Farmaline Logo

Kies uw taal
Terug naar het overzicht

Allegra tab 120mg - Seizoensgebonden Allergische Rhinitis 20 tabletten


Op voorraad
Wordt vandaag verzonden

Dit product is voorradig. Farmaline garandeert dat 45%* van de bestellingen geplaatst en betaald voor 13u00, nog dezelfde dag verwerkt en verzonden worden. *Dit getal is gebaseerd op de afgelopen 4 weken.

Verzending binnen 1 werkdag

Dit product is voorradig maar de bestelling kan vandaag niet meer verwerkt worden. Ons voorraadsysteem houdt rekening met het tijdstip waarop u de bestelling plaatst, de hoeveelheid die u bestelt en de huidige werkdruk in ons magazijn.

Verzending binnen 2 werkdagen

Dit product is voorradig in een depot van een distributeur die minder frequent aan Farmaline levert. De verwerkingstijd van uw bestelling wordt hierdoor iets langer.

Tijdelijk niet beschikbaar

Dit product is tijdelijk niet voorradig. Noch bij ons, noch bij de groothandel, noch bij de fabrikant. Laat uw emailadres achter en ontvang een notificatie zodra het terug beschikbaar is.

Uit handel

Wij hebben informatie ontvangen van de groothandel of de fabrikant dat dit product niet langer beschikbaar zal zijn.

€ 11,25
€ 9,23
 • Klanten geven Farmaline een 9,4/10
 • Gratis expresslevering vanaf €39
 • Discrete afhandeling in +3000 afhaalpunten
 • Groot assortiment, kleine prijzen

Dit is een geneesmiddel
Bijsluiter van Allegra tab 120mg - Seizoensgebonden Allergische Rhinitis 20 tabletten

Omschrijving

Allegra tab (Fexofenadine HCl) is een geneesmiddel. Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar, tijdens de zwangerschap en de borstvoeding. Geen langdurig gebruik zonder geneeskundig advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw apotheker. Sanofi Belgium, MAT-BE-2001172 1.0-11/20

Allegra tab 120mg filmomhulde tabletten, 20 tabletten, seizoensgebonden allergische rhinitis
Last van pollen?
Allergische rhinitis?
Hooikoorts?
Gebruik Allegra tab (tabletten) bij hooikoortsklachten. De Allegra tab (tabletten) werken binnen één uur en verlichten 24 uur lang bij hooikoorts. Allegra tab bevat fexofenadine, een NIET-SLAPERIG ANTIHISTAMINICUM.

Indicatie

Allegra tab verlicht efficient 6 symptomen van hooikoorts:
 • niezen,
 • verstopte neus,
 • loopneus,
 • jeukende ogen,
 • rode ogen,
 • tranende ogen
Gebruik maximaal één tablet per dag. Geschikt voor kinderen vanaf 12 jaar.

Gebruik

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar
De aanbevolen dosis is één tablet (120 mg) per dag.
Neem uw tablet met een beetje water voor een maaltijd.
Dit geneesmiddel begint uw symptomen te verlichten binnen het uur en gedurende 24 uur.

Heeft u te veel van Allegra tab ingenomen?
Als u te veel tabletten heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070 / 245 245). Symptomen van een overdosering bij volwassenen zijn duizeligheid, sufheid, vermoeidheid en een droge mond.

Bent u vergeten Allegra tab in te nemen?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen.
Neem de volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip zoals voorgeschreven door uw arts.

Als u stopt met het innemen van Allegra tab
Vertel uw arts als u wil stoppen met het innemen van Allegra tab vooraleer uw behandelingskuur
beëindigd is. Als u vroeger dan gepland stopt met het innemen van Allegra tab, kunnen uw symptomen terugkeren.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.

Ingrediënten

De werkzame stof in Allegra tab is fexofenadine hydrochloride. Elke filmomhulde tablet bevat 120 mg fexofenadine hydrochloride.
De andere stoffen in Allegra tab zijn:
 • Tabletkern: microkristallijne cellulose, gepregelatiniseerd maïszetmeel, natrium croscarmellose, magnesiumstearaat.
 • Filmomhulling: hypromellose, povidon K30, titaniumdioxide (E171), colloïdaal watervrij siliciumdioxide, macrogol 400, rood ijzeroxide (E172) en geel ijzeroxide (E172).

Bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan Allegratab bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
Raadpleeg onmiddellijk uw arts en stop de behandeling met Allegratab als u een zwelling van het gelaat, de lippen, de tong of de keel vertoont of als u ademhalingsmoeilijkheden hebt, aangezien dit tekens kunnen zijn van een ernstige allergische reactie. Frequente bijwerkingen (treden op bij minder dan 1 op 10 maar meer dan 1 op 100 patiënten): hoofdpijn, sufheid, misselijkheid (nausea) en duizeligheid. Niet-frequente bijwerkingen (treden op bij minder dan 1 op 100 maar meer dan 1 op 1000 patiënten): vermoeidheid/slaperigheid.

Bijkomende bijwerkingen (frequentie onbekend) die kunnen optreden, zijn: slaapmoeilijkheden (insomnia: slapeloosheid), slaapstoornissen, nachtmerries, zenuwachtigheid, een snelle of onregelmatige hartslag, diarree, huiduitslag en jeuk, netelroos, ernstige allergische reacties die aanleiding kunnen geven tot een zwelling van het gelaat, de lippen, de tong of de keel, blozen, een beklemmend gevoel op de borst en ademhalingsmoeilijkheden.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Waarschuwing

Allegra tab (Fexofenadine HCl) is een geneesmiddel. Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar, tijdens de zwangerschap en de borstvoeding. Geen langdurig gebruik zonder geneeskundig advies.
Lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw apotheker. Sanofi Belgium, MAT-BE-2001172 1.0-11/20

Wanneer mag u Allegratab niet gebruiken?
 • U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Allegratab?
 • als u lever- of nierproblemen hebt
 • als u hartproblemen hebt of ooit hebt gehad aangezien dit type geneesmiddel kan leiden tot een snelle of onregelmatige hartslag
 • als u bejaard bent
Als één van deze elementen op u van toepassing is of als u twijfelt, raadpleeg dan uw arts vooraleer u Allegratab inneemt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Allegratab nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft. Geneesmiddelen tegen indigestie die aluminium en magnesium bevatten, kunnen de werking van Allegratab beïnvloeden, door de hoeveelheid geabsorbeerd geneesmiddel te verminderen. Het is aanbevolen om een interval van ongeveer 2 uur te respecteren tussen het moment waarop u Allegratab inneemt en het moment waarop u het geneesmiddel tegen indigestie inneemt.

Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt. Neem Allegratab niet in als u zwanger bent, tenzij dit noodzakelijk is.
Allegratab is niet aanbevolen tijdens de borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Allegratab zal waarschijnlijk geen invloed hebben op uw rijvaardigheid of uw vermogen om machines te bedienen. Maar vergewis er u van of deze tabletten u niet slaperig of duizelig maken vooraleer u een voertuig bestuurt of een machine bedient.

Bewaring
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking en blister na “EXP” (maand/jaar).Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
Allegra tab 120mg - Seizoensgebonden Allergische Rhinitis 20 tabletten
€ 11,25
€ 9,23
Op voorraad
Wordt vandaag verzonden

Dit product is voorradig. Farmaline garandeert dat 45%* van de bestellingen geplaatst en betaald voor 13u00, nog dezelfde dag verwerkt en verzonden worden. *Dit getal is gebaseerd op de afgelopen 4 weken.

Verzending binnen 1 werkdag

Dit product is voorradig maar de bestelling kan vandaag niet meer verwerkt worden. Ons voorraadsysteem houdt rekening met het tijdstip waarop u de bestelling plaatst, de hoeveelheid die u bestelt en de huidige werkdruk in ons magazijn.

Verzending binnen 2 werkdagen

Dit product is voorradig in een depot van een distributeur die minder frequent aan Farmaline levert. De verwerkingstijd van uw bestelling wordt hierdoor iets langer.

Tijdelijk niet beschikbaar

Dit product is tijdelijk niet voorradig. Noch bij ons, noch bij de groothandel, noch bij de fabrikant. Laat uw emailadres achter en ontvang een notificatie zodra het terug beschikbaar is.

Uit handel

Wij hebben informatie ontvangen van de groothandel of de fabrikant dat dit product niet langer beschikbaar zal zijn.

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang onze promoties en nieuwigheden via e-mail.

Inschrijven
€5
Korting!
Allegra tab 120mg - Seizoensgebonden Allergische Rhinitis 20 tabletten
€ 11,25
€ 9,23
Op voorraad

Klanten die dit kochten, kochten ook

Combineer dit product met


Allegra tab 120mg - Seizoensgebonden Allergische Rhinitis kopen

Je kan Allegra tab 120mg - Seizoensgebonden Allergische Rhinitis van het merk Sanofi Aventis , geproduceerd door Sanofi Belgium , bestellen in België bij FARMALINE via de volgende categorie:
Geneesmiddelen > Allergie > Algemeen