Op voorraad
Premium avondlevering

In sommige postcodes kunnen we je bestelling dezelfde dag leveren indien je voor 10u30 bestelt. De levering gebeurt 's avonds tussen 18u00 en 22u00.

Avondlevering

In sommige postcodes kunnen we je bestelling de volgende werkdag leveren tijdens de avond. De levering vindt dan plaats tussen 18u00 en 22u00.

Wordt vandaag verzonden

Dit product is voorradig. Farmaline garandeert dat 86%* van de bestellingen geplaatst en betaald voor 13u00, nog dezelfde dag verwerkt en verzonden worden. *Dit getal is gebaseerd op de afgelopen 4 weken.

Verzending binnen 1 werkdag

Dit product is voorradig maar de bestelling kan vandaag niet meer verwerkt worden. Ons voorraadsysteem houdt rekening met het tijdstip waarop u de bestelling plaatst, de hoeveelheid die u bestelt en de huidige werkdruk in ons magazijn.

Verzending binnen 2 werkdagen

Dit product is voorradig in een depot van een distributeur die minder frequent aan Farmaline levert. De verwerkingstijd van uw bestelling wordt hierdoor iets langer.

Tijdelijk niet beschikbaar

Dit product is tijdelijk niet voorradig. Noch bij ons, noch bij de groothandel, noch bij de fabrikant. Laat uw emailadres achter en ontvang een notificatie zodra het terug beschikbaar is.

Uit handel

Wij hebben informatie ontvangen van de groothandel of de fabrikant dat dit product niet langer beschikbaar zal zijn.

€ 7,42
€ 6,68
Verkrijgbaar in de volgende formaten
 • Klanten geven Farmaline een 9,4/10
 • Gratis expresslevering vanaf € 39
 • Discrete afhandeling in +3000 afhaalpunten
 • Groot assortiment, kleine prijzen

Dit is een geneesmiddel
Bijsluiter van Paracetamol Sandoz 1g 30 tabletten

Omschrijving

Paracetamol Sandoz bevat de werkzame stof paracetamol. Het is een pijnstillend en koortswerend geneesmiddel (pijnstiller en antipyreticum).
Het wordt gebruikt bij lichte tot matige pijn bij artrose van de heup en de knie bij volwassenen en bij jongeren van 15 tot 18 jaar.

Indicatie

Lichte tot matige pijn bij artrose van de heup en de knie.

Gebruik

Neem dit geneesmiddel altijd in precies in zoals beschreven in de bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Volwassenen en jongeren vanaf 15 jaar (meer dan 55kg lichaamsgewicht)

De aanbevolen dosering is:
Start met een halve tablet (500mg paracetamol) en indien nodig 1 tablet (1g paracetamol); de maximale dagdosering is 4 tabletten (4g paracetamol).
Na inname van een halve tablet Paracetamol Sandoz moet u minstens 4 uur wachten voor u de volgende dosis inneemt, ook al keren de symptomen sneller terug.
Nadat u een volledige tablet Paracetamol Sandoz hebt ingenomen, moet u minstens 6 uur wachten voor u de volgende dosis inneemt, ook al keren de symptomen sneller terug.

Als de pijn meer dan 5 dagen of de koorts meer dan 3 dagen aanhoudt, of als de verschijnselen verergeren, stop dan met de inname van Paracetamol Sandoz en raadpleeg uw arts.
Als het geneesmiddel werd voorgeschreven door uw arts, zal hij/zij u vertellen hoelang u het mag gebruiken.

Wijze van toediening
Voor oraal gebruik.
Slik de tabletten met een voldoende hoeveelheid water in of los ze op in een voldoende hoeveelheid water, goed roeren en uitdrinken. De tablet kan verdeeld worden in gelijke doses.

Ingrediënten

De werkzame stof in dit middel is paracetamol. Elke bruistablet Paracetamol Sandoz bevat 1 g paracetamol.
De andere stoffen in dit middel zijn: watervrij citroenzuur, natriumwaterstofcarbonaat, aspartaam (E951), natriumsaccharine, povidone K30, natriumlaurylsulfaat, mannitol, simethicone, magnesiumstearaat, sinaasappelsmaakstof (bevat onder andere benzylalcohol, sucrose en sorbitol), maltodextrine en povidone (zie rubriek 2 “Paracetamol Sandoz bevat aspartaam, natrium, benzylalcohol, sucrose en sorbitol”).

Bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
Stop met de behandeling en neem onmiddellijk contact op met uw arts in geval van ernstige allergische reacties (overgevoeligheid) op paracetamol, met mogelijke verschijnselen zoals:

zwelling van het gezicht, de lippen, nek of keel (angio-oedeem), kortademigheid (dyspneu), zweten (zweetaanvallen), misselijkheid of lage bloeddruk, en ook shock (zeer zelden: kan optreden bij tot 1 op de 10.000 mensen).

De volgende andere bijwerkingen kunnen optreden na gebruik van paracetamol:

Zelden (kunnen optreden bij tot 1 op de 1000 mensen)
 • bepaalde bloedaandoeningen:
₋ verminderd aantal bloedplaatjes met als gevolg een verhoogd risico op bloedingen of bloeduitstortingen (trombocytopenie)
₋ onverklaard hematoom (trombocytopenische purpura)
₋ verminderd aantal witte bloedcellen (leukopenie)
₋ verminderd aantal rode bloedcellen, waardoor de huid lichtgeel kan worden en zwakheid en kortademigheid kan ontstaan (hemolytische anemie)
 • ernstige vermindering van het aantal witte bloedcellen waardoor de kans op infecties groter wordt (agranulocytose), na langdurige behandeling
 • allergieën (uitgezonderd angio-oedeem)
 • afwijkende werking van de lever, toename van leverenzymen in het bloed, leverfalen, levernecrose, geel worden van huid of oogwit
 • huiduitslag, jeuk, zweten, roodheid, galbulten (netelroos)
 • depressie, verwarring; dingen zien, voelen of horen die er niet zijn (hallucinaties)
 • schudden, hoofdpijn
 • wazig zien
 • zwelling door vasthouden van vocht (oedeem)
 • bloedingen, maagpijn, diarree, zich misselijk voelen, overgeven
 • duizeligheid, algeheel gevoel van onwelbevinden, koorts, zich suf voelen
Zeer zelden (kunnen optreden bij tot 1 op de 10000 mensen)
 • ernstige vermindering van het aantal bloedcellen, wat zwakheid of blauwe plekken kan veroorzaken of de kans op infecties vergroten (pancytopenie)
 • ernstige huidreacties
 • gegeneraliseerde huiduitslag (exantheem)
 • beklemd gevoel vanwege krampen van de spieren van de luchtwegen (bronchospasmen) bij personen die gevoelig zijn voor acetylsalicylzuur of andere NSAID's (groep pijnstillers met ontstekingsremmende en koortswerende werking).
 • lage bloedsuikerspiegel
 • verminderde werking van de nieren, ontsteking van de nieren (interstitiële nefritis), vlokkige urine (steriele pyurie), bloed in de urine, geen urine kunnen produceren.
Frequentie onbekend (de frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)
 • ernstige huidreacties: acuut gegeneraliseerd pustuleus exantheem, toxische epidermale necrolyse, geneesmiddelgeïnduceerde dermatose en Stevens-Johnson-syndroom
 • leververgiftiging
Eenmalige doses van 6 gram paracetamol (bij kinderen met meer dan 140 mg/kg lichaamsgewicht) of langdurig gebruik van 3-4 gram paracetamol per dag kunnen leverbeschadiging veroorzaken.

Waarschuwing

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
- U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt in geval van:
 • regelmatig gebruik van grote hoeveelheden alcohol
 • leverproblemen zoals ontsteking van de lever of verminderde werking van de lever
 • syndroom van Gilbert (een zeldzame erfelijke stofwisselingsziekte met mogelijke verschijnselen zoals het geel worden van de huid of het oogwit)
 • nierproblemen (matige tot ernstige vermindering van de werking van de nieren)
 • een erfelijk tekort van een bepaald enzym genaamd glucose-6-fosfaat-dehydrogenase
 • abnormale afbraak van rode bloedcellen, waardoor de huid lichtgeel kan worden en zwakheid en kortademigheid kan ontstaan (hemolytische anemie)
 • een gebrek aan totale hoeveelheid lichaamswater (uitdroging)
 • ondergewicht of chronische ondervoeding
 • astmatische patiënten die gevoelig zijn voor acetylsalicylzuur
Raadpleeg uw arts als een van bovengenoemde waarschuwingen van toepassing op u is, of in het verleden is geweest. Het kan zijn dat u dit middel niet mag gebruiken, of dat u een lagere dosis van dit middel moet krijgen.

Waarschuwing: Inname van hogere doseringen dan de aanbevolen doseringen zorgt niet voor betere pijnverlichting, maar kan ernstige schade aan de lever veroorzaken. Daarom mag de maximale dagdosering van paracetamol niet worden overschreden. Raadpleeg een arts of apotheker vóór gelijktijdig gebruik van andere geneesmiddelen die ook paracetamol bevatten. Meestal treden de verschijnselen van leverschade voor het eerst na enkele dagen op. Daarom is het belangrijk om onmiddellijk medisch advies in te winnen als u meer heeft ingenomen dan de aanbevolen dosering.

In geval van hoge koorts, verschijnselen van infectie of als verschijnselen langer duren (langer dan 5 dagen voor pijn of langer dan 3 dagen voor koorts) of erger worden, moet u contact opnemen met een arts.
Als u vaak en langdurig pijnstillers neemt, kan dat hoofdpijn veroorzaken of de hoofdpijn verergeren.
U moet uw dosering van de pijnstiller niet verhogen, maar contact met uw arts opnemen voor advies.
Effecten van paracetamol op uitslagen van laboratoriumonderzoek: Paracetamol kan bijvoorbeeld bepaalde metingen van de hoeveelheid urinezuur en bloedsuiker beïnvloeden.

Hoe bewaart u dit middel?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de blisterverpakking en de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC of gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
Paracetamol Sandoz 1g 30 tabletten
€ 7,42
€ 6,68
Op voorraad
Premium avondlevering

In sommige postcodes kunnen we je bestelling dezelfde dag leveren indien je voor 10u30 bestelt. De levering gebeurt 's avonds tussen 18u00 en 22u00.

Avondlevering

In sommige postcodes kunnen we je bestelling de volgende werkdag leveren tijdens de avond. De levering vindt dan plaats tussen 18u00 en 22u00.

Wordt vandaag verzonden

Dit product is voorradig. Farmaline garandeert dat 86%* van de bestellingen geplaatst en betaald voor 13u00, nog dezelfde dag verwerkt en verzonden worden. *Dit getal is gebaseerd op de afgelopen 4 weken.

Verzending binnen 1 werkdag

Dit product is voorradig maar de bestelling kan vandaag niet meer verwerkt worden. Ons voorraadsysteem houdt rekening met het tijdstip waarop u de bestelling plaatst, de hoeveelheid die u bestelt en de huidige werkdruk in ons magazijn.

Verzending binnen 2 werkdagen

Dit product is voorradig in een depot van een distributeur die minder frequent aan Farmaline levert. De verwerkingstijd van uw bestelling wordt hierdoor iets langer.

Tijdelijk niet beschikbaar

Dit product is tijdelijk niet voorradig. Noch bij ons, noch bij de groothandel, noch bij de fabrikant. Laat uw emailadres achter en ontvang een notificatie zodra het terug beschikbaar is.

Uit handel

Wij hebben informatie ontvangen van de groothandel of de fabrikant dat dit product niet langer beschikbaar zal zijn.

Op voorraad
Premium avondlevering

In sommige postcodes kunnen we je bestelling dezelfde dag leveren indien je voor 10u30 bestelt. De levering gebeurt 's avonds tussen 18u00 en 22u00.

Avondlevering

In sommige postcodes kunnen we je bestelling de volgende werkdag leveren tijdens de avond. De levering vindt dan plaats tussen 18u00 en 22u00.

Wordt vandaag verzonden

Dit product is voorradig. Farmaline garandeert dat 86%* van de bestellingen geplaatst en betaald voor 13u00, nog dezelfde dag verwerkt en verzonden worden. *Dit getal is gebaseerd op de afgelopen 4 weken.

Verzending binnen 1 werkdag

Dit product is voorradig maar de bestelling kan vandaag niet meer verwerkt worden. Ons voorraadsysteem houdt rekening met het tijdstip waarop u de bestelling plaatst, de hoeveelheid die u bestelt en de huidige werkdruk in ons magazijn.

Verzending binnen 2 werkdagen

Dit product is voorradig in een depot van een distributeur die minder frequent aan Farmaline levert. De verwerkingstijd van uw bestelling wordt hierdoor iets langer.

Tijdelijk niet beschikbaar

Dit product is tijdelijk niet voorradig. Noch bij ons, noch bij de groothandel, noch bij de fabrikant. Laat uw emailadres achter en ontvang een notificatie zodra het terug beschikbaar is.

Uit handel

Wij hebben informatie ontvangen van de groothandel of de fabrikant dat dit product niet langer beschikbaar zal zijn.

€ 7,42
€ 6,68
Verkrijgbaar in de volgende formaten
 • Klanten geven Farmaline een 9,4/10
 • Gratis expresslevering vanaf € 39
 • Discrete afhandeling in +3000 afhaalpunten
 • Groot assortiment, kleine prijzen

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang onze promoties en nieuwigheden via e-mail.

Inschrijven

* De kortingscode is pas geldig bij een minimum aankoopbedrag van €50, is niet van toepassing op geneesmiddelen en babyvoeding, en niet combineerbaar met andere codes

€5*
Korting!

Klanten die dit kochten, kochten ook

Redcare Neusspray | Farmaline.be

Laatste reviews en ervaringen met Paracetamol Sandoz 1g

Schrijf een review
Toon alle reviews
 • Klant Barbara gaf dit product 5 van de 5 sterren.
  5/5

  Zeer goed product

  Ik gebruik paracetamol voor alle soorten pijn. Migraine, pijn, rugpijn en zoveel andere dingen werken heel goed en zijn heel redelijk geprijsd. Ik ben erg blij met mijn aankoop.

 • Klant Marie-France gaf dit product 5 van de 5 sterren.
  5/5

  Efficiënt.

  Voor alle soorten pijn, patacetamol is altijd in mijn medicijnkastje! Effectief voor de meeste pijnen en pijntjes, ik heb er altijd een paar op voorraad voor het hele gezin!

 • Klant NW gaf dit product 5 van de 5 sterren.
  5/5

  Goede pijnstiller

  Goede pijnstiller. Tablet kan je makkelijk doorslikken en werkt goed. Goedkoper dan het vergelijkbare product van het bekende merk en werkt even goed.

Toon alle reviews

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang onze promoties en nieuwigheden via e-mail.

Inschrijven

* De kortingscode is pas geldig bij een minimum aankoopbedrag van €50, is niet van toepassing op geneesmiddelen en babyvoeding, en niet combineerbaar met andere codes

€5*
Korting!

Paracetamol Sandoz 1g 30 tabletten

Paracetamol Sandoz 1g 30 tabletten
€ 7,42
€ 6,68
Op voorraad

Paracetamol Sandoz 1g kopen

Je kan Paracetamol Sandoz 1g van het merk Sandoz® , geproduceerd door SANDOZ , bestellen in België bij FARMALINE via de volgende categorie:
Geneesmiddelen > Pijn & Koorts > Pijnstillend & Koorstwerend