Cedium Chlorhexidini Gluc 0,5% + Azurobin 125 ml

Qualiphar  
0 Reviews
  Schrijf een review
€ 3,61
€ 3,10
Toevoegen aan favorieten

Dit is een geneesmiddel

Bijsluiter van Cedium Chlorhexidini Gluc 0,5% + Azurobin 125 ml

Omschrijving van Cedium Chlorhexidini Gluc 0,5% + Azurobin

Cedium chlorhexidini alcoholicus is een ontsmettingsmiddel voor plaatselijke, uitwendige behandeling.

Cedium chlorhexidini alcoholicus is aangewezen voor de ontsmetting van de intacte huid en van de huid voor een operatie.

Indicatie

Antisepticum

Gebruik van Cedium Chlorhexidini Gluc 0,5% + Azurobin

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker
u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De kleuroplossing (azurobine) kan aan de Cedium chlorhexidini alcoholicus toegevoegd worden. De gemengde oplossing dient met een watje aangebracht te worden op de huid en zorgt voor een bacteriedodend laagje (bactericide film) dat uren werkzaam blijft. Naargelang gewenst, kan de oplossing kleurloos, licht of sterk gekleurd gebruikt worden.

Linnen dat in contact geweest is met het product dient eerst grondig gespoeld te worden, zodat alle sporen verwijderd zijn. Daarna mag het linnen behandeld worden met chloorbevattende middelen (bv. javelwater).

Indien het linnen niet grondig gespoeld wordt, kunnen er bruine vlekken ontstaan. Deze vlekken kunnen verwijderd worden met perboraat (bleekmiddel).

Heeft u te veel van Cedium chlorhexidini alcoholicus gebruikt?
Bij lokaal, uitwendig gebruik zijn de risico’s op overdosering zeer klein.

Wanneer u te veel van Cedium chlorhexidini alcoholicus heeft gebruikt of het product heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Bent u vergeten Cedium chlorhexidini alcoholicus te gebruiken?
Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.

Als u stopt met het gebruik van Cedium chlorhexidini alcoholicus
Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Ingrediënten Cedium Chlorhexidini Gluc 0,5% + Azurobin

Welke stoffen zitten er in Cedium chlorhexidini alcoholicus?
- De werkzame stof in Cedium chlorhexidini alcoholicus is chloorhexidine gluconaat 0,5 g/100ml.
- De andere stoffen in Cedium chlorhexidini alcoholicus zijn:
  Azorubine oplossing: azorubine (E 122), ethanol (alcohol) en gezuiverd water.
  Chloorhexidine oplossing: ethanol (alcohol) en gezuiverd water.

Bijwerkingen van Cedium Chlorhexidini Gluc 0,5% + Azurobin

Zoals elk geneesmiddel kan Cedium chlorhexidini alcoholicus bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Het product wordt over het algemeen goed verdragen.

De volgende bijwerkingen kunnen optreden:
- Irritatie, uitdroging en branderigheid van de huid. Dit verdwijnt meestal na 10 of 15 minuten.
- Bij contact met de slijmvliezen en ogen is een irriterend of branderig gevoel mogelijk.
- Bij veelvuldig of langdurig gebruik bestaat het risico van toenemende gevoeligheid van de huid.

Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan . U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via:

Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
EUROSTATION II
Victor Hortaplein, 40/ 40
B-1060 Brussel
Website: www.fagg.be

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Waarschuwing

Wanneer mag u Cedium chlorhexidini alcoholicus niet gebruiken?
- U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
- Als er gevaar is dat Cedium chlorhexidini alcoholicus in contact zou komen met de hersenen, het hersenvlies, het ruggenmergkanaal of het middenoor.
- Op slijmvliezen (vooral van de ogen) of op aangetaste huid.
- Samen met andere ontsmettingsmiddelen of lokale geneesmiddelen.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Cedium chlorhexidini alcoholicus?
- U mag dit product niet inslikken.
- Vermijd contact met de ogen en slijmvliezen.
- Dit product mag niet langdurig of herhaald gebruikt worden.
- Gebruik geen afsluitend verband.
- Het product kan irritatie veroorzaken op beschadigde weefsels.
- Van zodra een verpakking van een ontsmettende bereiding is geopend, bestaat er kans op een besmetting met bacteriën, schimmels en virussen (microbiële besmetting).
- Als u nog andere geneesmiddelen gebruikt. Vermijd gelijktijdig of achtereenvolgend gebruik van andere ontsmettingsmiddelen of plaatselijke geneesmiddelen. Gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?” te lezen.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Kinderen
Gebruik voorzichtig bij pasgeboren baby’s, vooral bij te vroeg geboren baby’s. Cedium chlorhexidini alcoholicus kan chemische brandwonden veroorzaken.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Cedium chlorhexidini alcoholicus nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Cedium chlorhexidini alcoholicus niet samen gebruiken met andere ontsmettingsmiddelen of andere lokale geneesmiddelen. 

Waarop moet u letten met eten en drinken?
Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.

Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Dit geneesmiddel is bestemd voor een plaatselijke, uitwendige behandeling. Het kan worden gebruikt tijdens de zwangerschap, op voorwaarde dat rekening wordt gehouden met de genoemde voorzorgen.
Het wordt echter aangeraden de behandelende arts hiervan op de hoogte te brengen.
 
Cedium chlorhexidini alcoholicus mag gebruikt worden bij borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
€ 3,61
€ 3,10

Cedium Chlorhexidini Gluc 0,5% + Azurobin kopen

Je kan Cedium Chlorhexidini Gluc 0,5% + Azurobin van het merk Qualiphar , geproduceerd door QUALIPHAR , bestellen in België bij FARMALINE