Farmaline Logo

Collutabs Zuigtabletten Suikervrij Muntsmaak 36 tabletten

7 klanten gaven dit product gemiddeld 4,57 van de 5 sterren.

7 Reviews


Op voorraad
Premium avondlevering

In sommige postcodes kunnen we je bestelling dezelfde dag leveren indien je voor 10u30 bestelt. De levering gebeurt 's avonds tussen 18u00 en 22u00.

Avondlevering

In sommige postcodes kunnen we je bestelling de volgende werkdag leveren tijdens de avond. De levering vindt dan plaats tussen 18u00 en 22u00.

Wordt vandaag verzonden

Dit product is voorradig. Farmaline garandeert dat 84%* van de bestellingen geplaatst en betaald voor 13u00, nog dezelfde dag verwerkt en verzonden worden. *Dit getal is gebaseerd op de afgelopen 4 weken.

Verzending binnen 1 werkdag

Dit product is voorradig maar de bestelling kan vandaag niet meer verwerkt worden. Ons voorraadsysteem houdt rekening met het tijdstip waarop u de bestelling plaatst, de hoeveelheid die u bestelt en de huidige werkdruk in ons magazijn.

Verzending binnen 2 werkdagen

Dit product is voorradig in een depot van een distributeur die minder frequent aan Farmaline levert. De verwerkingstijd van uw bestelling wordt hierdoor iets langer.

Tijdelijk niet beschikbaar

Dit product is tijdelijk niet voorradig. Noch bij ons, noch bij de groothandel, noch bij de fabrikant. Laat uw emailadres achter en ontvang een notificatie zodra het terug beschikbaar is.

Uit handel

Wij hebben informatie ontvangen van de groothandel of de fabrikant dat dit product niet langer beschikbaar zal zijn.

€ 8,50
De vermelde verkoopprijzen die betrekking hebben op producten zonder wettelijk gereguleerde marges, zijn niet-bindende adviesprijzen.

€ 7,65
 • Klanten geven Farmaline een 9,4/10
 • Gratis expresslevering vanaf € 39
 • Discrete afhandeling in +3000 afhaalpunten
 • Groot assortiment, kleine prijzen

Dit is een geneesmiddel
Bijsluiter van Collutabs Zuigtabletten Suikervrij Muntsmaak 36 tabletten

Omschrijving

Collutabs Suikervrij bevat amylmetacresol en 2,4-dichloorbenzylalcohol - beide antiseptica, en lidocaïne hydrochloride - een lokaal verdovingsmiddel voor de keel. Het is aangewezen voor lokale verlichting van symptomen van keelpijn bij volwassenen en jongeren ouder dan 12 jaar.

Wordt uw klacht na 2 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Indicatie

Zuigtabletten voor lokale verlichting van de symptomen van keelpijn bij volwassenen en jongeren vanaf 12 jaar.

Gebruik

Volg de instructies in deze bijsluiter. Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De laagste efficiënte dosis moet worden gebruikt voor de kortst mogelijke periode die nodig is om de symptomen te verlichten.
De aanbevolen doseringen zijn als volgt:

Volwassenen en jongeren ouder dan 12 jaar: één zuigtablet langzaam laten oplossen in de mond elke 2 tot 3 uur, met een maximum van 8 zuigtabletten over een periode van 24 uur (maximaal 4 zuigtabletten voor kinderen). Laat de zuigtablet niet in de wangzak oplossen.

Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar
Dit geneesmiddel mag niet worden gebruikt bij kinderen jonger dan 12 jaar.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
Gebeurtenissen die zich kunnen voordoen bij verkeerd gebruik of overdosering: bovenmatige verdoving van het bovenste deel van het spijsverteringskanaal en de luchtwegen, insomnia, rusteloosheid, opgewondenheid, ademhalingsdepressie. Kortademigheid, hoofdpijn, vermoeidheid, inspanningsintolerantie, duizeligheid en bewustzijnsverlies kunnen ook optreden als gevolg van een stoornis, methemoglobinemie genaamd. Raadpleeg onmiddellijk een arts of bel het antigifcentrum en vermeld het geneesmiddel en de hoeveelheid die u hebt genomen.

Wanneer u te veel van Collutabs Suikervrij heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245). Het wordt niet aanbevolen om dit geneesmiddel langer dan 5 dagen te nemen, omdat het het natuurlijke
microbiële evenwicht van de keel kan wijzigen. 

Ingrediënten

De werkzame stoffen in dit middel zijn:
Lidocaïne hydrochloride 2,00 mg
Amylmetacresol 0,60 mg
2,4-dichloorbenzylalcohol 1,20 mg

De andere stoffen in dit middel zijn:
Muntolie, gedeeltelijk gedementholiseerd, Steranijsolie, Levomenthol, Indigokarmijn (E132), Chinolinegeel (E104), Natriumsaccharinaat (E954), Wijnsteenzuur (E334), Isomalt (E-953), Maltitol (E-965).

Bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Tijdens de gebruiksperiode zijn de volgende bijwerkingen gemeld voor de combinatie van werkzame stoffen in dit geneesmiddel:
U moet het gebruik van Collutabs Suikervrij stopzetten en onmiddellijk uw arts raadplegen als u symptomen van angio-oedeem ervaart, zoals:
 • gezwollen gezicht, tong of farynx
 • slikmoeilijkheden
 • netelroos en ademhalingsmoeilijkheden
Immuunsysteemaandoeningen
Soms (≥1/1.000, ≤1/100): overgevoeligheidsreacties (brandend gevoel, jeuk),
Zelden (≥1/10.000, <1/1.000): angio-oedeem, prikkend gevoel in de keel en onaangename smaak,
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Waarschuwing

 • Dit product kan schadelijk zijn voor de tanden.
 • De verdovingsmiddelen in dit geneesmiddel kunnen verslikking veroorzaken tijdens het eten (hoesten tijdens maaltijden of het gevoel hebben dat u stikt).
 • U mag niets eten onmiddellijk na het gebruik van dit geneesmiddel.
 • Dit geneesmiddel kan een verdoofd gevoel van de tong veroorzaken en kan het gevaar van bijttrauma verhogen. Voorzichtigheid is derhalve geboden bij het eten of drinken van warme voedingsmiddelen.
 • Langdurig gebruik van dit geneesmiddel (meer dan 5 dagen) wordt niet aanbevolen, omdat het het natuurlijke microbiële evenwicht van de keel kan wijzigen.
 • Volg de aangewezen dosering: als dit geneesmiddel in grote hoeveelheden wordt ingenomen of gedurende langere tijd kan dit het hart of het zenuwstelsel aantasten, en kan het convulsies (toevallen) veroorzaken.
 • Oudere personen of personen in een verzwakte toestand zijn vatbaarder voor mogelijke bijwerkingen en moeten hun arts raadplegen voordat ze dit geneesmiddel nemen.
 • Dit geneesmiddel mag niet worden gebruikt in de mond of keel bij aanwezigheid van grote acute wonden.
 • Dit geneesmiddel mag niet worden gebruikt bij kinderen jonger dan 12 jaar
 • Neem dit geneesmiddel niet in voordat u iets eet of drinkt.
 • Collutabs Suikervrij bevat isomalt en maltitol. Kan een licht laxerende werking hebben. Calorische waarde 2,3 kcal/g maltitol en isomaltitol.
 • Collutabs Suikervrij bevat de kleurstoffen Zonnegeel FCF (E 110) en cochenille rood A (E 124). Kunnen allergische reacties veroorzaken.
 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
 • Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na 'EXP'. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
 • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel of voor andere lokale anesthetica van het amide-type. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 in de bijsluiter.
 • Kinderen jonger dan 12 jaar mogen dit geneesmiddel niet nemen.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel inneemt.
U moet uw arts informeren als:
 •  u aan astma lijdt.
 •  uw symptomen niet verbeteren na twee dagen of als u last hebt van koorts, hoofdpijn, misselijkheid, braken of huiduitslag.
Neemt u nog andere geneesmiddelen in?
Neemt u naast Collutabs Suikervrij nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.
Vertel het uw arts of apotheker in het bijzonder als u een van de volgende geneesmiddelen neemt, omdat het misschien nodig is om de doses ervan aan te passen:
 • bètablokkers (worden gebruikt voor de behandeling van hartfalen of slagaderziekte) of geneesmiddelen die cimetidine bevatten (wordt gebruikt voor de behandeling van maagzweren).
 • andere lokale verdovingsmiddelen (amiden).
 • geneesmiddelen die worden gebruikt voor de behandeling van hartaandoeningen, zoals mexiletine of procainamide.
 • geneesmiddelen zoals fluvoxamine (wordt gebruikt voor de behandeling van depressie).
 • antibiotica, zoals erythromycine of itraconazol.
Hoewel er geen interacties zouden mogen optreden, mogen er tijdens het gebruik van Collutabs Suikervrij geen andere verdovingsmiddelen voor de mond of keel worden ingenomen.
 
Zwangerschap
Het gebruik van dit geneesmiddel wordt niet aangeraden tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding
Het gebruik van dit geneesmiddel wordt niet aangeraden tijdens borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Observeer uw reactie op dit geneesmiddel. Als dit geneesmiddel met de aanbevolen dosering wordt genomen, zou dit geen invloed mogen hebben op uw reactievermogen of geen slaperigheid mogen veroorzaken. Als u echter een van deze effecten ervaart, bestuur dan geen  voertuig of bedien geen zware machines.
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
Collutabs Zuigtabletten Suikervrij Muntsmaak 36 tabletten
€ 8,50
De vermelde verkoopprijzen die betrekking hebben op producten zonder wettelijk gereguleerde marges, zijn niet-bindende adviesprijzen.

€ 7,65
Op voorraad
Premium avondlevering

In sommige postcodes kunnen we je bestelling dezelfde dag leveren indien je voor 10u30 bestelt. De levering gebeurt 's avonds tussen 18u00 en 22u00.

Avondlevering

In sommige postcodes kunnen we je bestelling de volgende werkdag leveren tijdens de avond. De levering vindt dan plaats tussen 18u00 en 22u00.

Wordt vandaag verzonden

Dit product is voorradig. Farmaline garandeert dat 84%* van de bestellingen geplaatst en betaald voor 13u00, nog dezelfde dag verwerkt en verzonden worden. *Dit getal is gebaseerd op de afgelopen 4 weken.

Verzending binnen 1 werkdag

Dit product is voorradig maar de bestelling kan vandaag niet meer verwerkt worden. Ons voorraadsysteem houdt rekening met het tijdstip waarop u de bestelling plaatst, de hoeveelheid die u bestelt en de huidige werkdruk in ons magazijn.

Verzending binnen 2 werkdagen

Dit product is voorradig in een depot van een distributeur die minder frequent aan Farmaline levert. De verwerkingstijd van uw bestelling wordt hierdoor iets langer.

Tijdelijk niet beschikbaar

Dit product is tijdelijk niet voorradig. Noch bij ons, noch bij de groothandel, noch bij de fabrikant. Laat uw emailadres achter en ontvang een notificatie zodra het terug beschikbaar is.

Uit handel

Wij hebben informatie ontvangen van de groothandel of de fabrikant dat dit product niet langer beschikbaar zal zijn.

Op voorraad
Premium avondlevering

In sommige postcodes kunnen we je bestelling dezelfde dag leveren indien je voor 10u30 bestelt. De levering gebeurt 's avonds tussen 18u00 en 22u00.

Avondlevering

In sommige postcodes kunnen we je bestelling de volgende werkdag leveren tijdens de avond. De levering vindt dan plaats tussen 18u00 en 22u00.

Wordt vandaag verzonden

Dit product is voorradig. Farmaline garandeert dat 84%* van de bestellingen geplaatst en betaald voor 13u00, nog dezelfde dag verwerkt en verzonden worden. *Dit getal is gebaseerd op de afgelopen 4 weken.

Verzending binnen 1 werkdag

Dit product is voorradig maar de bestelling kan vandaag niet meer verwerkt worden. Ons voorraadsysteem houdt rekening met het tijdstip waarop u de bestelling plaatst, de hoeveelheid die u bestelt en de huidige werkdruk in ons magazijn.

Verzending binnen 2 werkdagen

Dit product is voorradig in een depot van een distributeur die minder frequent aan Farmaline levert. De verwerkingstijd van uw bestelling wordt hierdoor iets langer.

Tijdelijk niet beschikbaar

Dit product is tijdelijk niet voorradig. Noch bij ons, noch bij de groothandel, noch bij de fabrikant. Laat uw emailadres achter en ontvang een notificatie zodra het terug beschikbaar is.

Uit handel

Wij hebben informatie ontvangen van de groothandel of de fabrikant dat dit product niet langer beschikbaar zal zijn.

€ 8,50
De vermelde verkoopprijzen die betrekking hebben op producten zonder wettelijk gereguleerde marges, zijn niet-bindende adviesprijzen.

€ 7,65
 • Klanten geven Farmaline een 9,4/10
 • Gratis expresslevering vanaf € 39
 • Discrete afhandeling in +3000 afhaalpunten
 • Groot assortiment, kleine prijzen

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang onze promoties en nieuwigheden via e-mail.

Inschrijven

* De kortingscode is pas geldig bij een minimum aankoopbedrag van €50, is niet van toepassing op geneesmiddelen en babyvoeding, en niet combineerbaar met andere codes

€5*
Korting!

Bekijk het product hieronder als alternatief!

Klanten die dit kochten, kochten ook

Fenigel 30 g
Fenigel 30 g
€ 8,75
De vermelde verkoopprijzen die betrekking hebben op producten zonder wettelijk gereguleerde marges, zijn niet-bindende adviesprijzen.

€ 6,13
Redcare Neusspray | Farmaline.be

Laatste reviews en ervaringen met Collutabs Zuigtabletten Suikervrij Muntsmaak

Schrijf een review
Toon alle reviews
 • Klant Amandine gaf dit product 4 van de 5 sterren.
  4/5

  nou

  aangenaam van smaak, effectief tegen keelpijn. Ik raad het absoluut aan,

 • Klant Paquot gaf dit product 5 van de 5 sterren.
  5/5

  collutabs suikervrije tabletten

  de muntsmaak stoort me, maar het product is effectief.

 • Klant Claudine gaf dit product 5 van de 5 sterren.
  5/5

  effectief voor keelpijn

  Zeer effectief tegen keelpijn, met munt- of citroensmaak, gaat langer mee dan de spray en kan heel gemakkelijk door een kind worden ingenomen. Mijn kleine meid verkiest het boven Colludol spray

Toon alle reviews

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang onze promoties en nieuwigheden via e-mail.

Inschrijven

* De kortingscode is pas geldig bij een minimum aankoopbedrag van €50, is niet van toepassing op geneesmiddelen en babyvoeding, en niet combineerbaar met andere codes

€5*
Korting!

Collutabs Zuigtabletten Suikervrij Muntsmaak 36 tabletten

Collutabs Zuigtabletten Suikervrij Muntsmaak 36 tabletten
€ 8,50
De vermelde verkoopprijzen die betrekking hebben op producten zonder wettelijk gereguleerde marges, zijn niet-bindende adviesprijzen.

€ 7,65
Op voorraad

Collutabs Zuigtabletten Suikervrij Muntsmaak kopen

Je kan Collutabs Zuigtabletten Suikervrij Muntsmaak van het merk Collutabs , geproduceerd door VEMEDIA CONSUMER HEALTH BELGIUM , bestellen in België bij FARMALINE via de volgende categorie:
Geneesmiddelen > Keel > Zuigtabletten