Omschrijving van Curanail 5 % Nagellak

CURANAIL bevat 5% van het werkzame bestanddeel amorolfine, een schimmeldodende stof.
CURANAIL wordt gebruikt voor de behandeling van milde schimmelinfecties van de nagels bij volwassenen, als de aandoening beperkt blijft tot 2 nagels en tot het bovenste gedeelte van de nagel, zoals hieronder afgebeeld op foto 1. Als de infectie lijkt op foto 2 of 3, dan moet u contact opnemen met uw arts. (zie bijsluiter)

Bij een schimmelinfectie van de nagel treedt er meestal een kleurverandering (wit, geel of bruin) en een verdikking van de nagel op, hoewel de uiterlijke kenmerken van de schimmelinfectie aanzienlijk kunnen verschillen.

Indicatie

CURANAIL wordt gebruikt voor de behandeling van milde schimmelinfecties van de nagels bij volwassenen, als de aandoening beperkt blijft tot 2 nagels en tot het bovenste gedeelte van de nagel,

Gebruik van Curanail 5 % Nagellak

Raadpleeg de bijsluiter voor diagrammen en tekeningen voor het correcte gebruik van CURANAIL. 

Aanbevolen dosering:
De nagels moeten 1 maal per week behandeld worden.

Stap 1: Verzorging van de nagel alvorens het aanbrengen van de nagellak (tekening 1)
Vóór iedere applicatie van CURANAIL is het noodzakelijk een verzorging van de nagels uit te voeren. Verwijder alle resterende nagellak met een solvent en vijl de aangetaste delen van de nagel (vooral het oppervlak) zoveel mogelijk met één van de nagelvijlen bijgevoegd in de verpakking.
OPGELET:
 Vijl niet tot op de huid onder de nagel.
 Een voor de behandeling gebruikte vijl mag niet meer worden gebruikt voor het verzorgen van gezonde nagels.
 Zorg ervoor dat niemand anders de vijlen gebruikt van uw verpakking.

Stap 2: Reinig de nagel (tekening 2)
Vervolgens moet u het nageloppervlak met één van de kompressen bijgevoegd in de verpakking reinigen en ontvetten. Houdt het kompres bij de hand voor het reinigen van de herbruikbare spatel.

Stap 3: Behandeling van de nagel (tekening 3)
Dompel de bijgevoegde herbruikbare spatel, of – afhankelijk van de verpakking – de geïntegreerde herbruikbare spatel in de dop, in de nagellak 

Stap 4: Behandeling van de nagel (tekening 4)
Breng vervolgens de nagellak met behulp van de spatel aan op het volledige oppervlak van de aangetaste nagel. Tussen elke applicatie is het belangrijk om de herbruikbare spatel goed te reinigen met het kompres bijgevoegd in de verpakking om besmetting van de nagellak te voorkomen. Veeg de spatel niet af aan de hals van het flesje.
Herhaal alle bovenstaande stappen voor elke aangetaste nagel.

Stap 5: Na elke behandeling van CURANAIL (tekening 5)
- Indien er na het gebruik nagellak druppelt langs de buitenzijde van het flesje, dan is het belangrijk om de hals van het flesje te reinigen met het kompres dat in de verpakking zit om het contact van de nagellak en de huid of de behandelde nagels, het opdrogen en het moeilijk openen en sluiten van het flesje te vermijden.
- Sluit het flesje goed en onmiddellijk na gebruik om verdamping van het oplosmiddel te voorkomen.
- Reinig de spatel met het kompres dat reeds gebruikt werd voor het reinigen van de nagels en de hals van het flesje. Het is belangrijk de spatel goed te reinigen om besmetting van andere nagels te voorkomen. Vermijd contact tussen het kompres en de pas behandelde nagels.
- Werp het kompres weg. Opgelet, het kompres bevat een ontvlambaar product.

Stap 6: Na elke behandeling van CURANAIL (tekening 6)
- Laat de behandelde nagels gedurende ongeveer 3 minuten drogen.
- Was zorgvuldig uw handen.
- Voor het wassen van uw handen of voeten, wacht u totdat de nagellak die is aangebracht op de nagels is opgedroogd.
OPGELET:
- Bij gebruik van organische oplosmiddelen (verfverdunners of terpentine) , is het noodzakelijk om niet-doorlaatbare handschoenen aan te trekken anders zal de CURANAIL nagellak verwijderd worden.
- Alvorens een nieuwe laag CURANAIL aan te brengen, moet de vorige laag CURANAIL steeds verwijderd worden met de bijgevoegde kompressen en vijl de aangetaste nagel om de vorige laag CURANAIL te verwijderen en om de nageldikte te verminderen.
- Gebruik geen kunstnagels gedurende de behandeling met CURANAIL.
Cosmetische nagellak kan worden aangebracht ten minste 10 minuten na CURANAIL nagellak applicatie. Voor het herhaald gebruik van CURANAIL nagellak moet de cosmetische nagellak (indien aanwezig) zorgvuldig worden verwijderd. Daarna worden de aangetaste nagels opnieuw afgevijld indien nodig. Het nageloppevlak moet altijd gereinigd worden met een kompres om de resterende cosmetische nagellak te verwijderen.

Duur van de behandeling
Het is belangrijk om de nagellak te blijven gebruiken totdat de infectie is genezen en totdat er een nieuwe gezonde nagel verschijnt. Dit duurt ongeveer 6 maanden voor de handen en 9- 12 maanden voor de voeten.

Indien u geen verbetering ziet na 3 maanden, moet u een arts raadplegen.

Belangrijk
Indien u CURANAIL nagellak in de ogen krijgt, spoel dan uw ogen onmiddellijk met water en contacteer meteen uw apotheker of arts.
Vermijd contact met de slijmvliezen (bijvoorbeeld met de mond of de neusgaten). Adem de nagellak niet in.
Indien u, of iemand anders, accidenteel de nagellak inslikt, contacteer dan onmiddellijk uw arts, uw apotheker of het antigifcentrum (070/245.245).

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?
Wanneer u teveel van CURANAIL heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel
Overleg altijd met uw apotheker of arts indien u overweegt om te stoppen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

Ingrediënten Curanail 5 % Nagellak

Welke stoffen zitten er in dit middel?
- De werkzame stof in dit middel is amorolfine 5%.
- De andere stoffen in dit middel zijn: methacrylzuur copolymeren, glycerol triacetaat,
ethylacetaat, butylacetaat, ethanol.
Het kompres is doordrenkt met 0,3 ml isopropanol 70% V/V.

Bijwerkingen van Curanail 5 % Nagellak

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
Bijwerkingen op CURANAIL zijn zeldzaam. Nagelafwijkingen (zoals nagelverkleuring, gebroken nagels, broze nagels) kunnen voorkomen. Deze reacties kunnen ook gelinkt zijn aan de ziekte van de nagel zelf.

Zelden (meer dan 1 op 10.000 patiënten, maar minder dan 1 op 1.000 patiënten):
nagelafwijkingen, nagelverkleuring, onychoclasie (gebroken nagels), onychorrexis (broze nagels).

Zeer zelden (minder dan 1 op 10.000 patiënten):
branderig gevoel van de huid.

Onbekende frequentie (kan niet worden bepaald op basis van de beschikbare gegevens):
roodheid, jeuk, allergische huidreacties (contact dermatitis), (systemische) allergische reactie (een ernstige allergische reactie die meestal gepaard gaat met zwelling van het gezicht, de tong of de keel; blaren, uitslag of ademhalingsmoeilijkheden), netelroos en blaren.

Waarschuwing

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van de bijsluiter.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
- Er is geen ervaring met het gebruik van CURANAIL bij kinderen. Bij gebrek aan voldoende klinische ervaring mogen kinderen niet met CURANAIL worden behandeld. 
- Vermijd contact van CURANAIL met ogen en slijmvliezen.
- Neem contact op met uw arts indien u een van de volgende aandoeningen heeft:
o diabetes;
o ernstige nagelschade;
o schimmelinfectie van de huid van de voet (tinea pedis);
o terugkerende huidaandoening met schilferende, droge huiduitslag (psoriasis);
o aandoening van de bloedvaten (perifeer arterieel vaatlijden);
o aandoening van uw afweersysteem (immunodeficiëntie);
o of kanker.
- Vermijd gebruik van kunstnagels of andere nagelproducten gedurende de behandeling met CURANAIL. Na de applicatie van CURANAIL nagellak moet minstens 10 minuten gewacht worden voordat cosmetische nagellak kan worden aangebracht.
- Trek niet-doorlaatbare handschoenen aan bij gebruik van organische oplosmiddelen, anders zal CURANAIL nagellak verwijderd worden.
- Herhaaldelijke toediening op de huid kan tot irritatie leiden. Indien irritatie optreedt, stop tijdelijk met het gebruik en vraag indien nodig advies aan uw arts of apotheker.
- Mogelijk zou een (systemische) allergische reactie kunnen optreden na gebruik van dit middel. Stop onmiddelijk het gebruik en contacteer uw arts als u één van de volgende symptomen ervaart: zwelling van het gezicht, de tong of de keel; blaren, uitslag of ademhalingsmoeilijkheden. Verwijder Curanail met de bijgevoegde kompressen.
- Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve ook de rubriek "gebruik met andere geneesmiddelen" te lezen.
- Raadpleeg uw apotheker of arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Kinderen en adolescenten
Bij gebrek aan voldoende klinische ervaring mogen kinderen niet met CURANAIL worden behandeld.
Neem contact op met uw apotheker of arts voordat u dit middel gebruikt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast CURANAIL nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw apotheker of arts.

Waarop moet u letten met eten en drinken?
Niet van toepassing.
 
Zwangerschap en borstvoeding
Verwittig uw apotheker of arts als u zwanger bent of borstvoeding geeft. CURANAIL dient enkel gebruikt te worden tijdens de zwangerschap of borstvoeding indien werkelijk noodzakelijk. 

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding?
Neem dan contact op met uw apotheker of arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Voor zover bekend, heeft het gebruik van CURANAIL geen effect op het vermogen om een auto te besturen of een machine te bedienen.
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
Curanail 5 % Nagellak 2,50 ml
€ 25,14

Curanail 5 % Nagellak kopen

Je kan Curanail 5 % Nagellak van het merk Galderma, geproduceerd door GALDERMA BENELUX B.V. , bestellen in België bij FARMALINE via de volgende categorie:
Geneesmiddelen > Huid > Schimmels - Wratten