Farmaline Logo

Op voorraad
Premium avondlevering

In sommige postcodes kunnen we je bestelling dezelfde dag leveren indien je voor 10u30 bestelt. De levering gebeurt 's avonds tussen 18u00 en 22u00.

Avondlevering

In sommige postcodes kunnen we je bestelling de volgende werkdag leveren tijdens de avond. De levering vindt dan plaats tussen 18u00 en 22u00.

Wordt vandaag verzonden

Dit product is voorradig. Farmaline garandeert dat 82%* van de bestellingen geplaatst en betaald voor 13u00, nog dezelfde dag verwerkt en verzonden worden. *Dit getal is gebaseerd op de afgelopen 4 weken.

Verzending binnen 1 werkdag

Dit product is voorradig maar de bestelling kan vandaag niet meer verwerkt worden. Ons voorraadsysteem houdt rekening met het tijdstip waarop u de bestelling plaatst, de hoeveelheid die u bestelt en de huidige werkdruk in ons magazijn.

Verzending binnen 2 werkdagen

Dit product is voorradig in een depot van een distributeur die minder frequent aan Farmaline levert. De verwerkingstijd van uw bestelling wordt hierdoor iets langer.

Tijdelijk niet beschikbaar

Dit product is tijdelijk niet voorradig. Noch bij ons, noch bij de groothandel, noch bij de fabrikant. Laat uw emailadres achter en ontvang een notificatie zodra het terug beschikbaar is.

Uit handel

Wij hebben informatie ontvangen van de groothandel of de fabrikant dat dit product niet langer beschikbaar zal zijn.

€ 11,51
De vermelde verkoopprijzen die betrekking hebben op producten zonder wettelijk gereguleerde marges, zijn niet-bindende adviesprijzen.

€ 10,36
 • Klanten geven Farmaline een 9,4/10
 • Gratis expresslevering vanaf € 39
 • Discrete afhandeling in +3000 afhaalpunten
 • Groot assortiment, kleine prijzen

Dit is een geneesmiddel
Bijsluiter van Gyno-Daktarin 78 g crème

Omschrijving

Gyno-Daktarin is een middel tegen gistinfecties.
Gyno-Daktarin wordt gebruikt voor de behandeling van gistinfecties van de schede en de ruimte tussen de schaamlippen. Uw arts zal bepalen welke vorm in uw geval het best kan worden gebruikt.

Indicatie

 

Gebruik

Gebruik Gyno-Daktarin altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Gyno-Daktarin wordt in de schede aangebracht.De crème wordt aangebracht met behulp van een applicator. U moet dagelijks een nieuwe applicator gebruiken. Druk 1 maal per dag voor het slapengaan de inhoud van één applicator ( 5 g crème) diep in de schede uit. Herhaal dit gedurende 7 dagen zelfs als de symptomen (bv. jeuk en witverlies) verdwenen zijn of indien de menstruatie begint.

Indien nodig kan ook de partner mee worden behandeld. Hij brengt 2 maal per dag een weinig crème aan op de eikel. De duur van de behandeling is dezelfde als voor de vrouw.

Openen van de tube: 
- Draai het dopje los;
- Duw het dopje omgekeerd weer op de tube, totdat de scherpe punt de tube doorprikt.
- De tube is klaar voor gebruik.

De applicator in de plaats van de sluitdop op de tube vastschroeven. Op het uiteinde van de tube duwen om de crème in de applicator te brengen. Indien de zuiger weerstand biedt, hem zachtjes terugtrekken. De applicator moet helemaal gevuld worden, tenzij uw arts het anders voorschrijft. De applicator van de tube verwijderen en de tube onmiddellijk zorgvuldig sluiten. In liggende houding, de knieën geplooid en opengespreid, de applicator zo diep mogelijk in de schede brengen. De zuiger volledig indrukken. Vervolgens de applicator verwijderen zonder de zuiger aan te raken en wegwerpen.

Heeft u te veel van Gyno-Daktarin gebruikt?
Gyno-Daktarin moet lokaal worden aangebracht en is niet geschikt voor oraal gebruik. Wanneer u te veel van Gyno-Daktarin heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Bent u vergeten Gyno-Daktarin te gebruiken?
Niet van toepassing.

Als u stopt met het gebruik van Gyno-Daktarin
Niet van toepassing.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Ingrediënten

Gyno-Daktarin crème voor vaginaal gebruik bevat 20 mg miconazolenitraat per gram crème.
Andere bestanddelen zijn mono- en distearaatesters van ethyleenglycol en polyoxyethyleenglycol, polyethyleenoleïneglyceride, vloeibare paraffine, butylhydroxyanisol, benzoëzuur en water.

Bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan Gyno-Daktarin bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Van Gyno-Daktarin zijn de onderstaande bijwerkingen bekend. Deze zijn als volgt onderverdeeld:

- zeer vaak (bij meer dan 1 op de 10 patiënten)

- vaak (bij 1 op de 10 tot 100 patiënten)

- soms (bij 1 op de 100 tot 1000 patiënten)

- zelden (bij 1 op de 1000 tot 10.000 patiënten)

- zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten)

- niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)

Infecties:
Soms: urineweginfectie.

Afweersysteem:
Niet bekend: allergische reactie of overgevoeligheidsreactie. In ernstige gevallen: een reactie waarbij de bloeddruk daalt en het hart snel maar zwak klopt, zichtbaar als bleekheid, onrust, en klamme huid (anafylactische reactie) of een ernstige overgevoeligheidsreactie met plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag (angio-oedeem). Als u last krijgt van dergelijke verschijnselen, stop dan met het gebruik van Gyno-Daktarin en raadpleeg uw arts.

Zenuwstelsel:
Zeer vaak: hoofdpijn.

Maag en darmen:
Vaak: buikpijn, maagpijn, misselijkheid.

Huid:
Soms: huiduitslag eventueel met jeuk.
Niet bekend: jeuk.

Nieren en urinewegen:
Soms: pijn bij het plassen.

Borsten en geslachtsorganen:
Zeer vaak: jeuk, vervelend en branderig gevoel aan de vagina.
Vaak: pijnlijke soms onregelmatige menstruatie.
Soms: vaginale afscheiding, bloeding en pijn aan de vagina.
Niet bekend: irritatie in de vagina.

Algemeen en in/om de vagina:
Niet bekend: reactie op de plaats waar de crème is aangebracht.

Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook  rechtstreeks melden via het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (website: www.fagg.be). Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

 

Waarschuwing

Wanneer mag u Gyno-Daktarin niet gebruiken?
- U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6. U bent allergisch voor andere gelijkaardige antischimmel geneesmiddelen. Uw arts zal u daarover alle nodige inlichtingen geven.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Gyno-Daktarin?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.
- Als u bloedverdunnende geneesmiddelen zoals warfarine neemt. Indien dit het geval is informeer dan uw arts of apotheker. Gyno-Daktarin kan hun effect immers versterken.
- Als u nog andere geneesmiddelen neemt. Gelieve dan ook de rubriek “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?” te lezen.

Let erop dat u geen andere personen besmet: laat geen andere personen uw washandje of handdoek gebruiken. U moet steeds eerst uw handen grondig wassen vooraleer u het geneesmiddel aanbrengt. Als de sexuele partner eveneens is besmet, moet deze ook met een middel tegen gistinfecties worden behandeld.

Gyno-Daktarin mag niet gelijktijdig met een latex condoom of latex diafragma (pessarium) gebruikt worden omdat Gyno-Daktarin de latex producten kan beschadigen en hun goede werking kan verhinderen. Daarom mag Gyno-Daktarin niet gebruikt worden als u of uw partner een diafragma (pessarium) of een condoom gebruikt als voorbehoedmiddel.

Neem contact op met uw arts indien een van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? Gebruikt u naast Gyno-Daktarin nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Indien u bloedverdunnende geneesmiddelen zoals warfarine gebruikt, moet u uw arts of apotheker informeren. Gyno-Daktarin kan hun effect immers versterken. Indien u nog andere geneesmiddelen neemt zoals hypoglycemiërende geneesmiddelen en fenytoïne, raadpleeg dan uw arts of apotheker omdat Gyno-Daktarin hun effect kan versterken.

Waarop moet u letten met eten en drinken?
Niet van toepassing.

Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Zwangerschap
Er wordt weinig Gyno-Daktarin opgenomen in de bloedbaan. Hoewel experimenteel onderzoek bij dieren, voor de zwangerschap, op geen schadelijke effecten wijst moeten de  mogelijke risico’s van Gyno-Daktarin worden afgewogen tegen de verwachte therapeutische voordelen.
Borstvoeding
Er wordt weinig Gyno-Daktarin opgenomen in de bloedbaan en het is niet bekend of miconazol via de moedermelk wordt uitgescheiden. Men moet voorzichtig zijn bij het gebruik van miconazolenitraat tijdens de borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing.

 
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
Gyno-Daktarin 78 g crème
€ 11,51
De vermelde verkoopprijzen die betrekking hebben op producten zonder wettelijk gereguleerde marges, zijn niet-bindende adviesprijzen.

€ 10,36
Op voorraad
Premium avondlevering

In sommige postcodes kunnen we je bestelling dezelfde dag leveren indien je voor 10u30 bestelt. De levering gebeurt 's avonds tussen 18u00 en 22u00.

Avondlevering

In sommige postcodes kunnen we je bestelling de volgende werkdag leveren tijdens de avond. De levering vindt dan plaats tussen 18u00 en 22u00.

Wordt vandaag verzonden

Dit product is voorradig. Farmaline garandeert dat 82%* van de bestellingen geplaatst en betaald voor 13u00, nog dezelfde dag verwerkt en verzonden worden. *Dit getal is gebaseerd op de afgelopen 4 weken.

Verzending binnen 1 werkdag

Dit product is voorradig maar de bestelling kan vandaag niet meer verwerkt worden. Ons voorraadsysteem houdt rekening met het tijdstip waarop u de bestelling plaatst, de hoeveelheid die u bestelt en de huidige werkdruk in ons magazijn.

Verzending binnen 2 werkdagen

Dit product is voorradig in een depot van een distributeur die minder frequent aan Farmaline levert. De verwerkingstijd van uw bestelling wordt hierdoor iets langer.

Tijdelijk niet beschikbaar

Dit product is tijdelijk niet voorradig. Noch bij ons, noch bij de groothandel, noch bij de fabrikant. Laat uw emailadres achter en ontvang een notificatie zodra het terug beschikbaar is.

Uit handel

Wij hebben informatie ontvangen van de groothandel of de fabrikant dat dit product niet langer beschikbaar zal zijn.

Op voorraad
Premium avondlevering

In sommige postcodes kunnen we je bestelling dezelfde dag leveren indien je voor 10u30 bestelt. De levering gebeurt 's avonds tussen 18u00 en 22u00.

Avondlevering

In sommige postcodes kunnen we je bestelling de volgende werkdag leveren tijdens de avond. De levering vindt dan plaats tussen 18u00 en 22u00.

Wordt vandaag verzonden

Dit product is voorradig. Farmaline garandeert dat 82%* van de bestellingen geplaatst en betaald voor 13u00, nog dezelfde dag verwerkt en verzonden worden. *Dit getal is gebaseerd op de afgelopen 4 weken.

Verzending binnen 1 werkdag

Dit product is voorradig maar de bestelling kan vandaag niet meer verwerkt worden. Ons voorraadsysteem houdt rekening met het tijdstip waarop u de bestelling plaatst, de hoeveelheid die u bestelt en de huidige werkdruk in ons magazijn.

Verzending binnen 2 werkdagen

Dit product is voorradig in een depot van een distributeur die minder frequent aan Farmaline levert. De verwerkingstijd van uw bestelling wordt hierdoor iets langer.

Tijdelijk niet beschikbaar

Dit product is tijdelijk niet voorradig. Noch bij ons, noch bij de groothandel, noch bij de fabrikant. Laat uw emailadres achter en ontvang een notificatie zodra het terug beschikbaar is.

Uit handel

Wij hebben informatie ontvangen van de groothandel of de fabrikant dat dit product niet langer beschikbaar zal zijn.

€ 11,51
De vermelde verkoopprijzen die betrekking hebben op producten zonder wettelijk gereguleerde marges, zijn niet-bindende adviesprijzen.

€ 10,36
 • Klanten geven Farmaline een 9,4/10
 • Gratis expresslevering vanaf € 39
 • Discrete afhandeling in +3000 afhaalpunten
 • Groot assortiment, kleine prijzen

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang onze promoties en nieuwigheden via e-mail.

Inschrijven

* De kortingscode is pas geldig bij een minimum aankoopbedrag van €50, is niet van toepassing op geneesmiddelen en babyvoeding, en niet combineerbaar met andere codes

€5*
Korting!

Klanten die dit kochten, kochten ook

Progyn 60 tabletten
Progyn 60 tabletten
€ 38,50
De vermelde verkoopprijzen die betrekking hebben op producten zonder wettelijk gereguleerde marges, zijn niet-bindende adviesprijzen.

€ 33,50
Redcare Neusspray | Farmaline.be

Laatste reviews en ervaringen met Gyno-Daktarin

Schrijf een review
Toon alle reviews
 • Klant Christa gaf dit product 4 van de 5 sterren.
  4/5

  Vaginale schimmel

  Product werkt goed bij gewone vaginale schimmelinfectie

 • Klant An gaf dit product 5 van de 5 sterren.
  5/5
  1 klant vond deze beoordeling nuttig.

  goede werking

  Dit is een efficient en doeltreffend geneesmiddel. Je merkt al heel snel verbetering. Het is een aanrader dus omdat je snel weer beter wordt. Het is eenvoudig in gebruik als je vooraf de bijsluiter aandachtig leest. Deze daktarin krijgt dus 5 op 5.

 • Klant Maryse gaf dit product 5 van de 5 sterren.
  5/5
  2 van 2 klanten vonden de beoordeling nuttig.

  Ik ben tevreden

  Super handig in gebruik en effectief zeer goede crème zonder geur en redelijke prijs Nooit een probleem gehad met dit product gedurende jaren

Toon alle reviews

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang onze promoties en nieuwigheden via e-mail.

Inschrijven

* De kortingscode is pas geldig bij een minimum aankoopbedrag van €50, is niet van toepassing op geneesmiddelen en babyvoeding, en niet combineerbaar met andere codes

€5*
Korting!

Gyno-Daktarin 78 g crème

Gyno-Daktarin 78 g crème
€ 11,51
De vermelde verkoopprijzen die betrekking hebben op producten zonder wettelijk gereguleerde marges, zijn niet-bindende adviesprijzen.

€ 10,36
Op voorraad

Gyno-Daktarin kopen

Je kan Gyno-Daktarin van het merk Daktarin® , geproduceerd door JANSSEN CILAG , bestellen in België bij FARMALINE via de verzameling Gyno-Daktarin of via de volgende categorie:
Geneesmiddelen > Gynaecologische Problemen > Vaginale Infectie