Omschrijving van Riopan 800mg/10ml

RIOPAN is een antacidum. Antacida zijn geneesmiddelen die ervoor zorgen dat de zuurtegraad in de maag afneemt door het maagzuur te neutraliseren.

Indicatie

Kortdurende symptomatische behandeling van maagzuur (pyrosis) en maagpijn

Gebruik van Riopan 800mg/10ml

Gebruik RIOPAN altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Tenzij anders voorgeschreven door de arts, wordt de volgende dosering toegepast bij volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar:
− Bij lichte maagklachten: neem 1 zakje RIOPAN of 10 ml suspensie met behulp van de doseerdop in per dag.
− Bij een maagzweer: neem regelmatig 1 zakje RIOPAN of 10 ml suspensie met behulp van de doseerdop in, telkens 1 uur na de hoofdmaaltijden en vóór het slapengaan. Stop de behandeling bij het verdwijnen van de symptomen.
− Bij een darmzweer: hogere doses en een regelmatige inname zijn nodig. Neem telkens 1 en 3 uur na de hoofdmaaltijden, evenals vóór het slapengaan, 1 tot 2 zakjes RIOPAN of 10 tot 20 ml suspensie met behulp van de doseerdop. Stop de behandeling bij het ophouden van de klachten.

Ingrediënten Riopan 800mg/10ml

Welke stoffen zitten er in RIOPAN?
- De werkzame stof in Riopan is magaldraat.
- De andere stoffen in Riopan zijn arabische gom, hypromellose, maltol, synthetisch karamelaroma, synthetisch crème aroma, simethicone, natriumcyclamaat, zilversulfaat, chlorhexidine digluconaat en gezuiverd water.

Bijwerkingen van Riopan 800mg/10ml

Zoals elk geneesmiddel kan RIOPAN bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
* Zenuwstelselaandoeningen Bij patiënten met onvoldoende nierwerking kunnen magnesiumzouten een onderdrukking van het centraal zenuwstelsel veroorzaken. Bij deze patiënten kan eveneens een opstapeling van aluminium in het zenuwweefsel optreden.
* Maagdarmstelselaandoeningen Zeer vaak (treedt op bij meer dan 1 op 10 patiënten): zachte en frequentere stoelgang. Zeer zelden (treedt op bij minder dan 1 op 10.000): diarree
* Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen Bij patiënten met onvoldoende nierwerking en tijdens langdurig gebruik van hoge doses kan er zich een opstapeling van aluminium en magnesium voordoen. Hierdoor kan botverweking (osteomalacie) optreden.
* Onderzoeken Chronische toediening van antacida kan een storing in de fosfaathuishouding (hypofosfatemie) veroorzaken.

Waarschuwing

Wanneer mag u RIOPAN niet gebruiken?
  • U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
  • U heeft een ernstige nierbeschadiging.
Als u één van de volgende geneesmiddelen gebruikt, vertel het aan uw arts of apotheker vooraleer u RIOPAN inneemt: - bepaalde antibiotica zoals tetracyclines en chinolone-derivaten (ciprofloxacine, ofloxacine en norfloxacine) - bepaalde H2-receptorantagonisten die ook gebruikt worden bij aandoeningen aan de maag en twaalfvingerige darm - bepaalde middelen tegen schimmelinfecties zoals ketoconazol en itraconazol - digoxine (geneesmiddel gebruikt bij hartfalen) - isoniazide (geneesmiddel gebruikt bij tuberculose) - bepaalde ijzerstoffen - chlorpromazine (middel tegen ernstige geestesziekte) - bepaalde antistollingsmiddelen die coumarine bevatten (gebruikt om bloed te verdunnen). Gelijktijdige inname van bruistabletten die citroenzuur of tartaarzuur bevatten met aluminiumbevattende antacida, zoals RIOPAN, kan de opname van aluminium in het lichaam verhogen.

Waarop moet u letten met eten en drinken?
Gelijktijdige inname van alcohol, koffie en citroenzuur bevattende dranken, zoals fruitsap moet worden vermeden.
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
Riopan 800mg/10ml 250 ml
€ 8,06

Riopan 800mg/10ml kopen

Je kan Riopan 800mg/10ml van het merk Takeda, geproduceerd door TAKEDA BELGIUM , bestellen in België bij FARMALINE via de volgende categorie:
Geneesmiddelen > Maagstoornissen > Maagzuur / Oprispingen