Omschrijving van Thymoseptine Siroop

Thymoseptine wordt gebruikt als slijmoplossend middel bij hoest tijdens een verkoudheid. Dit geneesmiddel is een traditioneel geneesmiddel op basis van planten; het gebruik bij deze specifieke indicatie is uitsluitend geba- seerd op traditie. Dit geneesmiddel is aangewezen voor gebruik bij volwassenen en kinderen vanaf 2 jaar. Wordt uw klacht na 7 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger ? Neem dan contact op met uw arts

Gebruik van Thymoseptine Siroop

Volwassenen en adolescenten vanaf 12 jaar : 15 ml (1 soeplepel), maximaal 4 maal per dag.
Kinderen vanaf 7 jaar : 10 ml (2 koffielepels), maximaal 4 maal per dag.
Kinderen vanaf 2 jaar : 5 ml (1 koffielepel), maximaal 4 maal per dag.

Het interval tussen twee innamen moet minstens 4 uur bedragen. Neem Thymoseptine bij voorkeur in na de maaltijden. Gebruik steeds het doseermaatje dat in de verpakking zit voor een correct dosis. De fles dient als volgt te worden geopend : duw de plastieken schroefdop naar beneden terwijl u tegen de wijzers van de klok in draait. Gebruik dit geneesmiddel niet meer dan een week zonder medisch advies, als de symptomen aanhouden of in geval van koorts

Ingrediënten Thymoseptine Siroop

De werkzame stof in dit middel is het vloeibaar extract (1:1) van bladeren en bloemen van tijm (Thymus vulgaris L.). 5 ml siroop bevat 750 mg tijm extract. Oplosmiddel van de extractie : ethanol 22% V/V. De andere stoffen in dit middel zijn saccharose, glycerol, ethanol, gezuiverd water.

Bijwerkingen van Thymoseptine Siroop

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Er zijn overgevoeligheidsreacties en maagstoornissen waargenomen. De frequentie is niet bekend.

Waarschuwing

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken :
- U bent allergisch voor tijm of voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6;
- U bent allergisch voor andere planten die behoren tot de familie Lamiaceae.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar
Het gebruik van Thymoseptine is niet aangewezen bij kinderen jonger dan 2 jaar.

Neemt u nog andere geneesmiddelen in ?
Concomitant gebruik met andere alcohol bevattende geneesmiddelen is niet aanbevolen. Neemt u naast Thymoseptine nog andere genees- middelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding ? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Er zijn onvoldoende gegevens bekend om mogelijke nadelige effecten tijdens de zwangerschap of borstvoeding uit te sluiten. Het gebruik van Thymoseptine wordt tijdens deze periodes niet aanbevolen.

Thymoseptine bevat saccharose en alcohol
Dit geneesmiddel bevat 8 g saccharose per dosis voor volwassenen. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met diabetes mellitus. Dit geneesmiddel bevat 10,7 vol % ethanol (alcohol), d.w.z. max 1,27 g per dosis voor volwassenen, hetgeen overeenkomt met 32 ml bier of 13 ml wijn. Schadelijk bij personen die lijden aan alcoholisme. Voorzichtigheid is geboden bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, kinderen en groepen met een verhoogd risico,
zoals patiënten met een leveraandoening of epilepsie.
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
€ 7,58
€ 6,59

Thymoseptine Siroop kopen

Je kan Thymoseptine Siroop van het merk Tilman, geproduceerd door TILMAN , bestellen in België bij FARMALINE via de volgende categorie:
Geneesmiddelen > Griep > Keelpijn
Geneesmiddelen > Keel