Omschrijving van Flammazine

 De farmaceutische vorm en andere voorstellingen  
Flammazine is een steriel witte crème, beschikbaar in een tube van 50 g.
 Farmacotherapeutische groep of werkingsmechanisme. Het is een lokale antibacteriële substantie.
 Therapeutische indicaties

Dit geneesmiddel is aangewezen bij de lokale behandeling en preventie van infecties bij brandwonden
en als bijkomende behandeling naast de gebruikelijke algemene en lokale maatregelen in geval van huid- en wondinfecties.

Indicatie

Locale sulfamide-behandeling aangewezen bij :

-Preventie en behandeling van infecties bij brandwonden.
-Behandeling van huid- en wondinfecties, naast de gebruikelijke algemene en locale maatregelen.

Gebruik van Flammazine

Volw. : OK
Kind > 10j. : OK
Kind < 10j. : niet geschikt!
Kind < 1j. : te mijden!

- Na reinigen van het besmette huidoppervlak, de crème aanbrengen met een steriel gaas (laag van 2 à 3 mm).
-Minstens 1 x per 24 uur, na verwijdering van de oude crème (bij voorkeur met fysiologische oplossing), een nieuwe laag crème aanbrengen!

Ingrediënten Flammazine

Zilversulfadiazine 10mg / g crème

polysorbaat 60, polysorbaat 80, glyceryl-monostearaat, cetylalcohol, vloeibare paraffine, propyleenglycol en aqua.

Bijwerkingen van Flammazine

Zoals alle geneesmiddelen kan Flammazine 1% Crème bijwerkingen hebben.

Huid:
In een beperkt aantal gevallen is gebleken dat Flammazine, ten gevolge van overgevoeligheid, een huidreactie kan veroorzaken die zich bijvoorbeeld uit als jeuk, een branderig gevoel of roodheid van de huid. Indien er bij u huiduitslag zou optreden dan moet u dit aan uw arts melden. Overgevoeligheidreacties op zilver, sulfadiazine, propyleenglycol of cetylalcohol zijn gekend.

Gevoeligheid voor licht kan voorkomen.
Soms vormt zich bij de behandeling met Flammazine een membraan op de bodem van de wonde. Indien u dit ziet, stop dan de behandeling en raadpleeg uw arts.

Bloed:
Er kan te veel actief bestanddeel in het bloed komen bij gebruik van grote hoeveelheden crème of een afsluitend verband, in het bijzonder bij zuigelingen en jonge kinderen.

Indien u een bijwerking vaststelt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker

Waarschuwing

Gebruik Flammazine 1% Crème niet
 als u een gekende overgevoeligheid heeft voor zilver, sulfadiazine of voor één van de bestanddelen van de crème.
 als u aan het einde van uw zwangerschap bent.
 bij te vroeg geboren kinderen en pasgeborenen tijdens de eerste 2 maanden.
 als u andere producten op de wonde aanbrengt.

In geval van twijfel is het noodzakelijk uw arts of apotheker te raadplegen. 

Pas goed op
Onder invloed van zonlicht kan een grijze verkleuring van de crème optreden. Daarom wordt aangeraden met Flammazine behandelde lichaamsdelen niet aan zonlicht bloot te stellen. Bij langdurig gebruik of toepassing op grote oppervlakten is een regelmatige controle door uw arts wenselijk. In geval van een ernstige vermindering van de nier- of leverfunctie is een regelmatige controle door uw arts nodig. Gekruiste overgevoeligheid met de andere sulfonamiden kan zich voordoen. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met een gekend of vermoedelijk tekort aan glucose-6-fosfaat dehydrogenase (G6PD), omwille van mogelijke hemolyse (= vernietiging van de rode bloedcellen). Wanneer de aangebrachte crème is verwijderd na een bad, een douche of om het even welke activiteit, reinig de wonde dan zorgvuldig en breng de crème opnieuw aan.

Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve ook de rubriek “Gebruik van Flammazine 1% Crème in combinatie met andere geneesmiddelen” te lezen. Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruik van Flammazine in combinatie met voedsel en drank
Niet van toepassing

Zwangerschap
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
 Over het gebruik van Flammazine tijdens de zwangerschap bestaan tot op heden onvoldoende gegevens. Dierproeven hebben geen enkel schadelijk effect aangetoond.
Aangezien alle sulfonamiden een kernicterus kunnen veroorzaken, wordt Flammazine niet aangebracht bij vrouwen in de laatste weken van hun zwangerschap.

Borstvoeding
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
 Over het gebruik van Flammazine tijdens de borstvoeding bestaan tot op heden onvoldoende gegevens. Dierproeven hebben geen enkel schadelijk effect aangetoond.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Hoewel deze beïnvloeding niet specifiek werd bestudeerd, wordt aangenomen dat Flammazine geen invloed heeft op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Flammazine
Niet van toepassing.

Gebruik van Flammazine 1% Crème in combinatie met andere geneesmiddelen
Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, ook als het geneesmiddelen betreft, waarvoor geen voorschrift noodzakelijk is. Het gelijktijdig aanbrengen van andere producten op de wonde wordt afgeraden.

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
€ 10,13
€ 8,71

Laatste reviews en ervaringen met Flammazine

Schrijf een review
  • 5/5
    Beoordeeld door
     
    Flammazine hebben wij altijd in onze huisapotheek . Hopelijk weinig nodig, maar bij een brandwonden ideaal om pijn te verzachten en wonde beter en sneller te doen genezen

Flammazine kopen

Je kan Flammazine van het merk Qualiphar, geproduceerd door BIOCODEX BENELUX , bestellen in België bij FARMALINE via de verzameling Flammazine of via de volgende categorie:
Geneesmiddelen > Huid > Wondverzorging > Brandwonden