Op voorraad
Premium avondlevering

In sommige postcodes kunnen we je bestelling dezelfde dag leveren indien je voor 10u30 bestelt. De levering gebeurt 's avonds tussen 18u00 en 22u00.

Avondlevering

In sommige postcodes kunnen we je bestelling de volgende werkdag leveren tijdens de avond. De levering vindt dan plaats tussen 18u00 en 22u00.

Wordt vandaag verzonden

Dit product is voorradig. Farmaline garandeert dat 86%* van de bestellingen geplaatst en betaald voor 13u00, nog dezelfde dag verwerkt en verzonden worden. *Dit getal is gebaseerd op de afgelopen 4 weken.

Verzending binnen 1 werkdag

Dit product is voorradig maar de bestelling kan vandaag niet meer verwerkt worden. Ons voorraadsysteem houdt rekening met het tijdstip waarop u de bestelling plaatst, de hoeveelheid die u bestelt en de huidige werkdruk in ons magazijn.

Verzending binnen 2 werkdagen

Dit product is voorradig in een depot van een distributeur die minder frequent aan Farmaline levert. De verwerkingstijd van uw bestelling wordt hierdoor iets langer.

Tijdelijk niet beschikbaar

Dit product is tijdelijk niet voorradig. Noch bij ons, noch bij de groothandel, noch bij de fabrikant. Laat uw emailadres achter en ontvang een notificatie zodra het terug beschikbaar is.

Uit handel

Wij hebben informatie ontvangen van de groothandel of de fabrikant dat dit product niet langer beschikbaar zal zijn.

€ 14,12
€ 12,71
Verkrijgbaar in de volgende formaten
 • Klanten geven Farmaline een 9,4/10
 • Gratis expresslevering vanaf € 39
 • Discrete afhandeling in +3000 afhaalpunten
 • Groot assortiment, kleine prijzen

Dit is een geneesmiddel
Bijsluiter van Dafalgan® Forte 1g 40 bruistabletten

Omschrijving

Dit geneesmiddel is een analgeticum (pijnstiller) en een antipyreticum (het werkt koortsverlagend). Het is voorbehouden voor volwassenen en adolescenten die meer dan 50 kg wegen.

DAFALGAN FORTE 1 g wordt gebruikt bij de symptomatische behandeling van pijn en koorts.
Wordt uw klacht na 3 dagen niet minder, of wordt deze zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Indicatie

Symptomatische behandeling van pijn en koorts.

Gebruik

Volwassenen en adolescenten vanaf 50 kg
De aanbevolen dosering is 3 g paracetamol per dag.
De dosis kan worden verhoogd tot een maximum van 4 g paracetamol per dag in geval van hevigere pijn. 
De toediening van 4 g paracetamol per dag moet beperkt blijven tot een duur van 4 weken. Voor een behandeling van langere duur moet de dagelijkse dosis beperkt worden tot 3 g paracetamol per dag. 
Een systematisch gebruik kan schommelingen in de pijn of de koorts voorkomen, maar men dient altijd een interval van minimum 4 uur tussen de innamen in acht te nemen. 
Als u het moeilijk vindt om de filmomhulde tablet DAFALGAN FORTE 1 g in één keer in te slikken, mag u ze in twee breken om de inname te vergemakkelijken.

Tabel 1: Doseringsadvies
 Farmaceutische vormDosisDosering
Volwassenen en adolescenten
vanaf 50 kg
Filmomhulde tabletten
Bruistabletten
1 g

1 tablet
3 tot 4 per dag


In geval van ernstige aandoening van de nieren: niet meer dan 3 tabletten per dag gebruiken! Zie bijsluiter.

Wijze van toediening: 
Bruistabletten: de tablet volledig laten oplossen in een glas water en vervolgens uitdrinken. De tablet kan worden verdeeld in gelijke doses.

Ingrediënten

De werkzame stof in dit middel is paracetamol. Elke tablet bevat 1000 mg paracetamol.
De andere stoffen in dit middel zijn: anhydrisch citroenzuur, natriumbicarbonaat, natriumcarbonaat, sorbitol (E420), natriumdocusaat, povidon, natriumbenzoaat, aspartaam (E951), acesulfaam-K, pompelmoesaroma, sinaasappelaroma.

Bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
De meest ernstige bijwerking veroorzaakt door het innemen van paracetamol is ernstige leverschade. Dit gebeurt doorgaans alleen bij misbruik van paracetamol.

De symptomen van leverschade zijn:
 • vergeling van de huid of het wit van de ogen,
 • pijn bovenaan rechts van de buik,
 • misselijkheid of braken,
 • verlies van eetlust,
 • vermoeidheid,
 • meer zweten dan normaal,
 • bleke huid,
 • abnormale bloedingen,
 • troebele urine.
Als u denkt dat u te veel paracetamol heeft ingenomen of als u een van deze symptomen opmerkt, neem dan onmiddellijk contact op met een arts. Als u weet dat u meer dan de aanbevolen dosis paracetamol heeft ingenomen, ga dan naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, zelfs als u geen symptomen van een leveraandoening vertoont.

In bepaalde gevallen zijn er ernstige allergische en huidreacties op paracetamol waargenomen. Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u een van de volgende bijwerkingen ontwikkelt na inname van paracetamol:
 • moeite met ademhalen of slikken
 • zwelling van het gezicht, de lippen, keel of tong
 • urticaria (netelroos)
 • ernstige jeukvervellende huid
De bijwerkingen worden opgesomd op frequentie van voorkomen.

Zelden (komen voor bij minder dan 1 persoon op 1000): 
 • allergische reacties,
 • hoofdpijn,
 • buikpijn, diarree, misselijkheid, braken, constipatie (verstopping),
 • problemen met de leverfunctie, leverinsufficiëntie, leverschade, gele huid of ogen,
 • jeukende huid, huiduitslag, overmatig zweten, angio-oedeem, urticaria (netelroos), roodheid van de huid,
 • duizeligheid, malaise,overdosering en intoxicatie.
Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 persoon op 10.000): 
 • vermindering van de aantallen van bepaalde bloedcellen (bloedplaatjes en neutrofielen),
 • door geneesmiddelen veroorzaakte leverschade,
 • ernstige huidreacties, in het bijzonder etter, blaren, zweren en huidverlies, -troebele urine.
Frequentie niet bekend (kan niet worden geschat op basis van de beschikbare gegevens): 
 • vermindering van het aantal rode bloedcellen,
 • ernstige allergische reacties,
 • hypotensie,
 • hepatitis, verhoogde concentratie leverenzymen,
 • abnormale nierfunctie veroorzaakt door het langdurig gebruik van hoge doses.
Zeer zeldzame gevallen van ernstige huidreacties werden gerapporteerd. Indien u last krijgt van huiduitslag, mag u dit middel niet meer innemen en moet u onmiddellijk uw arts raadplegen.

Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Waarschuwing

Waarschuwingen vóór het gebruik van DAFALGAN FORTE 1 g

 • DAFALGAN FORTE 1 g mag niet toegediend worden aan kinderen die minder dan 50 kg wegen.
 • De voorgeschreven of aanbevolen doses mogen niet overschreden worden en de behandeling mag niet verlengd worden zonder medisch advies.
 • Neem contact op met uw arts als medische onderzoeken op een ernstige aandoening van de lever of van de nieren hebben gewezen.
 • Bij langdurige behandeling of een behandeling met hoge doses paracetamol moeten de nier- en leverfunctie regelmatig gecontroleerd worden.
 • Als u 4 tabletten per dag inneemt (dit is 4 g paracetamol): de inname van deze hoeveelheid zou beperkt moeten worden tot 4 weken; voor een behandeling van langere duur moet de dosis worden beperkt tot 3 tabletten (dit is 3 g paracetamol) per dag.
 • Als u lijdt aan een aandoening van de nieren, het hart, de longen of aan bloedarmoede, moet u vermijden om dit geneesmiddel herhaaldelijk in te nemen.
 • Als de symptomen langer dan 3 dagen aanhouden, dient u uw arts te raadplegen.
 • Let op als u bepaalde laboratoriumtests worden voorgeschreven, want deze kunnen worden verstoord.
 • Als u naast dit middel ook andere geneesmiddelen gebruikt, lees dan de rubriek “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?”
 • Drink geen alcohol tijdens de behandeling met paracetamol.
 • Zeer zeldzame gevallen van ernstige huidreacties werden gerapporteerd. Indien u last krijgt van huiduitslag, mag u dit middel niet meer innemen en moet u onmiddellijk uw arts raadplegen.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u DAFALGAN FORTE 1 g gebruikt:

 • Als u lijdt aan een nier- of leveraandoening (met inbegrip van het syndroom van Gilbert, leverinsufficiëntie of hepatitis).
 • Als u regelmatig grote hoeveelheden alcohol gebruikt.
 • Als u gedehydrateerd bent of als uw voedingsstatus ontoereikend is, bijvoorbeeld door alcoholmisbruik, anorexia of een slechte voeding.
 • Als u lijdt aan hemolytische bloedarmoede (abnormale degradatie van de rode bloedcellen). Als u een tekort heeft van het enzym dat glucose-6-fosfaat-dehydrogenase heet.
Bewaring
 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
 • Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op de doos of de blisterverpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
 • Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
 • Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Als u geneesmiddelen op de juiste manier afvoert worden ze op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
Dafalgan® Forte 1g 40 bruistabletten
€ 14,12
€ 12,71
Op voorraad
Premium avondlevering

In sommige postcodes kunnen we je bestelling dezelfde dag leveren indien je voor 10u30 bestelt. De levering gebeurt 's avonds tussen 18u00 en 22u00.

Avondlevering

In sommige postcodes kunnen we je bestelling de volgende werkdag leveren tijdens de avond. De levering vindt dan plaats tussen 18u00 en 22u00.

Wordt vandaag verzonden

Dit product is voorradig. Farmaline garandeert dat 86%* van de bestellingen geplaatst en betaald voor 13u00, nog dezelfde dag verwerkt en verzonden worden. *Dit getal is gebaseerd op de afgelopen 4 weken.

Verzending binnen 1 werkdag

Dit product is voorradig maar de bestelling kan vandaag niet meer verwerkt worden. Ons voorraadsysteem houdt rekening met het tijdstip waarop u de bestelling plaatst, de hoeveelheid die u bestelt en de huidige werkdruk in ons magazijn.

Verzending binnen 2 werkdagen

Dit product is voorradig in een depot van een distributeur die minder frequent aan Farmaline levert. De verwerkingstijd van uw bestelling wordt hierdoor iets langer.

Tijdelijk niet beschikbaar

Dit product is tijdelijk niet voorradig. Noch bij ons, noch bij de groothandel, noch bij de fabrikant. Laat uw emailadres achter en ontvang een notificatie zodra het terug beschikbaar is.

Uit handel

Wij hebben informatie ontvangen van de groothandel of de fabrikant dat dit product niet langer beschikbaar zal zijn.

Op voorraad
Premium avondlevering

In sommige postcodes kunnen we je bestelling dezelfde dag leveren indien je voor 10u30 bestelt. De levering gebeurt 's avonds tussen 18u00 en 22u00.

Avondlevering

In sommige postcodes kunnen we je bestelling de volgende werkdag leveren tijdens de avond. De levering vindt dan plaats tussen 18u00 en 22u00.

Wordt vandaag verzonden

Dit product is voorradig. Farmaline garandeert dat 86%* van de bestellingen geplaatst en betaald voor 13u00, nog dezelfde dag verwerkt en verzonden worden. *Dit getal is gebaseerd op de afgelopen 4 weken.

Verzending binnen 1 werkdag

Dit product is voorradig maar de bestelling kan vandaag niet meer verwerkt worden. Ons voorraadsysteem houdt rekening met het tijdstip waarop u de bestelling plaatst, de hoeveelheid die u bestelt en de huidige werkdruk in ons magazijn.

Verzending binnen 2 werkdagen

Dit product is voorradig in een depot van een distributeur die minder frequent aan Farmaline levert. De verwerkingstijd van uw bestelling wordt hierdoor iets langer.

Tijdelijk niet beschikbaar

Dit product is tijdelijk niet voorradig. Noch bij ons, noch bij de groothandel, noch bij de fabrikant. Laat uw emailadres achter en ontvang een notificatie zodra het terug beschikbaar is.

Uit handel

Wij hebben informatie ontvangen van de groothandel of de fabrikant dat dit product niet langer beschikbaar zal zijn.

€ 14,12
€ 12,71
Verkrijgbaar in de volgende formaten
 • Klanten geven Farmaline een 9,4/10
 • Gratis expresslevering vanaf € 39
 • Discrete afhandeling in +3000 afhaalpunten
 • Groot assortiment, kleine prijzen

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang onze promoties en nieuwigheden via e-mail.

Inschrijven

* De kortingscode is pas geldig bij een minimum aankoopbedrag van €50, is niet van toepassing op geneesmiddelen en babyvoeding, en niet combineerbaar met andere codes

€5*
Korting!

Klanten die dit kochten, kochten ook

Redcare Neusspray | Farmaline.be

Laatste reviews en ervaringen met Dafalgan® Forte 1g

Schrijf een review
Toon alle reviews
 • Klant Joeri gaf dit product 5 van de 5 sterren.
  5/5

  Een goede pijnstiller werkt snel en efficiënt

  Werkt goed bij pijn en koorts

 • Klant Laurent gaf dit product 5 van de 5 sterren.
  5/5
  1 klant vond deze beoordeling nuttig.

  Gemeenschappelijk

  Geen geloofwaardig advies, want het hangt af van het gebruik

 • Klant Olga gaf dit product 5 van de 5 sterren.
  5/5

  Een blijvertje in mijn thuisapotheek

  Ik koop altijd deze. Heel handig, ik kan ofwel 1g ofwel de helft laten oplossen. Helpt direct zelfs bij hevige pijn. Beter voor de maag dan de pillen en de prijs zit goed.

Toon alle reviews

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang onze promoties en nieuwigheden via e-mail.

Inschrijven

* De kortingscode is pas geldig bij een minimum aankoopbedrag van €50, is niet van toepassing op geneesmiddelen en babyvoeding, en niet combineerbaar met andere codes

€5*
Korting!

Dafalgan® Forte 1g 40 bruistabletten

Dafalgan® Forte 1g 40 bruistabletten
€ 14,12
€ 12,71
Op voorraad

Dafalgan® Forte 1g kopen

Je kan Dafalgan® Forte 1g van het merk Dafalgan® , geproduceerd door Upsa , bestellen in België bij FARMALINE via de volgende categorie:
Geneesmiddelen > Pijn & Koorts > Pijnstillend & Koorstwerend