€ 14,40
€ 9,65
Toevoegen aan favorieten

Dit is een geneesmiddel

Bijsluiter van D-Cure 12 ampoules

Omschrijving van D-Cure

D-CURE is aangewezen in de volgende gevallen:
 • preventie van rachitis en osteomalacie bij kinderen en volwassenen;
 • preventie van rachitis bij premature babies;
 • preventie van vitamine D deficiëntie bij kinderen en volwassenen met een gekend risico;
 • preventie van osteoporose;
 • onvoldoende aanvoer van vitamine D: obstructie van de galwegen, bejaarde personen (bedlegerig of weinig buiten komen), cirrose, gedeeltelijke of volledige verwijdering van de maag, toename van het vet in de stoelgang;
 • behandeling en/of profylaxis van in vitamine D deficiëntie: groei, zwangerschap, de periode van borstvoeding en de inname van anti-convulsiva;
 • preventie van vitamine D deficiëntie bij kinderen en volwassenen met malabsorptie;
 • behandeling van rachitis en osteomalacie bij kinderen en volwassenen;
 • ziektetoestanden als gevolg van secretiestoornissen van de bijschildklieren van ongekende of chirurgische oorsprong of familiaal vooral bij vrouwen.
N.B.: een gevarieerde voeding speelt ook een belangrijke rol in de preventie van een tekort aan vitamine D

Indicatie

 • Hypovitaminose D: rachitis, osteomalacie
 • Het voorkomen van de osteoporose
 • Deficiente toevoer van vitamine D: steatorree, galobstruktie, cirrose, gastrectomie, bejaarden (bedlegerige of die weinig buiten komen)
 • Behandeling en/of profylaxis van het gebrek in vitamine D: groei, zwangerschap, borstvoeding, inname van anticonvulsiva
 • Idiopatische of postoperatieve hypoparatyreoidie, de pseudo-hypoparatyreoidie
 • Aanvullende behandeling, in vereniging met het calcium, geneesmiddelen belemmerend de osteoclastische resorptie of stimulerend de beenvorming, gebruikt bij de behandeling van het osteoporose

Gebruik van D-Cure

Zeer lage doses: 2 druppels D-CURE oplossing per dag.
preventief gebruik na gedeeltelijke of volledige verwijdering van de maag en bij bejaarde personen. 

Lage doses: (5 tot 12 druppels D-CURE oplossing per dag of 1 ampul D-CURE per maand).
Preventieve van osteoporose: 5 tot 10 druppels per dag of 1 ampul per maand of per 2 maanden, het is noodzakelijk gelijktijdig te zorgen voor een voldoende calciumaanvoer.  
Preventie van rachitis bij pasgeborenen: 5 druppels per dag gedurende het eerste jaar; vervolgens tijdens de volgende 3 jaren: ook 5 druppels per dag, maar alleen tijdens de wintermaanden. 
Bij vrouwen tijdens de zwangerschap of de borstvoedingsperiode: ongeveer 5 druppels per dag of 1 ampul alle 2 maanden. 

Middelmatige doses: (1 ampul D-CURE per week).
Personen behandeld met anticonvulsiva, fenobarbital en fenytoïne bij wie een biologische controle de noodzaak voor een behandeling met vitamine D aantoonde- nutritionele osteomalacie.
Aandoeningen als gevolg van een toename van het vetgehalte in de stoelgang.

Hoge doses: (3 ampullen D-CURE per dag gedurende 1 tot 2 maanden)
 Rachitis of osteomalacie als gevolg van een slechte absorptie van vitamine D- ziektetoestanden als gevolg van secretiestoornissen van de bijschildklieren van ongekende of chirurgische oorsprong, of familiaal vooral bij vrouwen. De behandeling moet individueel worden aangepast afhankekijk van het calciumgehalte in bloed en urine.

De dosis kan als dusdanig of gemengd met vloeistof worden ingenomen, zoals melk, fruitsap, soep of andere voedingsmiddelen, zonder dat de smaak ervan verandert.

Ingrediënten D-Cure

Cholecalciferol 25.000 U.I./ml -DL α-Tocopherol. acetas - Sorbitol. oleic. polyoxyaethylenat. - Aetherol. aurantii corticis dulcis - olie van aardnoot om 1 ml te doen (= een ampul).

Bijwerkingen van D-Cure

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
Een teveel aan vitamines kan het gevolg zijn van een verhoogde gevoeligheid of van de toediening van te hoge doses (zie rubriek “Heeft u te veel van dit middel ingenomen?”). Een verhoogd calciumgehalte in het bloed is bijzonder gevaarlijk bij patiënten die behandeld worden met geneesmiddelen verwant aan digitalis omdat de toxische effecten ervan aldus verhoogd zijn.

Waarschuwing

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
 • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
 • In geval van specifieke overgevoeligheid voor vitamine D (weefselletsels van verschillende organen).
 • Overgevoeligheid aan een van de bestanddelen van het geneesmiddel.
 • In geval van een verhoogd calciumgehalte in het bloed, vooral bij zuigelingen.
 • In geval van een verhoogd calciumgehalte in de urine, vooral in combinatie met nierstenen.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
 • Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt.
 • Vitamine D moet voorzichtig worden gebruikt bij patiënten met nierinsufficiëntie, lithiase of een hartziekte, want deze patiënten hebben een hoger risico op hypercalcemië.
 • Het is nodig om de fosfatemie te controleren.
 • De behandeling dient stopgezet te worden in geval van symptomen als gevolg van een overmaat aan vitamine D: vermoeidheid, misselijkheid, diarree, verhoogd urinevolume.
 • Het gebruik van hoge doses vitamine D vereist een strikte controle van het calciumgehalte in het bloed en/of in de urine.
 • Tijdens een langdurige behandeling met een dagelijkse dosis vitamine D die hoger is dan 1.000 I.E.; moeten de calcium waarden van het bloed gecontroleerd worden.
 • Voorzichtigheid is aangewezen bij patiënten die behandeld worden met geneesmiddelen verwant aan digitalis.
 • Als u reeds andere geneesmiddelen neemt, lees dan ook de rubriek « Neemt u nog andere geneesmiddelen in? ».
Neemt u nog andere geneesmiddelen in?
Neemt u naast D-CURE nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.
 • Fenytoïne (geneesmiddel gebruikt bij epilepsie), fenobarbital (slaapmiddel), carbamazepine, prymidone kunnen in geval van langdurige inname de cyclus van calcifediol in het organisme versnellen (= belangrijkste circulerende vorm van vitamine D)
 • Een behandeling met glucocorticoïden kan het metabolisme van vitamine D verstoren.
 • Het risico op een toename van het calciumgehalte in het bloed door een overmaat aan vitamine D is verhoogd bij patiënten die behandeld worden met geneesmiddelen verwant aan digitalis.
 • De gelijktijdige inname van hoge doses vitamine D en calcium (wat overigens noodzakelijk kan zijn) verhoogt het risico op een toename van het calciumgehalte in het bloed (nauwkeurige biologische controle).
 • De gelijktijdige inname van thiazide diuretica kan het risico van hypercalciëmie vergroten.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. De toediening van vitamine D kan noodzakelijk zijn bij zwangere vrouwen (dagelijkse behoefte: 6 druppels D-CURE oplossing of 1 ampul alle 2 maanden) en kan zonder gevaar gebeuren in de therapeutische doses. Vitamine D gaat over in de moedermelk en een overmatige inname van vitamine D door de moeder tijdens de zwangerschap moet dan ook worden vermeden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Tot dusver zijn er geen tegenaanwijzingen gekend.
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
€ 14,40
€ 9,65

Laatste reviews en ervaringen met D-Cure

Schrijf een review
 • Beoordeeld door
   
  5/5

  Efficiënt en gemakkelijk

  De ampules met vitamine D zijn gemakkelijk in te nemen en handig in gebruik. De inhoud van de ampul is vetoplosbaar, ideaal om op te lossen in melk. De dosis kan, afhankelijk van uw behoeften, gemakkelijk worden aangepast (volgens dokters advies), bijvoorbeeld 1 ampul om de week of om de 14 dagen.

  Was deze beoordeling nuttig?
 • Beoordeeld door
   
  5/5
  Deze beoordeling is een automatische vertaling vanuit een andere taal.

  D-Cure 12 ampullen

  Onder onze breedtegraad is er niet genoeg zonneschijn en het ontbreekt de hele Belgische bevolking aan vitamine D. Eén flacon per twee weken is onontbeerlijk om dit gebrek op te vullen.

  Was deze beoordeling nuttig?
 • Beoordeeld door
   
  5/5
  Deze beoordeling is een automatische vertaling vanuit een andere taal.

  Vitamine D voor de hele week

  Ik neem elke week een flesje naast een Calciumcitraattablet (barinutrie)

  Was deze beoordeling nuttig?

D-Cure kopen

Je kan D-Cure van het merk SMB Laboratoire , geproduceerd door SMB LABORATOIRE , bestellen in België bij FARMALINE