Indicatie

Xylocaine 10 %, spray wordt gebruikt in alle gevallen waar een snelle en doeltreffende anesthesie van de slijmvliezen vereist is, vooral in de anesthesie (bvb. voor een intubatie), in de KNO, in de verloskunde, in de mondchirurgie en in de traumatologie.

Gebruik van Xylocaïne 10%

Xylocaïne 10 %, spray is geïndiceerd voor een anesthesie van de slijmvliezen. Het veroorzaakt een voldoende oppervlakkige anesthesie die circa 10 - 15 minuten duurt. De anesthesie treedt in na 1 - 3 minuten, afhankelijk van de toedieningsoppervlakte. Zoals met elk ander lokaal anaestheticum zijn de veiligheid en de doeltreffendheid afhankelijk van de juistheid van de dosis, de toedieningstechniek, de passende voorzorgen en de snelle beschikbaarheid van urgente maatregelen.

Ingrediënten Xylocaïne 10%

50ml spray bevat 5g lidocaïne.

Bijwerkingen van Xylocaïne 10%

Zoals alle geneesmiddelen kan XYLOCAINE 10% bijwerkingen hebben.
Bijwerkingen van XYLOCAINE 10 % zijn zeldzaam en zijn in de meeste gevallen het gevolg van een overmatige dosis of een te snelle absorptie waardoor te hoge plasmaconcentraties ontstaan. Deze effecten zijn van systemische aard en doen zich voor ter hoogte van het centraal zenuwstelsel (CZS) en/of het cardiovasculair systeem. In zeldzame gevallen kunnen reacties worden gezien tengevolge van overgevoeligheid, aangeboren overgevoeligheid of een verminderde tolerantie bij de patiënt.

Waarschuwing

Zwangerschap
Geen enkele specifieke verstoring van de voortplantingsfunctie werd gemeld. Er werd geen toename van de frequentie van misvormingen vastgesteld. Borstvoeding
Zoals andere lokale anesthetica kan ook lidocaïne in de moedermelk uitgescheiden worden, maar in zo lage hoeveelheden dat er doorgaans geen gevaar is voor de pasgeborene.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Afhankelijk van de toegediende dosis kunnen lokale anesthetica de mentale functies lichtjes aantasten en de motoriek en de coördinatie tijdelijk wijzigen.
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
Xylocaïne 10% 50 ml spray
€ 21,71

Xylocaïne 10% kopen

Je kan Xylocaïne 10% van het merk AstraZeneca, geproduceerd door ASPEN PHARMA TRADING LTD , bestellen in België bij FARMALINE via de verzameling Xylocaine of via de volgende categorie:
Geneesmiddelen > Huid