Omschrijving van Rennie Mint zonder Suiker - Brandend Maagzuur & Zure Oprispingen

Rennie is een geneesmiddel dat een branderig gevoel aan de maag verlicht. Het wordt gebruikt ter verlichting van maagpijnen zoals:
 • branderig gevoel
 • zure oprispingen
 • gevoel van opgezwollen maag.
 • indigestie
 • dyspepsie

Personen die een overgevoeligheid voor suiker vertonen, met name bij diabetes-patiënten, moeten Rennie Mint zonder suiker kauwtabletten gebruiken.


Indicatie

Symptomatische behandeling van :

-Gestoorde spijsvertering, drukkend gevoel in de maag, zuurbranden, slechte smaak

-Branderige pijn tijdens of onmiddelijk na de maaltijd, vooral na het drinken van witte wijn, het eten van kruiden, een gesuikerde, zure of vette schotel.

Gebruik van Rennie Mint zonder Suiker - Brandend Maagzuur & Zure Oprispingen

Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Volwassenen en kinderen van 12 jaar en ouder:
 De kauwtabletten worden zonder water ingenomen, ze worden opgezogen of opgekauwd van zodra de eerste symptomen van overmatig maagzuur (hyperaciditeit) de kop opsteken.
 1 of 2 kauwtabletten tegelijk opzuigen, herhalen indien nodig.
 Voor een snelle verlichting van het ongemak, de eerste kauwtablet stukbijten.
 Nooit meer dan 11 kauwtabletten per dag innemen en dit nooit langer dan enkele dagen (zie rubriek 4 “Mogelijke bijwerkingen”).

Gebruik bij kinderen
Niet aanbevolen voor kinderen jonger dan 12 jaar.

Heeft u te veel van Rennie ingenomen?
Wanneer u te veel van Rennie heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245). Stop met de inname van dit geneesmiddel. Drink veel. Als het middel kort geleden is ingenomen, kan uw maag leeggepompt worden (maagspoeling).

Een overdosis van Rennie kan een abnormaal calciumgehalte in het bloed veroorzaken. Symptomen omvatten: spijsverteringsstoornissen, abnormale vermoeidheid, verwardheid, depressie, verhoogde urinehoeveelheden, overmatige dorst en uitdroging.

Bent u vergeten Rennie in te nemen?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van Rennie
Niet van toepassing.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Ingrediënten Rennie Mint zonder Suiker - Brandend Maagzuur & Zure Oprispingen

Ca-carbonaat 680mg, Mg-waterstofcarbonaat 80mg/past.

Bijwerkingen van Rennie Mint zonder Suiker - Brandend Maagzuur & Zure Oprispingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
Indien u dit geneesmiddel langdurig en in hoge doses gebruikt kan een verhoogd magnesium-en calciumgehalte in het bloed en een verandering in het zuur-base evenwicht (metabole alkalose) optreden, in het bijzonder bij patiënten met een verminderde nierfunctie.Dit wordt gekenmerkt door maagdarmklachten (misselijkheid, braken), abnormale vermoeidheid, verwardheid, depressie, verhoogde urinehoeveelheden, overmatige dorst en uitdroging.

Een chronisch verhoogd calciumgehalte in het bloed kan afzetting van calcium in de weefsels veroorzaken.

Immuunsysteemaandoeningen
 allergische reacties (overgevoeligheidsreacties) met als mogelijke symptomen: huiduitslag, netelroos, ophoping van vocht rond het gelaat en de keel, hevige, snelle allergische reactie.

Voedings- en stofwisselingsstoornissen
 verhoogd calciumgehalte in het bloed
 verandering in het zuur-base evenwicht (metabole alkalose). Dit wordt gekenmerkt door maagdarmklachten (zie hieronder), abnormale vermoeidheid, verwardheid, depressie, verhoogde urinehoeveelheden, overmatige dorst en uitdroging.
 melk-alkalisyndroom (zie hieronder)

Maagdarmstelselaandoeningen (maagdarmklachten)
 misselijkheid
 braken
 maaglast
 diarree
 constipatie: calciumcarbonaat (één van de werkzame stoffen in dit middel) kan constipatie veroorzaken. Deze bijwerking wordt echter tegengehouden door magnesiumcarbonaat (de andere werkzame stof in dit middel) dat een laxerende werking heeft.
 verhoogde maagzuurproductie (rebound-effect)

Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen
 spierzwakte

Patiënten met een verminderde nierfunctie
Bij patiënten met een verminderde nierfunctie kan de inname van hoge doses Rennie naast de andere bijwerkingen (zie hierboven) volgende bijwerking veroorzaken:

Voedings- en stofwisselingsstoornissen
 verhoogd magnesiumgehalte in het bloed, gekenmerkt door neuromusculaire en cardiovasculaire stoornissen

Bijwerkingen die alleen optreden in het kader van een melk-alkalisyndroom
Dit syndroom treedt op bij langdurig gebruik van hoge doses calciumcarbonaat (één van de werkzame stoffen in dit middel) in combinatie met melk of zuivelproducten.

Maag-darmstelselaandoeningen
 verlies van smaak

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen
 afzetting van calciumzouten in de organen/weefsels van het lichaam
 verlies aan kracht

Zenuwstelselaandoeningen
 hoofdpijn

Nier- en urinewegaandoeningen 
 toename van stikstofhoudende afbraakproducten in het bloed

Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan . U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via:

Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
EUROSTATION II
Victor Hortaplein, 40/40
B-1060 Brussel
Website: www.fagg.be
e-mail: [email protected]
Voor Groothertogdom Luxemburg: http://www.ms.public.lu

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Waarschuwing

Wanneer mag u Rennie niet gebruiken?
Gebruik Rennie niet:
 als u allergisch bent voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
 in geval van abnormaal hoge calciumspiegel in het bloed.
 in geval van ernstige afname van de nierwerking of nierstenen.
 in geval van abnormaal lage fosfaatspiegel in het bloed.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Rennie?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Rennie inneemt. Let speciaal op het gebruik van Rennie in de volgende omstandigheden:
 als u dit middel langdurig wilt gaan gebruiken. Overleg in dat geval altijd met uw arts.
 als u overgevoelig bent voor suiker, in het bijzonder als u diabetes heeft. Als dit van toepassing is op u, gebruik dan Rennie Mint zonder suiker kauwtabletten.
 als u nierproblemen heeft of als u de bejaarde leeftijd heeft bereikt. Overleg met uw arts voordat u Rennie gebruikt. U moet wellicht medisch onderzocht worden.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Rennie nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Neem Rennie niet gelijktijdig in met onderstaande geneesmiddelen, maar laat tussen de inname van deze geneesmiddelen en Rennie een tijdsinterval van 1 tot 2 uur:
 Tetracyclines (een type antibioticum)
 Cimetidine (remt de productie van maagzuur)
 IJzerpreparaten
 Chloorpromazine (een antipsychoticum)
 Quinolones (een type antibioticum)
 Etidronaat (ter behandeling van osteoporose en botpijn)
 Alendronaat (ter behandeling van osteoporose en botpijn)
 Indometacine (ter vermindering van koorts en pijn)
 Hartglycosiden (om hartproblemen te behandelen)
 Levothyroxine (om schildklierproblemen te behandelen)
 Eltrombopag (ter bevordering van de bloedplaatjesproductie)
 Fluoriden
 Fosfaten

Wanneer u diuretica (gebruikt om de urineproductie te verhogen) en tegelijkertijd hoge doseringen Rennie inneemt, kan dit leiden tot een abnormaal calciumgehalte in het bloed.

Waarop moet u letten met eten en drinken?
Een abnormaal calciumgehalte (zie rubriek 4 “Mogelijke bijwerkingen - melk-alkalisyndroom”) in het bloed kan optreden bij een langdurige en gelijktijdige inname van vitamine D of zuivelproducten met hoge doses Rennie.

Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Rennie mag ingenomen worden tijdens de zwangerschap en de borstvoedingsperiode. Er is geen gevaar voor het ongeboren kind en de baby als de aanwijzingen uit rubriek 3 “Hoe neemt u Rennie in?” worden opgevolgd (maximum 11 kauwtabletten per dag, en dit nooit langer dan enkele dagen).

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing.

Rennie Orange bevat saccharose. 
Patiënten met glucose- en galactosemalabsorptie, levulose-intolerantie, sucrase-deficiëntie, fructoseintolerantie of sucrose-isomaltase-insufficiëntie mogen dit geneesmiddel niet gebruiken. Rennie Mint zonder suiker bevat sorbitol.
Bijgevolg is Rennie Mint zonder suiker mogelijk niet geschikt voor patiënten met sorbitolintolerantie.

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
€ 3,96
€ 3,29

Laatste reviews en ervaringen met Rennie Mint zonder Suiker - Brandend Maagzuur & Zure Oprispingen

Schrijf een review
 • Beoordeeld door
   
  3/5

  Voor en nadelen

  Het werkt tijdelijk tegen maagzuur en oprispingen, de smaak vind ik minder goed. Na een 4-tal uur kan maagzuur echter weer optreden dus zeker geen oplossing op lange termijn. Daarnaast zou het onderdrukken van maagzuur op termijn vaak juist meer problemen opleveren omdat maaltijden moeilijker verteerd geraken bij een tekort aan maagzuur. Hoewel de klachten van maagzuur dus even afnemen merkte ik persoonlijk ook een tragere vertering waardoor ik het probeer af te bouwen.

  Was deze beoordeling nuttig?
 • Beoordeeld door
   
  3/5

  Goede werking, minder goede smaak

  Doet wat het moet doen, enkel ben ik geen fan van de smaak. Daarnaast duurt het vrij lang eer de tablet smelt waardoor je het moet volhouden met de smaak die ik eerder vies vind. De munt proef je amper. Ga nu een alternatief proberen in de hoop dat de smaak daarvan beter is.

  Was deze beoordeling nuttig?

Rennie Mint zonder Suiker - Brandend Maagzuur & Zure Oprispingen kopen

Je kan Rennie Mint zonder Suiker - Brandend Maagzuur & Zure Oprispingen van het merk Rennie , geproduceerd door BAYER HEALTHCARE CONSUMER , bestellen in België bij FARMALINE via de verzameling Rennie of via de volgende categorie:
Geneesmiddelen > Maagstoornissen > Maagzuur / Oprispingen