Duspatalin Retard 200mg 60 capsules

0 Reviews
  Schrijf een review
€ 21,74
€ 19,78
Product niet verkrijgbaar
Toevoegen aan favorieten

Dit is een geneesmiddel

Bijsluiter van Duspatalin Retard 200mg 60 capsules

Omschrijving van Duspatalin Retard 200mg

Wat is Duspatalin Retard 200 mg
Dit geneesmiddel is aangewezen voor volwassenen en jongeren vanaf 12 jaar.De naam van uw geneesmiddel is 'Duspatalin Retard 200 mg capsules met verlengde afgifte, hard' (in deze bijsluiter 'Duspatalin Retard 200 mg' genoemd). Duspatalin Retard 200 mg bevat een geneesmiddel dat mebeverinehydrochloride wordt genoemd en dat behoort tot de geneesmiddelengroep van de spasmolytica, d.w.z. geneesmiddelen die inwerken op de slokdarm of de darm. De darm is een lange gespierde buis waar het voedsel doorheen gaat, zodat het verteerd
kan worden. Als de darm verkrampt en te hard samenknijpt, krijgt u pijn. Dit geneesmiddel verlicht de kramp en de pijn.

Waarvoor wordt Duspatalin Retard 200 mg gebruikt
Duspatalin Retard 200 mg wordt gebruikt om de symptomen van het prikkelbaredarmsyndroom te verlichten. Deze symptomen verschillen van persoon tot persoon, maar kunnen zijn:
• maagpijn en -krampen
• opgeblazen gevoel en winderigheid
• diarree, verstopping of een combinatie van beide
• kleine, harde, kogelvormige of lintvormige ontlasting.

Wordt uw klacht na 2 weken niet minder, of wordt hij zelfs erger ? Neem dan contact op met
uw arts.

Gebruik van Duspatalin Retard 200mg

Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik ? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Hoe moet u dit geneesmiddel innemen
• Duspatalin Retard 200 mg mag ingenomen worden door volwassenen en jongeren vanaf 12 jaar.
• De capsules in hun geheel inslikken met een vol glas water. De capsules niet fijnmaken of kauwen.
• Probeer de capsules iedere dag rond hetzelfde tijdstip in te nemen. Dit zal u helpen om niet te vergeten ze in te nemen.

Hoeveel moet u innemen
Volwassenen en jongeren vanaf 12 jaar
• De gebruikelijke dosering is 1 capsule van 200 mg tweemaal per dag. In hardnekkige gevallen mag de dosering verhoogd worden tot 2 capsules van 200 mg tweemaal per dag. Wanneer het gewenste effect bereikt is, kan de dosis na enkele weken geleidelijk worden verlaagd.
• Neem 1 capsule 's ochtends en 1 capsule 's avonds.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen ?
Wanneer u te veel van Duspatalin Retard 200 mg heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245). Neem de verpakking van het geneesmiddel en deze bijsluiter mee.

Bent u vergeten dit middel in te nemen ?
• Als u een dosis bent vergeten in te nemen, sla deze dan over. Neem de volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip.
• Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel ? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
 

Bijwerkingen van Duspatalin Retard 200mg

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
Stop met het innemen van Duspatalin Retard 200 mg en raadpleeg onmiddellijk een arts als u één van de volgende ernstige bijwerkingen opmerkt. Het kan zijn dat u meteen medische behandeling nodig heeft:
• ademhalingsmoeilijkheden, zwelling van uw gezicht, nek, tong of keel. Het kan zijn dat u een ernstige allergische reactie (overgevoeligheidsreactie) op dit geneesmiddel krijgt.

Als u één van de bovengenoemde bijwerkingen krijgt, stop dan met het innemen van Duspatalin Retard 200 mg en raadpleeg onmiddellijk een arts.

Andere bijwerkingen kunnen zijn:
• U kunt een lichte allergische reactie (overgevoeligheidsreactie) op dit geneesmiddel krijgen: bijvoorbeeld huiduitslag, rode huid en jeukende huid.

Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem: Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
EUROSTATION II
Victor Hortaplein 40/40
B-1060 Brussel
Website: www.fagg.be

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Waarschuwing

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken ?
- U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel ?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt:
• als het de eerste keer is dat u deze symptomen heeft
• als er bloed in uw stoelgang zit
• als u misselijk bent of moet braken
• als u er bleek uitziet en zich moe voelt
 • als u last heeft van ernstige verstopping
• als u koorts heeft
• als u onlangs op reis bent geweest
• als u moeilijkheden heeft om te plassen of pijn heeft tijdens het plassen
• als u ongewone vaginale bloedingen of ongewone vaginale afscheiding heeft
• als u zwanger bent of borstvoeding geeft

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen ?
Gebruikt u naast Duspatalin Retard 200 mg nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Zwangerschap en borstvoeding
-Zwangerschap
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding ?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
• Het gebruik van Duspatalin Retard 200 mg wordt niet aanbevolen tijdens de zwangerschap. Uw arts kan u adviseren om met de inname van Duspatalin Retard 200 mg te stoppen of in plaats daarvan een ander geneesmiddel in te nemen.
-Borstvoeding
• Het gebruik van Duspatalin Retard 200 mg wordt niet aanbevolen voor moeders die borstvoeding geven. Uw arts kan u vragen om met de borstvoeding te stoppen of u adviseren om een ander geneesmiddel te nemen als u borstvoeding wilt (blijven) geven.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Het is onwaarschijnlijk dat dit geneesmiddel invloed heeft op de rijvaardigheid of op het vermogen om gereedschap of machines te bedienen.
 
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
€ 21,74
€ 19,78
Product niet verkrijgbaar

Duspatalin Retard 200mg kopen

Je kan Duspatalin Retard 200mg van het merk Solvay Pharma , geproduceerd door PI PHARMA , bestellen in België bij FARMALINE via de volgende categorie:
Geneesmiddelen > Darmstoornissen > Krampen