Op voorraad
Premium avondlevering

In sommige postcodes kunnen we je bestelling dezelfde dag leveren indien je voor 10u30 bestelt. De levering gebeurt 's avonds tussen 18u00 en 22u00.

Avondlevering

In sommige postcodes kunnen we je bestelling de volgende werkdag leveren tijdens de avond. De levering vindt dan plaats tussen 18u00 en 22u00.

Wordt vandaag verzonden

Dit product is voorradig. Farmaline garandeert dat 86%* van de bestellingen geplaatst en betaald voor 13u00, nog dezelfde dag verwerkt en verzonden worden. *Dit getal is gebaseerd op de afgelopen 4 weken.

Verzending binnen 1 werkdag

Dit product is voorradig maar de bestelling kan vandaag niet meer verwerkt worden. Ons voorraadsysteem houdt rekening met het tijdstip waarop u de bestelling plaatst, de hoeveelheid die u bestelt en de huidige werkdruk in ons magazijn.

Verzending binnen 2 werkdagen

Dit product is voorradig in een depot van een distributeur die minder frequent aan Farmaline levert. De verwerkingstijd van uw bestelling wordt hierdoor iets langer.

Tijdelijk niet beschikbaar

Dit product is tijdelijk niet voorradig. Noch bij ons, noch bij de groothandel, noch bij de fabrikant. Laat uw emailadres achter en ontvang een notificatie zodra het terug beschikbaar is.

Uit handel

Wij hebben informatie ontvangen van de groothandel of de fabrikant dat dit product niet langer beschikbaar zal zijn.

€ 15,88
€ 14,29
 • Klanten geven Farmaline een 9,4/10
 • Gratis expresslevering vanaf € 39
 • Discrete afhandeling in +3000 afhaalpunten
 • Groot assortiment, kleine prijzen

Dit is een geneesmiddel
Bijsluiter van Revitalose C 1000 (I+II) 14 ampoules

Omschrijving

REVITALOSE C 1000 bevat 6 werkzame bestanddelen: 5 aminozuren (magnesiumaspartaat, lysine, leucine, fenylalanine en valine) en vitamine C (ook ascorbinezuur genoemd).
 
Dit geneesmiddel wordt gebruikt in alle omstandigheden die gekenmerkt worden door een tekort aan vitamine C, die in normale omstandigheden wordt geleverd door een evenwichtige en afwisselende voeding.

Indicatie

Dit geneesmiddel is bestemd voor volwassenen en adolescenten van 12 jaar of ouder.

Gebruik

Dosering:
Neem 1 tot 2 dosissen per dag in. Een dosis is samengesteld uit:
 • een ampul I en een ampul II indien u REVITALOSE C 1000, drank inneemt,
 • of een sachet I en een sachet II indien u REVITALOSE C 1000, granulaat voor drank inneemt.
Wijze van toediening:
Dit geneesmiddel is voor oraal gebruik.

Indien u REVITALOSE C 1000, drank inneemt:
 • Om de punt van de ampul gemakkelijker af te breken, moet u ze vastnemen in de hoek van een servet en de punt licht buigen tot ze afbreekt op de cirkelvormige streep.
  Bij het openen van de zelfbreekbare ampullen kan er een stukje glas van de punt afbreken. Om te vermijden dat stukjes glas uit het glas water moeten worden gehaald, is het belangrijk de punten niet boven het glas water af te breken. Het is aangeraden om
  - de eerste punt van het glas weg af te breken
  - daarna de ampul om te draaien, naar beneden te houden, met het gebroken uiteinde boven het glas
  - de tweede punt eveneens weg van het glas af te breken.
 • Nadien kan u de inhoud van de 2 ampullen in een glas water oplossen en het geheel opdrinken.
Indien u REVITALOSE C 1000, granulaat voor drank inneemt:
U moet de inhoud van de 2 sachets in een glas water oplossen en het geheel opdrinken.

Frequentie van toediening
U moet dit geneesmiddel bij voorkeur een kwartier voor het ontbijt en voor het middagmaal innemen.
Dit geneesmiddel bevat namelijk vitamine C en kan dus een licht stimulerend effect hebben.
Daarom wordt dit geneesmiddel best niet ingenomen op het einde van de dag.

Duur van de behandeling
 • Uw arts zal u vertellen hoe lang u REVITALOSE C 1000 moet innemen.
 • Stop de behandeling niet voortijdig omdat het effect onvoldoende zou kunnen zijn.
 • Als u dit geneesmiddel zonder voorschrift heeft gekregen, raadpleeg dan uw arts als de symptomen na enkele dagen aanhouden.
Gebruik bij kinderen
Dit geneesmiddel mag niet worden ingenomen door kinderen jonger dan 12 jaar.

Heeft u te veel REVITALOSE C 1000 ingenomen?
Wanneer u te veel van REVITALOSE C 1000 heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
 
Bent u vergeten REVITALOSE C 1000 in te nemen?
 • Als u één dosis per dag inneemt, neem dan de vergeten dosis zodra u eraan denkt.
 • Als u twee dosissen per dag inneemt, neem dan de vergeten dosis zodra u eraan denkt, op voorwaarde dat dit minstens 3 uur voor de volgende dosis is. Als dit niet het geval is, neem dan direct de volgende dosis.
 • Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het innemen van Revitalose C 1000
 • Enkel te gebruiken in geval van stoornissen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Ingrediënten

Welke stoffen zitten er in dit middel?
Voor REVITALOSE C 1000, drank
 • De werkzame stoffen in dit middel zijn:
  • Voor een ampul I:
   Ascorbinezuur 1000 mg
  • Voor een ampul II:
   Magnesiumaspartaat 200 mg
   Lysinehydrochloride 200 mg
   Leucine 25 mg
   Fenylalanine 10 mg
   Valine 10 mg
 • De andere stoffen in de ampul I zijn: propylgallaat, alcohol, glycerol, methylparahydroxybenzoaat (E218), propylparahydroxybenzoaat (E216) en gezuiverd water.
 • De andere stoffen in de ampul II zijn: sorbitol (E420), sinaasappelaroma, natriummethylparahydroxybenzoaat (E219), natriumpropylparahydroxybenzoaat (E217), natriumacetaat, ijsazijn en gezuiverd water.
Voor REVITALOSE C 1000, granulaat voor drank
 • De werkzame stoffen in dit middel zijn:
  • Voor een sachet-dosis I:
   Magnesiumaspartaat 200 mg
   Lysinehydrochloride 200 mg
   Leucine 25 mg
   Fenylalanine 10 mg
   Valine 10 mg
  • Voor een sachet-dosis II:
   Ascorbinezuur 1000 mg
 • De andere stoffen in de sachet-dosis I zijn: mannitol, kaliumacesulfaam, maltodextrine en perzikaroma.
Hoe ziet REVITALOSE C 1000 eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Dit geneesmiddel is verkrijgbaar:
 • ofwel in de vorm van ampullen. Er bestaan dozen met 7 tweelingampullen (7 ampullen I + 7 ampullen II) of met 14 tweelingampullen (14 ampullen I + 14 ampullen II).
 • ofwel in de vorm van granulaat om op te lossen tot een drank. Er bestaan dozen met 7 tweelingsachets (7 tweelingsachets I + 7 tweelingsachets II) of met 14 tweelingsachets (14 tweelingsachets I + 14 tweelingsachets II).

Bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan REVITALOSE C 1000 bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Bepaalde hulpstoffen kunnen allergische reacties veroorzaken, zie rubriek 2 “Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden”.

Langdurig gebruik van hoge dosissen vitamine C verhoogt de fysiologische oxalurie en kan, in geval van bestaande metabolische stoornissen, het optreden van oxaalzuurnierstenen bevorderen.

Langdurig gebruik van hoge dosissen (≥ 1 g/dag) vitamine C verhoogt het risico op:
 • maagdarmstelselaandoeningen:
  vaak (kan 10% van de patiënten treffen): spijsverteringsstoornissen zoals buikpijn
  soms (kan 1% van de patiënten treffen): diarree
 • nier- en urinewegaandoeningen:
  zelden (kan 1 op 1000 patiënten treffen): cystine- en urinezuurstenen
 • bloed- en lymfestelselaandoeningen:
  hemolyse bij personen met een erfelijke ziekte die de rode bloedcellen aantast (ook G6PD-deficiëntie genoemd).

Waarschuwing

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
 
Wanneer mag u REVITALOSE C 1000 niet gebruiken?
 • Als u allergisch (overgevoelig) bent voor één van de werkzame bestanddelen (lysine, leucine, fenylalanine, valine, magnesiumaspartaat of vitamine C) of voor één van de andere bestanddelen van dit geneesmiddel. In rubriek 6 vindt u een lijst van de bestanddelen.
 • Als u een ziekte heeft die het gevolg is van een teveel aan ijzer (hematochromatose).
 • Als u een erfelijke ziekte heeft die de rode bloedcellen aantast (glucose-6-fosfaatdehydrogenasedeficiëntie, sikkelcelziekte).
 • Als u een nierziekte heeft (acuut nierfalen).
 • Als u een erfelijke ziekte heeft die bij de geboorte werd vastgesteld en fenylketonurie wordt genoemd, omdat dit geneesmiddel fenylalanine bevat.
 • Bij kinderen jonger dan 12 jaar wegens de hoge dosis vitamine C.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met REVITALOSE C 1000?
 • Licht uw arts in voordat u dit geneesmiddel inneemt als u al herhaaldelijk nierstenen heeft gehad.
 • De ampullen REVITALOSE C 1000, drank bevatten sorbitol, methylparahydroxybenzoaat (E218), propylparahydroxybenzoaat (E216), natriummethylparahydroxybenzoaat (E219), natriumpropylparahydroxybenzoaat (E217) en ethanol (zie ook de rubriek "Stoffen in
  REVITALOSE C 1000 waarmee u rekening moet houden").
 • De sachets REVITALOSE C 1000, granulaat voor drank bevatten sucrose (zie ook de rubriek "Stoffen in REVITALOSE C 1000 waarmee u rekening moet houden").
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Voordat u REVITALOSE C 1000 inneemt, moet u uw arts laten weten dat u nog andere
geneesmiddelen inneemt want:
 • REVITALOSE C 1000 bevat vitamine C dat:
  • de uitscheiding van bepaalde geneesmiddelen (barbituraten, salicylaten, sulfamiden, atropine) via de urine kan vertragen,
  • het resultaat van bepaalde laboratoriumonderzoeken kan vervalsen, zoals de meting van het suikergehalte in de urine en de opsporing van bloed in de stoelgang dat niet met het blote oog kan worden waargenomen,
  • in hoge dosissen, de ijzeropname kan verhogen en de ijzerverdeling in het organisme kan wijzigen. Daarom moet u uw arts inlichten als u een behandeling op basis van ijzer krijgt of als u een ziekte heeft waarin ijzer een rol speelt.
  • in hoge dosissen, het gehalte ethinylestradiol (dat in orale anticonceptiva zit) kan verhogen.
 • REVITALOSE C 1000 bevat magnesiumzouten die de opname van tetracyclines (antibiotica) en van bisfosfonaten (geneesmiddelen die gebruikt worden om osteoporose tegen te gaan) kunnen verminderen en de verdeling ervan in het organisme kunnen wijzigen.
Gebruikt u naast REVITALOSE C 1000 nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.
 
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Niet van toepassing.

Zwangerschap en borstvoeding
Zwangerschap
Tijdens de zwangerschap mag u dit geneesmiddel enkel op advies van uw arts gebruiken.
Als u tijdens de behandeling merkt dat u zwanger bent, raadpleeg dan uw arts, want enkel hij kan oordelen of het noodzakelijk is de behandeling voort te zetten.
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Borstvoeding
 • Tijdens de behandeling met dit geneesmiddel mag u borstvoeding geven.
 • Neem geen overmatige dosissen vitamine C in om het optreden van bijwerkingen bij u (of uw kind) te voorkomen.
 • Bovendien voorziet een evenwichtige voeding in de behoefte aan vitamine C van uw organisme.
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing.

Stoffen in REVITALOSE C 1000 waarmee u rekening moet houden
 • REVITALOSE C 1000, drank bevat:
  • sorbitol (E 420). Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
  • methylparahydroxybenzoaat (E218), propylparahydroxybenzoaat (E216), natriummethylparahydroxybenzoaat (E219) en natriumpropylparahydroxybenzoaat (E217) die allergische reacties (wellicht vertraagd) kunnen veroorzaken.
  • kleine hoeveelheden ethanol (alcohol), minder dan 100 mg per ampul.
 • REVITALOSE C 1000, granulaat voor drank bevat sucrose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
Revitalose C 1000 (I+II) 14 ampoules
€ 15,88
€ 14,29
Op voorraad
Premium avondlevering

In sommige postcodes kunnen we je bestelling dezelfde dag leveren indien je voor 10u30 bestelt. De levering gebeurt 's avonds tussen 18u00 en 22u00.

Avondlevering

In sommige postcodes kunnen we je bestelling de volgende werkdag leveren tijdens de avond. De levering vindt dan plaats tussen 18u00 en 22u00.

Wordt vandaag verzonden

Dit product is voorradig. Farmaline garandeert dat 86%* van de bestellingen geplaatst en betaald voor 13u00, nog dezelfde dag verwerkt en verzonden worden. *Dit getal is gebaseerd op de afgelopen 4 weken.

Verzending binnen 1 werkdag

Dit product is voorradig maar de bestelling kan vandaag niet meer verwerkt worden. Ons voorraadsysteem houdt rekening met het tijdstip waarop u de bestelling plaatst, de hoeveelheid die u bestelt en de huidige werkdruk in ons magazijn.

Verzending binnen 2 werkdagen

Dit product is voorradig in een depot van een distributeur die minder frequent aan Farmaline levert. De verwerkingstijd van uw bestelling wordt hierdoor iets langer.

Tijdelijk niet beschikbaar

Dit product is tijdelijk niet voorradig. Noch bij ons, noch bij de groothandel, noch bij de fabrikant. Laat uw emailadres achter en ontvang een notificatie zodra het terug beschikbaar is.

Uit handel

Wij hebben informatie ontvangen van de groothandel of de fabrikant dat dit product niet langer beschikbaar zal zijn.

Op voorraad
Premium avondlevering

In sommige postcodes kunnen we je bestelling dezelfde dag leveren indien je voor 10u30 bestelt. De levering gebeurt 's avonds tussen 18u00 en 22u00.

Avondlevering

In sommige postcodes kunnen we je bestelling de volgende werkdag leveren tijdens de avond. De levering vindt dan plaats tussen 18u00 en 22u00.

Wordt vandaag verzonden

Dit product is voorradig. Farmaline garandeert dat 86%* van de bestellingen geplaatst en betaald voor 13u00, nog dezelfde dag verwerkt en verzonden worden. *Dit getal is gebaseerd op de afgelopen 4 weken.

Verzending binnen 1 werkdag

Dit product is voorradig maar de bestelling kan vandaag niet meer verwerkt worden. Ons voorraadsysteem houdt rekening met het tijdstip waarop u de bestelling plaatst, de hoeveelheid die u bestelt en de huidige werkdruk in ons magazijn.

Verzending binnen 2 werkdagen

Dit product is voorradig in een depot van een distributeur die minder frequent aan Farmaline levert. De verwerkingstijd van uw bestelling wordt hierdoor iets langer.

Tijdelijk niet beschikbaar

Dit product is tijdelijk niet voorradig. Noch bij ons, noch bij de groothandel, noch bij de fabrikant. Laat uw emailadres achter en ontvang een notificatie zodra het terug beschikbaar is.

Uit handel

Wij hebben informatie ontvangen van de groothandel of de fabrikant dat dit product niet langer beschikbaar zal zijn.

€ 15,88
€ 14,29
 • Klanten geven Farmaline een 9,4/10
 • Gratis expresslevering vanaf € 39
 • Discrete afhandeling in +3000 afhaalpunten
 • Groot assortiment, kleine prijzen

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang onze promoties en nieuwigheden via e-mail.

Inschrijven

* De kortingscode is pas geldig bij een minimum aankoopbedrag van €50, is niet van toepassing op geneesmiddelen en babyvoeding, en niet combineerbaar met andere codes

€5*
Korting!

Klanten die dit kochten, kochten ook

Redcare Neusspray | Farmaline.be

Laatste reviews en ervaringen met Revitalose C 1000 (I+II)

Schrijf een review
Toon alle reviews
 • Klant Claudia gaf dit product 3 van de 5 sterren.
  3/5

  Te vroeg om het resultaat te zien?

  Wij namen het als kinderen: een kuurtje voor de winter. Op dat moment leek ik de positieve effecten te voelen Het smaakt nog steeds slecht.. Alle ampullen zijn opgedronken, maar helaas voel ik geen verbetering: niet meer energie of minder vermoeidheid.

 • Klant Gérard gaf dit product 5 van de 5 sterren.
  5/5

  Bericht

  Product voldoet aan de bestelling. Op tijd geleverd. Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Ik zou het aanbevelen.

 • Klant Petrariu gaf dit product 5 van de 5 sterren.
  5/5

  mijn energie

  deze vitamines geven me de energie en vitaliteit die ik nodig heb

Toon alle reviews

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang onze promoties en nieuwigheden via e-mail.

Inschrijven

* De kortingscode is pas geldig bij een minimum aankoopbedrag van €50, is niet van toepassing op geneesmiddelen en babyvoeding, en niet combineerbaar met andere codes

€5*
Korting!

Revitalose C 1000 (I+II) 14 ampoules

Revitalose C 1000 (I+II) 14 ampoules
€ 15,88
€ 14,29
Op voorraad

Revitalose C 1000 (I+II) kopen

Je kan Revitalose C 1000 (I+II) van het merk Revita , geproduceerd door PIERRE FABRE SANTE BENELUX , bestellen in België bij FARMALINE via de verzameling Revita of via de volgende categorie:
Geneesmiddelen > Griep
Geneesmiddelen > Vitaminen & Mineralen