Farmaline Logo

Nesivine® Eucalyptus 0,5mg/ml Neusspray Oplossing 15 ml

28 klanten gaven dit product gemiddeld 4,54 van de 5 sterren.

28 Reviews


Op voorraad
Vandaag Geleverd

In sommige postcodes kunnen we je bestelling dezelfde dag leveren indien je voor 12u bestelt. De levering gebeurt 's avonds tussen 17u00 en 22u00.

Premium avondlevering

In sommige postcodes kunnen we je bestelling de volgende werkdag leveren tijdens de avond. De levering vindt dan plaats tussen 17u00 en 22u00.

Wordt vandaag verzonden

Dit product is voorradig. Farmaline garandeert dat 63%* van de bestellingen geplaatst en betaald voor 13u00, nog dezelfde dag verwerkt en verzonden worden. *Dit getal is gebaseerd op de afgelopen 4 weken.

Verzending binnen 1 werkdag

Dit product is voorradig maar de bestelling kan vandaag niet meer verwerkt worden. Ons voorraadsysteem houdt rekening met het tijdstip waarop u de bestelling plaatst, de hoeveelheid die u bestelt en de huidige werkdruk in ons magazijn.

Verzending binnen 2 werkdagen

Dit product is voorradig in een depot van een distributeur die minder frequent aan Farmaline levert. De verwerkingstijd van uw bestelling wordt hierdoor iets langer.

Tijdelijk niet beschikbaar

Dit product is tijdelijk niet voorradig. Noch bij ons, noch bij de groothandel, noch bij de fabrikant. Laat uw emailadres achter en ontvang een notificatie zodra het terug beschikbaar is.

Uit handel

Wij hebben informatie ontvangen van de groothandel of de fabrikant dat dit product niet langer beschikbaar zal zijn.

€ 8,34
De vermelde verkoopprijzen die betrekking hebben op producten zonder wettelijk gereguleerde marges, zijn niet-bindende adviesprijzen.

€ 7,51 Bespaar 10%
 • Klanten geven Farmaline een 9,4/10
 • Gratis expresslevering vanaf € 39
 • Discrete afhandeling in +3000 afhaalpunten
 • Gratis retourneren binnen 30 dagen

Bijsluiter van Nesivine® Eucalyptus 0,5mg/ml Neusspray Oplossing 15 ml

Omschrijving

Nesivine Eucalyptus is een neusspray die gebruikt wordt voor plaatselijke verlichting van de symptomen van een verstopte neus als gevolg van een verkoudheid of rhinitis, bij volwassenen en kinderen ouder dan 6 jaar.

Het effect van de spray start na enkele minuten en duurt tot 12 uur.

Indicatie

Neusspray voor plaatselijke verlichting van de symptomen van een verstopte neus ten gevolge van een verkoudheid of rhinitis.

Gebruik

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.
Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De aanbevolen dosering is:
 • Volwassenen en kinderen ouder dan 10 jaar: 1-2 sprays in elk neusgat maximaal 2-3 keer per dag.
 • Kinderen van 6 tot 10 jaar: 1 spray in elk neusgat maximaal 2-3 keer per dag.
 • Kinderen jonger dan 6 jaar – Niet gebruiken.
De aanbevolen dosis niet overschrijden.
Niet langer dan 5 tot7 opeenvolgende dagen gebruiken. Als Nesivine Eucalyptus langer wordt gebruikt, kan het een
verstopte neus veroorzaken.
Raadpleeg uw arts als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren na 3 dagen.

Wijze van toediening:
1. Verwijder het dopje. Houd het flesje rechtop met de neusapplicator net in het neusgat. Houd het andere neusgat dicht.
2. Spuit en adem tegelijkertijd diep in door uw neus. Herhaal voor het andere neusgat.
3. Volwassenen en kinderen ouder dan 10 jaar kunnen, zo nodig, stap 1 en 2 herhalen.
4. Veeg de neusapplicator schoon met een schoon, nat doekje en plaats het dopje meteen na gebruik er weer op.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?
Wanneer u te veel Nesivine Eucalyptus gebruikt en last heeft van bijwerkingen of symptomen, moet u meteen uw arts, uw apotheker of het antigifcentrum contacteren (070/ 245.245) en het flesje of de verpakking met u meenemen.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten vorige dosis in te halen; ga daarentegen gewoon door met het gebruik volgens de toedieningsinstructies.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit product, vraag dan raad aan uw apotheker.

Ingrediënten

De werkzame stof in dit middel is oxymetazolinehydrochloride 0,5 mg/ml. 1 verstuiving (0,05 ml) bevat ongeveer 25microgram oxymetazolinehydrochloride.

De andere stoffen in dit middel zijn sorbitol, natriumcitraat, polysorbaat 80, benzylalcohol, watervrij citroenzuur, benzalkoniumchlorideoplossing, kaliumacesulfaam, levomenthol, cineol, dinatriumedetaat , Aloe droog extract, levocarvon, gezuiverd water.

Bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmidde bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
 • Soms (kan optreden bij minder dan 1 op 100 personen): niezen, droge of geïrriteerde neus, mond of keel.
 • Zelden (kan optreden bij minder dan 1 op 1.000 personen): angst, vermoeidheid, prikkelbaarheid, verstoorde slaap, snelle hartslag, hartkloppingen, verhoogde bloeddruk, verstopte neus, opgezwollen wand van de neus, hoofdpijn, misselijkheid, blozen, uitslag en verstoord zicht.
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt in België bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten - Afdeling Vigilantie – Galileelaan 5/03 - B-1210 Brussel OF Postbus 97 – B1000 Brussel - Madou - Website: www.eenbijwerkingmelden.be - e-mail: [email protected] Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Waarschuwing

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
 • U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
 • Als u monoamineoxidaseremmers inneemt of tijdens de afgelopen 2 weken hebt gebruikt (MAO-remmers worden gebruikt voor het behandelen van de ziekte van Parkinson en depressie),
 • Als u een acute hartaandoening of cardiale astma hebt,
 • Als u een verhoogde oogdruk hebt (nauwehoekglaucoom),
 • Als u een operatie ondergaan hebt om uw hypofyse te verwijderen,
 • Als u een ontstoken huid of slijmvliezen van uw neusgaten hebt of wondjes in uw neus hebt.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt, indien u lijdt aan:
 • een hoge bloeddruk,
 • een hartaandoening waaronder angina,
 • diabetes,
 • schildklierproblemen,
 • een vergrote prostaatklier (prostaat hypertrofie) hebt.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Nesivine Eucalyptus nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.
 • monoamineoxidaseremmers (MAO-remmers) worden gebruikt voor het behandelen van de ziekte van Parkinson en depressie . Gebruik Nesivine Eucalyptus niet als u tijdens de afgelopen twee weken een MAO-remmer hebt ingenomen.
 • tricyclische antidepressiva – vertel uw arts als u geneesmiddelen inneemt die gebruikt worden voor het behandelen van depressie, zoals amitriptyline en imipramine.
 • betablokkers of andere geneesmiddelen voor een hoge bloeddruk – vertel uw arts vóór gebruik als u één van deze geneesmiddelen inneemt.
 • het geneesmiddel voor de ziekte van Parkinson: bromocriptine – vertel uw arts vóór gebruik als u dit geneesmiddel inneemt.
Zwangerschap en borstvoeding:
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt

Wegens onvoldoende gegevens over het gebruik van dit product bij zwangere vrouwen of tijdens de borstvoeding, gebruik het enkel op advies van een arts.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Nesivine Eucalyptus heeft geen effecten op de rijvaardigheid of op het gebruik van machines.

Nesivine Eucalyptus bevat benzalkoniumchloride en benzylalcohol
Dit geneesmiddel bevat 0.01 mg benzalkoniumchloride in elke dosis (1 verstuiving) overeenkomend met 0.2 mg/ml.
Benzalkoniumchloride kan irritatie of zwelling in de neus veroorzaken, vooral bij langdurig gebruik.
Dit geneesmiddel bevat 0.1 mg benzylalcohol in elke dosis (1 verstuiving) overeenkomend met 2 mg/ml. Benzylalcohol kan allergische reacties en/of lichte plaatselijke irritatie veroorzaken.

Bewaren:
 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
 • Bewaren beneden 25°C.
 • Na opening is dit geneesmiddel 12 maanden houdbaar.
 • Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de fles na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
 • Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.
Nesivine® Eucalyptus 0,5mg/ml Neusspray Oplossing 15 ml
€ 8,34
De vermelde verkoopprijzen die betrekking hebben op producten zonder wettelijk gereguleerde marges, zijn niet-bindende adviesprijzen.

€ 7,51
Op voorraad
Vandaag Geleverd

In sommige postcodes kunnen we je bestelling dezelfde dag leveren indien je voor 12u bestelt. De levering gebeurt 's avonds tussen 17u00 en 22u00.

Premium avondlevering

In sommige postcodes kunnen we je bestelling de volgende werkdag leveren tijdens de avond. De levering vindt dan plaats tussen 17u00 en 22u00.

Wordt vandaag verzonden

Dit product is voorradig. Farmaline garandeert dat 63%* van de bestellingen geplaatst en betaald voor 13u00, nog dezelfde dag verwerkt en verzonden worden. *Dit getal is gebaseerd op de afgelopen 4 weken.

Verzending binnen 1 werkdag

Dit product is voorradig maar de bestelling kan vandaag niet meer verwerkt worden. Ons voorraadsysteem houdt rekening met het tijdstip waarop u de bestelling plaatst, de hoeveelheid die u bestelt en de huidige werkdruk in ons magazijn.

Verzending binnen 2 werkdagen

Dit product is voorradig in een depot van een distributeur die minder frequent aan Farmaline levert. De verwerkingstijd van uw bestelling wordt hierdoor iets langer.

Tijdelijk niet beschikbaar

Dit product is tijdelijk niet voorradig. Noch bij ons, noch bij de groothandel, noch bij de fabrikant. Laat uw emailadres achter en ontvang een notificatie zodra het terug beschikbaar is.

Uit handel

Wij hebben informatie ontvangen van de groothandel of de fabrikant dat dit product niet langer beschikbaar zal zijn.

Op voorraad
Vandaag Geleverd

In sommige postcodes kunnen we je bestelling dezelfde dag leveren indien je voor 12u bestelt. De levering gebeurt 's avonds tussen 17u00 en 22u00.

Premium avondlevering

In sommige postcodes kunnen we je bestelling de volgende werkdag leveren tijdens de avond. De levering vindt dan plaats tussen 17u00 en 22u00.

Wordt vandaag verzonden

Dit product is voorradig. Farmaline garandeert dat 63%* van de bestellingen geplaatst en betaald voor 13u00, nog dezelfde dag verwerkt en verzonden worden. *Dit getal is gebaseerd op de afgelopen 4 weken.

Verzending binnen 1 werkdag

Dit product is voorradig maar de bestelling kan vandaag niet meer verwerkt worden. Ons voorraadsysteem houdt rekening met het tijdstip waarop u de bestelling plaatst, de hoeveelheid die u bestelt en de huidige werkdruk in ons magazijn.

Verzending binnen 2 werkdagen

Dit product is voorradig in een depot van een distributeur die minder frequent aan Farmaline levert. De verwerkingstijd van uw bestelling wordt hierdoor iets langer.

Tijdelijk niet beschikbaar

Dit product is tijdelijk niet voorradig. Noch bij ons, noch bij de groothandel, noch bij de fabrikant. Laat uw emailadres achter en ontvang een notificatie zodra het terug beschikbaar is.

Uit handel

Wij hebben informatie ontvangen van de groothandel of de fabrikant dat dit product niet langer beschikbaar zal zijn.

€ 8,34
De vermelde verkoopprijzen die betrekking hebben op producten zonder wettelijk gereguleerde marges, zijn niet-bindende adviesprijzen.

€ 7,51 Bespaar 10%
 • Klanten geven Farmaline een 9,4/10
 • Gratis expresslevering vanaf € 39
 • Discrete afhandeling in +3000 afhaalpunten
 • Gratis retourneren binnen 30 dagen

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang onze promoties en nieuwigheden via e-mail.

Inschrijven

* De kortingscode is pas geldig bij een minimum aankoopbedrag van €50, is niet van toepassing op geneesmiddelen en babyvoeding, en niet combineerbaar met andere codes

€5*
Korting!

Klanten die dit kochten, kochten ook

Eucalyplus Neusspray 15 ml
Eucalyplus Neusspray 15 ml
€ 5,90
De vermelde verkoopprijzen die betrekking hebben op producten zonder wettelijk gereguleerde marges, zijn niet-bindende adviesprijzen.

€ 4,78
Flamigel 50 g
Flamigel 50 g
€ 13,74
De vermelde verkoopprijzen die betrekking hebben op producten zonder wettelijk gereguleerde marges, zijn niet-bindende adviesprijzen.

€ 8,79
Vichy_Zon_MEI/JUNI | Farmaline.be

Laatste reviews en ervaringen met Nesivine® Eucalyptus 0,5mg/ml Neusspray Oplossing

Schrijf een review
 • Klant muriel gaf dit product 5 van de 5 sterren.
  5/5
  1 klant vond deze beoordeling nuttig.

  Nuttig

  Mijn man slaapt met een slaapapneu machine. Hij zet dit op om zijn neus vrij te maken voordat hij naar bed gaat en is erg blij..

 • Klant jan gaf dit product 5 van de 5 sterren.
  5/5

  goed en goedkoop

  snelle leering

 • Klant Amandine gaf dit product 5 van de 5 sterren.
  5/5

  ????

  Werkt geweldig, maakt de neus goed schoon ik raad +++++++++++++ aan

 • Klant Maïté gaf dit product 5 van de 5 sterren.
  5/5

  zeer goed

  dit product biedt verlichting bij verschillende toestanden die een verstopte neus veroorzaken , bijvoorbeeld verkoudheid, pollenallergie,... De geur van eucalyptus is een toegevoegde waarde omwille van genezende invloed op de luchtwegen van deze plant

 • Klant Katrien gaf dit product 5 van de 5 sterren.
  5/5

  Nesivine

  Deze neusspray is ideaal bij een verstopte neus, je neus is direct terug vrij.

 • Klant Lusine gaf dit product 5 van de 5 sterren.
  5/5

  De beste Nesivine

  De beste Nesivine die ik ooit heb meegemaakt. De sterke geur van eucalyptus doet je neus opengaan en je kunt diep ademhalen. Het blijft de hele winter in mijn kleine apotheek. Hopelijk komt er binnenkort hetzelfde product ook voor kinderen beschikbaar.

 • Klant stephan gaf dit product 5 van de 5 sterren.
  5/5

  reinigt de neusholte

  Gemakkelijk te gebruiken, deze spray helpt een beetje om de neus vrij te maken. Maar de kracht is dat het verfrist en een aangename geur geeft. Maar het ruimt een verkoudheid niet echt op. Het dient eerder om de neus te reinigen. Het is zeer aangenaam

 • Klant ariane gaf dit product 5 van de 5 sterren.
  5/5

  Zeer goed product

  Maakt de neus vrij

 • Klant Lindsay gaf dit product 5 van de 5 sterren.
  5/5

  Goed product

  Goed product, ontstopt de neus goed, tast de slijmvliezen niet aan, aanrader bij verkoudheid, altijd een goede prijs op Farmaline

 • Klant Suzanne gaf dit product 5 van de 5 sterren.
  5/5

  maakt de neus vrij

  ideaal product om de neus vrij te maken. voor mij is het vooral 's nachts effectief omdat ik dan goed kan slapen, anders slaap ik niet omdat mijn neus voortdurend loopt.


Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang onze promoties en nieuwigheden via e-mail.

Inschrijven

* De kortingscode is pas geldig bij een minimum aankoopbedrag van €50, is niet van toepassing op geneesmiddelen en babyvoeding, en niet combineerbaar met andere codes

€5*
Korting!

Nesivine® Eucalyptus 0,5mg/ml Neusspray Oplossing 15 ml

Nesivine® Eucalyptus 0,5mg/ml Neusspray Oplossing 15 ml
€ 8,34
De vermelde verkoopprijzen die betrekking hebben op producten zonder wettelijk gereguleerde marges, zijn niet-bindende adviesprijzen.

€ 7,51
Op voorraad

Nesivine® Eucalyptus 0,5mg/ml Neusspray Oplossing kopen

Je kan Nesivine® Eucalyptus 0,5mg/ml Neusspray Oplossing van het merk Nesivine®, geproduceerd door PROCTER & GAMBLE BENELUX, bestellen in België bij FARMALINE via de volgende categorie:

Geneesmiddelen > Neus > Spray