Farmaline Logo

Paracetamol EG® 1000mg 20 bruistabletten

0 klanten gaven dit product gemiddeld 0,00 van de 5 sterren. 0 Reviews Schrijf een review

Op voorraad
Wordt vandaag verzonden

Dit product is voorradig. Farmaline garandeert dat 48%* van de bestellingen geplaatst en betaald voor 13u00, nog dezelfde dag verwerkt en verzonden worden. *Dit getal is gebaseerd op de afgelopen 4 weken.

Verzending binnen 1 werkdag

Dit product is voorradig maar de bestelling kan vandaag niet meer verwerkt worden. Ons voorraadsysteem houdt rekening met het tijdstip waarop u de bestelling plaatst, de hoeveelheid die u bestelt en de huidige werkdruk in ons magazijn.

Verzending binnen 2 werkdagen

Dit product is voorradig in een depot van een distributeur die minder frequent aan Farmaline levert. De verwerkingstijd van uw bestelling wordt hierdoor iets langer.

Tijdelijk niet beschikbaar

Dit product is tijdelijk niet voorradig. Noch bij ons, noch bij de groothandel, noch bij de fabrikant. Laat uw emailadres achter en ontvang een notificatie zodra het terug beschikbaar is.

Uit handel

Wij hebben informatie ontvangen van de groothandel of de fabrikant dat dit product niet langer beschikbaar zal zijn.

€ 6,84
€ 6,16
Verkrijgbaar in de volgende formaten
20 bruistabletten
€ 6,84 € 6,16
40 bruistabletten
€ 12,25 € 11,03

 • Klanten geven Farmaline een 9,4/10
 • Gratis expresslevering vanaf € 29
 • Discrete afhandeling in +3000 afhaalpunten
 • Groot assortiment, kleine prijzen

Dit is een geneesmiddel
Bijsluiter van Paracetamol EG® 1000mg 20 bruistabletten

Omschrijving

Paracetamol EG bevat paracetamol dat behoort tot een groep van geneesmiddelen die analgetica (pijnstillers) genoemd worden. Paracetamol EG wordt ingenomen om pijn te verzachten en koorts te verlagen. 

Een tablet inslikken lukt jou niet? Of maak je deel uit van de 25%* belgen die liever hun paracetamol oplossen in water? Gelukkig is Paracetamol EG ook beschikbaar in bruistabletten:
 
 • De Paracetamol EG bruistabletten zijn beschikbaar in 500mg en 1000mg.
 • De bruistabletten zijn deelbaar.
 • Voor kinderen en volwassenen:
500mg: vanaf 26kg
1000mg: vanaf 50kg

Gebruik

De tabletten oplossen in een glas water. 
 
Volwassenen en jongeren die meer dan 50 kg wegen
De aanbevolen dosering is 1 tot 2 tabletten (500 mg tot 1000 mg) om de 4 tot 6 uur naargelang de behoefte, tot maximum 3 g per dag.
Bij ernstigere pijn of koorts, mag de dagelijkse dosis verhoogd worden tot 4 g per dag. De doses mogen niet vaker dan om de 4 uur worden toegediend. Men mag niet meer dan 1 g in één keer innemen en de maximale dagelijkse dosering bedraagt 4 g.

Volwassenen die minder dan 50 kg wegen
De maximale dagelijkse dosering is 60 mg/kg/dag.

Gebruik bij kinderen
De dosering voor kinderen dient gebaseerd te zijn op het lichaamsgewicht en een geschikte toedieningsvorm dient gebruikt te worden. Onderstaande informatie over de leeftijd van de kinderen in elke gewichtsgroep is enkel bedoeld als richtlijn.

De aanbevolen dosering is 15 mg/kg per dosis, tot maximum 4 maal per dag. De doses mogen niet vaker dan om de 4 uur worden toegediend. Men mag niet meer dan 15 mg/kg in één keer innemen en de maximale dagelijkse dosering is 60 mg/kg/dag.

Kinderen en jongeren die 43-50 kg wegen (ongeveer 12-15 jaar): De aanbevolen dosering is 500 mg om de 4 uur naargelang de behoefte, tot maximum 2,5 g per dag.
 
Kinderen die 34-43 kg wegen (ongeveer 11-12 jaar): De aanbevolen dosering is 500 mg om de 6 uur naargelang de behoefte, tot maximum 2 g per dag.
 
Kinderen die 26-34 kg wegen (ongeveer 8-11 jaar): De aanbevolen dosering is 250 mg om de 4 uur of 500 mg om de 6 uur naargelang de behoefte, tot maximum 1,5 g per dag.

Kinderen die minder dan 26 kg wegen: Paracetamol EG bruistabletten mogen niet gebruikt worden bij kinderen die minder dan 26 kg wegen.

Dit geneesmiddel mag niet gegeven worden aan kinderen gedurende meer dan 2 tot 3 dagen zonder een arts te raadplegen.
In geval van hoge koorts of tekenen van infectie na meer dan 3 dagen behandeling of indien de pijn na meer dan 5 dagen behandeling aanhoudt, dient u contact op te nemen met uw arts.

Patiënten met een verminderde nierfunctie
Bij patiënten met een verminderde nierfunctie dient de minimumtijd tussen 2 doses aangepast te worden als volgt:
 

Glomerulaire filtratie

Dosis

10 à 50 ml/min

500 mg om de 6 uur

< 10 ml/min

500 mg om de 8 uur


Patiënten met een verminderde leverfunctie of chronisch alcoholisme
Bij patiënten met het syndroom van Gilbert of leverinsufficiëntie, of in gevallen van chronisch alcoholisme dient de dosis verminderd te worden of de tijd tussen de doses verhoogd te worden. De dagelijkse dosis mag niet meer dan 2 g bedragen.

Ouderen
Voor ouderen is geen dosisaanpassing nodig.

Ingrediënten

 • De werkzame stof in Paracetamol EG 1000 mg bruistabletten is paracetamol. Elke bruistablet bevat 1000 mg paracetamol.
 • De andere stoffen in Paracetamol EG 1000 mg zijn: citroenzuur, natriumwaterstofcarbonaat, natriumcarbonaat, aspartaam, natriumsacharine, povidon K30, natriumlaurylsulfaat, mannitol (E421), simeticon, magnesiumstearaat, maltodextrine, povidon, natuurlijke aromatiserende preparaten, natuurlijke aromastoffen, aromastoffen, gluconolacton (E575), sucrose, sorbitol (E420) en watervrij colloïdaal siliciumdioxide (E551).

Bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Bijwerkingen die zelden optreden (kunnen tot 1 op 1.000 mensen treffen):
 • Allergische reacties
 • Hoofdpijn
 • Buikpijn, diarree, misselijkheid, braken, verstopping
 • Gestoorde leverfunctie, leverfalen, geelzucht (met symptomen zoals geel worden van de huid en de ogen), levernecrose (afsterven van levercellen)
 • Huiduitslag, jeuk, zweten, netelroos, rode vlekken op de huid, angio-oedeem met symptomen zoals gezwollen gezicht, lippen, keel of tong
 • Duizeligheid, algemeen gevoel van onwelzijn (malaise)
 • Overdosis en vergiftiging
Bijwerkingen die zeer zelden optreden (kunnen tot 1 op 10.000 mensen treffen):
 • Verminderd aantal bloedplaatjes, rode bloedcellen en witte bloedcellen (leukocyten, granulocyten en neutrofielen) in het bloed, hemolytische anemie (abnormale afbraak van rode bloedcellen)
 • Hepatotoxiciteit (leverschade door chemische stoffen)
 • Troebele urine en nieraandoeningen
 • Ernstige allergische reacties die een stopzetting van de behandeling vereisen
 • Ernstige huidreacties
Frequentie niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):
 • Anemie (verminderd aantal rode bloedcellen)
 • Anafylactische shock (ernstige allergische reactie)
 • Verlaagde bloeddruk (hypotensie)
 • Hepatitis (ontsteking van de lever)
 • Erytheem
 • Na langdurig gebruik van hoge doses: nierstoornissen (ernstige nierinsufficiëntie, bloed in de urine, niet kunnen urineren) werden gerapporteerd.

Waarschuwing

Wanneer mag u Paracetamol EG niet innemen?
U bent allergisch voor paracetamol of voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. 

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Paracetamol EG?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Paracetamol EG inneemt.

Gelieve een arts te consulteren vooraleer Paracetamol EG in te nemen:
 • als u een nier- of leverziekte heeft (waaronder het syndroom van Gilbert, ernstige leverinsufficiëntie of hepatitis).
 • als u regelmatig grote hoeveelheden alcohol drinkt (zie de rubriek ‘Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?’).
 • als u uitgedroogd of ondervoed bent, bijv. door alcoholmisbruik, anorexia of een verkeerde voeding.
 • als u lijdt aan hemolytische anemie (abnormale afbraak van rode bloedcellen).
 • als u een tekort heeft aan een bepaald enzym genaamd glucose-6-fosfaatdehydrogenase.
 • als u andere geneesmiddelen gebruikt waarvan bekend is dat ze de lever aantasten
 • als u andere geneesmiddelen gebruikt die paracetamol bevatten, aangezien dit de lever ernstige schade kan toebrengen.
 • als bepaalde laboratoriumtests voorgeschreven worden, aangezien ze beïnvloed zouden kunnen zijn.
Waarschuwing: Inname van hogere doses dan de aanbevolen doses leidt tot een risico op ernstige leverschade. Daarom mag de maximale dagelijkse dosis paracetamol niet worden overschreden. Voorzichtigheid is ook geboden bij gelijktijdig gebruik van andere geneesmiddelen die eveneens paracetamol bevatten. Zie ook rubriek 3 “Heeft u te veel van Paracetamol EG ingenomen?”.

In geval van hoge koorts of tekenen van infectie na meer dan 3 dagen behandeling, of wanneer de pijn na meer dan 5 dagen behandeling aanhoudt, dient u uw arts te contacteren.

Neemt u nog andere geneesmiddelen in?
Neemt u naast Paracetamol EG nog andere geneesmiddelen in, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Dit is vooral belangrijk in geval van:
 • chlooramfenicol (voor de behandeling van infecties), aangezien Paracetamol EG de verwijdering ervan uit het lichaam kan vertragen;
 • metoclopramide of domperidon (voor de behandeling van misselijkheid en braken) aangezien ze het starteffect van Paracetamol EG kunnen verhogen;
 • colestyramine (om cholesterol te verlagen), aangezien dit het effect van Paracetamol EG kunnen verzwakken;
 • probenecide (voor de behandeling van bijv. jicht). U heeft mogelijk lagere doses Paracetamol EG nodig;
 • anticoagulantia (bloedverdunners, bijv. warfarine), in geval u Paracetamol EG gedurende een lange periode dagelijks moet innemen;
 • lamotrigine (voor de behandeling van epilepsie), aangezien Paracetamol EG het effect ervan kan verminderen;
 • diflunisal (tegen pijn): u dient uw arts te contacteren vooraleer Paracetamol EG in te nemen;
 • zidovudine (gebruikt bij de behandeling van aids): verlengd gebruik kan leiden tot een bepaalde afwijking van het bloed (neutropenie) en leverschade;
 • mogelijk leverbeschadigende geneesmiddelen zoals: barbituraten of carbamazepine (voor de behandeling van mentale aandoeningen en
 • epilepsie); rifampicine (voor de behandeling van bacteriële infecties); isoniazide (voor de behandeling van tuberculose); fenytoïne (voor de behandeling van epilepsie); sint-janskruid (Hypericum perforatum) (voor de behandeling van depressie).
Paracetamol EG kan bepaalde laboratoriumtests beïnvloeden zoals metingen van urinezuur en bloedsuiker.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Alcohol dient te worden vermeden tijdens behandeling met paracetamol. De dosering moet verminderd worden bij patiënten die grote hoeveelheden alcohol drinken (zie de rubriek ‘Hoe neemt u Paracetamol EG in?').

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Indien nodig mag Paracetamol EG tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode worden gebruikt. Neem dan de laagst mogelijke dosering die de pijn en/of koorts vermindert en gebruik het middel zo kort mogelijk. Neem contact op met uw arts als de pijn en/of koorts niet minder wordt of als u het middel vaker moet innemen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Paracetamol heeft geen invloed op uw rijvaardigheid of vermogen om machines te bedienen.

Paracetamol EG 1000 mg bevat aspartaam, natrium, sorbitol, sucrose en glucose
Dit middel bevat 20 mg aspartaam in elke bruistablet. Aspartaam is een bron van fenylalanine. Het kan schadelijk zijn als u fenylketonurie (PKU) heeft, een zeldzame erfelijke aandoening waarbij fenylalanine zich ophoopt doordat het lichaam dit niet goed kan omzetten.
Dit middel bevat 489 mg natrium (een belangrijk bestanddeel van keukenzout/tafelzout) per bruistablet. Dit komt overeen met 24% van de aanbevolen maximale dagelijkse hoeveelheid natrium in de voeding voor een volwassene. De maximale aanbevolen dagelijkse dosis van dit geneesmiddel bevat 1956 mg natrium (aanwezig in tafelzout). Dit komt overeen met 98% van de aanbevolen maximale dagelijkse hoeveelheid natrium in de voeding voor een volwassene. Neem contact op met uw arts of apotheker als u langdurig Paracetamol EG 1000 mg per dag nodig heeft, vooral als u is aangeraden een zoutarm (natriumarm) dieet te volgen. Dit middel bevat 12,5 mg sorbitol per bruistablet.
Dit middel bevat sucrose en glucose (maltodextrine). Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit middel inneemt.

Bewaring
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht. Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en blisterverpakking/tablettencontainer na “EXP”. Daar staan een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
Paracetamol EG® 1000mg 20 bruistabletten
€ 6,84
€ 6,16
Op voorraad
Wordt vandaag verzonden

Dit product is voorradig. Farmaline garandeert dat 48%* van de bestellingen geplaatst en betaald voor 13u00, nog dezelfde dag verwerkt en verzonden worden. *Dit getal is gebaseerd op de afgelopen 4 weken.

Verzending binnen 1 werkdag

Dit product is voorradig maar de bestelling kan vandaag niet meer verwerkt worden. Ons voorraadsysteem houdt rekening met het tijdstip waarop u de bestelling plaatst, de hoeveelheid die u bestelt en de huidige werkdruk in ons magazijn.

Verzending binnen 2 werkdagen

Dit product is voorradig in een depot van een distributeur die minder frequent aan Farmaline levert. De verwerkingstijd van uw bestelling wordt hierdoor iets langer.

Tijdelijk niet beschikbaar

Dit product is tijdelijk niet voorradig. Noch bij ons, noch bij de groothandel, noch bij de fabrikant. Laat uw emailadres achter en ontvang een notificatie zodra het terug beschikbaar is.

Uit handel

Wij hebben informatie ontvangen van de groothandel of de fabrikant dat dit product niet langer beschikbaar zal zijn.

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang onze promoties en nieuwigheden via e-mail.

Inschrijven
€5
Korting!
Paracetamol EG® 1000mg 20 bruistabletten
€ 6,84
€ 6,16
Op voorraad

Doe uw prijsvoordeel !

Redcare Neusspray | Farmaline.be

Paracetamol EG® 1000mg kopen

Je kan Paracetamol EG® 1000mg van het merk EG® , bestellen in België bij FARMALINE via de volgende categorie:
Geneesmiddelen > Pijn & Koorts > Pijnstillend & Koorstwerend

EG®