Farmaline Logo

Op voorraad
Wordt vandaag verzonden

Dit product is voorradig. Farmaline garandeert dat 65%* van de bestellingen geplaatst en betaald voor 13u00, nog dezelfde dag verwerkt en verzonden worden. *Dit getal is gebaseerd op de afgelopen 4 weken.

Verzending binnen 1 werkdag

Dit product is voorradig maar de bestelling kan vandaag niet meer verwerkt worden. Ons voorraadsysteem houdt rekening met het tijdstip waarop u de bestelling plaatst, de hoeveelheid die u bestelt en de huidige werkdruk in ons magazijn.

Verzending binnen 2 werkdagen

Dit product is voorradig in een depot van een distributeur die minder frequent aan Farmaline levert. De verwerkingstijd van uw bestelling wordt hierdoor iets langer.

Tijdelijk niet beschikbaar

Dit product is tijdelijk niet voorradig. Noch bij ons, noch bij de groothandel, noch bij de fabrikant. Laat uw emailadres achter en ontvang een notificatie zodra het terug beschikbaar is.

Uit handel

Wij hebben informatie ontvangen van de groothandel of de fabrikant dat dit product niet langer beschikbaar zal zijn.

€ 6,16
€ 5,17
Verkrijgbaar in de volgende formaten
30 tabletten
€ 6,16 € 5,17
100 tabletten
€ 8,23 € 7,41

Promotie 16% korting
 • Klanten geven Farmaline een 9,4/10
 • Gratis expresslevering vanaf € 29
 • Discrete afhandeling in +3000 afhaalpunten
 • Groot assortiment, kleine prijzen

Dit is een geneesmiddel
Bijsluiter van Ibuprofen Sandoz 400mg 30 tabletten

Omschrijving

Ibuprofen Sandoz is een geneesmiddel dat pijn verlicht en koorts weert (niet-steroïdaal ontstekingsremmend middel, NSAID).

Ibuprofen Sandoz wordt gebruikt voor een korte symptomatische behandeling van:
- lichte tot matige pijn
- koorts.

Ibuprofen Sandoz is voor gebruik bij kinderen met een lichaamsgewicht van 10 kg of meer (1 jaar), adolescenten en volwassenen.

Indicatie

Symptomatische behandeling van pijn en koorts.

Gebruik

Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Voor oraal gebruik. Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 12 jaar.

Gebruikswijze
Ibuprofen Sandoz 200 mg: neem 1 of 2 filmomhulde tabletten met een half glas water.
Ibuprofen Sandoz 400 mg: neem 1 filmomhulde tablet met een half glas water.

Aanbevolen Dosering
Dit geneesmiddel is bestemd voor kortdurend gebruik. U moet de laagst mogelijke dosis innemen tijdens de kortste periode die nodig is om uw symptomen te verlichten.
Ibuprofen Sandoz 200 mg: Volwassenen en adolescenten > 40 kg lichaamsgewicht (12 jaar en ouder)
- Startdosering: 1 à 2 filmomhulde tabletten naargelang van de ernst van de pijn
- Indien nodig 1 à 2 filmomhulde tabletten om de 4 à 6 uur, met een maximum van 2 per inname en 6 per dag.
Ibuprofen Sandoz 400 mg: Volwassenen en adolescenten > 40 kg lichaamsgewicht (12 jaar en ouder)
- Startdosering: 1 filmomhulde tablet
- Indien nodig 1 filmomhulde tablet om de 4 à 6 uur, met een maximum van 1 per inname en 3 per dag.
Bij adolescenten (leeftijd: 12 tot en met 17 jaar): Bij adolescenten dient een arts te worden geraadpleegd als dit geneesmiddel langer dan 3 dagen achter elkaar nodig is of als de symptomen verergeren. Overschrijd de voorgeschreven dosis en behandelingsduur niet. Het risico op een hartaanval (myocardinfarct) of beroerte, dat in sommige gevallen in verband werd gebracht met ibuprofen, neemt toe naarmate de ingenomen dosis hoger is en het geneesmiddel langer gebruikt wordt.
 
Ibuprofen Sandoz moet tijdens de maaltijd worden ingenomen.
 
Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts,of apotheker of verpleegkundige u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of, apotheker of verpleegkundige.

Bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
Stop de behandeling en neem onmiddellijk contact op met uw arts als de volgende effecten bij u optreden:
- zweren of bloedingen van de maag of de darmen
- letsels van de huid of de slijmvliezen of elk ander teken van een allergische huidreactie. Voorbeelden hiervan zijn bulleuze dermatose die lijkt op een brandwonde (StevensJohnsonsyndroom en Leyll-syndroom), een huidaandoening met roodheid en vernietiging van oppervlakkige lagen van de huid (exfoliatieve dermatitis) of opzwelling van de huid, lippen, tong en keel (angiooedeem). Deze reacties zijn zeer zeldzaam, maar ernstig. Het risico om een dergelijke reactie te krijgen, is het hoogst in het begin van de behandeling.

De bijwerkingen die het vaakst werden waargenomen, zijn: spijsverteringsstoornissen en diarree.
Andere mogelijke bijwerkingen zijn: 
 In het algemeen
- hoofdpijn
- slaperigheid
- duizeligheid, draaierigheid
- slapeloosheid, angst, depressie, zenuwachtigheid, verwardheid, emotionele labiliteit
- vermoeidheid
 Allergieën
- overgevoeligheid, waaronder anafylaxie (ernstige uiting van directe allergie)
 Spijsvertering
- (bloed) braken, misselijkheid
- verstopping
- buikpijn of pijn in de bovenbuik
- maagzuur
- opgeblazen gevoel, winderigheid
- verminderde eetlust
- droge mond
- zweren in de mond
- bloed in de ontlasting
- ontsteking van de maag, darmen, slokdarm of, in zeer zeldzame gevallen, van de alvleesklier
- doorboring (perforatie) van de maag of de darmen
- verergering van bepaalde ontstekingsziekten van de maag of de darmen (bijvoorbeeld de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa)
 Hart en bloedvaten
- te hoge of te lage bloeddruk
- hartfalen
- abnormale samentrekkingen van het hart
- een licht verhoogd risico op een hartaanval (myocardinfarct) of beroerte
 Bloed
- verminderd aantal bloedplaatjes, rode bloedcellen of witte bloedcellen
- problemen met de bloedstolling
 Ademhaling
- astma of verergering van astma
- moeite met ademhalen
- samentrekkingen van de bronchiën (bronchospasmen)
 Lever en nieren
- geelzucht
- abnormale levertesten
- aantasting van de lever of de nieren in verschillende vormen (falen, celvernietiging, ontsteking, hepatorenaal syndroom)
- toename van de hoeveelheid urine
- aanwezigheid van bloed in de urine
- aanwezigheid van uitscheidingsproducten in het bloed
- ontsteking van de urineblaas
 Huid en haar
- jeuk, netelroos
- rode vlekken, roodheid van de huid
- perceptie van abnormale gewaarwordingen op de huid
- haaruitval
- gevoeligheid voor daglicht
- een ernstige huidreactie, bekend als het DRESS-syndroom, kan optreden (frequentie ongekend). Verschijnselen van DRESS zijn: huiduitslag, koorts, zwelling van de lymfeknopen en toename van eosinofielen (een soort witte bloedcellen).
 Oren en ogen
- oorsuizen, gehoorverlies
- gezichtsverlies, droge ogen
- aantasting van de oogzenuw
 Overige effecten
- vasthouden van water of oedeem
- ontsteking van de neusslijmvliezen (rinitis)
- infectie van de oogzenuw
- ontsteking van de hersenvliezen en/of ruggenmergvliezen (meningitis) zonder infectie, met koorts en coma. Dit effect is meer waarschijnlijk bij personen met een bindweefselaandoening (bijvoorbeeld lupus).

Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via
Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten 
Afdeling Vigilantie EUROSTATION II Victor Hortaplein, 40/ 40 B-1060 Brussel Website: www.fagg.be
e-mail: [email protected] Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Waarschuwing

Wanneer mag u dit middel niet innemen?
- U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6. Of u bent allergisch voor een andere ontstekingsremmer of een andere pijnstiller met inbegrip van acetylsalicylzuur.
- als u vroeger reeds een overgevoeligheidsreactie heeft gekregen na het gebruik van andere ontstekingsremmers, met inbegrip van acetylsalicylzuur (bijvoorbeeld aspirine). De symptomen van een dergelijke reactie zijn onder meer: astma, samentrekkingen van de bronchiën (bronchospasmen), ontsteking van de neusslijmvliezen (rinitis), netelroos, opzwelling van de huid, lippen, tong en keel (angio-oedeem).
- als u bloedingen of een doorboring (perforatie) ter hoogte van de maag of de darmen heeft gehad als gevolg van een eerdere behandeling met een ontstekingsremmer.
- als u een bepaalde aandoening heeft die de neiging tot bloeden verhoogt.
- als u een aandoening van de maag of de darmen heeft of heeft gehad, zoals een zweer, bloeding of bepaalde ontstekingsziekte (bijvoorbeeld ziekte van Crohn of colitis ulcerosa).
- als u ernstig nierfalen heeft.
- als u ernstig hartfalen heeft.
- als u ernstig leverfalen heeft.
- als u in het derde trimester van de zwangerschap bent.
- bij kinderen jonger dan 12 jaar.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Ontstekingsremmers/pijnstillers zoals ibuprofen kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd risico op hartaanval of beroerte, met name bij hoge dosissen. U mag de aanbevolen dosis of duur van de behandeling niet overschrijden. Bespreek uw behandeling met uw arts of apotheker voordat u Ibuprofen Sandoz inneemt:
- als u hartproblemen heeft, inclusief hartfalen, angina pectoris (pijn op de borst), of als u een hartaanval, een bypassoperatie, perifere arteriële ziekte (slechte circulatie in benen of voeten als gevolg van nauwe of geblokkeerde aders) of een beroerte (inclusief 'miniberoerte' of transiënte ischemische attack 'TIA') heeft gehad.
- als u hoge bloeddruk, diabetes of hoog cholesterol heeft, een familiegeschiedenis met hartproblemen of beroerte heeft, of als u rookt.
- Neem dit geneesmiddel niet langer in dan in deze bijsluiter wordt aangeraden: 3 dagen voor koorts en 5 dagen voor pijn
- als de werking van uw nieren, lever of hart verminderd is, als u geneesmiddelen inneemt die de hoeveelheid urine vergroten (diuretica) of bepaalde geneesmiddelen gebruikt voor de behandeling van hoge bloeddruk (angiotensine-converterend-enzymremmers). De werking van uw nieren moet gecontroleerd worden. Ibuprofen Sandoz kan acuut nierfalen veroorzaken. Er is risico op nierfalen bij gebruik bij gedehydrateerde kinderen en adolescenten.
- als u op leeftijd bent. U bent gevoeliger voor bijwerkingen, vooral ter hoogte van de maag of de darmen. Bovendien moet de werking van uw nieren opgevolgd worden.
- als u problemen aan uw maag of darmen heeft. Meld elk ongewoon symptoom aan uw arts of apotheker. Uw arts kan u een combinatiebehandeling met een beschermend middel voorschrijven.
- als u problemen met de bloedstolling heeft. Ibuprofen Sandoz kan de bloedingstijd verlengen.
- omdat Ibuprofen Sandoz de symptomen van een infectie kan maskeren.
- als u uitgedroogd bent (dit geldt voor volwassenen en kinderen).
- als u last heeft van allergie, hooikoorts, chronische opzwelling van het neusslijmvliezen, sinussen en amandelen, of chronisch obstructief longlijden, omdat het risico op een vernauwing van de luchtwegen gepaard gaande met ademhalingsmoeilijkheden (bronchospasmen) verhoogd kan zijn.
- als u astma, chronische ontsteking van de neusslijmvliezen (rinitis) of allergische aandoeningen heeft of als u samentrekkingen van de bronchiën (bronchospasmen) heeft gehad. Ibuprofen Sandoz kan samentrekkingen van de bronchiën, netelroos of opzwelling van de huid, lippen, tong en keel (angio-oedeem) veroorzaken.
- als u een bepaalde bindweefselaandoening heeft (bijvoorbeeld lupus). Er bestaat een verhoogd risico op ontsteking van de hersenvliezen en/of ruggenmergvliezen zonder infectie (aseptische meningitis).
- als u nog andere geneesmiddelen inneemt, lees dan ook de rubriek "Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?".

Raadpleeg uw arts indien een van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is of dat in het verleden is geweest. De laagste effectieve dosis moet steeds worden gebruikt om het risico op bijwerkingen tot
een minimum te beperken. Het gebruik van een dosis die hoger is dan de aanbevolen dosis kan ernstige risico's inhouden.

Neemt u nog andere geneesmiddelen in?
Neemt u naast Ibuprofen Sandoz nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Ibuprofen Sandoz kan invloed hebben op of beïnvloed worden door andere medicijnen.
Bijvoorbeeld: andere ontstekingsremmers met inbegrip van acetylsalicylzuur (bijvoorbeeld aspirine).

Zonder medisch advies mag u Ibuprofen Sandoz niet gebruiken samen met:
- bloedverdunners (dat zijn middelen die het bloed verdunnen/de vorming van bloedklonters voorkomen, bijv. aspirine/acetylsalicylzuur, warfarine, ticlopidine)
- geneesmiddelen die de hoeveelheid urine vergroten (diuretica)
- bloeddrukverlagers (ACE-remmers zoals captopril, bètablokkers zoals atenolol, angiotensine-II receptorantagonisten, zoals losartan)
- geneesmiddelen tegen lage bloeddruk
- bepaalde geneesmiddelen die gebruikt worden voor hartfalen (hartglycosiden)
- geneesmiddelen tegen ontsteking die op cortisone lijken (corticosteroïden)
- bepaalde geneesmiddelen tegen suikerziekte (bloedsuikerverlagende sulfamiden)
- bepaalde antibiotica (chinolonen, aminoglycosiden)
- bepaalde geneesmiddelen die gebruikt worden voor depressie of om af te vallen (selectieveserotonineheropnameremmers bijvoorbeeld clopidogrel en ticlopidine)
- lithium (tegen depressie)
- fenytoïne (tegen epilepsie)
- methotrexaat (tegen sommige tumoren)
- colestyramine (geneesmiddel dat de hoeveelheid vetten in het bloed verlaagt)
- ciclosporine en tacrolimus (tegen afweerreacties)
- mifepriston (gebruikt voor vrijwillige afbreking van de zwangerschap)
- zidovudine (tegen aids)
- ginkgo biloba (plantaardig product)
- bepaalde geneesmiddelen die het metaboliserend vermogen van de lever verminderen, zoals voriconazol of fluconazol (geneesmiddelen gebruikt voor de behandeling van verschillende schimmelinfecties)
Enkele andere geneesmiddelen kunnen ook invloed hebben op, of beïnvloed worden door, de behandeling met Ibuprofen Sandoz. Raadpleeg daarom altijd uw arts of apotheker voordat u Ibuprofen Sandoz in combinatie met andere medicijnen gebruikt.

Waarop moet u letten met eten en drinken
De inname van voedsel of drank heeft geen invloed op het effect van dit geneesmiddel.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Neem dit geneesmiddel niet in tijdens de laatste drie maanden van de zwangerschap.
Probeer het gebruik van dit geneesmiddel tijdens de eerste zes maanden van de zwangerschap te vermijden.
Het gebruik van Ibuprofen Sandoz wordt ook niet aanbevolen tijdens de arbeid en de bevalling.
Ibuprofen gaat over in de moedermelk. Tot nu toe is geen enkel schadelijk effect bij zuigelingen bekend. Bijgevolg mag ibuprofen
tijdens de borstvoeding worden gebruikt als het gaat om een kortdurende behandeling met
de aanbevolen dosis. De onschadelijkheid na langdurig gebruik is niet vastgesteld.
Raadpleeg een arts als u Ibuprofen Sandoz tijdens de borstvoeding vaker gebruikt dan af en
toe. Ibuprofen behoort tot een klasse van geneesmiddelen (niet-steroïdale ontstekingsremmers of
NSAID's) die de vruchtbaarheid van de vrouw kan verminderen. Dit effect is omkeerbaar bij stopzetting van de behandeling. Het is weinig waarschijnlijk dat het af en toe gebruiken van ibuprofen uw kans om zwanger te worden verkleint, maar vraag best advies aan uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel inneemt als u moeilijk zwanger wordt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Bestuur geen voertuigen en bedien geen machines als u last heeft van duizeligheid, slaperigheid of gezichtstoornissen. Ibuprofen Sandoz kan uw reactietijd beïnvloeden. Wees voorzichtig als u voertuigen bestuurt
of machines bedient.
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
Ibuprofen Sandoz 400mg 30 tabletten
€ 6,16
€ 5,17
Op voorraad
Wordt vandaag verzonden

Dit product is voorradig. Farmaline garandeert dat 65%* van de bestellingen geplaatst en betaald voor 13u00, nog dezelfde dag verwerkt en verzonden worden. *Dit getal is gebaseerd op de afgelopen 4 weken.

Verzending binnen 1 werkdag

Dit product is voorradig maar de bestelling kan vandaag niet meer verwerkt worden. Ons voorraadsysteem houdt rekening met het tijdstip waarop u de bestelling plaatst, de hoeveelheid die u bestelt en de huidige werkdruk in ons magazijn.

Verzending binnen 2 werkdagen

Dit product is voorradig in een depot van een distributeur die minder frequent aan Farmaline levert. De verwerkingstijd van uw bestelling wordt hierdoor iets langer.

Tijdelijk niet beschikbaar

Dit product is tijdelijk niet voorradig. Noch bij ons, noch bij de groothandel, noch bij de fabrikant. Laat uw emailadres achter en ontvang een notificatie zodra het terug beschikbaar is.

Uit handel

Wij hebben informatie ontvangen van de groothandel of de fabrikant dat dit product niet langer beschikbaar zal zijn.

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang onze promoties en nieuwigheden via e-mail.

Inschrijven
€5
Korting!
Ibuprofen Sandoz 400mg 30 tabletten
€ 6,16
€ 5,17
Op voorraad

Klanten die dit kochten, kochten ook

RedPoints | Farmaline.be

Laatste reviews en ervaringen met Ibuprofen Sandoz 400mg

Schrijf een review
Toon alle reviews
 • Klant NH gaf dit product 5 van de 5 sterren.
  5/5

  doeltreffend tegen pijn en ontsteking

  doeltreffend en nuttig om van molecule te veranderen in vergelijking met andere pijnstillers zoals aspirine of dafalgan, laat toe spierpijnen, tandontsteking, hoofdpijn te verlichten, laat toe de stoffen te variëren om verslavingen te vermijden

 • Klant marcel gaf dit product 4 van de 5 sterren.
  4/5

  nuttig bij ontstekingen

  Als ik vlug verholpen wil zijn bij pijn in nek, schouder of knie, dan neem ik neem ik een tablet. Meestal is de pijn 'sanderendaags verdwenen. Ik ben dus wel voorzichtig met dit middel en gebruik het in noodgeval spaarzaam.

 • Klant Silke gaf dit product 5 van de 5 sterren.
  5/5
  2 van 3 klanten vonden de beoordeling nuttig.

  Top

  Helpt goed bij menstruatiepijn of tandpijn.

Toon alle reviews

Ibuprofen Sandoz 400mg kopen

Je kan Ibuprofen Sandoz 400mg van het merk Sandoz® , bestellen in België bij FARMALINE via de verzameling Ibuprofen of via de volgende categorie:
Geneesmiddelen > Griep > Koorts - Spierpijn
Geneesmiddelen > Griep > Keelpijn
Geneesmiddelen > Pijn & Koorts > Pijnstillend & Koorstwerend & Ontstekingswerend
Geneesmiddelen > Mond & Tanden > Tandpijn
Geneesmiddelen > Gynaecologische Problemen > Menstruatieklachten

Sandoz®