Acetylcysteïne EG 600mg 10 bruistabletten

EG  
0 Reviews
  Schrijf een review
€ 6,47
€ 5,76
Toevoegen aan favorieten

Dit is een geneesmiddel

Bijsluiter van Acetylcysteïne EG 600mg 10 bruistabletten

Indicatie

Symptomatische behandeling van:

A. Chronische bronchitis: Om het gevaar voor opstoten en de ernst ervan te verminderen.

B. Mucoviscidose: In gevallen van mucoviscidose kan een orale behandeling wegens haar grotere soepelheid een behandeling met aërosol aanvullen.

C. Acute aandoeningen van de luchtwegen: Het vloeibaar maken van etterige en taaie slijmen die bij infecties van de ademhalingswegen worden gevormd.

Gebruik van Acetylcysteïne EG 600mg

A. Chronische bronchitis
- Volwassenen en kinderen ouder dan 7 jaar 600 mg per dag in 1 tot 3 innamen, bv. : 1 bruistablet of 1 zakje van 600 mg éénmaal per dag.

- Kinderen van 2 tot 7 jaar 400 mg (120 tot 600 mg) per dag in 2 tot 3 innamen bv. : 1 zakje van 200 mg tweemaal per dag.

B. Mucoviscidose
- van 0 tot 2 jaar : 70 tot 360 mg per dag, bv. : 50 mg (een kwart zakje van 200 mg), driemaal per dag.

- van 2 tot 6 jaar: 120 tot 600 mg per dag, bv. : 100 mg (een half zakje van 200 mg), driemaal per dag.

- ouder dan 6 jaar: 600 mg per dag, bv.: 1 bruistablet of 1 zakje van 600 mg per dag

Als algemene regel dient de posologie te worden aangepast op grond van de verkregen resultaten en de toestand van de patiënt. De behandelingsperioden kunnen van enkele weken tot enkele maanden gaan en kunnen onderbroken worden door perioden zonder behandeling, waarvan de duur afhankelijk is van de algemene toestand van de patiënt.

C. Behandeling van acute aandoeningen van de luchtwegen
- Volwassenen en kinderen ouder dan 7 jaar 400 tot 600 mg per dag in 1 tot 3 innamen, bv.: 1 bruistablet of 1 zakje van 600 mg éénmaal per dag.

- Kinderen van 2 tot 7 jaar 400 mg (120 tot 600 mg) per dag in 2 tot 3 innamen bv.: 1 zakje van 200 mg tweemaal per dag.

- Kinderen jonger dan 2 jaar 200 mg (70 tot 360 mg) per dag in 2 tot 3 innamen bv.: een half zakje van 200 mg tweemaal per dag.

Gebruiksaanwijzing

Zakjes, bruistabletten

De vereiste hoeveelheid in een half glas water of een andere niet-alcoholische drank (b.v. melk, fruitsap) oplossen. Op die manier verkrijgt men een bereiding met een aangename smaak die als dusdanig kan worden ingenomen.

Gedeeltelijk gebruikte zakjes mogen tot een volgende inname worden bewaard (het is raadzaam de andere helft binnen de 24 uur te gebruiken). Oplossingen moeten evenwel onmiddellijk worden gebruikt. Bij kleine kinderen kan de verkregen oplossing met een lepel worden toegediend of in de zuigfles worden gemengd.

De eventuele aanwezigheid van een zwavelgeur bij het openen van het zakje wijst niet op ontaarding van het product maar is kenmerkend voor het actieve bestanddeel.

Uw arts zal u vertellen hoe lang u Acetylycsteïne EG moet gebruiken. Stop de behandeling niet voortijdig.

Ingrediënten Acetylcysteïne EG 600mg

Acetylcysteïne 600mg/bruiscompr.

Bijwerkingen van Acetylcysteïne EG 600mg

Zoals alle geneesmiddelen kan Acetylcysteïne EG bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Acetylcysteïne EG wordt in het algemeen goed verdragen. In zeldzame gevallen kan men volgende bijwerkingen vaststellen.

Aandoeningen van het ademhalingsstelsel, de borstkas, mediastinum
In zeldzame gevallen werden overvloedige slijmafscheiding uit de luchtwegen en vernauwing van de luchtwegen vastgesteld.

Aandoeningen van het maagdarmstelsel
Braken en misselijkheid.

Aandoeningen van de huid
Huiduitslag en netelroos.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Waarschuwing

Gebruik met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Acetylcysteïne kan interfereren met zouten van zware metalen zoals goud-, en ijzerzouten en met calciumzouten. Het is daarom beter de inname van acetylcysteïne en van deze metaalzouten te spreiden of ze langs verschillende wegen in te nemen.

De inname van acetylcysteïne langs de mond samen met een antibioticum (stof die bacteriën vernietigt) stelt geen problemen, behalve voor antibiotica die behoren tot de groep van de cefalosporinen. In dit laatste geval moet Acetylcysteïne EG en het antibioticum afzonderlijk (vb. 2 uur verschil) ingenomen worden.

Zwangerschap en borstvoeding
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. Hoewel tot dusver nooit bijwerkingen tijdens de zwangerschap werden beschreven, is voorzichtigheid geboden bij gebruik van Acetylcysteïne EG tijdens de zwangerschap.

Bij gebrek aan beschikbare gegevens is voorzichtigheid geboden bij gebruik van Acetylcysteïne EG tijdens de lactatieperiode.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
€ 6,47
€ 5,76

Acetylcysteïne EG 600mg kopen

Je kan Acetylcysteïne EG 600mg van het merk EG , geproduceerd door EG NV , bestellen in België bij FARMALINE