Farmaline Logo

Rennie Mint zonder Suiker - Brandend Maagzuur & Zure Oprispingen 60 kauwtabletten

49 klanten gaven dit product gemiddeld 4,80 van de 5 sterren.

49 Reviews


Op voorraad
Wordt vandaag verzonden

Dit product is voorradig. Farmaline garandeert dat 83%* van de bestellingen geplaatst en betaald voor 13u00, nog dezelfde dag verwerkt en verzonden worden. *Dit getal is gebaseerd op de afgelopen 4 weken.

Verzending binnen 1 werkdag

Dit product is voorradig maar de bestelling kan vandaag niet meer verwerkt worden. Ons voorraadsysteem houdt rekening met het tijdstip waarop u de bestelling plaatst, de hoeveelheid die u bestelt en de huidige werkdruk in ons magazijn.

Verzending binnen 2 werkdagen

Dit product is voorradig in een depot van een distributeur die minder frequent aan Farmaline levert. De verwerkingstijd van uw bestelling wordt hierdoor iets langer.

Tijdelijk niet beschikbaar

Dit product is tijdelijk niet voorradig. Noch bij ons, noch bij de groothandel, noch bij de fabrikant. Laat uw emailadres achter en ontvang een notificatie zodra het terug beschikbaar is.

Uit handel

Wij hebben informatie ontvangen van de groothandel of de fabrikant dat dit product niet langer beschikbaar zal zijn.

€ 7,96
€ 7,08
Verkrijgbaar in de volgende formaten
 • Klanten geven Farmaline een 9,4/10
 • Gratis expresslevering vanaf € 29
 • Discrete afhandeling in +3000 afhaalpunten
 • Groot assortiment, kleine prijzen

Dit is een geneesmiddel
Bijsluiter van Rennie Mint zonder Suiker - Brandend Maagzuur & Zure Oprispingen 60 kauwtabletten

Omschrijving

Rennie is een geneesmiddel dat een branderig gevoel aan de maag verlicht. Het wordt gebruikt ter verlichting van maagpijnen zoals:
 • branderig gevoel
 • zure oprispingen
 • gevoel van opgezwollen maag.
 • indigestie
 • dyspepsie

Personen die een overgevoeligheid voor suiker vertonen, met name bij diabetes-patiënten, moeten Rennie Mint zonder suiker kauwtabletten gebruiken.


Indicatie

Symptomatische behandeling van :

 • Gestoorde spijsvertering, drukkend gevoel in de maag, zuurbranden, slechte smaak
 • Branderige pijn tijdens of onmiddelijk na de maaltijd, vooral na het drinken van witte wijn, het eten van kruiden, een gesuikerde, zure of vette schotel.

Gebruik

Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Volwassenen en kinderen van 12 jaar en ouder:
 • De kauwtabletten worden zonder water ingenomen, ze worden opgezogen of opgekauwd van zodra de eerste symptomen van overmatig maagzuur (hyperaciditeit) de kop opsteken.
 • 1 of 2 kauwtabletten tegelijk opzuigen, herhalen indien nodig.
 • Voor een snelle verlichting van het ongemak, de eerste kauwtablet stukbijten.
 • Nooit meer dan 11 kauwtabletten per dag innemen en dit nooit langer dan enkele dagen (zie rubriek 4 “Mogelijke bijwerkingen”).
Gebruik bij kinderen
Niet aanbevolen voor kinderen jonger dan 12 jaar.

Heeft u te veel van Rennie ingenomen?
Wanneer u te veel van Rennie heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245). Stop met de inname van dit geneesmiddel. Drink veel. Als het middel kort geleden is ingenomen, kan uw maag leeggepompt worden (maagspoeling). Een overdosis van Rennie kan een abnormaal calciumgehalte in het bloed veroorzaken. Symptomen omvatten: spijsverteringsstoornissen, abnormale vermoeidheid, verwardheid, depressie, verhoogde urinehoeveelheden, overmatige dorst en uitdroging.

Bent u vergeten Rennie in te nemen?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van Rennie
Niet van toepassing.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Ingrediënten

Ca-carbonaat 680mg, Mg-waterstofcarbonaat 80mg/past.

Bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
Indien u dit geneesmiddel langdurig en in hoge doses gebruikt kan een verhoogd magnesium-en calciumgehalte in het bloed en een verandering in het zuur-base evenwicht (metabole alkalose) optreden, in het bijzonder bij patiënten met een verminderde nierfunctie.Dit wordt gekenmerkt door maagdarmklachten (misselijkheid, braken), abnormale vermoeidheid, verwardheid, depressie, verhoogde urinehoeveelheden, overmatige dorst en uitdroging.
Een chronisch verhoogd calciumgehalte in het bloed kan afzetting van calcium in de weefsels veroorzaken.

 • Immuunsysteemaandoeningen
  • allergische reacties (overgevoeligheidsreacties) met als mogelijke symptomen: huiduitslag, netelroos, ophoping van vocht rond het gelaat en de keel, hevige, snelle allergische reactie.
 • Voedings- en stofwisselingsstoornissen
  • verhoogd calciumgehalte in het bloed
  • verandering in het zuur-base evenwicht (metabole alkalose). Dit wordt gekenmerkt door maagdarmklachten (zie hieronder), abnormale vermoeidheid, verwardheid, depressie, verhoogde urinehoeveelheden, overmatige dorst en uitdroging.
  • melk-alkalisyndroom (zie hieronder)
 • Maagdarmstelselaandoeningen (maagdarmklachten)
  • misselijkheid
  • braken
  • maaglast
  • diarree
  • constipatie: calciumcarbonaat (één van de werkzame stoffen in dit middel) kan constipatie veroorzaken. Deze bijwerking wordt echter tegengehouden door magnesiumcarbonaat (de andere werkzame stof in dit middel) dat een laxerende werking heeft.
  • verhoogde maagzuurproductie (rebound-effect)
 • Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen
  • spierzwakte
Patiënten met een verminderde nierfunctie
Bij patiënten met een verminderde nierfunctie kan de inname van hoge doses Rennie naast de andere bijwerkingen (zie hierboven) volgende bijwerking veroorzaken:
 • Voedings- en stofwisselingsstoornissen
  • verhoogd magnesiumgehalte in het bloed, gekenmerkt door neuromusculaire en cardiovasculaire stoornissen

Bijwerkingen die alleen optreden in het kader van een melk-alkalisyndroom.
Dit syndroom treedt op bij langdurig gebruik van hoge doses calciumcarbonaat (één van de werkzame stoffen in dit middel) in combinatie met melk of zuivelproducten.

 • Maag-darmstelselaandoeningen
 • verlies van smaak

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen

 • afzetting van calciumzouten in de organen/weefsels van het lichaam
 • verlies aan kracht

Zenuwstelselaandoeningen

 • hoofdpijn

Nier- en urinewegaandoeningen 

 • toename van stikstofhoudende afbraakproducten in het bloed

Bijwerkingen melden
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan . U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via:

Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
EUROSTATION II
Victor Hortaplein, 40/40
B-1060 Brussel
Website: www.fagg.be
e-mail: [email protected]
Voor Groothertogdom Luxemburg: http://www.ms.public.lu

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Waarschuwing

Wanneer mag u Rennie niet gebruiken?
Gebruik Rennie niet:

 • als u allergisch bent voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
 • in geval van abnormaal hoge calciumspiegel in het bloed.
 • in geval van ernstige afname van de nierwerking of nierstenen.
 • in geval van abnormaal lage fosfaatspiegel in het bloed.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Rennie?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Rennie inneemt. Let speciaal op het gebruik van Rennie in de volgende omstandigheden:

 • als u dit middel langdurig wilt gaan gebruiken. Overleg in dat geval altijd met uw arts.
 • als u overgevoelig bent voor suiker, in het bijzonder als u diabetes heeft. Als dit van toepassing is op u, gebruik dan Rennie Mint zonder suiker kauwtabletten.
 • als u nierproblemen heeft of als u de bejaarde leeftijd heeft bereikt. Overleg met uw arts voordat u Rennie gebruikt. U moet wellicht medisch onderzocht worden.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Rennie nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Neem Rennie niet gelijktijdig in met onderstaande geneesmiddelen, maar laat tussen de inname van deze geneesmiddelen en Rennie een tijdsinterval van 1 tot 2 uur:

 • Tetracyclines (een type antibioticum)
 • Cimetidine (remt de productie van maagzuur)
 • IJzerpreparaten
 • Chloorpromazine (een antipsychoticum)
 • Quinolones (een type antibioticum)
 • Etidronaat (ter behandeling van osteoporose en botpijn)
 • Alendronaat (ter behandeling van osteoporose en botpijn)
 • Indometacine (ter vermindering van koorts en pijn)
 • Hartglycosiden (om hartproblemen te behandelen)
 • Levothyroxine (om schildklierproblemen te behandelen)
 • Eltrombopag (ter bevordering van de bloedplaatjesproductie)
 • Fluoriden
 • Fosfaten

Wanneer u diuretica (gebruikt om de urineproductie te verhogen) en tegelijkertijd hoge doseringen Rennie inneemt, kan dit leiden tot een abnormaal calciumgehalte in het bloed.

Waarop moet u letten met eten en drinken?
Een abnormaal calciumgehalte (zie rubriek 4 “Mogelijke bijwerkingen - melk-alkalisyndroom”) in het bloed kan optreden bij een langdurige en gelijktijdige inname van vitamine D of zuivelproducten met hoge doses Rennie.

Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Rennie mag ingenomen worden tijdens de zwangerschap en de borstvoedingsperiode. Er is geen gevaar voor het ongeboren kind en de baby als de aanwijzingen uit rubriek 3 “Hoe neemt u Rennie in?” worden opgevolgd (maximum 11 kauwtabletten per dag, en dit nooit langer dan enkele dagen).

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing.

Rennie Orange bevat saccharose. 
Patiënten met glucose- en galactosemalabsorptie, levulose-intolerantie, sucrase-deficiëntie, fructoseintolerantie of sucrose-isomaltase-insufficiëntie mogen dit geneesmiddel niet gebruiken. Rennie Mint zonder suiker bevat sorbitol.
Bijgevolg is Rennie Mint zonder suiker mogelijk niet geschikt voor patiënten met sorbitolintolerantie.

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
Rennie Mint zonder Suiker - Brandend Maagzuur & Zure Oprispingen 60 kauwtabletten
€ 7,96
€ 7,08
Op voorraad
Wordt vandaag verzonden

Dit product is voorradig. Farmaline garandeert dat 83%* van de bestellingen geplaatst en betaald voor 13u00, nog dezelfde dag verwerkt en verzonden worden. *Dit getal is gebaseerd op de afgelopen 4 weken.

Verzending binnen 1 werkdag

Dit product is voorradig maar de bestelling kan vandaag niet meer verwerkt worden. Ons voorraadsysteem houdt rekening met het tijdstip waarop u de bestelling plaatst, de hoeveelheid die u bestelt en de huidige werkdruk in ons magazijn.

Verzending binnen 2 werkdagen

Dit product is voorradig in een depot van een distributeur die minder frequent aan Farmaline levert. De verwerkingstijd van uw bestelling wordt hierdoor iets langer.

Tijdelijk niet beschikbaar

Dit product is tijdelijk niet voorradig. Noch bij ons, noch bij de groothandel, noch bij de fabrikant. Laat uw emailadres achter en ontvang een notificatie zodra het terug beschikbaar is.

Uit handel

Wij hebben informatie ontvangen van de groothandel of de fabrikant dat dit product niet langer beschikbaar zal zijn.

Op voorraad
Wordt vandaag verzonden

Dit product is voorradig. Farmaline garandeert dat 83%* van de bestellingen geplaatst en betaald voor 13u00, nog dezelfde dag verwerkt en verzonden worden. *Dit getal is gebaseerd op de afgelopen 4 weken.

Verzending binnen 1 werkdag

Dit product is voorradig maar de bestelling kan vandaag niet meer verwerkt worden. Ons voorraadsysteem houdt rekening met het tijdstip waarop u de bestelling plaatst, de hoeveelheid die u bestelt en de huidige werkdruk in ons magazijn.

Verzending binnen 2 werkdagen

Dit product is voorradig in een depot van een distributeur die minder frequent aan Farmaline levert. De verwerkingstijd van uw bestelling wordt hierdoor iets langer.

Tijdelijk niet beschikbaar

Dit product is tijdelijk niet voorradig. Noch bij ons, noch bij de groothandel, noch bij de fabrikant. Laat uw emailadres achter en ontvang een notificatie zodra het terug beschikbaar is.

Uit handel

Wij hebben informatie ontvangen van de groothandel of de fabrikant dat dit product niet langer beschikbaar zal zijn.

€ 7,96
€ 7,08
Verkrijgbaar in de volgende formaten
 • Klanten geven Farmaline een 9,4/10
 • Gratis expresslevering vanaf € 29
 • Discrete afhandeling in +3000 afhaalpunten
 • Groot assortiment, kleine prijzen

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang onze promoties en nieuwigheden via e-mail.

Inschrijven

* De kortingscode is pas geldig bij een minimum aankoopbedrag van €50, is niet van toepassing op geneesmiddelen en babyvoeding, en niet combineerbaar met andere codes

€5*
Korting!

Doe uw prijsvoordeel !

Klanten die dit kochten, kochten ook

Avène_Zon | Farmaline.be

Laatste reviews en ervaringen met Rennie Mint zonder Suiker - Brandend Maagzuur & Zure Oprispingen

Schrijf een review
Toon alle reviews
 • Klant Dominique gaf dit product 5 van de 5 sterren.
  5/5

  Waar ik ook ga

  Ik heb altijd Rennie tot mijn beschikking. In mijn medicijnkastje natuurlijk, maar ook in mijn handtas... Ik neem er een paar mee waar ik ook ga. Ik heb veel last van spijsverteringsproblemen of zure reflux, en het kan direct verlichting geven waar je ook bent. Makkelijk mee te nemen, zonder water... Ik kan niet zonder... Zeer tevreden met de prijs op Farmaline met snelle levering...

 • Klant marianne gaf dit product 5 van de 5 sterren.
  5/5

  uitstekende spijsvertering

  goed product om maagpijn te verlichten, gemakkelijk in te slikken, zeer aangename smaak

 • Klant Isabelle gaf dit product 5 van de 5 sterren.
  5/5

  Kalmeert snel mijn maagzuur

  Als ik mijn andere maagmedicijn vergeet in te nemen, kalmeert Rennie snel mijn maagzuur. De muntsmaak is fris en laat geen flauwe medicijnsmaak achter in de mond De negatieve kant is dat het de pijn niet lang genoeg verzacht.

Toon alle reviews

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang onze promoties en nieuwigheden via e-mail.

Inschrijven

* De kortingscode is pas geldig bij een minimum aankoopbedrag van €50, is niet van toepassing op geneesmiddelen en babyvoeding, en niet combineerbaar met andere codes

€5*
Korting!

Rennie Mint zonder Suiker - Brandend Maagzuur & Zure Oprispingen 60 kauwtabletten

Rennie Mint zonder Suiker - Brandend Maagzuur & Zure Oprispingen 60 kauwtabletten
€ 7,96
€ 7,08
Op voorraad

Rennie Mint zonder Suiker - Brandend Maagzuur & Zure Oprispingen kopen

Je kan Rennie Mint zonder Suiker - Brandend Maagzuur & Zure Oprispingen van het merk Rennie , geproduceerd door BAYER HEALTH CARE CONSUMER , bestellen in België bij FARMALINE via de verzameling Rennie of via de volgende categorie:
Geneesmiddelen > Maagstoornissen
Geneesmiddelen > Maagstoornissen > Maagzuur / Oprispingen