Farmaline Logo

Op voorraad
Vandaag Geleverd

In sommige postcodes kunnen we je bestelling dezelfde dag leveren indien je voor 12u bestelt. De levering gebeurt 's avonds tussen 17u00 en 22u00.

Premium avondlevering

In sommige postcodes kunnen we je bestelling de volgende werkdag leveren tijdens de avond. De levering vindt dan plaats tussen 17u00 en 22u00.

Wordt vandaag verzonden

Dit product is voorradig. Farmaline garandeert dat 62%* van de bestellingen geplaatst en betaald voor 13u00, nog dezelfde dag verwerkt en verzonden worden. *Dit getal is gebaseerd op de afgelopen 4 weken.

Verzending binnen 1 werkdag

Dit product is voorradig maar de bestelling kan vandaag niet meer verwerkt worden. Ons voorraadsysteem houdt rekening met het tijdstip waarop u de bestelling plaatst, de hoeveelheid die u bestelt en de huidige werkdruk in ons magazijn.

Verzending binnen 2 werkdagen

Dit product is voorradig in een depot van een distributeur die minder frequent aan Farmaline levert. De verwerkingstijd van uw bestelling wordt hierdoor iets langer.

Tijdelijk niet beschikbaar

Dit product is tijdelijk niet voorradig. Noch bij ons, noch bij de groothandel, noch bij de fabrikant. Laat uw emailadres achter en ontvang een notificatie zodra het terug beschikbaar is.

Uit handel

Wij hebben informatie ontvangen van de groothandel of de fabrikant dat dit product niet langer beschikbaar zal zijn.

€ 4,38
De vermelde verkoopprijzen die betrekking hebben op producten zonder wettelijk gereguleerde marges, zijn niet-bindende adviesprijzen.

€ 3,90
 • Klanten geven Farmaline een 9,4/10
 • Gratis expresslevering vanaf € 39
 • Discrete afhandeling in +3000 afhaalpunten
 • Groot assortiment, kleine prijzen

Dit is een geneesmiddel
Bijsluiter van Dafalgan 600mg Volwassenen 12 zetpillen

Omschrijving

Dit geneesmiddel is een analgeticum (pijnstiller) en een antipyreticum (het werkt koortsverlagend). Het is voorbehouden voor volwassenen en adolescenten die meer dan 30 kg wegen.

Indicatie

DAFALGAN Volwassenen 600 mg wordt gebruikt bij de symptomatische behandeling van pijn en koorts.
Wordt uw klacht na 3 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Gebruik

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

DAFALGAN Volwassenen 600 mg is voorbehouden voor volwassenen, adolescenten en kinderen (vanaf 9 jaar) die meer dan 30 kg wegen.

Zoals voor elke pijnstiller moet de behandeling zo kort mogelijk zijn en moet de duur strikt aangepast zijn aan de duur van de symptomen.

De aanbevolen dosering: 1 zetpil per keer; tot 4 zetpillen per 24 uur.
Tussen twee toedieningen steeds minstens 6 uur wachten.

In geval van een ernstige aandoening van de nieren (ernstige nierinsufficiëntie) moet het minimale interval tussen 2 toedieningen aangepast worden volgens het volgende schema:
CreatinineklaringInterval
ck > 50 ml/min4 uur
10 < ck < 50 ml/min6 uur
ck < 10 ml/min8 uur

Niet meer dan 4 zetpillen per dag gebruiken.

Bij patiënten met een verminderde leverfunctie
moet de dosis worden verlaagd of het toedieningsinterval worden verlengd.
Een chronische consumptie van alcohol kan de toxiciteitsdrempel van paracetamol verlagen. Bij deze patiënten moet het interval tussen twee toedieningen ten minste 8 uur bedragen en mag niet meer dan 2g paracetamol per dag worden toegediend.

De aanbevolen dosering mag in de volgende situaties 2 g/dag niet overschrijden:
 • volwassenen die minder dan 50 kg wegen,
 • ernstige leveraandoeningen,
 • syndroom van Gilbert (familiale niet-hemolytische geelzucht),
 • chronisch alcoholisme,
 • chronische ondervoeding,
 • dehydratatie.

Wijze van toediening
De zetpil in de anus van de patiënt inbrengen

Ingrediënten

De werkzame stof is paracetamol. Elke zetpil bevat 600 mg paracetamol.
Andere stoffen: semisynthetische glyceriden.

Bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddelkan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmeete maken. De meest ernstige bijwerking veroorzaakt door het innemen van paracetamol is ernstige leverschade. Dit gebeurt doorgaans alleen bij misbruik van paracetamol.

De symptomen van leverschade zijn:
 • vergeling van de huid of het wit van de ogen,
 • pijn bovenaan rechts van de buik,
 • misselijkheid of braken,
 • verlies van eetlust,
 • vermoeidheid,
 • meer zweten dan normaal,
 • bleke huid,
 • abnormale bloedingen,
 • troebele urine.
Als u denkt dat u te veel paracetamol heeft ingenomen of als u een van deze symptomen opmerkt, neem dan onmiddellijk contact op met een arts. Als u weet dat u meer dan de aanbevolen dosis paracetamol heeft ingenomen, ga dan naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, zelfs als u geen symptomen van een leveraandoening vertoont.

In bepaalde gevallen zijn er ernstige allergische en huidreacties op paracetamol waargenomen. Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u een van de volgende bijwerkingen ontwikkelt na inname vanparacetamol:
 • moeite met ademhalen of slikken
 • zwelling van het gezicht, de lippen, keel of tong
 • urticaria (netelroos)
 • ernstige jeuk
 • vervellende huid
De bijwerkingen worden opgesomd op frequentie van voorkomen.

Zelden (komen voor bij minder dan 1 persoon op 1000):
 • allergische reacties,
 • hoofdpijn,- buikpijn, diarree, misselijkheid, braken, constipatie (verstopping),
 • problemen met de leverfunctie, leverinsufficiëntie, leverschade, gele huid of ogen,
 • jeukende huid, huiduitslag, overmatig zweten, angio-oedeem, urticaria (netelroos), roodheid van de huid,
 • duizeligheid, malaise,
 • overdosering en intoxicatie.
Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 persoon op 10.000):
 • vermindering van de aantallen van bepaalde bloedcellen (bloedplaatjes en neutrofielen),
 • door geneesmiddelen veroorzaakte leverschade,
 • ernstige huidreacties, in het bijzonder etter, blaren, zweren en huidverlies,
 • troebele urine.
Frequentie niet bekend (kan niet worden geschat op basis van de beschikbare gegevens):
 • vermindering van het aantal rode bloedcellen,
 • ernstige allergische reacties,
 • hypotensie,
 • hepatitis, verhoogde concentratie leverenzymen,
 • abnormale nierfunctie veroorzaakt door het langdurig gebruik van hoge doses.
Zeer zeldzame gevallen van ernstige huidreacties werden gerapporteerd. Indien u last krijgt van huiduitslag, mag u dit middel niet meer innemen en moet u onmiddellijk uw arts raadplegen.

Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan.

Waarschuwing

Waarschuwingen vóór het gebruik van DAFALGAN Volwassenen 600 mg
DAFALGAN Volwassenen 600 mg mag niet toegediend worden aan kinderen die minder dan 30 kg wegen. De voorgeschreven of aanbevolen doses mogen niet overschreden worden en de behandeling mag niet verlengd worden zonder medisch advies.

Neem contact op met uw arts als medische onderzoeken op een ernstige aandoening van de lever of van de nieren hebben gewezen.
 • Bij langdurige behandeling of een behandeling met hoge doses paracetamol moeten de nier- en leverfunctie regelmatig gecontroleerd worden.
 • Als u lijdt aan een aandoening van de nieren, het hart, de longen of aan bloedarmoede, moet u vermijden om dit geneesmiddel herhaaldelijk te gebruiken. Als de symptomen langer dan 3 dagen aanhouden, dient u uw arts te raadplegen.
 • Als bepaalde laboratoriumtests u worden voorgeschreven, want deze kunnen worden verstoord.
 • Als u naast dit middel ook andere geneesmiddelen gebruikt, lees dan de rubriek “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?”
 • Drink geen alcohol tijdens de behandeling met paracetamol.
 • Zeer zeldzame gevallen van ernstige huidreacties werden gerapporteerd. Indien u last krijgt van huiduitslag, mag u dit middel niet meer innemen en moet u onmiddellijk uw arts raadplegen.
Contra-indicaties
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
 • U bent allergisch voor paracetamol, fenacetine of één van de andere stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
 • Als u lijdt aan een nier- of leveraandoening (met inbegrip van het syndroom van Gilbert, leverinsufficiëntie of hepatitis).
 • Als u regelmatig grote hoeveelheden alcohol gebruikt.
 • Als u gedehydrateerd bent of als uw voedingsstatus ontoereikend is, bijvoorbeeld door alcoholmisbruik, anorexie of een slechte voeding.
 • Als u lijdt aan hemolytische bloedarmoede (abnormale degradatie van de rode bloedcellen).
 • Als u een tekort heeft van het enzym dat glucose-6-fosfaat-dehydrogenase heet.
Bewaring
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Bewaren beneden 25 °C.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Als u geneesmiddelen op de juiste manier afvoert worden ze dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
Dafalgan 600mg Volwassenen 12 zetpillen
€ 4,38
De vermelde verkoopprijzen die betrekking hebben op producten zonder wettelijk gereguleerde marges, zijn niet-bindende adviesprijzen.

€ 3,90
Op voorraad
Vandaag Geleverd

In sommige postcodes kunnen we je bestelling dezelfde dag leveren indien je voor 12u bestelt. De levering gebeurt 's avonds tussen 17u00 en 22u00.

Premium avondlevering

In sommige postcodes kunnen we je bestelling de volgende werkdag leveren tijdens de avond. De levering vindt dan plaats tussen 17u00 en 22u00.

Wordt vandaag verzonden

Dit product is voorradig. Farmaline garandeert dat 62%* van de bestellingen geplaatst en betaald voor 13u00, nog dezelfde dag verwerkt en verzonden worden. *Dit getal is gebaseerd op de afgelopen 4 weken.

Verzending binnen 1 werkdag

Dit product is voorradig maar de bestelling kan vandaag niet meer verwerkt worden. Ons voorraadsysteem houdt rekening met het tijdstip waarop u de bestelling plaatst, de hoeveelheid die u bestelt en de huidige werkdruk in ons magazijn.

Verzending binnen 2 werkdagen

Dit product is voorradig in een depot van een distributeur die minder frequent aan Farmaline levert. De verwerkingstijd van uw bestelling wordt hierdoor iets langer.

Tijdelijk niet beschikbaar

Dit product is tijdelijk niet voorradig. Noch bij ons, noch bij de groothandel, noch bij de fabrikant. Laat uw emailadres achter en ontvang een notificatie zodra het terug beschikbaar is.

Uit handel

Wij hebben informatie ontvangen van de groothandel of de fabrikant dat dit product niet langer beschikbaar zal zijn.

Op voorraad
Vandaag Geleverd

In sommige postcodes kunnen we je bestelling dezelfde dag leveren indien je voor 12u bestelt. De levering gebeurt 's avonds tussen 17u00 en 22u00.

Premium avondlevering

In sommige postcodes kunnen we je bestelling de volgende werkdag leveren tijdens de avond. De levering vindt dan plaats tussen 17u00 en 22u00.

Wordt vandaag verzonden

Dit product is voorradig. Farmaline garandeert dat 62%* van de bestellingen geplaatst en betaald voor 13u00, nog dezelfde dag verwerkt en verzonden worden. *Dit getal is gebaseerd op de afgelopen 4 weken.

Verzending binnen 1 werkdag

Dit product is voorradig maar de bestelling kan vandaag niet meer verwerkt worden. Ons voorraadsysteem houdt rekening met het tijdstip waarop u de bestelling plaatst, de hoeveelheid die u bestelt en de huidige werkdruk in ons magazijn.

Verzending binnen 2 werkdagen

Dit product is voorradig in een depot van een distributeur die minder frequent aan Farmaline levert. De verwerkingstijd van uw bestelling wordt hierdoor iets langer.

Tijdelijk niet beschikbaar

Dit product is tijdelijk niet voorradig. Noch bij ons, noch bij de groothandel, noch bij de fabrikant. Laat uw emailadres achter en ontvang een notificatie zodra het terug beschikbaar is.

Uit handel

Wij hebben informatie ontvangen van de groothandel of de fabrikant dat dit product niet langer beschikbaar zal zijn.

€ 4,38
De vermelde verkoopprijzen die betrekking hebben op producten zonder wettelijk gereguleerde marges, zijn niet-bindende adviesprijzen.

€ 3,90
 • Klanten geven Farmaline een 9,4/10
 • Gratis expresslevering vanaf € 39
 • Discrete afhandeling in +3000 afhaalpunten
 • Groot assortiment, kleine prijzen

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang onze promoties en nieuwigheden via e-mail.

Inschrijven

* De kortingscode is pas geldig bij een minimum aankoopbedrag van €50, is niet van toepassing op geneesmiddelen en babyvoeding, en niet combineerbaar met andere codes

€5*
Korting!

Klanten die dit kochten, kochten ook

Sérélys 60 tabletten
Sérélys 60 tabletten
€ 34,95
De vermelde verkoopprijzen die betrekking hebben op producten zonder wettelijk gereguleerde marges, zijn niet-bindende adviesprijzen.

€ 27,96
Digestil® 24 zuigtabletten
Digestil® 24 zuigtabletten
€ 8,90
De vermelde verkoopprijzen die betrekking hebben op producten zonder wettelijk gereguleerde marges, zijn niet-bindende adviesprijzen.

€ 5,96
Vichy_Zon_MEI/JUNI | Farmaline.be

Laatste reviews en ervaringen met Dafalgan 600mg Volwassenen

Schrijf een review
 • Klant Deborah gaf dit product 5 van de 5 sterren.
  5/5

  Lichte pijnstiller

  Is geen erg zware medicatie maar helpt wel als je je niet goed voelt. Onder de vorm van een suppo is het goed in tegenstelling tot pilvorm omdat het de maag minder belast.

 • Klant F A gaf dit product 5 van de 5 sterren.
  5/5

  Dafalgan suppo

  Uitstekende oplossing voor mensen die geen tabletten kunnen slikken of een zwakke maag hebben.

 • Klant Marie gaf dit product 5 van de 5 sterren.
  5/5

  Dafalgan suppo

  Heel gemakkelijk voor kinderen die niet van medicijnen houden... Na buikpijn was mijn dochter erg blij met de pijnstiller...

 • Klant FREDERIC gaf dit product 5 van de 5 sterren.
  5/5

  Verlicht direct de pijn

  Het grootste probleem met orale pijnstillers is dat ze moeilijk te verteren zijn. Het voordeel van een zetpil is dat het effect onmiddellijk is en dat je, zelfs als je er meerdere op een dag neemt, geen maagproblemen hebt!

 • Klant Bernadette gaf dit product 5 van de 5 sterren.
  5/5

  doet wonderen

  Het stelt mij en mijn dochter vaak in staat om over een migraine heen te komen voordat het ondraaglijk wordt. Aangezien ik maagproblemen heb, vooral tijdens migraine periodes, versterkt deze versie mijn misselijkheid niet zoals een pil zou doen.

 • Klant Anémone gaf dit product 5 van de 5 sterren.
  5/5

  Zeer goed

  Perfect voor matige pijn Ik gebruik het omdat er geen ontstekingsremmers zijn, alleen paracetamol, minder bijwerkingen voor maag en darmen, geschikt voor migraine of matige pijnkoorts

 • Klant Liliane gaf dit product 5 van de 5 sterren.
  5/5

  Goed maar jammer dat ze niet zwaarder zijn..

  Mad enkel paracetamol vloeibaar of zetpillen, ivm met nissen OP...., is jammer dat 'k dan maar een doosje kan bestellen...., net als met de granules....

 • Klant Véronique gaf dit product 5 van de 5 sterren.
  5/5

  Dafalgan

  Efficiënt, zeer goede prijs-kwaliteitverhouding

 • Klant Ibtissam gaf dit product 5 van de 5 sterren.
  5/5

  Top

  Hallo, eerlijk gezegd raad ik je dit medicijn echt aan en heb ik wat euro's bespaard om het online te bestellen dan direct naar de apotheek te gaan.

 • Klant Aurélie gaf dit product 4 van de 5 sterren.
  4/5

  Goede pijnstiller

  Veel mensen hebben slechte herinneringen aan de zetpillen uit hun kindertijd, maar het is belangrijk te weten dat deze wijze van toediening een snellere werking mogelijk maakt, die niet te verwaarlozen is in het geval van pijn

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang onze promoties en nieuwigheden via e-mail.

Inschrijven

* De kortingscode is pas geldig bij een minimum aankoopbedrag van €50, is niet van toepassing op geneesmiddelen en babyvoeding, en niet combineerbaar met andere codes

€5*
Korting!

Dafalgan 600mg Volwassenen 12 zetpillen

Dafalgan 600mg Volwassenen 12 zetpillen
€ 4,38
De vermelde verkoopprijzen die betrekking hebben op producten zonder wettelijk gereguleerde marges, zijn niet-bindende adviesprijzen.

€ 3,90
Op voorraad

Dafalgan 600mg Volwassenen kopen

Je kan Dafalgan 600mg Volwassenen van het merk Dafalgan®, geproduceerd door UPSA, bestellen in België bij FARMALINE via de verzameling Dafalgan, of via de volgende categorie:

Geneesmiddelen > Pijn & Koorts > Pijnstillend & Koorstwerend