling
Rhinospray Tramazoline mag gedurende maximaal 5 opeenvolgende dagen worden gebruikt.

Heeft u teveel van dit middel gebruikt?
Wanneer u Rhinospray Tramazoline heeft ingeslikt of teveel heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).


De klinische symptomen van een overdosering met Rhinospray Tramazoline kunnen aanleiding geven tot verwarring omdat fasen van stimulatie en onderdrukking van het centraal zenuwstelsel (CZS) en het hart- en bloedvatenstelsel elkaar kunnen afwisselen. Vooral bij kinderen kan een overdosering aanleiding geven tot effecten op het CZS, zoals epilepsieaanvallen, coma, een vertraging van het hartritme of een ademhalingsdepressie. De symptomen van stimulatie van het CZS zijn angst, opwinding, hallucinaties en epilepsieaanvallen. De symptomen van onderdrukking van het CZS zijn een daling van de lichaamstemperatuur, lethargie, slaperigheid en coma.


De versnelling van het hartritme en de verhoging van de bloeddruk die het gevolg zijn van een overdosering kunnen, in het bijzonder bij kinderen, gevolgd worden door een bloeddrukdaling, subnormale temperaturen, een ernstige allergische reactie en een reflexdaling van het hartritme. Bovendien kunnen de volgende symptomen ook optreden: vernauwen of verwijden van de pupillen, zweten, koorts, bleekheid, blauwe lippen, cardiovasculaire stoornissen (inclusief een hartstilstand), ademhalingsstoornissen (zoals ademnood of ademstilstand) en psychologische stoornissen.

Behandeling: in geval van overdosering via de neus, de neus spoelen en zorgvuldig reinigen. Een symptomatische behandeling kan noodzakelijk zijn. Soms kan oxygenotherapie vereist zijn. In geval van een ernstige allergische reactie worden volemische plasmavervangmiddelen gebruikt.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Ingrediënten

De werkzame stof in dit middel is: Tramazolinehydrochloride 1,18 mg per 1 ml (dit is ongeveer 82,6 mcg tramazolinehydrochloride per verstuiving).

De andere stoffen in dit middel zijn: Sorbitol - Citroenzuur - Dinatriumwaterstoffosfaat dihydraat - Natriumchloride - Benzalkoniumchloride – Gezuiverd water.

Bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Gebruik Rhinospray Tramazoline niet langer en neem onmiddellijk contact op met uw arts als u last hebt van een van de volgende effecten:
 • hallucinatie;
 • onregelmatige hartslag (aritmie);
 • versnelde hartslag (tachycardie);
 • hartkloppingen;
 • allergische reacties zoals huiduitslag, netelroos of jeuk;
 • ernstige allergische reacties zoals een oedeem van het gezicht, de lippen, de mond of de tong.
De frequentie van deze effecten is niet bekend. Enkel de “hartkloppingen” worden ingedeeld als bijwerkingen die soms optreden.
 

Andere eventuele bijwerkingen zijn:
Vaak (bij 1 tot 10 op de 100 patiënten):

 • neusklachten

Soms (bij 1 tot 10 op de 1.000 patiënten):

 • zenuwachtigheid
 • hoofdpijn
 • nasaal oedeem, droge neus
 • rinorree
 • niezen
 • misselijkheid

Zelden (bij 1 tot 10 op de 10.000 patiënten)

 • duizeligheid
 • dysgeusie
 • epistaxis

Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)

 • overgevoeligheid
 • slapeloosheid, slaperigheid
 • sedatie
 • oedeem van de huid*, oedeem van het slijmvlies*
 • vermoeidheid
 • verhoging van de bloeddruk

* symptoom van overgevoeligheid

Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet vermeld zijn. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via:

België
Website: www.fagg.be
e-mail: [email protected]

Luxemburg
Website: http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Waarschuwing

Hoe bewaart u dit middel?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren op kamertemperatuur (15°C-25°C).

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
 • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel.
 • Als u lijdt aan: nauwe-hoek-glaucoom (aandoening van het oog te wijten aan een verhoogde oogdruk), neusontsteking zonder neusloop (droge neusontsteking).
 • Na een schedeloperatie via de neus.
 • Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 7 jaar.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt:

 • Als u aan porfyrie, prostaathypertrofie, arteriële hypertensie, hartziekte, hyperthyroïdie of feochromocytoom lijdt.
 • Bij een chronische neusontsteking is het langdurig gebruik van vasoconstrictors via de neus niet geïndiceerd; het kan leiden tot een chronische ontsteking en atrofie van het slijmvlies. Wanneer het effect van Rhinospray afneemt, treedt als reactie soms een zwelling van het neusslijmvlies op.
 • Het te frequent en te overvloedig gebruik van vasoconstrictors kan leiden tot een verhoging van de bloeddruk.
 • Let erop dat Rhinospray Tramazoline niet in de ogen terechtkomt om irritatie te vermijden.
 • Als u nog andere geneesmiddelen gebruikt, gelieve dan ook de bijsluiter aandachtig te lezen.

In de eerste plaats wordt aangeraden om de neus te spoelen met een zoutoplossing. Blijft de neusverstopping aanhouden, dan kan Rhinospray Tramazoline gedurende maximaal 5 opeenvolgende dagen worden gebruikt.

Kinderen en jongeren
Het gebruik van Rhinospray Tramazoline is geïndiceerd vanaf 16 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gelijktijdig gebruik van Rhinospray Tramazoline met de volgende geneesmiddelen kan een invloed hebben op de arteriële druk of de werking van het hart:
- bepaalde geneesmiddelen tegen depressie (MAO-remmers, tricyclische antidepressiva), ook nog tijdens de twee weken die volgen op het einde van een behandeling met MAO-remmers.
- geneesmiddelen tegen een hoge of lage arteriële druk.
Gebruikt u naast Rhinospray Tramazoline nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Zwangerschap
Uit voorzorgsmaatregel draagt het de voorkeur het gebruik van Rhinospray Tramazoline te vermijden tijdens het eerste trimester van de zwangerschap.

Borstvoeding
Tijdens de borstvoeding mag Rhinospray Tramazoline uitsluitend gebruikt worden op doktersadvies.

Vruchtbaarheid
Op basis van de beschikbare preklinische studies is er geen enkele indicatie voor mogelijke effecten van het gebruik van tramazolinehydrochloride op de vruchtbaarheid.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met  uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Sommige personen kunnen last hebben van bijwerkingen, die gevaarlijk kunnen zijn tijdens het besturen van een voertuig of het gebruiken van een machine (hallucinatie, slaperigheid, vermoeidheid, duizeligheid). Als u last hebt van een van deze effecten, mag u geen voertuig besturen of geen machines gebruiken.

Rhinospray Tramazoline bevat benzalkoniumchloride (een bewaarmiddel), dat het neusslijmvlies kan irriteren.

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
Rhinospray Tramazoline 1,18 mg/ml - Verstopte Neus 15 ml spray
€ 8,47
€ 6,52
Op voorraad
Wordt vandaag verzonden

Dit product is voorradig. Farmaline garandeert dat 47%* van de bestellingen geplaatst en betaald voor 13u00, nog dezelfde dag verwerkt en verzonden worden. *Dit getal is gebaseerd op de afgelopen 4 weken.

Verzending binnen 1 werkdag

Dit product is voorradig maar de bestelling kan vandaag niet meer verwerkt worden. Ons voorraadsysteem houdt rekening met het tijdstip waarop u de bestelling plaatst, de hoeveelheid die u bestelt en de huidige werkdruk in ons magazijn.

Verzending binnen 2 werkdagen

Dit product is voorradig in een depot van een distributeur die minder frequent aan Farmaline levert. De verwerkingstijd van uw bestelling wordt hierdoor iets langer.

Tijdelijk niet beschikbaar

Dit product is tijdelijk niet voorradig. Noch bij ons, noch bij de groothandel, noch bij de fabrikant. Laat uw emailadres achter en ontvang een notificatie zodra het terug beschikbaar is.

Uit handel

Wij hebben informatie ontvangen van de groothandel of de fabrikant dat dit product niet langer beschikbaar zal zijn.

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang onze promoties en nieuwigheden via e-mail.

Inschrijven
€5
Korting!
Rhinospray Tramazoline 1,18 mg/ml - Verstopte Neus 15 ml spray
€ 8,47
€ 6,52
Op voorraad

Combineer dit product met

Klanten die dit kochten, kochten ook

Redcare Neusspray | Farmaline.be

Rhinospray Tramazoline 1,18 mg/ml - Verstopte Neus kopen

Je kan Rhinospray Tramazoline 1,18 mg/ml - Verstopte Neus van het merk Rhinathiol - Rhina NaturActiv - Rhinospray , bestellen in België bij FARMALINE via de verzameling Rhinospray of via de volgende categorie:
Geneesmiddelen > Griep > Neusverstopping
Geneesmiddelen > Neus > Spray

Rhinathiol - Rhina NaturActiv - Rhinospray