Farmaline Logo

Op voorraad
Vandaag Geleverd

In sommige postcodes kunnen we je bestelling dezelfde dag leveren indien je voor 12u bestelt. De levering gebeurt 's avonds tussen 17u00 en 22u00.

Premium avondlevering

In sommige postcodes kunnen we je bestelling de volgende werkdag leveren tijdens de avond. De levering vindt dan plaats tussen 17u00 en 22u00.

Wordt vandaag verzonden

Dit product is voorradig. Farmaline garandeert dat 62%* van de bestellingen geplaatst en betaald voor 13u00, nog dezelfde dag verwerkt en verzonden worden. *Dit getal is gebaseerd op de afgelopen 4 weken.

Verzending binnen 1 werkdag

Dit product is voorradig maar de bestelling kan vandaag niet meer verwerkt worden. Ons voorraadsysteem houdt rekening met het tijdstip waarop u de bestelling plaatst, de hoeveelheid die u bestelt en de huidige werkdruk in ons magazijn.

Verzending binnen 2 werkdagen

Dit product is voorradig in een depot van een distributeur die minder frequent aan Farmaline levert. De verwerkingstijd van uw bestelling wordt hierdoor iets langer.

Tijdelijk niet beschikbaar

Dit product is tijdelijk niet voorradig. Noch bij ons, noch bij de groothandel, noch bij de fabrikant. Laat uw emailadres achter en ontvang een notificatie zodra het terug beschikbaar is.

Uit handel

Wij hebben informatie ontvangen van de groothandel of de fabrikant dat dit product niet langer beschikbaar zal zijn.

€ 4,05
De vermelde verkoopprijzen die betrekking hebben op producten zonder wettelijk gereguleerde marges, zijn niet-bindende adviesprijzen.

€ 3,65
 • Klanten geven Farmaline een 9,4/10
 • Gratis expresslevering vanaf € 39
 • Discrete afhandeling in +3000 afhaalpunten
 • Groot assortiment, kleine prijzen

Dit is een geneesmiddel
Bijsluiter van Dafalgan Kind 90 ml siroop

Omschrijving

Dit geneesmiddel is een analgeticum (pijnstiller) en een antipyreticum (het werkt koortsverlagend). Het is voorbehouden voor kinderen tot 32 kg. 

Wordt uw klacht na 3 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Indicatie

DAFALGAN Pediatrie wordt gebruikt bij de symptomatische behandeling van pijn en koorts.

Gebruik

De gebruikelijke dosis bij het kind bedraagt 10 tot 15 mg/kg, om de 6 uur (ofwel 40 tot 60 mg/kg/24 uur); in geval van geelzucht zal deze posologie tot de helft herleid worden.

De niet te overschrijden maximale dosis bedraagt 60 mg/kg/24uur. Raadpleeg uw arts in de volgende situaties:
• ernstige leveraandoeningen,
• syndroom van Gilbert (familiale niet-hemolytische geelzucht),
• chronische ondervoeding,
• dehydratatie.

De te gebruiken dosering moet aangepast worden aan het gewicht en de toestand van de patiënt.
Het doseringssysteem is trapsgewijs gebaseerd op het lichaamsgewicht van het kind in kg en voorziet per inname een dosis van 15 mg paracetamol per kg lichaamsgewicht van het kind. 
Vul het doseringssysteem op basis van het lichaamsgewicht van het kind zodat het vloeistofniveau ermee overeenkomt.
- Kinderen van 4 tot 16 kg: vul het doseringssysteem tot de dosering bereikt wordt die overeenstemt met het lichaamsgewicht van het kind of tot de dosering die er het nauwst bij aansluit.
- Kinderen van 16 tot 32 kg: vul het doseringssysteem één keer totdat de maximumdosis bereikt wordt,en vul daarna het doseringssysteem een tweede keer totdat het lichaamsgewicht van het kind bereikt wordt.
De inname kan indien nodig herhaald worden tot maximum 4 innames per dag. Tussen twee innames een interval van minstens 4 uur in acht nemen.

Wijze van toediening:
De oplossing met karamel-vanillesmaak kan als dusdanig worden ingenomen of worden vermengd met dranken of voedingsmiddelen, zelfs warm.

Ingrediënten

- De werkzame stof is paracetamol.
- De andere stoffen in dit middel zijn: Macrogol 6000, vloeibare suiker, natriumsaccharine, kaliumsorbaat, karamel-vanillearoma, anhydrisch citroenzuur en gezuiverd water.

Bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
De meest ernstige bijwerking veroorzaakt door het innemen van paracetamol is ernstige leverschade. Dit gebeurt doorgaans alleen bij misbruik van paracetamol.

De symptomen van leverschade zijn:
• vergeling van de huid of het wit van de ogen,
• pijn bovenaan rechts van de buik,
• misselijkheid of braken,
• verlies van eetlust,
• vermoeidheid,
• meer zweten dan normaal,
• bleke huid,
• abnormale bloedingen,
• troebele urine.
Als u denkt dat u te veel paracetamol heeft ingenomen of als u een van deze symptomen opmerkt, neem dan onmiddellijk contact op met een arts. Als u weet dat u meer dan de aanbevolen dosis paracetamol heeft ingenomen, ga dan naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, zelfs als u geen symptomen van een leveraandoening vertoont.

In bepaalde gevallen zijn er ernstige allergische en huidreacties op paracetamol waargenomen.  Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u een van de volgende bijwerkingen ontwikkelt na inname van paracetamol:
• moeite met ademhalen of slikken
• zwelling van het gezicht, de lippen, keel of tong
• urticaria (netelroos)
• ernstige jeuk
• vervellende huid

De bijwerkingen worden opgesomd op frequentie van voorkomen.
Zelden   (komen voor bij minder dan 1 persoon op 1000): 
-allergische reacties,
-hoofdpijn,
-buikpijn, diarree, misselijkheid, braken, constipatie (verstopping),
-problemen met de leverfunctie, leverinsufficiëntie, leverschade, gele huid of gele ogen,
-jeukende huid, huiduitslag, overmatig zweten, angio-oedeem, urticaria (netelroos), roodheid van de huid,
-duizeligheid, malaise,
-overdosering en intoxicatie.

Zeer zelden   (komen voor bij minder dan 1 persoon op 10.000): 
-vermindering van de aantallen van bepaalde bloedcellen (bloedplaatjes en neutrofielen),
-door geneesmiddelen veroorzaakte leverschade,
-ernstige huidreacties, in het bijzonder etter, blaren, zweren en huidverlies, -troebele urine.

Frequentie niet bekend (kan niet worden geschat op basis van de beschikbare gegevens): 
-vermindering van het aantal rode bloedcellen,
-ernstige allergische reacties,
-hypotensie,
-hepatitis, verhoogde concentratie leverenzymen,
-abnormale nierfunctie veroorzaakt door het langdurig gebruik van hoge doses.

Zeer zeldzame gevallen van ernstige huidreacties werden gerapporteerd. Indien u last krijgt van huiduitslag, mag u dit middel niet meer innemen en moet u onmiddellijk uw arts raadplegen.

Waarschuwing

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken? 
• Als het kind allergisch is voor paracetamol, fenacetine of één van de andere stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
• Als het kind intolerant is voor fructose of het glucose-galactosemalabsorptiesyndroom.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Waarschuwingen vóór het gebruik van DAFALGAN PEDIATRIE
• De voorgeschreven of aanbevolen doses mogen niet overschreden worden en behandeling mag niet verlengd worden zonder medisch advies.
• Neem contact op met uw arts als medische onderzoeken op een ernstige aandoening van de lever of van de nieren hebben gewezen.
• Bij langdurige behandeling of een behandeling met hoge doses paracetamol moeten de nier- en leverfunctie regelmatig gecontroleerd worden.
• Als het kind lijdt aan een aandoening van de nieren, het hart, de longen of aan bloedarmoede, moet u vermijden om dit geneesmiddel herhaaldelijk te gebruiken.
• Als de symptomen langer dan 3 dagen aanhouden, dient u uw arts te raadplegen.
• Als bepaalde laboratoriumtests aan het kind worden voorgeschreven, want deze kunnen worden verstoord.
• Als het kind naast dit middel ook andere geneesmiddelen gebruikt, lees dan de rubriek “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?”
• Zeer zeldzame gevallen van ernstige huidreacties werden gerapporteerd. Indien u last krijgt van huiduitslag, mag u dit middel niet meer innemen en moet u onmiddellijk uw arts raadplegen.
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u DAFALGAN PEDIATRIE gebruikt. 
• Als u lijdt aan een nier- of leveraandoening (met inbegrip van het syndroom van Gilbert, leverinsufficiëntie of hepatitis).
• Als u regelmatig grote hoeveelheden alcohol gebruikt.
• Als u gedehydrateerd bent of als uw voedingsstatus ontoereikend is, bijvoorbeeld door alcoholmisbruik, anorexie of een slechte voeding.
• Als u lijdt aan hemolytische bloedarmoede (abnormale degradatie van de rode bloedcellen).
• Als u een tekort heeft van het enzym dat glucose-6-fosfaat-dehydrogenase heet.
 
Bewaring
 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
 • Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
 • Fles 90 ml: na openen van de fles nog 3 maanden houdbaar. Bewaren beneden 25 °C.
 • Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt.  Als u geneesmiddelen op de juiste manier afvoert worden ze op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
Dafalgan Kind 90 ml siroop
€ 4,05
De vermelde verkoopprijzen die betrekking hebben op producten zonder wettelijk gereguleerde marges, zijn niet-bindende adviesprijzen.

€ 3,65
Op voorraad
Vandaag Geleverd

In sommige postcodes kunnen we je bestelling dezelfde dag leveren indien je voor 12u bestelt. De levering gebeurt 's avonds tussen 17u00 en 22u00.

Premium avondlevering

In sommige postcodes kunnen we je bestelling de volgende werkdag leveren tijdens de avond. De levering vindt dan plaats tussen 17u00 en 22u00.

Wordt vandaag verzonden

Dit product is voorradig. Farmaline garandeert dat 62%* van de bestellingen geplaatst en betaald voor 13u00, nog dezelfde dag verwerkt en verzonden worden. *Dit getal is gebaseerd op de afgelopen 4 weken.

Verzending binnen 1 werkdag

Dit product is voorradig maar de bestelling kan vandaag niet meer verwerkt worden. Ons voorraadsysteem houdt rekening met het tijdstip waarop u de bestelling plaatst, de hoeveelheid die u bestelt en de huidige werkdruk in ons magazijn.

Verzending binnen 2 werkdagen

Dit product is voorradig in een depot van een distributeur die minder frequent aan Farmaline levert. De verwerkingstijd van uw bestelling wordt hierdoor iets langer.

Tijdelijk niet beschikbaar

Dit product is tijdelijk niet voorradig. Noch bij ons, noch bij de groothandel, noch bij de fabrikant. Laat uw emailadres achter en ontvang een notificatie zodra het terug beschikbaar is.

Uit handel

Wij hebben informatie ontvangen van de groothandel of de fabrikant dat dit product niet langer beschikbaar zal zijn.

Op voorraad
Vandaag Geleverd

In sommige postcodes kunnen we je bestelling dezelfde dag leveren indien je voor 12u bestelt. De levering gebeurt 's avonds tussen 17u00 en 22u00.

Premium avondlevering

In sommige postcodes kunnen we je bestelling de volgende werkdag leveren tijdens de avond. De levering vindt dan plaats tussen 17u00 en 22u00.

Wordt vandaag verzonden

Dit product is voorradig. Farmaline garandeert dat 62%* van de bestellingen geplaatst en betaald voor 13u00, nog dezelfde dag verwerkt en verzonden worden. *Dit getal is gebaseerd op de afgelopen 4 weken.

Verzending binnen 1 werkdag

Dit product is voorradig maar de bestelling kan vandaag niet meer verwerkt worden. Ons voorraadsysteem houdt rekening met het tijdstip waarop u de bestelling plaatst, de hoeveelheid die u bestelt en de huidige werkdruk in ons magazijn.

Verzending binnen 2 werkdagen

Dit product is voorradig in een depot van een distributeur die minder frequent aan Farmaline levert. De verwerkingstijd van uw bestelling wordt hierdoor iets langer.

Tijdelijk niet beschikbaar

Dit product is tijdelijk niet voorradig. Noch bij ons, noch bij de groothandel, noch bij de fabrikant. Laat uw emailadres achter en ontvang een notificatie zodra het terug beschikbaar is.

Uit handel

Wij hebben informatie ontvangen van de groothandel of de fabrikant dat dit product niet langer beschikbaar zal zijn.

€ 4,05
De vermelde verkoopprijzen die betrekking hebben op producten zonder wettelijk gereguleerde marges, zijn niet-bindende adviesprijzen.

€ 3,65
 • Klanten geven Farmaline een 9,4/10
 • Gratis expresslevering vanaf € 39
 • Discrete afhandeling in +3000 afhaalpunten
 • Groot assortiment, kleine prijzen

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang onze promoties en nieuwigheden via e-mail.

Inschrijven

* De kortingscode is pas geldig bij een minimum aankoopbedrag van €50, is niet van toepassing op geneesmiddelen en babyvoeding, en niet combineerbaar met andere codes

€5*
Korting!

Klanten die dit kochten, kochten ook

Flamigel 50 g
Flamigel 50 g
€ 13,74
De vermelde verkoopprijzen die betrekking hebben op producten zonder wettelijk gereguleerde marges, zijn niet-bindende adviesprijzen.

€ 9,48
Avène_Zon_MEI/JUNI | Farmaline.be

Laatste reviews en ervaringen met Dafalgan Kind

Schrijf een review
 • Klant Aurelie gaf dit product 5 van de 5 sterren.
  5/5

  Perfect voor kinderen

  Perfect. Mijn zoontje reageert er heel goed op. Makkelijk in te nemen als siroop, de smaak is erg goed, een beetje zoals een karamelsmaak.

 • Klant Karin gaf dit product 5 van de 5 sterren.
  5/5

  Gemakkelijk in gebruik

  Koortswerend en rustgevend, handig met de pipet voor de dosering en rechtstreeks te geven bij de zieke baby... werkt snel en helpt goed... baby lust het graag ... ik kan dit product warm aanbevelen ....

 • Klant Linda gaf dit product 4 van de 5 sterren.
  4/5

  Noodzakelijk kwaad

  Denk dat geen enkele grootouder of ouder deze graag bovenhaalt, maar indien het dan toch nodig is is het fijn dat men kan vertrouwen op de alom gekende kwaliteit van het gekende merk Dafelgan. Indien de koorts niet naar beneden gaat werd ons gezegd af te wisselen met een ander koortswerend middel met een ander werkend bestanddeel. Ik zou allesinds aanraden er zeker 2 in huis te hebben .

 • Klant Yasemin gaf dit product 5 van de 5 sterren.
  5/5

  Goed

  Spijtig dat je grote hoeveelheid moet geven maakt het moeilijk soms maar werkt goed

 • Klant Badr gaf dit product 5 van de 5 sterren.
  5/5

  Ok

  Hhhhhhhhhhhhhhhh

 • Klant Eloïse gaf dit product 5 van de 5 sterren.
  5/5

  Positief advies

  Dit is een van de enige siropen die mijn zoon neemt. Hij is erg kieskeurig over de smaak. Het is niet makkelijk om een combinatie van goede smaak en effectiviteit te vinden, maar Dafalgan siroop voor kinderen is de perfecte combinatie. Ik raad het iedereen aan

 • Klant Suzanne gaf dit product 5 van de 5 sterren.
  5/5

  Tegen koorts

  Normaal nemen we Perdolan siroop voor onze kids maar om verscheidene redenen is deze al een tijdje niet meer zo makkelijk te verkrijgen. Dagalfan siroop voor kinderen is het perfecte alternatief. Werkt tegen koorts en ongemakken die daar bij komen kijken. Handig pipet bijgeleverd met kilo's aangeduid. Aangename , maar sterke smaak. Prijs/kwaliteit zit goed. En is voordeliger dan perdolan siroop. Bij online bestellingen is het wel maar mogelijk om de siroop 1 maal per maand te bestellen. (Zware winter gehad, waarbij de kindjes telkens hun virusjes en koorts aan elkaar bleven doorgeven)

 • Klant Ouass gaf dit product 5 van de 5 sterren.
  5/5

  Niets te zeggen

  voor mijn baby. Smaakt naar karamel.

 • Klant Jérôme gaf dit product 5 van de 5 sterren.
  5/5

  Paracetamol siroop om te drinken

  Dafalgan Kindersiroop is een flesje met 90 ml paracetamolsiroop. Het is een kindergeneesmiddel dat is aangewezen voor de symptomatische behandeling van pijn en koorts, dus het is niet alleen nuttig om de temperatuur bij kinderen te verlagen, maar ook om het pijngevoel te verminderen. Deze siroop is ook een goed alternatief voor zetpillen.

 • Klant Jessie gaf dit product 4 van de 5 sterren.
  4/5

  Goed product

  Dit product is effectief in geval van koorts en pijn (hoofdpijn, maag, griep ...), het is gemakkelijk om de juiste hoeveelheid te geven met de bijgeleverde spuit in de doos, aangename smaak, enige negatieve punt niet effectief genoeg als het alleen wordt gebruikt tegen griep of flinke keelpijn

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang onze promoties en nieuwigheden via e-mail.

Inschrijven

* De kortingscode is pas geldig bij een minimum aankoopbedrag van €50, is niet van toepassing op geneesmiddelen en babyvoeding, en niet combineerbaar met andere codes

€5*
Korting!

Dafalgan Kind 90 ml siroop

Dafalgan Kind 90 ml siroop
€ 4,05
De vermelde verkoopprijzen die betrekking hebben op producten zonder wettelijk gereguleerde marges, zijn niet-bindende adviesprijzen.

€ 3,65
Op voorraad

Dafalgan Kind kopen

Je kan Dafalgan Kind van het merk Dafalgan®, geproduceerd door UPSA, bestellen in België bij FARMALINE via de verzameling Dafalgan, of via de volgende categorie:

Geneesmiddelen > Pijn & Koorts > Kinderen