Nurofen 400 Fastcaps 30 capsules

0 Reviews
  Schrijf een review
€ 11,89
€ 10,70
Toevoegen aan favorieten

Dit is een geneesmiddel

Bijsluiter van Nurofen 400 Fastcaps 30 capsules

Omschrijving van Nurofen 400 Fastcaps

Nurofen 400 Fastcaps zijn rode, doorzichtige, zachte gelatinecapsules, langs één zijde in het wit bedrukt. Ze bevatten een kleurloze oplossing met ibuprofen.

Indicatie

Nurofen 400 Fastcaps bevat als enig werkzaam bestanddeel 400 mg ibuprofen. Deze stof remt de vorming van bepaalde stoffen in het lichaam (prostaglandines geheten), die betrokken zijn bij pijn, koorts en ontstekingsreacties. Op deze manier vermindert ibuprofen pijn en koorts en remt het ontstekingen.

Gebruik van Nurofen 400 Fastcaps

De gebruikelijke dosering is:
 • Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar. Tenzij de arts anders voorschrijft, is de gebruikelijke dosering 1 capsule. 
 • Indien nodig kan u 1 capsule om de 4 à 6 uur innemen met een maximum van 1 per inname en van 3 per dag. 
 • Bij hevige pijn is maximaal 1 capsule per inname aangeraden.
 • Wanneer de maximale dosis per keer ingenomen is, moet minstens 4 uur gewacht worden tot de volgende dosis ingenomen mag worden. 
 • De capsule innemen zonder kauwen en met voldoende vloeistof (bv. een glas water). 
Voor patiënten met een gevoelige maag wordt aanbevolen om Nurofen samen met voedsel in te nemen.

Raadpleeg uw arts of apotheker, wanneer u de indruk heeft dat de werking van Nurofen onvoldoende of te hevig is. Gebruik Nurofen enkel gedurende een korte periode. Wanneer de koorts en/of de pijn meer dan 7 dagen aanhouden, of zelfs verergeren, raadpleeg dan uw arts.

Ingrediënten Nurofen 400 Fastcaps

Het werkzame bestanddeel is 400 mg ibuprofen per capsule.

De andere bestanddelen zijn: polyethyleenglycol 600, kaliumhydroxide, gelatine, sorbitol, water, ponceau 4R (E124), titaanoxide (E171), lecithine, kokosnootolie, opacode NSP-78-18022.

Bijwerkingen van Nurofen 400 Fastcaps

Zoals alle geneesmiddelen kan Nurofen bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. Tijdens een korte behandeling van pijn of koorts kunnen de hieronder vermelde ongewenste effecten optreden. Bij behandeling van andere indicaties of bij een langere behandeling kunnen nog andere bijwerkingen optreden.

Ongewenste effecten die soms voorkomen:
Maag- en darmklachten zoals maagbrand, buikpijn en misselijkheid, hoofdpijn, overgevoeligheidsreacties die gepaard gaan met huiduitslag en jeuk.

Ongewenste effecten die zelden voorkomen:
Diarree, braken, winderigheid en verstopping.

Ongewenste effecten die zeer zelden voorkomen:
 • Maag- of darmzweer, onder bepaalde omstandigheden met bloeding en perforatie. Bij het optreden van sterke pijn in de bovenbuik, braken van bloed, bloed in de stoelgang, of zwarte verkleuring van de stoelgang, geeft u het geneesmiddel niet verder en raadpleegt u onmiddellijk uw arts.
 • Vermindering van de urine-uitscheiding en vochtophoping in het lichaam. Deze symptomen kunnen wijzen op zowel een nieraandoening, als op het uitvallen van de nierfunctie. Wanneer deze symptomen optreden, geef dan Nurofen niet verder en raadpleeg onmiddellijk uw arts. 
 • Beschadiging van het nierweefsel (papilnecrose), vooral bij langdurige behandeling. 
 • Leverbeschadiging, vooral bij langdurige behandeling.
 • Stoornissen bij de bloedvorming. De eerste tekenen hiervan kunnen zijn: koorts, keelpijn, oppervlakkige wondjes in de mond, griepachtige klachten, oververmoeidheid, neus- en huidbloedingen. Bij het optreden van deze verschijnselen, het geneesmiddel niet verder toedienen en een arts raadplegen. 
 • Ernstige huidreacties zoals huiduitslag met rode verkleuring en blaasvorming (b.v. erythema exsudativum multiforme). 
 • Bij personen met bestaande ziekten van het immuunsysteem (systemische lupus erythematodes en andere collageenaandoeningen) kunnen in uitzonderlijke gevallen, gedurende de behandeling met ibuprofen, symptomen optreden van hersenvliesontsteking (aseptische meningitis t.t.z. niet van bacteriële of van virale oorsprong). 
GELIEVE DIRECT CONTACT OP TE NEMEN MET UW ARTS INDIEN UW KIND SUF OF SLAPERIG IS, KLAAGT VAN ERGE HOOFDPIJN, VERMIJDT OM IN HET LICHT TE KIJKEN, KORTADEMIG IS, NEKSTIJFHEID VERTOONT, BLIJVEND HOGE KOORTS HEEFT, BRAAKNEIGINGEN OF HUIDLETSELS VERTOONT.
 • Sterke overgevoeligheidsreacties. Tekenen hiervan kunnen zijn: opgezwollen gezicht, tong en strottenhoofd, kortademigheid, versnelde hartslag, bloeddrukverlaging of ernstige shocktoestand. Bij het optreden van deze symptomen, die al bij het eerste gebruik kunnen voorkomen, is onmiddellijke hulp van een arts noodzakelijk. 
 • Verergering van astma.
 • Geneesmiddelen zoals Nurofen kunnen in verband worden gebracht met een klein toegenomen risico op een hartaanval (“hartinfarct”) of beroerte. Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Waarschuwing

Wat u moet weten voordat u Nurofen 400 Fastcaps inneemt
Neem Nurofen niet in:
 • Als u overgevoelig (allergisch) bent voor ibuprofen of voor één van de andere bestanddelen van Nurofen 400 Fastcaps (zie samenstelling). 
 • Wanneer u, in het verleden, reacties vertoonde na inname van acetylsalicylzuur (aspirine) of andere, niet-steroïdale anti-inflammatoire producten zoals vernauwing van de luchtwegen, astma-aanval, zwelling van het neusslijmvlies of huidreacties. 
 • Als u een maag- of darmzweer heeft of gehad heeft of bij maagdarmbloedingen. 
 • Als u ernstige aandoeningen van de lever, de nieren of het hart vertoont. 
 • Als u jonger bent dan 12 jaar, aangezien de dosering niet geschikt is. Vraag uw arts of apotheker naar een geschikt geneesmiddel. 
 • Tijdens de laatste drie maanden van de zwangerschap (zie verder). 
Wees extra voorzichtig met Nurofen
 • Als u bepaalde ziekten van het immuunsysteem heeft (systemische lupus erythematodes en andere collageenaandoeningen), als u maag- en darmproblemen of chronische ontstekingen van de darm (colitis ulcerosa, ziekte van Crohn) heeft, als u een hoge bloeddruk heeft of een verzwakte hartfunctie en ook bij een verminderde functie van de nieren en de lever. 
 • Als u al allergische reacties heeft gehad (vb. huidreacties) op andere geneesmiddelen, indien u lijdt aan astma, hooikoorts of atopie (eczeem) of nog, in geval van langdurige slijmvliesontstekingen of ziekten die leiden tot vernauwing van de luchtwegen. In al deze gevallen is de kans op een overgevoeligheidsreactie groter. 
 • Bij oudere mensen kunnen bijwerkingen vaker optreden. Deze komen uiterst zelden voor wanneer de laagste dosering gedurende een korte periode ingenomen wordt. 
 • Bij langdurig gebruik. Dan is bijzondere aandacht vereist voor de nierfunctie. Over het algemeen kan dagelijks gebruik van pijnstillers, in het bijzonder de combinatie van verschillende pijnstillers, leiden tot blijvende schade met risico op nierfalen (analgetische nefropathie). 
 • Als u nog andere geneesmiddelen neemt, lees dan ook de rubriek “Gebruik van Nurofen in combinatie met andere geneesmiddelen”. 
 • Als u een aangeboren fructose intolerantie heeft, omdat iedere capsule ongeveer 77 mg sorbitol bevat wat overeenstemt met 19 mg fructose. 
 • Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden geweest is. 
Geneesmiddelen zoals Nurofen kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd risico op een hartaanval (“hartinfarct”) of beroerte. Het risico neemt toe naarmate de ingenomen dosis hoger is en het geneesmiddel langer gebruikt wordt. Neem niet meer van het geneesmiddel in dan de voorgeschreven dosis en gebruik niet langer dan de aanbevolen duur van behandeling (7 dagen). Wanneer u hartproblemen hebt, een beroerte heeft gehad, of wanneer u denkt dat u hiervoor tot een risicogroep behoort (bijvoorbeeld wanneer u een hoge bloeddruk, diabetes of hoge cholesterolspiegel heeft, of als u rookt) dan moet u dit bespreken met uw arts of apotheker, voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Inname van Nurofen met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. Raadpleeg uw arts alvorens Nurofen in te nemen indien u al geneesmiddelen met lithium (bepaald geneesmiddel bij depressie), bloedverdunnende middelen, methotrexaat, glucocorticoïden (geneesmiddelen die cortisonachtige stoffen bevatten), acetylsalicylzuur of andere ontstekingsremmende geneesmiddelen, urinedrijvende middelen (diuretica) of bloeddrukverlagende geneesmiddelen (antihypertensiva) of zidovudine (bij HIV) inneemt.

Inname van Nurofen met voedsel en drank 
Voor patiënten met een gevoelige maag wordt aanbevolen om Nurofen samen met voedsel in te nemen.

Zwangerschap
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. Raadpleeg tijdens de eerste 6 maanden van de zwangerschap een arts alvorens Nurofen te gebruiken. Tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap mag Nurofen niet meer gebruikt worden wegens een verhoogd risico op verwikkelingen voor moeder en kind tijdens de geboorte. Borstvoeding Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. Het werkzame bestanddeel ibuprofen wordt in zeer geringe concentraties opgenomen in de moedermelk. Aangezien tot nu toe geen nadelige gevolgen voor de zuigeling bekend zijn, kan het kortstondig gebruikt worden, in de aanbevolen dosis voor de behandeling van pijn en koorts. Neem in dit geval Nurofen best in juist na de borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Bij kortstondige inname van Nurofen in de aanbevolen dosis is beïnvloeding van de rijvaardigheid niet te verwachten.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Nurofen
Dit geneesmiddel bevat sorbitol, u mag dit geneesmiddel niet gebruiken indien u een fructose-intolerantie hebt.
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
€ 11,89
€ 10,70

Nurofen 400 Fastcaps kopen

Je kan Nurofen 400 Fastcaps van het merk Nurofen , geproduceerd door RECKITT BENCKISER HEALTHCARE , bestellen in België bij FARMALINE via de volgende categorie:
Geneesmiddelen > Griep > Koorts - Spierpijn
Geneesmiddelen > Griep > Keelpijn
Geneesmiddelen > Pijn & Koorts > Pijnstillend & Koorstwerend & Ontstekingswerend
Geneesmiddelen > Keel > Algemene Pijnstilling - Ontzwellend
Geneesmiddelen > Gynaecologische Problemen > Menstruatieklachten