Farmaline Logo

PARASINEG 30 tabletten

0 klanten gaven dit product gemiddeld 0,00 van de 5 sterren.

0 Reviews

Schrijf een review

Op voorraad
Wordt vandaag verzonden

Dit product is voorradig. Farmaline garandeert dat 83%* van de bestellingen geplaatst en betaald voor 13u00, nog dezelfde dag verwerkt en verzonden worden. *Dit getal is gebaseerd op de afgelopen 4 weken.

Verzending binnen 1 werkdag

Dit product is voorradig maar de bestelling kan vandaag niet meer verwerkt worden. Ons voorraadsysteem houdt rekening met het tijdstip waarop u de bestelling plaatst, de hoeveelheid die u bestelt en de huidige werkdruk in ons magazijn.

Verzending binnen 2 werkdagen

Dit product is voorradig in een depot van een distributeur die minder frequent aan Farmaline levert. De verwerkingstijd van uw bestelling wordt hierdoor iets langer.

Tijdelijk niet beschikbaar

Dit product is tijdelijk niet voorradig. Noch bij ons, noch bij de groothandel, noch bij de fabrikant. Laat uw emailadres achter en ontvang een notificatie zodra het terug beschikbaar is.

Uit handel

Wij hebben informatie ontvangen van de groothandel of de fabrikant dat dit product niet langer beschikbaar zal zijn.

€ 13,10
€ 11,79
 • Klanten geven Farmaline een 9,4/10
 • Gratis expresslevering vanaf € 29
 • Discrete afhandeling in +3000 afhaalpunten
 • Groot assortiment, kleine prijzen

Dit is een geneesmiddel
Bijsluiter van PARASINEG 30 tabletten

Omschrijving

PARASINEG 500 mg/30 mg tabletten verlicht de symptomen van verkoudheid en griep zoals pijnklachten, koorts, verstopte neus en bijholten (congestie).
De tabletten bevatten paracetamol, een pijnstillend en koortswerend geneesmiddel dat pijnklachten en koorts verlicht, en pseudo-efedrine, een decongestivum, een middel dat de zwelling in de verstopte neus en bijholten doet verminderen.

Dit geneesmiddel is geschikt voor het gebruik bij volwassenen en adolescenten in de leeftijd van 15 jaar en ouder.

Indicatie

Verlicht de symptomen van verkoudheid en griep zoals pijnklachten, koorts, verstopte neus en bijholten (congestie).

Gebruik

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
In de onderstaande tabel ziet u hoeveel van het geneesmiddel u moet gebruiken. De duur van de behandeling moet zo kort mogelijk zijn en beperkt tot de periode waarin de symptomen aanwezig zijn.

LeeftijdDosis
Volwassenen en adolescenten in de leeftijd van 15 jaar en ouder. (met een gewicht van 50 kg en meer)1 tot 2 tabletten om de 4 - 6 uur, tweemaal of driemaal daags

 • Er moet tussen de doses minimaal 4 uur zitten.
 • Neem niet meer dan 3 doses per 24 uur.
 • Als de symptomen langer dan 3 dagen aanhouden of erger worden moeten patiënten medische hulp inroepen.
 • Alleen voor oraal gebruik.
 • Neem niet meer dan de gegeven dosis.
 • Neem het geneesmiddel met een glas water in.
Het is mogelijk dat de dosis moet worden aangepast bij patiënten met nierklachten of leverklachten en bij kwetsbare oudere patiënten. De werkzame dagelijkse dosis mag in de volgende gevallen niet meer zijn dan 2 gram paracetamol/dag, tenzij de arts anders voorschrijft:
 • gewicht is lager dan 50 kg
 • leverfunctiestoornis
 • chronisch alcoholgebruik
 • dehydratie (uitdroging)
 • chronische ondervoeding

Ingrediënten

De werkzame stoffen in PARASINEG zijn: 500 mg paracetamol en 30 mg pseudoefedrinehydrochloride per tablet. De andere stoffen in PARASINEG zijn: Gepregelatineerd maiszetmeel, crospovidon, povidon K30, stearinezuur, microkristallijne cellulose, natriumzetmeelglycolaat type A, magnesiumstearaat.

Bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De bijwerkingen zijn meestal licht van aard.
Als u een van de onderstaande bijwerkingen ervaart, stop dan met het gebruik van dit geneesmiddel en neem contact op met uw arts of zoek meteen medische hulp:
 • Een aantal mensen kregen last van hallucinaties, dit komt echter zelden voor.
 • In sommige gevallen krijgen mensen last van huiduitslag, soms met jeuk.
 • Een klein aantal mannen, vooral mannen met prostaatklachten kunnen moeite hebben met plassen.
 • Er zijn meldingen geweest van bloedaandoeningen bij mensen die paracetamol gebruiken. Dit is echter zeldzaam. De symptomen zijn onder andere, ongewone vermoeidheid, onverwachte blauwe plekken of bloedingen en vaker dan normaal een infectie krijgen (zoals verkoudheid).
 • Verhoogde bloeddruk en effecten op het hart, zoals een versnelde hartslag.
 • Verminderde bloedtoevoer naar de oogzenuw (ischemische opticusneuropathie) (frequentie niet bekend).
 • Een plots optreden van koorts, roodheid van de huid, of verschijnen van vele kleine pustels (mogelijke verschijnselen van acute gegeneraliseerde exanthemateuze pustulose - AGEP) kunnen voorkomen tijdens de eerste 2 dagen van de behandeling met PARASINEG (frequentie niet bekend).
 • Ontsteking van de dikke darm door onvoldoende bloedtoevoer (ischemische colitis) (frequentie niet bekend).
Langdurig gebruik
 • Mensen die iedere dag en voor langere tijd (aantal maanden of langer) geneesmiddelen gebruiken die paracetamol bevatten kunnen last krijgen van bepaalde bijwerkingen, zoals leverschade en nierschade. Mensen die paracetamol op de normale manier gedurende kortere perioden gebruiken, hebben deze bijwerkingen niet gehad.
Andere effecten zijn onder andere:
 • onrust, moeite hebben om in slaap te komen of nare dromen hebben.

Waarschuwing

 • Voor dit geneesmiddel gelden geen speciale bewaarcondities.
 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
 • Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de buitenverpakking en de blisterverpakking na EXP. Daar staan een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
 • Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak.
 • Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken?
 • U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
 • U heeft een hoge bloeddruk of een hartziekte.
 • U gebruikt andere middelen die paracetamol bevatten.
 • U gebruikt geneesmiddelen tegen depressie die monoamineoxidaseremmers (MAOremmers) worden genoemd, of heeft die middelen in de afgelopen twee weken gebruikt.
 • U gebruikt tricyclische antidepressiva.
 • U heeft hyperthyreoïdie (een overmatige secretie van schildklierhormonen).
 • U heeft glaucoom (verhoogde druk in het oog).
 • U heeft last van urineretentie (moeite met plassen).
 • U heeft feochromocytoom. Dit is een tumor van de bijnieren (klieren die in de buurt van de nieren liggen) die hoge bloeddruk veroorzaakt.
 • U gebruikt andere sympathicomimetica (stimulerende middelen of middelen die de eetlust remmen en geneesmiddelen voor de behandeling van astma en congestie (zwelling van de slijmvliezen)).
 • U gebruikt bètablokkers (geneesmiddelen die worden gebruikt voor de behandeling van aandoeningen zoals angina pectoris, hartfalen en hoge bloeddruk).
 • U gebruikt het antibacteriële geneesmiddel furazolidine.
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt als een van de bovenstaande voorbeelden op u van toepassing is.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met PARASINEG?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u PARASINEG 500 mg/30 mg tabletten gebruikt als u:
 • Dit geneesmiddel bevat paracetamol. Langdurig of veelvuldig gebruik wordt afgeraden. Langdurig gebruik, behalve onder medisch toezicht, kan schadelijk zijn.
 • De maximale dosis mag in geen geval overschreden worden. Om het risico van een overdosis te vermijden, mogen geen andere paracetamol-bevattende producten gelijktijdig ingenomen worden.
 • nierklachten of leverklachten heeft (zoals gilbertsyndroom)
 • een deficiëntie (tekort) heeft van het enzym glucose-6-fosfatase
 • hemolytische anemie heeft (een afwijkende afbraak van rode bloedcellen)
 • last heeft van dehydratie (uitdroging) of ondervoeding
 • minder dan 50 kg weegt
 • diabetes heeft
 • prostaatklachten heeft (moeite met plassen of vaak moeten plassen)
 • aanhoudende hoestklachten, astma of emfyseem heeft
 • een alcoholafhankelijkheid heeft : u mag geen alcohol gebruiken tijdens de behandeling met paracetamol.
 • occlusieve (afsluitende) vaatklachten heeft, bijvoorbeeld raynaudfenomeen
 • last van psychose heeft
 • Bij hoge koorts, of tekenen van secundaire infectie of voortduren van de klachten, moet een arts worden geraadpleegd.
 • Het abrupt staken van langdurig incorrect gebruik van hooggedoseerde analgetica kan hoofdpijn, moeheid, spierpijn, nervositeit en autonome symptomen tot gevolg hebben.
 • Dergelijk onttrekkingssymptomen lossen binnen een paar dagen op. Tot die tijd moet verdere inname van analgetica worden vermeden en mag het gebruik niet zonder medische advies opnieuw worden gestart.
 • Bij kinderen en adolescenten die worden behandeld met 60 mg/kg paracetamol per dag, is de combinatie met een ander koortswerend middel niet gerechtvaardigd, behalve in het geval van ineffectiviteit.
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt als een van de bovenstaande punten op u van toepassing is of is geweest.
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
PARASINEG 30 tabletten
€ 13,10
€ 11,79
Op voorraad
Wordt vandaag verzonden

Dit product is voorradig. Farmaline garandeert dat 83%* van de bestellingen geplaatst en betaald voor 13u00, nog dezelfde dag verwerkt en verzonden worden. *Dit getal is gebaseerd op de afgelopen 4 weken.

Verzending binnen 1 werkdag

Dit product is voorradig maar de bestelling kan vandaag niet meer verwerkt worden. Ons voorraadsysteem houdt rekening met het tijdstip waarop u de bestelling plaatst, de hoeveelheid die u bestelt en de huidige werkdruk in ons magazijn.

Verzending binnen 2 werkdagen

Dit product is voorradig in een depot van een distributeur die minder frequent aan Farmaline levert. De verwerkingstijd van uw bestelling wordt hierdoor iets langer.

Tijdelijk niet beschikbaar

Dit product is tijdelijk niet voorradig. Noch bij ons, noch bij de groothandel, noch bij de fabrikant. Laat uw emailadres achter en ontvang een notificatie zodra het terug beschikbaar is.

Uit handel

Wij hebben informatie ontvangen van de groothandel of de fabrikant dat dit product niet langer beschikbaar zal zijn.

Op voorraad
Wordt vandaag verzonden

Dit product is voorradig. Farmaline garandeert dat 83%* van de bestellingen geplaatst en betaald voor 13u00, nog dezelfde dag verwerkt en verzonden worden. *Dit getal is gebaseerd op de afgelopen 4 weken.

Verzending binnen 1 werkdag

Dit product is voorradig maar de bestelling kan vandaag niet meer verwerkt worden. Ons voorraadsysteem houdt rekening met het tijdstip waarop u de bestelling plaatst, de hoeveelheid die u bestelt en de huidige werkdruk in ons magazijn.

Verzending binnen 2 werkdagen

Dit product is voorradig in een depot van een distributeur die minder frequent aan Farmaline levert. De verwerkingstijd van uw bestelling wordt hierdoor iets langer.

Tijdelijk niet beschikbaar

Dit product is tijdelijk niet voorradig. Noch bij ons, noch bij de groothandel, noch bij de fabrikant. Laat uw emailadres achter en ontvang een notificatie zodra het terug beschikbaar is.

Uit handel

Wij hebben informatie ontvangen van de groothandel of de fabrikant dat dit product niet langer beschikbaar zal zijn.

€ 13,10
€ 11,79
 • Klanten geven Farmaline een 9,4/10
 • Gratis expresslevering vanaf € 29
 • Discrete afhandeling in +3000 afhaalpunten
 • Groot assortiment, kleine prijzen

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang onze promoties en nieuwigheden via e-mail.

Inschrijven

* De kortingscode is pas geldig bij een minimum aankoopbedrag van €50, is niet van toepassing op geneesmiddelen en babyvoeding, en niet combineerbaar met andere codes

€5*
Korting!

Klanten die dit kochten, kochten ook

Oenobiol_Zon | Farmaline.be

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang onze promoties en nieuwigheden via e-mail.

Inschrijven

* De kortingscode is pas geldig bij een minimum aankoopbedrag van €50, is niet van toepassing op geneesmiddelen en babyvoeding, en niet combineerbaar met andere codes

€5*
Korting!

PARASINEG 30 tabletten

PARASINEG 30 tabletten
€ 13,10
€ 11,79
Op voorraad

PARASINEG kopen

Je kan PARASINEG van het merk EG® , geproduceerd door EUROGENERICS PAIN , bestellen in België bij FARMALINE via de volgende categorie:
Geneesmiddelen > Griep > Koorts - Spierpijn
Geneesmiddelen > Griep > Neusverstopping