Farmaline Logo

Op voorraad
Vandaag Geleverd

In sommige postcodes kunnen we je bestelling dezelfde dag leveren indien je voor 12u bestelt. De levering gebeurt 's avonds tussen 17u00 en 22u00.

Premium avondlevering

In sommige postcodes kunnen we je bestelling de volgende werkdag leveren tijdens de avond. De levering vindt dan plaats tussen 17u00 en 22u00.

Wordt vandaag verzonden

Dit product is voorradig. Farmaline garandeert dat 62%* van de bestellingen geplaatst en betaald voor 13u00, nog dezelfde dag verwerkt en verzonden worden. *Dit getal is gebaseerd op de afgelopen 4 weken.

Verzending binnen 1 werkdag

Dit product is voorradig maar de bestelling kan vandaag niet meer verwerkt worden. Ons voorraadsysteem houdt rekening met het tijdstip waarop u de bestelling plaatst, de hoeveelheid die u bestelt en de huidige werkdruk in ons magazijn.

Verzending binnen 2 werkdagen

Dit product is voorradig in een depot van een distributeur die minder frequent aan Farmaline levert. De verwerkingstijd van uw bestelling wordt hierdoor iets langer.

Tijdelijk niet beschikbaar

Dit product is tijdelijk niet voorradig. Noch bij ons, noch bij de groothandel, noch bij de fabrikant. Laat uw emailadres achter en ontvang een notificatie zodra het terug beschikbaar is.

Uit handel

Wij hebben informatie ontvangen van de groothandel of de fabrikant dat dit product niet langer beschikbaar zal zijn.

€ 5,11
De vermelde verkoopprijzen die betrekking hebben op producten zonder wettelijk gereguleerde marges, zijn niet-bindende adviesprijzen.

€ 4,96
 • Klanten geven Farmaline een 9,4/10
 • Gratis expresslevering vanaf € 39
 • Discrete afhandeling in +3000 afhaalpunten
 • Groot assortiment, kleine prijzen

Dit is een geneesmiddel
Bijsluiter van Dafalgan Pediatrie 300mg 12 suppo's stuks

Omschrijving

Dit geneesmiddel is een analgeticum (pijnstiller) en een antipyreticum (het werkt koortsverlagend). Het is voorbehouden voor kinderen minder dan 30 kg.

Indicatie

DAFALGAN zetpillen wordt gebruikt bij de symptomatische behandeling van pijn en koorts.

Gebruik

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Voor kinderen (vanaf 9 jaar) die meer dan 30 kg wegen, adolescenten en volwassenen, wordt het aanbevolen om DAFALGAN Volwassenen 600 mg te gebruiken.

De aanbevolen dosering bedraagt:
De gebruikelijke dosering bij kinderen bedraagt 10 tot 15 mg/kg, om de 6 uur (ofwel 40 tot  60 mg/kg/24 uur); in geval van geelzucht zal deze posologie tot de helft herleid worden. De niet te overschrijden maximale dosis bedraagt 60 mg/kg/24 uur.
De te gebruiken dosering moet aangepast worden aan de leeftijd en de toestand van de patiënt.
1 zetpil per keer; tot 4 zetpillen per 24 uur. 

Raadpleeg uw arts in de volgende situaties:
• ernstige leveraandoeningen,
• syndroom van Gilbert (familiale niet-hemolytische geelzucht), 
• chronische ondervoeding,
• dehydratatie.

Tussen twee innamen een interval van minstens 6 uur in acht nemen.
GewichtLeeftijd (bij benadering)Dosis zetpillenAantalInterval tssen 2 innamenMaximale dagelijkse dosis 
5-9 kg2 - < 24 maanden80 mg16 uur320 mg (4 zetpillen)
10-15 kgvan 24 maanden tot 3 jaar150 mg16 uur600 mg (4 zetpillen)
15 tot 30 kgvan 3 tot 9 jaar 300 mg16 uur1200 mg (4 zetpillen)

Wijze van toediening: 
De zetpil in de anus van het kind inbrengen

Ingrediënten

De werkzame stof is paracetamol.
De andere stoffen in dit middel zijn: semisynthetische glyceriden.

Bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
De meest ernstige bijwerking veroorzaakt door het innemen van paracetamol is ernstige leverschade. Dit gebeurt doorgaans alleen bij misbruik van paracetamol.

De symptomen van leverschade zijn:
• vergeling van de huid of het wit van de ogen,
• pijn bovenaan rechts van de buik,
• misselijkheid of braken,
• verlies van eetlust,
• vermoeidheid,
• meer zweten dan normaal,
• bleke huid, 
• abnormale bloedingen, 
• troebele urine.

Als u denkt dat u te veel paracetamol heeft ingenomen of als u een van deze symptomen opmerkt, neem dan onmiddellijk contact op met een arts. Als u weet dat u meer dan de aanbevolen dosis paracetamol heeft ingenomen, ga dan naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, zelfs als u geen symptomen van een leveraandoening vertoont.

In bepaalde gevallen zijn er ernstige allergische en huidreacties op paracetamol waargenomen.  Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u een van de volgende bijwerkingen ontwikkelt na inname van paracetamol:
• moeite met ademhalen of slikken
• zwelling van het gezicht, de lippen, keel of tong
• urticaria (netelroos)
• ernstige jeuk
• vervellende huid

De bijwerkingen worden opgesomd op frequentie van voorkomen.
 
Zelden   (komen voor bij minder dan 1 persoon op 1000): 
- allergische reacties,
- hoofdpijn,
- buikpijn, diarree, misselijkheid, braken, constipatie (verstopping),
- problemen met de leverfunctie, leverinsufficiëntie, leverschade, gele huid of ogen,
- jeukende huid, huiduitslag, overmatig zweten, angio-oedeem, urticaria (netelroos), roodheid van de huid,
- duizeligheid, malaise,
- overdosering en intoxicatie.

Zeer zelden   (komen voor bij minder dan 1 persoon op 10.000):  
- vermindering van de aantallen van bepaalde bloedcellen (bloedplaatjes en neutrofielen),
- door geneesmiddelen veroorzaakte leverschade,
- ernstige huidreacties, in het bijzonder etter, blaren, zweren en huidverlies, -troebele urine.

Frequentie niet bekend (kan niet worden geschat op basis van de beschikbare gegevens): 
- vermindering van het aantal rode bloedcellen,
- ernstige allergische reacties,
- hypotensie,
- hepatitis, verhoogde concentratie leverenzymen,
- abnormale nierfunctie veroorzaakt door het langdurig gebruik van hoge doses.

Zeer zeldzame gevallen van ernstige huidreacties werden gerapporteerd. Indien u last krijgt van huiduitslag, mag u dit middel niet meer innemen en moet u onmiddellijk uw arts raadplegen.

Waarschuwing

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
• Als het kind allergisch is voor paracetamol, fenacetine of één van de andere stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
• De voorgeschreven of aanbevolen doses mogen niet overschreden worden en behandeling mag niet verlengd worden zonder medisch advies.
• Neem contact op met uw arts als medische onderzoeken op een ernstige aandoening van de lever of van de nieren hebben gewezen.
• Bij langdurige behandeling of een behandeling met hoge doses paracetamol moeten de nier- en leverfunctie regelmatig gecontroleerd worden.
• Als het kind lijdt aan een aandoening van de nieren, het hart, de longen of aan bloedarmoede, moet u vermijden om dit geneesmiddel herhaaldelijk te gebruiken.
• Als de symptomen langer dan 3 dagen aanhouden, dient u uw arts te raadplegen.
• Als bepaalde laboratoriumtests aan het kind worden voorgeschreven, want deze kunnen worden verstoord.
• Als het kind naast dit middel ook andere geneesmiddelen gebruikt, lees dan de rubriek “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?”
• Zeer zeldzame gevallen van ernstige huidreacties werden gerapporteerd. Indien u last krijgt van huiduitslag, mag u dit middel niet meer innemen en moet u onmiddellijk uw arts raadplegen.
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u DAFALGAN Pediatrie zetpillen gebruikt.
• Als u lijdt aan een nier- of leveraandoening (met inbegrip van het syndroom van Gilbert, leverinsufficiëntie of hepatitis).
• Als u regelmatig grote hoeveelheden alcohol gebruikt.
• Als u gedehydrateerd bent of als uw voedingsstatus ontoereikend is, bijvoorbeeld door alcoholmisbruik, anorexie of een slechte voeding.
• Als u lijdt aan hemolytische bloedarmoede (abnormale degradatie van de rode bloedcellen). Als u een tekort heeft van het enzym dat glucose-6-fosfaat-dehydrogenase heet.

Bewaring
 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
 • Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
 • Bewaren beneden 25 °C.
 • Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Als u geneesmiddelen op de juiste manier afvoert worden ze dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu ter
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
Dafalgan Pediatrie 300mg 12 suppo's stuks
€ 5,11
De vermelde verkoopprijzen die betrekking hebben op producten zonder wettelijk gereguleerde marges, zijn niet-bindende adviesprijzen.

€ 4,96
Op voorraad
Vandaag Geleverd

In sommige postcodes kunnen we je bestelling dezelfde dag leveren indien je voor 12u bestelt. De levering gebeurt 's avonds tussen 17u00 en 22u00.

Premium avondlevering

In sommige postcodes kunnen we je bestelling de volgende werkdag leveren tijdens de avond. De levering vindt dan plaats tussen 17u00 en 22u00.

Wordt vandaag verzonden

Dit product is voorradig. Farmaline garandeert dat 62%* van de bestellingen geplaatst en betaald voor 13u00, nog dezelfde dag verwerkt en verzonden worden. *Dit getal is gebaseerd op de afgelopen 4 weken.

Verzending binnen 1 werkdag

Dit product is voorradig maar de bestelling kan vandaag niet meer verwerkt worden. Ons voorraadsysteem houdt rekening met het tijdstip waarop u de bestelling plaatst, de hoeveelheid die u bestelt en de huidige werkdruk in ons magazijn.

Verzending binnen 2 werkdagen

Dit product is voorradig in een depot van een distributeur die minder frequent aan Farmaline levert. De verwerkingstijd van uw bestelling wordt hierdoor iets langer.

Tijdelijk niet beschikbaar

Dit product is tijdelijk niet voorradig. Noch bij ons, noch bij de groothandel, noch bij de fabrikant. Laat uw emailadres achter en ontvang een notificatie zodra het terug beschikbaar is.

Uit handel

Wij hebben informatie ontvangen van de groothandel of de fabrikant dat dit product niet langer beschikbaar zal zijn.

Op voorraad
Vandaag Geleverd

In sommige postcodes kunnen we je bestelling dezelfde dag leveren indien je voor 12u bestelt. De levering gebeurt 's avonds tussen 17u00 en 22u00.

Premium avondlevering

In sommige postcodes kunnen we je bestelling de volgende werkdag leveren tijdens de avond. De levering vindt dan plaats tussen 17u00 en 22u00.

Wordt vandaag verzonden

Dit product is voorradig. Farmaline garandeert dat 62%* van de bestellingen geplaatst en betaald voor 13u00, nog dezelfde dag verwerkt en verzonden worden. *Dit getal is gebaseerd op de afgelopen 4 weken.

Verzending binnen 1 werkdag

Dit product is voorradig maar de bestelling kan vandaag niet meer verwerkt worden. Ons voorraadsysteem houdt rekening met het tijdstip waarop u de bestelling plaatst, de hoeveelheid die u bestelt en de huidige werkdruk in ons magazijn.

Verzending binnen 2 werkdagen

Dit product is voorradig in een depot van een distributeur die minder frequent aan Farmaline levert. De verwerkingstijd van uw bestelling wordt hierdoor iets langer.

Tijdelijk niet beschikbaar

Dit product is tijdelijk niet voorradig. Noch bij ons, noch bij de groothandel, noch bij de fabrikant. Laat uw emailadres achter en ontvang een notificatie zodra het terug beschikbaar is.

Uit handel

Wij hebben informatie ontvangen van de groothandel of de fabrikant dat dit product niet langer beschikbaar zal zijn.

€ 5,11
De vermelde verkoopprijzen die betrekking hebben op producten zonder wettelijk gereguleerde marges, zijn niet-bindende adviesprijzen.

€ 4,96
 • Klanten geven Farmaline een 9,4/10
 • Gratis expresslevering vanaf € 39
 • Discrete afhandeling in +3000 afhaalpunten
 • Groot assortiment, kleine prijzen

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang onze promoties en nieuwigheden via e-mail.

Inschrijven

* De kortingscode is pas geldig bij een minimum aankoopbedrag van €50, is niet van toepassing op geneesmiddelen en babyvoeding, en niet combineerbaar met andere codes

€5*
Korting!

Klanten die dit kochten, kochten ook

Flamigel 50 g
Flamigel 50 g
€ 13,74
De vermelde verkoopprijzen die betrekking hebben op producten zonder wettelijk gereguleerde marges, zijn niet-bindende adviesprijzen.

€ 9,48
Hansaplast | Farmaline.be

Laatste reviews en ervaringen met Dafalgan Pediatrie 300mg

Schrijf een review
 • Klant Mom84 gaf dit product 5 van de 5 sterren.
  5/5

  Efficiënt

  Heel efficiënt product, makkelijk te gebruiken. Wij maken hier gebruik van bij ziekte bij zoontje. Gezien hij meestal last heeft van zijn maagje lukt een koortswerende/pijnstillende siroop niet. Dan zijn deze suppo’s een ideale oplossing. Zoontje voelt ook niks bij het inbrengen.

 • Klant Mieke gaf dit product 5 van de 5 sterren.
  5/5

  zieke kids

  bij overgeven of totaal geen fut verkies ik toch tabjes over siroop. Al is het soms ook niet aangenaam en pruttelen ze tegen ;)

 • Klant Sarah gaf dit product 5 van de 5 sterren.
  5/5

  Effectief

  Zeer effectief voor mijn jongen die geen siroop of iets anders neemt

 • Klant Nathalie gaf dit product 5 van de 5 sterren.
  5/5

  Dafalgan Kindergeneeskunde

  Praktisch voor op vakantie, want je hoeft geen pijnstillers in siroop mee te nemen die in je bagage kunnen lekken. Het product is effectief en geeft snel verlichting

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang onze promoties en nieuwigheden via e-mail.

Inschrijven

* De kortingscode is pas geldig bij een minimum aankoopbedrag van €50, is niet van toepassing op geneesmiddelen en babyvoeding, en niet combineerbaar met andere codes

€5*
Korting!

Dafalgan Pediatrie 300mg 12 suppo's stuks

Dafalgan Pediatrie 300mg 12 suppo's stuks
€ 5,11
De vermelde verkoopprijzen die betrekking hebben op producten zonder wettelijk gereguleerde marges, zijn niet-bindende adviesprijzen.

€ 4,96
Op voorraad

Dafalgan Pediatrie 300mg kopen

Je kan Dafalgan Pediatrie 300mg van het merk Dafalgan®, geproduceerd door UPSA, bestellen in België bij FARMALINE via de verzameling Dafalgan, of via de volgende categorie:

Geneesmiddelen > Pijn & Koorts > Kinderen