€ 8,94
€ 6,35
Toevoegen aan favorieten

Dit is een geneesmiddel

Bijsluiter van Inotyol 90 g

Omschrijving van Inotyol

Inotyol is een helende en licht ontsmettende zalf.

Indicatie

Inotyol wordt gebruikt in geval van luierdermatitis, wintergezwellen, kloven, eczema, oppervlakkige wonden, weinig uitgebreide brandwonden.

Gebruik van Inotyol

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Wordt uw klacht niet minder? Neem dan opnieuw contact op met uw arts.

Luierdermatitis: na iedere wasbeurt, de huid voorzichtig droogdeppen en een dikke laag zalf aanbrengen op de aangetaste oppervlakte.

Andere indicaties: Inotyol zalf op de gekwetste huid breed uitsmeren, dit 2 of 3 keer per dag. In geval van oppervlakkige wonden dienen deze ontsmet te worden voor het aanbrengen van de zalf. Indien nodig met een kompres bedekken.

Uw arts of apotheker zal u zeggen hoelang u Inotyol moet gebruiken. Onderbreek uw behandeling niet vroegtijdig.

Heeft u te veel van Inotyol gebruikt?
Wanneer u te veel Inotyol heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, uw apotheker of het
Antigifcentrum (070/245.245).

Als u stopt met het gebruik van Inotyol
Als de symptomen aanhouden na het einde van de behandeling, raadpleeg dan uw arts of uw apotheker.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker of verpleegkundige.

Ingrediënten Inotyol

De werkzame stoffen in Inotyol zijn: ichtammol 1,50 g - zinkoxide 15,0 g - titaandioxide 5,00 g per 100,00 g zalf.

De andere stoffen in Inotyol zijn: wolvet, vloeibare paraffine, vaseline, lavendel essentiële olie, gezuiverd water.

Bijwerkingen van Inotyol

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Zoals voor iedere stof die op de huid wordt aangebracht is een overgevoeligheidsreactie op één of meer  bestanddelen van Inotyol, en meer bepaald op lanoline, mogelijk.
 
Door de aanwezigheid van hulpstoffen zoals terpeenderivaten en in geval de aanbevolen doseringen niet  gerespecteerd worden:
 • risico op stuipen bij kinderen en zuigelingen
 • mogelijke agitatie en verwardheid bij ouderen
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet vermeld zijn. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via:

België
Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten - Afdeling Vigilantie; Website:
www.fagg.be; e-mail: [email protected]

Luxemburg
Direction de la Santé – Division de la Pharmacie et des Médicaments
Site internet: http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit
geneesmiddel.

Waarschuwing

Hoe bewaart u Inotyol?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren bij kamertemperatuur (15 tot 25°C)

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na EXP. Daar staan een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Wanneer mag u Inotyol niet gebruiken?
 • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel.
 • Op geïnfecteerde of etterende letsels.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Inotyol?
Contact met de ogen en de slijmvliezen dient vermeden te worden.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Inotyol nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
 
Er wordt geen melding gemaakt van tegenaanwijzingen bij het gebruik van Inotyol bij zwangere of borstvoeding gevende vrouwen. Nochtans dient bij toepassing tegen kloven op de borsten of tepels, de huid goed gereinigd te worden alvorens borstvoeding te geven, dit om een inname via de mond door de zuigeling te vermijden.
 
Inotyol bevat lanoline
Lanoline (wolvet) kan plaatselijke huidreacties veroorzaken (bv. contactdermatitis).
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
€ 8,94
€ 6,35

Laatste reviews en ervaringen met Inotyol

Schrijf een review
 • Beoordeeld door
   
  5/5
  Deze beoordeling is een automatische vertaling vanuit een andere taal.
  3 van 3 klanten vonden de beoordeling nuttig.

  Wonderroom

  Het is een zalf die elke moeder bij de hand zou moeten hebben. De roodheid op de billen gaat in zeer korte tijd weg. Ik breng deze zalf zelfs op gebarsten handen aan. Ik ben erg tevreden en ik beveel het aan alle moeders aan..

  Was deze beoordeling nuttig?
 • Beoordeeld door
   
  5/5
  11 van 11 klanten vonden de beoordeling nuttig.

  Top product!

  10 jaar geleden voor het eerst kennis gemaakt met dit product voor de rode billetjes van mijn zoontje... Na al die jaren is de zalf niet meer weg te denken uit mijn medicijnenkastje!! Wondjes helen hiermee veel vlugger, uitslag verdwijnt als sneeuw voor de zon, jeuk verdwijnt, een WONDERZALF!!

  Was deze beoordeling nuttig?
 • Beoordeeld door
   
  5/5
  6 van 6 klanten vonden de beoordeling nuttig.

  top

  reeds jaren in gebruik via Belgiese kennis ruim 25 jaar , brandwondjes , schaafwondjes alle TOP

  Was deze beoordeling nuttig?

Inotyol kopen

Je kan Inotyol van het merk Inotyol , geproduceerd door URGO , bestellen in België bij FARMALINE via de volgende categorie:
Geneesmiddelen > Huid > Huidirritatie