Farmaline Logo

Op voorraad
Premium avondlevering

In sommige postcodes kunnen we je bestelling dezelfde dag leveren indien je voor 10u30 bestelt. De levering gebeurt 's avonds tussen 18u00 en 22u00.

Avondlevering

In sommige postcodes kunnen we je bestelling de volgende werkdag leveren tijdens de avond. De levering vindt dan plaats tussen 18u00 en 22u00.

Wordt vandaag verzonden

Dit product is voorradig. Farmaline garandeert dat 82%* van de bestellingen geplaatst en betaald voor 13u00, nog dezelfde dag verwerkt en verzonden worden. *Dit getal is gebaseerd op de afgelopen 4 weken.

Verzending binnen 1 werkdag

Dit product is voorradig maar de bestelling kan vandaag niet meer verwerkt worden. Ons voorraadsysteem houdt rekening met het tijdstip waarop u de bestelling plaatst, de hoeveelheid die u bestelt en de huidige werkdruk in ons magazijn.

Verzending binnen 2 werkdagen

Dit product is voorradig in een depot van een distributeur die minder frequent aan Farmaline levert. De verwerkingstijd van uw bestelling wordt hierdoor iets langer.

Tijdelijk niet beschikbaar

Dit product is tijdelijk niet voorradig. Noch bij ons, noch bij de groothandel, noch bij de fabrikant. Laat uw emailadres achter en ontvang een notificatie zodra het terug beschikbaar is.

Uit handel

Wij hebben informatie ontvangen van de groothandel of de fabrikant dat dit product niet langer beschikbaar zal zijn.

€ 8,75
De vermelde verkoopprijzen die betrekking hebben op producten zonder wettelijk gereguleerde marges, zijn niet-bindende adviesprijzen.

€ 7,88
Verkrijgbaar in de volgende formaten
15 g zalf
€ 8,75
De vermelde verkoopprijzen die betrekking hebben op producten zonder wettelijk gereguleerde marges, zijn niet-bindende adviesprijzen.
€ 7,88
10%
30 g zalf
€ 15,75
De vermelde verkoopprijzen die betrekking hebben op producten zonder wettelijk gereguleerde marges, zijn niet-bindende adviesprijzen.
€ 14,18
10%
 • Klanten geven Farmaline een 9,4/10
 • Gratis expresslevering vanaf € 39
 • Discrete afhandeling in +3000 afhaalpunten
 • Groot assortiment, kleine prijzen

Dit is een geneesmiddel
Bijsluiter van Fucidin 2% 15 g zalf

Omschrijving

Antibioticum voor lokaal gebruik op de huid.

Fucidin 2%, zalf is aangewezen in de volgende gevallen:
Huidinfecties te wijten aan kiemen die gevoelig zijn voor het antibioticum dat het preparaat bevat, bijvoorbeeld:
 • impetigo
 • secundaire infecties van huidletsels te wijten aan parasieten
 • steenpuistjes en uitgebreide impetigo (als bijkomende behandeling van een antibioticum langs algemene weg)
 • furunkel en furunkulosis
 • panaritium (ontsteking van de nagelriem)
 • infectie van de haarwortels
 • oppervlakkige huidpuisten
Preventie van infecties: in chirurgie bij huidtrauma, vb. brandwonden of verwondingen

Voor het uitschakelen van kiemen in de neusholte bij gezonde dragers, in het bijzonder indienzij in contact komen met voedsel of met zieken die zouden kunnen worden geïnfecteerd.

Indicatie

Huidinfecties

 • Topische behandeling van beperkte letsels van impetigo en impetiginisatie o.a. van scabies en pediculosen (in associatie met een etiologische behandeling)
 • Bijkomende behandeling bij systemische antibiotica (indien deze nodig zijn) bij furunkels en Staphylococcus-impetigo met meerdere letsels
 • Furunkels en furunculosis: voorgesteld bij preventie van verspreiding van Staphylococcus spp in geval van furunkels; voorgesteld bij desinfectie van de microbiële situs na furunculosis
 • Bij panaritium na heelkundige ingreep, sycosis door Staphylococcus spp folliculitis
 • Impetigo en ecthyma; als bijkomende behandeling van een ander antibioticum, gebruikt langs algemene weg

Profylaxe van infecties

 • Bij heelkunde en traumatologie: secundaire infectie van oppervlakkige brandwonden en wonden
 • Voorgesteld als behandeling van gezonde kiemdragers t.h.v. de neus (nasal carriers), in het bijzonder indien ze in contact zijn met voedingswaren of risicopatiënten. De zalf blijkt geen eerste keuze behandeling te zijn in deze indicatie

Opmerking

 • De crème is in het bijzonder aangewezen bij suppurerende, gemacereerde letsels, alsook in huidplooien
 • De crème is esthetisch meer geschikt dan de zalf voor toepassing in het gelaat

Gebruik

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Fucidin 2%, zalf 1 tot 2 maal per dag aanbrengen op de aangetaste streken na reiniging van de besmette oppervlakte; de zalf kan met of zonder verband gebruikt worden.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?
Wanneer u te veel van Fucidin heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245 245).
 
Alhoewel er in geval van te veelvuldige of te overvloedige toepassingen, in het bijzonder op grote huidoppervlakken, de theoretische mogelijkheid bestaat van algemene effecten (vb. geelzucht), werd tot op heden geen geval van overdosering beschreven.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?
Bij de eerstvolgende gelegenheid moet u dan de gebruikelijke hoeveelheid Fucidin opbrengen. U moet dan niet een dubbele hoeveelheid gaan opbrengen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel
Na het stoppen van de behandeling is het mogelijk dat de huidaandoening terugkomt.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts, of apotheker.

Ingrediënten

De werkzame stof in dit middel is:
Natriumfusidaat 20 mg/g

De andere stoffen in dit middel zijn:
Cetylalcohol - wolvet – vloeibare paraffine – vaseline – all-rac--tocopherol – butylhydroxytolueen (E321)

Bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De meest voorkomende bijwerkingen tijdens de behandeling zijn huidreacties en in het bijzonder reacties ter hoogte van de toedieningsplaats. Allergische reacties werden gemeld.

Zoals voor alle antibiotica bestaat er een risico op secundaire infectie door niet-gevoelige kiemen.

Immuunsysteemaandoeningen
Overgevoeligheidsreactie

Huid- en onderhuidaandoeningen
 • Jeuk
 • Huidirritatie
 • Branderig gevoel van de huid
 • Prikkelend gevoel van de huid
 • Droge huid
 • Uitslag
 • Contactdermatitis
 • Eczeem
 • Roodheid van de huid (erytheem)
 • Netelroos (urticaria)
 • Jeukend oedeem van huid- en/of slijmvliezen (angio-oedeem)
Oogaandoeningen
Irritatie van het bindvlies

Algemene aandoeningen en aandoeningen ter hoogte van de toedieningsplaats
 • Pijn ter hoogte van de toedieningsplaats
 • Irritatie ter hoogte van de toedieningsplaats
 
Bijwerkingen bij kinderen worden verwacht dezelfde te zijn als bij volwassenen.

Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan.

U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden in België via het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten, Afdeling Vigilantie, EUROSTATION II, Victor Hortaplein, 40/ 40, B-1060 Brussel - Website: www.fagg.be - e-mail: [email protected] en in Luxemburg via Direction de la Santé – Division de la Pharmacie et des Médicaments, Villa Louvigny – Allée Marconi, L-2120 Luxembourg - Site internet: http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmaciemedicament/index.html

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel. 

Waarschuwing

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
 • Als u overgevoelig (allergisch) bent voor fusidinezuur of voor één van de bestanddelen van Fucidin.
 • Als u een infectie van de borst heeft en borstvoeding geeft omwille van het risico van absorptie van het product door de zuigeling.
 • Gebruik Fucidin zalf niet op natte, etterende wonden, in huidplooien of bij een beenzweer.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
 • Wanneer u Fucidin langdurig gebruikt. De duur van de behandeling moet beperkt worden tot de periode die strikt noodzakelijk is voor de genezing van de letsels, dit om het risico van resistentie te verminderen.
 • Wanneer u Fucidin bij een zuigeling aanbrengt. Niet op een te uitgebreid huidoppervlak aanbrengen, omdat men de mogelijkheid van algemene toxische effecten (geelzucht) niet totaal kan uitsluiten.
 • Wanneer u Fucidin in de buurt van de ogen aanbrengt. De basis kan een branderig gevoel en irritatie van de ogen veroorzaken. Niet aanbrengen in de ogen, de interne zijde van de oogleden; bij accidenteel contact met de ogen overvloedig spoelen met water.
Het optreden van bacteriële resistentie is gerapporteerd bij het gebruik van fusidinezuur. Zoals geldt voor alle antibiotica, kan langdurig of herhaald gebruik het risico op het ontstaan van resistentie vergroten.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Er zijn geen interacties bekend.

Indien nodig kunnen samen met Fucidin 2%, zalf andere geneesmiddelen tegen infectie langs algemene weg gebruikt worden.

Waarop moet u letten met eten en drinken?
Niet van toepassing.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap
Fucidin kan gebruikt worden tijdens de zwangerschap daar blootstelling aan de actieve bestanddelen langs algemene weg verwaarloosbaar is.

Borstvoeding
Fucidin kan gebruikt worden tijdens de borstvoeding maar het is aangeraden Fucidin niet aan te brengen op de borst.

Vruchtbaarheid
Er zijn geen klinische studies gedaan met Fucidin naar de invloed op de vruchtbaarheid. Er worden geen effecten verwacht bij vruchtbare vrouwen daar blootstelling aan de actieve bestanddelen langs algemene weg verwaarloosbaar is.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Fusidinezuur heeft geen of verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen.
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
Fucidin 2% 15 g zalf
€ 8,75
De vermelde verkoopprijzen die betrekking hebben op producten zonder wettelijk gereguleerde marges, zijn niet-bindende adviesprijzen.

€ 7,88
Op voorraad
Premium avondlevering

In sommige postcodes kunnen we je bestelling dezelfde dag leveren indien je voor 10u30 bestelt. De levering gebeurt 's avonds tussen 18u00 en 22u00.

Avondlevering

In sommige postcodes kunnen we je bestelling de volgende werkdag leveren tijdens de avond. De levering vindt dan plaats tussen 18u00 en 22u00.

Wordt vandaag verzonden

Dit product is voorradig. Farmaline garandeert dat 82%* van de bestellingen geplaatst en betaald voor 13u00, nog dezelfde dag verwerkt en verzonden worden. *Dit getal is gebaseerd op de afgelopen 4 weken.

Verzending binnen 1 werkdag

Dit product is voorradig maar de bestelling kan vandaag niet meer verwerkt worden. Ons voorraadsysteem houdt rekening met het tijdstip waarop u de bestelling plaatst, de hoeveelheid die u bestelt en de huidige werkdruk in ons magazijn.

Verzending binnen 2 werkdagen

Dit product is voorradig in een depot van een distributeur die minder frequent aan Farmaline levert. De verwerkingstijd van uw bestelling wordt hierdoor iets langer.

Tijdelijk niet beschikbaar

Dit product is tijdelijk niet voorradig. Noch bij ons, noch bij de groothandel, noch bij de fabrikant. Laat uw emailadres achter en ontvang een notificatie zodra het terug beschikbaar is.

Uit handel

Wij hebben informatie ontvangen van de groothandel of de fabrikant dat dit product niet langer beschikbaar zal zijn.

Op voorraad
Premium avondlevering

In sommige postcodes kunnen we je bestelling dezelfde dag leveren indien je voor 10u30 bestelt. De levering gebeurt 's avonds tussen 18u00 en 22u00.

Avondlevering

In sommige postcodes kunnen we je bestelling de volgende werkdag leveren tijdens de avond. De levering vindt dan plaats tussen 18u00 en 22u00.

Wordt vandaag verzonden

Dit product is voorradig. Farmaline garandeert dat 82%* van de bestellingen geplaatst en betaald voor 13u00, nog dezelfde dag verwerkt en verzonden worden. *Dit getal is gebaseerd op de afgelopen 4 weken.

Verzending binnen 1 werkdag

Dit product is voorradig maar de bestelling kan vandaag niet meer verwerkt worden. Ons voorraadsysteem houdt rekening met het tijdstip waarop u de bestelling plaatst, de hoeveelheid die u bestelt en de huidige werkdruk in ons magazijn.

Verzending binnen 2 werkdagen

Dit product is voorradig in een depot van een distributeur die minder frequent aan Farmaline levert. De verwerkingstijd van uw bestelling wordt hierdoor iets langer.

Tijdelijk niet beschikbaar

Dit product is tijdelijk niet voorradig. Noch bij ons, noch bij de groothandel, noch bij de fabrikant. Laat uw emailadres achter en ontvang een notificatie zodra het terug beschikbaar is.

Uit handel

Wij hebben informatie ontvangen van de groothandel of de fabrikant dat dit product niet langer beschikbaar zal zijn.

€ 8,75
De vermelde verkoopprijzen die betrekking hebben op producten zonder wettelijk gereguleerde marges, zijn niet-bindende adviesprijzen.

€ 7,88
Verkrijgbaar in de volgende formaten
15 g zalf
€ 8,75
De vermelde verkoopprijzen die betrekking hebben op producten zonder wettelijk gereguleerde marges, zijn niet-bindende adviesprijzen.
€ 7,88
10%
30 g zalf
€ 15,75
De vermelde verkoopprijzen die betrekking hebben op producten zonder wettelijk gereguleerde marges, zijn niet-bindende adviesprijzen.
€ 14,18
10%
 • Klanten geven Farmaline een 9,4/10
 • Gratis expresslevering vanaf € 39
 • Discrete afhandeling in +3000 afhaalpunten
 • Groot assortiment, kleine prijzen

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang onze promoties en nieuwigheden via e-mail.

Inschrijven

* De kortingscode is pas geldig bij een minimum aankoopbedrag van €50, is niet van toepassing op geneesmiddelen en babyvoeding, en niet combineerbaar met andere codes

€5*
Korting!

Klanten die dit kochten, kochten ook

Flamigel 50 g
Flamigel 50 g
€ 13,74
De vermelde verkoopprijzen die betrekking hebben op producten zonder wettelijk gereguleerde marges, zijn niet-bindende adviesprijzen.

€ 9,48
Fenigel 30 g
Fenigel 30 g
€ 8,75
De vermelde verkoopprijzen die betrekking hebben op producten zonder wettelijk gereguleerde marges, zijn niet-bindende adviesprijzen.

€ 6,13
Redcare Neusspray | Farmaline.be

Laatste reviews en ervaringen met Fucidin 2%

Schrijf een review
Toon alle reviews
 • Klant CL gaf dit product 5 van de 5 sterren.
  5/5

  Tevreden

  Effectief product

 • Klant Amandine gaf dit product 5 van de 5 sterren.
  5/5

  perfect voor alle soorten wonden

  De eerste keer dat we de zalf proberen in plaats van de crème, en we zijn verrukt! overtuigende resultaten op kleine puistjes op het been van mijn dochter en gemakkelijk te gebruiken Ik beveel het aan!

 • Klant Albert gaf dit product 5 van de 5 sterren.
  5/5

  gebruik deze zalf al jaren

  zeer goede zalf

Toon alle reviews

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang onze promoties en nieuwigheden via e-mail.

Inschrijven

* De kortingscode is pas geldig bij een minimum aankoopbedrag van €50, is niet van toepassing op geneesmiddelen en babyvoeding, en niet combineerbaar met andere codes

€5*
Korting!

Fucidin 2% 15 g zalf

Fucidin 2% 15 g zalf
€ 8,75
De vermelde verkoopprijzen die betrekking hebben op producten zonder wettelijk gereguleerde marges, zijn niet-bindende adviesprijzen.

€ 7,88
Op voorraad

Fucidin 2% kopen

Je kan Fucidin 2% van het merk Fucidin , geproduceerd door LEO PHARMA , bestellen in België bij FARMALINE via de verzameling Fucidin of via de volgende categorie:
Geneesmiddelen > Huid > Wondverzorging > Ontsmetting