Farmaline Logo

Op voorraad
Premium avondlevering

In sommige postcodes kunnen we je bestelling dezelfde dag leveren indien je voor 10u30 bestelt. De levering gebeurt 's avonds tussen 18u00 en 22u00.

Avondlevering

In sommige postcodes kunnen we je bestelling de volgende werkdag leveren tijdens de avond. De levering vindt dan plaats tussen 18u00 en 22u00.

Wordt vandaag verzonden

Dit product is voorradig. Farmaline garandeert dat 84%* van de bestellingen geplaatst en betaald voor 13u00, nog dezelfde dag verwerkt en verzonden worden. *Dit getal is gebaseerd op de afgelopen 4 weken.

Verzending binnen 1 werkdag

Dit product is voorradig maar de bestelling kan vandaag niet meer verwerkt worden. Ons voorraadsysteem houdt rekening met het tijdstip waarop u de bestelling plaatst, de hoeveelheid die u bestelt en de huidige werkdruk in ons magazijn.

Verzending binnen 2 werkdagen

Dit product is voorradig in een depot van een distributeur die minder frequent aan Farmaline levert. De verwerkingstijd van uw bestelling wordt hierdoor iets langer.

Tijdelijk niet beschikbaar

Dit product is tijdelijk niet voorradig. Noch bij ons, noch bij de groothandel, noch bij de fabrikant. Laat uw emailadres achter en ontvang een notificatie zodra het terug beschikbaar is.

Uit handel

Wij hebben informatie ontvangen van de groothandel of de fabrikant dat dit product niet langer beschikbaar zal zijn.

€ 7,78
De vermelde verkoopprijzen die betrekking hebben op producten zonder wettelijk gereguleerde marges, zijn niet-bindende adviesprijzen.

€ 5,99
Promotie 23% korting
 • Klanten geven Farmaline een 9,4/10
 • Gratis expresslevering vanaf € 39
 • Discrete afhandeling in +3000 afhaalpunten
 • Groot assortiment, kleine prijzen

Dit is een geneesmiddel
Bijsluiter van Rhinofebryl 30 capsules

Omschrijving

Het is een geneesmiddel met een combinatie van een antihistaminicum (middel tegen allergie) en een analgeticum-antipyreticum (middel tegen pijn en koorts).
Dit geneesmiddel wordt gebruikt voor de behandeling van de verschijnselen van verkoudheden van allergische oorsprong, gepaard gaande met koorts en/of hoofdpijn.
 

Indicatie

Symptomatische behandeling van allergische rhinitis, gepaard gaande met koorts en/ of hoofdpijn.

Gebruik

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De aanbevolen dosering is:
• Volwassenen:
- De aanbevolen dosering is 3 tot 6 harde capsules per dag te verdelen over 3 innamen: 's morgens, 's middags en ’s avonds.
- Een volwassen persoon mag niet meer dan 6 harde capsules per 24 uur innemen en niet meer dan 2 capsules per keer. 

De behandeling moet kort zijn (enkele dagen). 
De capsules inslikken met een groot glas water, bij voorkeur een half uur voor de maaltijd.

• Kinderen:
6 tot 10 jaar (lichaamsgewicht 18-32 kg): 1 tot 2 capsules per dag (afhankelijk van de leeftijd), niet meer dan 2 capsules per 24 uur laten innemen.
10 tot 15 jaar (lichaamsgewicht 32-50 kg):2 tot 3 capsules per dag (afhankelijk van de leeftijd), niet meer dan 3 capsules per 24 uur laten innemen. Aan een kind mag men slechts 1 capsule per keer geven.

Heeft u te veel van Rhinofebryl gebruikt?
Wanneer u teveel van Rhinofebryl heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Bent u vergeten Rhinofebryl te gebruiken?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van Rhinofebryl
Niet van toepassing.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Ingrediënten

Welke stoffen zitten er in Rhinofebryl?
- De werkzame stoffen in Rhinofebryl zijn: paracetamol 240 mg en chloorfenaminemaleaat 3,2 mg.
- De andere stoffen in Rhinofebryl zijn: magnesiumstearaat, talk, colloïdaal silicium.

Bestanddelen van de capsule:
Lijfje: gepatenteerd blauw (E131), erythrosine (E127), titaandioxide (E171), gelatine.
Kapje: gepatenteerd blauw (E131), titaandioxide (E171), gelatine.
 

Bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
 
• In verband met het aanwezige paracetamol:
- In de aanbevolen dosering zal het paracetamol weinig ongewenste effecten veroorzaken.
- Een langdurig gebruik van dit geneesmiddel kan, in zeldzame gevallen, bepaalde bloedafwijkingen teweegbrengen.
- Zeer zeldzame gevallen van ernstige huidreacties werden gerapporteerd.

• In verband met het aanwezige chloorfenamine:
- Zoals elk antihistaminicum kan dit geneesmiddel de volgende ongewenste effecten veroorzaken: slaperigheid, droogtegevoel in de mond, gezichtsstoornissen, constipatie,  moeilijkheden bij het urineren, verteringsstoornissen.
- Bij bejaarde personen kan verwardheid of excitatie optreden.
- Bij bepaalde kinderen kan ook, in zeldzame gevallen, excitatie voorkomen.

Het optreden van overgevoeligheidsreacties te wijten aan paracetamol is uitzonderlijk. Dergelijke reacties te wijten aan chloorfenamine zijn zeldzaam (huiduitslag, astma, ademhalingsmoeilijkheden): stop in dergelijk geval de behandeling. Indien de symptomen ernstig zijn, raadpleeg dan een arts.

Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan .U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via:

Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
EUROSTATION II
Victor Hortaplein, 40/ 40
B-1060 Brussel
Website: www.fagg.be

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Waarschuwing

Wanneer mag u Rhinofebryl niet gebruiken?
- U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
- Bij kinderen jonger dan 5 jaar.
- Bij ernstige leverziekten omwille van de aanwezigheid van paracetamol.
- Bij glaucoom (oogziekte) door hoeksluiting en bij bepaalde prostaatziekten omwille van de aanwezigheid van chloorfenamine.
 
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Rhinofebryl
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

- Dit geneesmiddel bevat paracetamol. De voorgeschreven of aanbevolen doses mogen niet overschreden worden, noch gedurende een lange tijd gebruikt worden. Als de ziekteverschijnselen aanhouden, raadpleeg uw behandelende arts.
Bij personen met een ernstige nieraandoening moet dit geneesmiddel voorzichtig worden gebruikt. Wanneer dergelijke patiënten dit geneesmiddel een langere tijd moeten innemen, zal men principieel hun nierfunctie regelmatig controleren.
- Gedurende de behandeling is de inname van alcoholhoudende dranken of kalmerende geneesmiddelen af te raden. Dit zou namelijk een verhoogde slaperigheid kunnen teweegbrengen.
- Als u nog andere geneesmiddelen neemt. Gelieve ook de rubriek "Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?" te lezen.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen
Gebruikt u naast Rhinofebryl nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.
 
- Dit geneesmiddel kan het effect van kalmeermiddelen verhogen.
- De ongewenste effecten te wijten aan het aanwezige chloorfenamine kunnen meer uitgesproken zijn door een gelijktijdige inname van andere anticholinergica (middel om luchtwegen te verwijden en slijmvorming te remmen).

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Dit geneesmiddel kan het effect van alcohol verhogen.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Voorzichtigheidshalve is het beter dit geneesmiddel niet te gebruiken tijdens de zwangerschap.
Het gebruik van dit geneesmiddel is af te raden tijdens de borstvoedingsperiode.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Vooral de bestuurders van voertuigen en de gebruikers van de machines dienen zich ervan bewust te zijn dat de aanwezigheid van chloorfenamine in dit geneesmiddel een zekere slaperigheid kan veroorzaken.
Inname van alcoholhoudende dranken of kalmeermiddelen kan deze slaperige toestand verhogen.
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
Rhinofebryl 30 capsules
€ 7,78
De vermelde verkoopprijzen die betrekking hebben op producten zonder wettelijk gereguleerde marges, zijn niet-bindende adviesprijzen.

€ 5,99
Op voorraad
Premium avondlevering

In sommige postcodes kunnen we je bestelling dezelfde dag leveren indien je voor 10u30 bestelt. De levering gebeurt 's avonds tussen 18u00 en 22u00.

Avondlevering

In sommige postcodes kunnen we je bestelling de volgende werkdag leveren tijdens de avond. De levering vindt dan plaats tussen 18u00 en 22u00.

Wordt vandaag verzonden

Dit product is voorradig. Farmaline garandeert dat 84%* van de bestellingen geplaatst en betaald voor 13u00, nog dezelfde dag verwerkt en verzonden worden. *Dit getal is gebaseerd op de afgelopen 4 weken.

Verzending binnen 1 werkdag

Dit product is voorradig maar de bestelling kan vandaag niet meer verwerkt worden. Ons voorraadsysteem houdt rekening met het tijdstip waarop u de bestelling plaatst, de hoeveelheid die u bestelt en de huidige werkdruk in ons magazijn.

Verzending binnen 2 werkdagen

Dit product is voorradig in een depot van een distributeur die minder frequent aan Farmaline levert. De verwerkingstijd van uw bestelling wordt hierdoor iets langer.

Tijdelijk niet beschikbaar

Dit product is tijdelijk niet voorradig. Noch bij ons, noch bij de groothandel, noch bij de fabrikant. Laat uw emailadres achter en ontvang een notificatie zodra het terug beschikbaar is.

Uit handel

Wij hebben informatie ontvangen van de groothandel of de fabrikant dat dit product niet langer beschikbaar zal zijn.

Op voorraad
Premium avondlevering

In sommige postcodes kunnen we je bestelling dezelfde dag leveren indien je voor 10u30 bestelt. De levering gebeurt 's avonds tussen 18u00 en 22u00.

Avondlevering

In sommige postcodes kunnen we je bestelling de volgende werkdag leveren tijdens de avond. De levering vindt dan plaats tussen 18u00 en 22u00.

Wordt vandaag verzonden

Dit product is voorradig. Farmaline garandeert dat 84%* van de bestellingen geplaatst en betaald voor 13u00, nog dezelfde dag verwerkt en verzonden worden. *Dit getal is gebaseerd op de afgelopen 4 weken.

Verzending binnen 1 werkdag

Dit product is voorradig maar de bestelling kan vandaag niet meer verwerkt worden. Ons voorraadsysteem houdt rekening met het tijdstip waarop u de bestelling plaatst, de hoeveelheid die u bestelt en de huidige werkdruk in ons magazijn.

Verzending binnen 2 werkdagen

Dit product is voorradig in een depot van een distributeur die minder frequent aan Farmaline levert. De verwerkingstijd van uw bestelling wordt hierdoor iets langer.

Tijdelijk niet beschikbaar

Dit product is tijdelijk niet voorradig. Noch bij ons, noch bij de groothandel, noch bij de fabrikant. Laat uw emailadres achter en ontvang een notificatie zodra het terug beschikbaar is.

Uit handel

Wij hebben informatie ontvangen van de groothandel of de fabrikant dat dit product niet langer beschikbaar zal zijn.

€ 7,78
De vermelde verkoopprijzen die betrekking hebben op producten zonder wettelijk gereguleerde marges, zijn niet-bindende adviesprijzen.

€ 5,99
Promotie 23% korting
 • Klanten geven Farmaline een 9,4/10
 • Gratis expresslevering vanaf € 39
 • Discrete afhandeling in +3000 afhaalpunten
 • Groot assortiment, kleine prijzen

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang onze promoties en nieuwigheden via e-mail.

Inschrijven

* De kortingscode is pas geldig bij een minimum aankoopbedrag van €50, is niet van toepassing op geneesmiddelen en babyvoeding, en niet combineerbaar met andere codes

€5*
Korting!

Klanten die dit kochten, kochten ook

Flamigel 50 g
Flamigel 50 g
€ 13,74
De vermelde verkoopprijzen die betrekking hebben op producten zonder wettelijk gereguleerde marges, zijn niet-bindende adviesprijzen.

€ 9,48
Sterimar Neusspoeling 100 ml
Sterimar Neusspoeling 100 ml
€ 12,10
De vermelde verkoopprijzen die betrekking hebben op producten zonder wettelijk gereguleerde marges, zijn niet-bindende adviesprijzen.

€ 7,62
Redcare Neusspray | Farmaline.be

Laatste reviews en ervaringen met Rhinofebryl

Schrijf een review
Toon alle reviews
 • Klant Anne gaf dit product 5 van de 5 sterren.
  5/5

  Rhinofebryl

  Product dat ik gebruik voor rhinofaryngitis omdat ik allergisch ben voor paracetamol

 • Klant Melissa gaf dit product 5 van de 5 sterren.
  5/5
  1 klant vond deze beoordeling nuttig.

  Geweldig voor verkoudheden

  Ik gebruik rhinofebryl als ik de symptomen van een verkoudheid voel opkomen. Het verzacht de symptomen. Aanrader. Ook effectief bij allergie symptomen.

 • Klant Kim gaf dit product 5 van de 5 sterren.
  5/5
  1 klant vond deze beoordeling nuttig.

  Nog steeds in de apotheek

  Rhinofebryl is heel effectief bij lichte tot gemiddelde verkoudheid, helpt de sinussen een beetje te ontstoppen en hoofdpijn door verstopte sinussen. Dit medicijn is op Farmaline veel goedkoper dan in de apotheek, dus dat is een opsteker voor de portemonnee!

Toon alle reviews

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang onze promoties en nieuwigheden via e-mail.

Inschrijven

* De kortingscode is pas geldig bij een minimum aankoopbedrag van €50, is niet van toepassing op geneesmiddelen en babyvoeding, en niet combineerbaar met andere codes

€5*
Korting!

Rhinofebryl 30 capsules

Rhinofebryl 30 capsules
€ 7,78
De vermelde verkoopprijzen die betrekking hebben op producten zonder wettelijk gereguleerde marges, zijn niet-bindende adviesprijzen.

€ 5,99
Op voorraad

Rhinofebryl kopen

Je kan Rhinofebryl van het merk Melisana , geproduceerd door MELISANA , bestellen in België bij FARMALINE via de volgende categorie:
Geneesmiddelen > Griep > Koorts - Spierpijn
Geneesmiddelen > Griep > Neusverstopping
Geneesmiddelen > Neus > Tabletten / Capsules