Op voorraad
Premium avondlevering

In sommige postcodes kunnen we je bestelling dezelfde dag leveren indien je voor 10u30 bestelt. De levering gebeurt 's avonds tussen 18u00 en 22u00.

Avondlevering

In sommige postcodes kunnen we je bestelling de volgende werkdag leveren tijdens de avond. De levering vindt dan plaats tussen 18u00 en 22u00.

Wordt vandaag verzonden

Dit product is voorradig. Farmaline garandeert dat 88%* van de bestellingen geplaatst en betaald voor 13u00, nog dezelfde dag verwerkt en verzonden worden. *Dit getal is gebaseerd op de afgelopen 4 weken.

Verzending binnen 1 werkdag

Dit product is voorradig maar de bestelling kan vandaag niet meer verwerkt worden. Ons voorraadsysteem houdt rekening met het tijdstip waarop u de bestelling plaatst, de hoeveelheid die u bestelt en de huidige werkdruk in ons magazijn.

Verzending binnen 2 werkdagen

Dit product is voorradig in een depot van een distributeur die minder frequent aan Farmaline levert. De verwerkingstijd van uw bestelling wordt hierdoor iets langer.

Tijdelijk niet beschikbaar

Dit product is tijdelijk niet voorradig. Noch bij ons, noch bij de groothandel, noch bij de fabrikant. Laat uw emailadres achter en ontvang een notificatie zodra het terug beschikbaar is.

Uit handel

Wij hebben informatie ontvangen van de groothandel of de fabrikant dat dit product niet langer beschikbaar zal zijn.

€ 5,11
€ 4,60
Verkrijgbaar in de volgende formaten
20 tabletten
€ 3,55 € 3,20
10%
30 tabletten
€ 5,11 € 4,60
10%
 • Klanten geven Farmaline een 9,4/10
 • Gratis expresslevering vanaf € 39
 • Discrete afhandeling in +3000 afhaalpunten
 • Groot assortiment, kleine prijzen

Dit is een geneesmiddel
Bijsluiter van Dafalgan® 500mg 30 tabletten

Omschrijving

Dit geneesmiddel is een analgeticum (pijnstiller) en een antipyreticum (het werkt koortsverlagend).
Het is voorbehouden voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar.

Indicatie

DAFALGAN 500 mg wordt gebruikt bij de symptomatische behandeling van pijn en koorts.
Wordt uw klacht na 3 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Gebruik

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

DAFALGAN 500 MG IS VOORBEHOUDEN VOOR VOLWASSENEN EN ADOLESCENTEN VANAF 12 JAAR.
Lichaamsgewicht (kg)Aantal tablettenInterval tussen innamesMaximale dagelijkse dosis
Van 33 kg tot <50 kg16 uur4 tabletten (2000 mg)
Vanaf 50 kg1-24 tot 6 uur8 tabletten (4000 mg)

In geval van een ernstige aandoening van de nieren (ernstige nierinsufficiëntie) moet het minimale interval tussen 2 toedieningen aangepast worden volgens het volgende schema:
CreatinineklaringInterval
ck > 50 ml/min4 uur
10 < ck < 50 ml/min6 uur
ck < 10 ml/min8 uur

Niet meer dan 6 tabletten per dag gebruiken.

Bij patiënten met een verminderde leverfunctie moet de dosis worden verlaagd of het toedieningsinterval worden verlengd.

Een chronische consumptie van alcohol kan de toxiciteitsdrempel van paracetamol verlagen.  Bij deze patiënten moet het interval tussen twee toedieningen ten minste 8 uur bedragen en mag niet meer dan 2g paracetamol per dag worden toegediend.

De dagelijkse dosering mag in de volgende situaties 2 g/dag niet overschrijden:
 • volwassenen die minder dan 50 kg wegen,
 • ernstige leveraandoeningen,
 • syndroom van Gilbert (familiale niet-hemolytische geelzucht),
 • chronisch alcoholisme,
 • chronische ondervoeding,
 • dehydratatie.
Wijze van toediening
Tabletten: de tabletten doorslikken zonder te kauwen, met een glas water of een andere drank.

Ingrediënten

- De werkzame stof in dit middel is paracetamol. Elke tablet bevat 500 mg paracetamol.
- De andere stoffen in dit middel zijn: hypromellose, povidon, natriumcroscarmellose, microkristallijncellulose, glycerylbehenaat, magnesiumstearaat

Bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddelkan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De meest ernstige bijwerking veroorzaakt door het innemen van paracetamol is ernstige leverschade. Dit gebeurt doorgaans alleen bij misbruik van paracetamol.

De symptomen van leverschade zijn:
 • vergeling van de huid of het wit van de ogen,
 • pijn bovenaan rechts van de buik,
 • misselijkheid of braken,
 • verlies van eetlust,
 • vermoeidheid,
 • meer zweten dan normaal,
 • bleke huid,
 • abnormale bloedingen,
 • troebele urine.
Als u denkt dat u te veel paracetamol heeft ingenomen of als u een van deze symptomen opmerkt, neem dan onmiddellijk contact op met een arts. Als u weet dat u meer dan de aanbevolen dosis paracetamol heeft ingenomen, ga dan naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, zelfs als u geen symptomen van een leveraandoening vertoont.

In bepaalde gevallen zijn er ernstige allergische en huidreacties op paracetamol waargenomen.  Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u een van de volgende bijwerkingen ontwikkelt na inname vanparacetamol:
 • moeite met ademhalen of slikken
 • zwelling van het gezicht, de lippen, keel of tong
 • urticaria (netelroos)
 • ernstige jeuk
 • vervellende huid
De bijwerkingen worden opgesomd op frequentie van voorkomen.

Zelden(komen voor bij minder dan 1 persoon op 1000):
 • allergische reacties,
 • hoofdpijn,
 • buikpijn, diarree, misselijkheid, braken, constipatie (verstopping),
 • problemen met de leverfunctie, leverinsufficiëntie, leverschade, gele huid of ogen,
 • jeukende huid, huiduitslag, overmatig zweten, angio-oedeem, urticaria (netelroos), roodheid van de huid,
 • duizeligheid, malaise,
 • overdosering en intoxicatie.
Zeer zelden(komen voor bij minder dan 1 persoon op 10.000):
 • vermindering van de aantallen van bepaalde bloedcellen (bloedplaatjes en neutrofielen),
 • door geneesmiddelen veroorzaakte leverschade,
 • ernstige huidreacties, in het bijzonder etter, blaren, zweren en huidverlies,
 • troebele urine.
Frequentie niet bekend (kan niet worden geschat op basis van de beschikbare gegevens):
 • vermindering van het aantal rode bloedcellen,
 • ernstige allergische reacties,
 • hypotensie,
 • hepatitis, verhoogde concentratie leverenzymen,
 • abnormale nierfunctieveroorzaakt door het langdurig gebruik van hoge doses.
Zeer zeldzame gevallen van ernstige huidreacties werden gerapporteerd. Indien u last krijgt van huiduitslag, mag u dit middel niet meer innemen en moet u onmiddellijk uw arts raadplegen.

Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan.

Waarschuwing

Waarschuwingen vóór het gebruik van DAFALGAN 500 mg
DAFALGAN 500 mg mag niet toegediend worden aan kinderen jonger dan 12 jaar.
De voorgeschreven of aanbevolen doses mogen niet overschreden worden en de behandeling mag niet verlengd worden zonder medisch advies.

Neem contact op met uw arts als medische onderzoeken op een ernstige aandoening van de lever of van de nieren hebben gewezen.
 • Bij langdurige behandeling of een behandeling met hoge doses paracetamol moeten de nier- en leverfunctie regelmatig gecontroleerd worden.
 • Als u 8 tabletten per dag inneemt (dit is 4 g paracetamol): de inname van deze hoeveelheid zou beperkt moeten worden tot 4 weken; voor een behandeling van langere duur moet de dosis wordenbeperkt tot 6 tabletten (dit is 3 g paracetamol) per dag.
 • Als u lijdt aan een aandoening van de nieren, het hart, de longen of aan bloedarmoede, moet u vermijden om dit geneesmiddel herhaaldelijk in te nemen.
 • Als de symptomen langer dan 3 dagen aanhouden, dient u uw arts te raadplegen.
 • Als bepaalde laboratoriumtests u worden voorgeschreven, want deze kunnen worden verstoord.
 • Als u naast dit middel ook andere geneesmiddelen gebruikt, lees dan de rubriek “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?”
 • Drink geen alcohol tijdens de behandeling met paracetamol.
 • Zeer zeldzame gevallen van ernstige huidreacties werden gerapporteerd. Indien u last krijgt van huiduitslag, mag u dit middel niet meer innemen en moet u onmiddellijk uw arts raadplegen.

Wanneer mag u DAFALGAN 500 mg niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor paracetamol, fenacetine of één van de andere stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
 • In geval van intolerantie voor fructose mag u de bruistabletten die sorbitol bevatten, niet innemen; er is geen probleem voor de tabletten die moeten worden ingeslikt.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
 • Als u lijdt aan een nier- of leveraandoening (met inbegrip van het syndroom van Gilbert, leverinsufficiëntie of hepatitis).
 • Als u regelmatig grote hoeveelheden alcohol gebruikt.
 • Als u gedehydrateerd bent of als uw voedingsstatus ontoereikend is, bijvoorbeeld door alcoholmisbruik, anorexie of een slechte voeding.
 • Als u lijdt aan hemolytische bloedarmoede (abnormale degradatie van de rode bloedcellen).
 • Als u een tekort heeft van het enzym dat glucose-6-fosfaat-dehydrogenase heet.

Bewaring

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op de doos of de blisterverpakking of strip na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is deuiterste houdbaarheidsdatum.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Als u geneesmiddelen op de juiste manier afvoert worden ze dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
Dafalgan® 500mg 30 tabletten
€ 5,11
€ 4,60
Op voorraad
Premium avondlevering

In sommige postcodes kunnen we je bestelling dezelfde dag leveren indien je voor 10u30 bestelt. De levering gebeurt 's avonds tussen 18u00 en 22u00.

Avondlevering

In sommige postcodes kunnen we je bestelling de volgende werkdag leveren tijdens de avond. De levering vindt dan plaats tussen 18u00 en 22u00.

Wordt vandaag verzonden

Dit product is voorradig. Farmaline garandeert dat 88%* van de bestellingen geplaatst en betaald voor 13u00, nog dezelfde dag verwerkt en verzonden worden. *Dit getal is gebaseerd op de afgelopen 4 weken.

Verzending binnen 1 werkdag

Dit product is voorradig maar de bestelling kan vandaag niet meer verwerkt worden. Ons voorraadsysteem houdt rekening met het tijdstip waarop u de bestelling plaatst, de hoeveelheid die u bestelt en de huidige werkdruk in ons magazijn.

Verzending binnen 2 werkdagen

Dit product is voorradig in een depot van een distributeur die minder frequent aan Farmaline levert. De verwerkingstijd van uw bestelling wordt hierdoor iets langer.

Tijdelijk niet beschikbaar

Dit product is tijdelijk niet voorradig. Noch bij ons, noch bij de groothandel, noch bij de fabrikant. Laat uw emailadres achter en ontvang een notificatie zodra het terug beschikbaar is.

Uit handel

Wij hebben informatie ontvangen van de groothandel of de fabrikant dat dit product niet langer beschikbaar zal zijn.

Op voorraad
Premium avondlevering

In sommige postcodes kunnen we je bestelling dezelfde dag leveren indien je voor 10u30 bestelt. De levering gebeurt 's avonds tussen 18u00 en 22u00.

Avondlevering

In sommige postcodes kunnen we je bestelling de volgende werkdag leveren tijdens de avond. De levering vindt dan plaats tussen 18u00 en 22u00.

Wordt vandaag verzonden

Dit product is voorradig. Farmaline garandeert dat 88%* van de bestellingen geplaatst en betaald voor 13u00, nog dezelfde dag verwerkt en verzonden worden. *Dit getal is gebaseerd op de afgelopen 4 weken.

Verzending binnen 1 werkdag

Dit product is voorradig maar de bestelling kan vandaag niet meer verwerkt worden. Ons voorraadsysteem houdt rekening met het tijdstip waarop u de bestelling plaatst, de hoeveelheid die u bestelt en de huidige werkdruk in ons magazijn.

Verzending binnen 2 werkdagen

Dit product is voorradig in een depot van een distributeur die minder frequent aan Farmaline levert. De verwerkingstijd van uw bestelling wordt hierdoor iets langer.

Tijdelijk niet beschikbaar

Dit product is tijdelijk niet voorradig. Noch bij ons, noch bij de groothandel, noch bij de fabrikant. Laat uw emailadres achter en ontvang een notificatie zodra het terug beschikbaar is.

Uit handel

Wij hebben informatie ontvangen van de groothandel of de fabrikant dat dit product niet langer beschikbaar zal zijn.

€ 5,11
€ 4,60
Verkrijgbaar in de volgende formaten
20 tabletten
€ 3,55 € 3,20
10%
30 tabletten
€ 5,11 € 4,60
10%
 • Klanten geven Farmaline een 9,4/10
 • Gratis expresslevering vanaf € 39
 • Discrete afhandeling in +3000 afhaalpunten
 • Groot assortiment, kleine prijzen

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang onze promoties en nieuwigheden via e-mail.

Inschrijven

* De kortingscode is pas geldig bij een minimum aankoopbedrag van €50, is niet van toepassing op geneesmiddelen en babyvoeding, en niet combineerbaar met andere codes

€5*
Korting!

Klanten die dit kochten, kochten ook

Redcare Neusspray | Farmaline.be

Laatste reviews en ervaringen met Dafalgan® 500mg

Schrijf een review
Toon alle reviews
 • Klant Carmelo gaf dit product 5 van de 5 sterren.
  5/5

  Dafalgan

  Zeer tevreden. Kleine doos. Minder duur dan elders. Bedankt

 • Klant Eric gaf dit product 5 van de 5 sterren.
  5/5

  Past goed bij mij

  Ik neem het alleen om mezelf te behandelen als ik verkouden ben en hoofdpijn heb. Zelfs als ik er meerdere neem, geen probleem

 • Klant Guy gaf dit product 5 van de 5 sterren.
  5/5

  pijn

  voor pijn in de rug (scoliose)

Toon alle reviews

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang onze promoties en nieuwigheden via e-mail.

Inschrijven

* De kortingscode is pas geldig bij een minimum aankoopbedrag van €50, is niet van toepassing op geneesmiddelen en babyvoeding, en niet combineerbaar met andere codes

€5*
Korting!

Dafalgan® 500mg 30 tabletten

Dafalgan® 500mg 30 tabletten
€ 5,11
€ 4,60
Op voorraad

Dafalgan® 500mg kopen

Je kan Dafalgan® 500mg van het merk Dafalgan® , geproduceerd door Upsa , bestellen in België bij FARMALINE via de volgende categorie:
Geneesmiddelen > Pijn & Koorts > Pijnstillend & Koorstwerend