Farmaline Logo

Op voorraad
Wordt vandaag verzonden

Dit product is voorradig. Farmaline garandeert dat 47%* van de bestellingen geplaatst en betaald voor 13u00, nog dezelfde dag verwerkt en verzonden worden. *Dit getal is gebaseerd op de afgelopen 4 weken.

Verzending binnen 1 werkdag

Dit product is voorradig maar de bestelling kan vandaag niet meer verwerkt worden. Ons voorraadsysteem houdt rekening met het tijdstip waarop u de bestelling plaatst, de hoeveelheid die u bestelt en de huidige werkdruk in ons magazijn.

Verzending binnen 2 werkdagen

Dit product is voorradig in een depot van een distributeur die minder frequent aan Farmaline levert. De verwerkingstijd van uw bestelling wordt hierdoor iets langer.

Tijdelijk niet beschikbaar

Dit product is tijdelijk niet voorradig. Noch bij ons, noch bij de groothandel, noch bij de fabrikant. Laat uw emailadres achter en ontvang een notificatie zodra het terug beschikbaar is.

Uit handel

Wij hebben informatie ontvangen van de groothandel of de fabrikant dat dit product niet langer beschikbaar zal zijn.

€ 14,55
€ 10,77 Bespaar 26%
 • Klanten geven Farmaline een 9,4/10
 • Gratis expresslevering vanaf €39
 • Discrete afhandeling in +3000 afhaalpunten
 • Gratis retourneren binnen 30 dagen

Dit is een geneesmiddel
Bijsluiter van Buscopan Forte 20mg - Buikkrampen 30 tabletten

Omschrijving

Buikkrampen? Buikpijn?

Buscopan® is een effectieve oplossing om pijnlijke buikkrampen te ontspannen en te verlichten.
Er kunnen uiteenlopende en meerdere oorzaken zijn voor buikpijn. Ze zijn soms mild of ernstig, terugkerend of éénmalig en manifesteren zich onder de vorm van krampen. In sommige gevallen is een behandeling zoals Buscopan aanbevolen om buikkrampen te ontspannen en de daarmee gepaard gaande pijn te verlichten.
 
 • Dubbel effect :
Buscopan® is een geneesmiddel dat spasmen en buikkrampen helpt verminderen. Door spiercontracties te ontspannen, verlicht het de pijn.
1) Ontspant krampen
2) Verlicht buikpijn
 
 • Efficiënte lokale werking :
Buscopan® verlicht krampen dankzij zijn lokale werking op de bron van de krampen.
 
 • Meerdere indicaties :
Buscopan® is effectief bij krampen in het spijsverteringsstelsel maar ook bij krampen in de urinewegen of van de geslachtsorganen.
-spijsvertering en galwegen : Slokdarmkrampen, maagkrampen en darmkrampen, spastisch colon/prikkelbare darm
-urinewegen : nierkolieken
-geslachtsorganen: baarmoederkrampen (pijnlijke menstruatie)


Indicatie

Buscopan Forte is aangewezen voor de behandeling van pijnlijke krampen ter hoogte van:
 • het spijsverteringskanaal (bv. spastisch colon/prikkelbare darm, krampen van de slokdarm en de maag, krampen bij diarree, maagdarmontsteking,...);
 • de galwegen (bv. galblaaskolieken);
 • de urinewegen (bv. nierkolieken);
 • de geslachtsorganen (bv. pijnlijke maandstonden).

Gebruik

Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De aanbevolen dosering is:
Volwassenen: 1 filmomhulde tablet, 3 tot 5 maal per dag, maar 100 mg per dag niet overschrijden (= 5 tabletten). De tabletten inslikken met wat vloeistof, zonder stuk te bijten.
Gebruik dit geneesmiddel niet langer dan 7 dagen zonder een arts te raadplegen.

Gebruik bij kinderen
Kinderen vanaf 6 jaar: zie volwassenen.
Buscopan Forte is tegenaangewezen bij kinderen jonger dan 6 jaar.

Langdurig gebruik van Buscopan Forte:
De behandelingsduur mag niet langer duren dan de periode van de symptomen om te vermijden dat medicamenteuze darmatonie (verminderde tonus) optreedt.

Buscopan Forte mag niet dagelijks gedurende lange tijd worden gebruikt zonder de oorzaak van de buikkrampen op te sporen.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
Wanneer u te veel van Buscopan Forte heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
 
Bent u vergeten dit middel in te nemen?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel
Niet van toepassing.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Ingrediënten

Welke stoffen zitten er in dit middel?
 • De werkzame stof in dit middel is: Butylhyoscine bromide 20 mg
 • De andere stoffen in dit middel zijn: Povidon – Lactose monohydraat – Microkristallijne cellulose – Magnesiumstearaat – Opadray II

Bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem:

België
Website: www.fagg.be

Luxemburg
Website: http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Waarschuwing

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
 • u bent allergisch voor butylhyoscine bromide of voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
 • tijdens de zwangerschap en de borstvoeding
 • als u lijdt aan:
  - prostaatadenoom (goedaardige prostaattumor), hypertrofie (toename van volume) van de prostaat met urineretentie (onvermogen om de blaas volledig te ledigen)
  - niet behandeld geslotenhoekglaucoom (verhoogde druk in het oog)
  - maagvernauwing, darmatonie (afgenomen darmspanning), mechanische maagdarmobstructie (vermoedelijke of bevestigde blokkade in uw darm), een aandoening  waarbij de darm geblokkeerd wordt en de werking ervan verstoord is (paralytische of obstructieve ileus) - symptomen zijn onder andere ernstige buikpijn in combinatie met het uitblijven van ontlasting, en/of misselijkheid/braken-, megacolon (ernstige verwijding van het colon).
  - te hoog hartritme
  - ernstige myasthenie (abnormale vermoeidheid van de spieren)
  - een zeldzame erfelijke aandoening van intolerantie voor bepaalde suikers (zie rubriek 2, "Buscopan Forte bevat lactose").
 • bij kinderen jonger dan 6 jaar.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Het is absoluut noodzakelijk om de behandelingsduur te beperken en af te stemmen op de symptomen. Raadpleeg uw arts:
 • als de pijn niet voorbij gaat of verergert
 • in geval van koorts, misselijkheid, braken, problemen met de stoelgang, zich onwel voelen of bloed in de stoelgang gepaard gaande met pijn
 • bij urinestoornissen: frequent urineren, moeilijk urineren, pijn bij het urineren, lendenpijn.
Voorzichtigheid is geboden bij:
 • patiënten die gemakkelijk intestinale of urinaire obstructies ontwikkelen
 • patiënten met een onregelmatig hartritme
 • oudere personen.
Toediening van Buscopan Forte is niet aanbevolen bij gastro-oesofagale reflux.
Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve dan ook de rubriek "Neemt u nog andere geneesmiddelen in?" te lezen.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Kinderen
Gebruik dit geneesmiddel niet bij kinderen jonger dan 6 jaar zonder uw arts te raadplegen.

Neemt u nog andere geneesmiddelen in?
Neemt u naast Buscopan Forte nog andere geneesmiddelen in, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Vraag uw arts altijd om advies voordat u verschillende geneesmiddelen gaat combineren:
 • Buscopan Forte kan, als het samen met bepaalde geneesmiddelen wordt gebruikt, hun werking of zijn eigen effect versterken: geneesmiddelen tegen depressie, antipsychotica (geneesmiddelen tegen bepaalde psychiatrische aandoeningen), geneesmiddelen tegen allergie, andere anticholinergica zoals tiotropium of ipratropium (geneesmiddelen tegen ademhalingsproblemen), kinidine en disopyramide (behandeling van hartritmestoornissen) en amantadine (middel tegen Parkinson).
 • De effecten van bepaalde geneesmiddelen die het hartritme verhogen (bètamimetica), kunnen door Buscopan Forte worden versterkt.
 • Omgekeerd kan Buscopan Forte het effect remmen van geneesmiddelen die de maagmotiliteit stimuleren (metoclopramide, cisapride, alizapride, domperidon).
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Niet van toepassing.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Buscopan Forte geeft soms aanleiding tot gezichtsstoornissen en duizeligheid. Daarom is voorzichtigheid geboden en moet de patiënt eventuele gevaarlijke taken zoals rijden of machines bedienen vermijden wanneer hij één van deze bijwerkingen gewaarwordt.

Buscopan Forte 20mg filmomhulde tabletten (butylhyoscine bromide) is een geneesmiddel voor volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar. Geen gebruik tijdens de zwangerschap en borstvoeding of bij prostaatadenoom en geslotenhoekglaucoom. Geen langdurig gebruik zonder geneeskundig advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw apotheker.
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
Buscopan Forte 20mg - Buikkrampen 30 tabletten
€ 14,55
€ 10,77
Op voorraad
Wordt vandaag verzonden

Dit product is voorradig. Farmaline garandeert dat 47%* van de bestellingen geplaatst en betaald voor 13u00, nog dezelfde dag verwerkt en verzonden worden. *Dit getal is gebaseerd op de afgelopen 4 weken.

Verzending binnen 1 werkdag

Dit product is voorradig maar de bestelling kan vandaag niet meer verwerkt worden. Ons voorraadsysteem houdt rekening met het tijdstip waarop u de bestelling plaatst, de hoeveelheid die u bestelt en de huidige werkdruk in ons magazijn.

Verzending binnen 2 werkdagen

Dit product is voorradig in een depot van een distributeur die minder frequent aan Farmaline levert. De verwerkingstijd van uw bestelling wordt hierdoor iets langer.

Tijdelijk niet beschikbaar

Dit product is tijdelijk niet voorradig. Noch bij ons, noch bij de groothandel, noch bij de fabrikant. Laat uw emailadres achter en ontvang een notificatie zodra het terug beschikbaar is.

Uit handel

Wij hebben informatie ontvangen van de groothandel of de fabrikant dat dit product niet langer beschikbaar zal zijn.

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang onze promoties en nieuwigheden via e-mail.

Inschrijven
€5
Korting!
Buscopan Forte 20mg - Buikkrampen 30 tabletten
€ 14,55
€ 10,77
Op voorraad

Klanten die dit kochten, kochten ook

Combineer dit product met

Dulcosoft Poeder voor Drank - Voor Constipatie 20 zakjes
Dulcosoft Poeder voor Drank - Voor Constipatie 20 zakjes
€ 15,17
€ 10,32
Op voorraad

Laatste reviews en ervaringen met Buscopan Forte 20mg - Buikkrampen

Schrijf een review
Toon alle reviews
 • Klant Gitte gaf dit product 5 van de 5 sterren.
  5/5

  Topproduct

  Ik heb regelmatig last van krampen, en dan is de forte 20mg zeer doeltreffend. Het werkt zeer snel.

 • Klant Sabine gaf dit product 5 van de 5 sterren.
  5/5
  Deze beoordeling is een automatische vertaling vanuit een andere taal.
  1 klant vond deze beoordeling nuttig.

  onmisbaar

  Ik ken dit product al jaren. Ik gebruik het voor ernstige krampen. Ik dacht dat ik een recept moest hebben, maar dat is niet het geval. Daarom ga ik naar Farmaline en maak ik gebruik van de kortingen als die beschikbaar zijn. Deze medicatie werkt vrij snel. Maak er geen misbruik van!

 • Klant Nathalie gaf dit product 5 van de 5 sterren.
  5/5
  Deze beoordeling is een automatische vertaling vanuit een andere taal.
  2 van 2 klanten vonden de beoordeling nuttig.

  Geweldig product

  Ik heb altijd wat in mijn tas en ik raad het regelmatig aan. Zeer effectief tegen krampen, vooral in het geval van het Prikkelbare Darm Syndroom zoals in mijn geval. Ik kan niet zonder en ik gebruik het al jaren. Geweldige prijs op Farmaline.

Toon alle reviews

Buscopan Forte 20mg - Buikkrampen kopen

Je kan Buscopan Forte 20mg - Buikkrampen van het merk Buscopan , geproduceerd door Sanofi Belgium , bestellen in België bij FARMALINE via de volgende categorie:
Geneesmiddelen > Darmstoornissen > Krampen
Geneesmiddelen > Maagstoornissen