Omschrijving van Prosta-Urgenin

Bij prostaatklachten.

Stoornissen tijdens het urineren, ten gevolge van een goedaardige vergroting van de prostaat, nadat andere ernstige aandoeningen uitgesloten werden.

Indicatie

Zachte capsules om in te slikken, voorgesteld in blisters van 10 capsules, doos van 30 capsules.
Geneesmiddel, op basis van planten, werkzaam op prostatisme (toegenomen volume van de prostaat samengaand met mictiestoornissen). Prosta‐Urgenin wordt toegepast als adjuvans bij mictiestoornissen ten gevolge van benigne prostaathypertrofie, na uitsluiting van alle ernstige pathologieën.

Gebruik van Prosta-Urgenin

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 
De aanbevolen dosering is: één capsule per dag, na de maaltijd in te nemen, met een weinig water. NIET BIJTEN op de capsule, de inhoud heeft een bittere smaak. Uw huisarts zal u zeggen hoelang u Prosta‐Urgenin moet innemen

Ingrediënten Prosta-Urgenin

Het werkzaam bestanddeel is: 320 mg lipofiel extract van de vrucht van Serenoa repens (Bartram‐Small) bereid vanuit een ethanol‐extract aan 90 %.
De andere bestanddelen zijn: Capsule : Gelatine, Glycerol, Sorbitol, gezuiverd water.

Bijwerkingen van Prosta-Urgenin

Zoals alle geneesmiddelen kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. Zelden werden gastro‐intestinale bijwerkingen gemeld, hoofdzakelijk bij inname vóór de maaltijd. Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Waarschuwing

Neem PROSTA‐URGENIN niet in
- Indien allergisch aan het lipofiel extract van de vrucht van Serenoa repens of aan één van de andere bestanddelen van dit geneesmiddel. 
- Indien u prostaatkanker hebt.
Waarschuwingen en voorzorgen
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt. Indien u reeds andere geneesmiddelen neemt, gelieve dan de rubriek “ Andere geneesmiddelen en PROSTA‐URGENIN” te lezen. Vrouwen en kinderen: Prosta‐Urgenin is een geneesmiddel uitsluitend bestemd voor de volwassen man.

Bij prostaatziekte, is het aangeraden om Uw arts te raadplegen teneinde de oorzaak hiervan te vinden. De verbetering van de symptomen sluit geenszins regelmatig medisch onderzoek uit. Alvorens men Prosta‐Urgenin voorschrijft, moet Uw dokter het kwaadaardige of goedaardige karakter van Uw aandoening evalueren. Prosta‐Urgenin vermindert de klachten die optreden bij een goedaardige vergroting van de prostaat. Zij nemen de vergroting niet weg. Het is aangewezen om regelmatig Uw dokter te raadplegen voor een controle. Dit is zeer belangrijk indien de urine bloed bevat of indien er sprake is van een acute urinaire retentie.

GEEN langdurig gebruik ZONDER medisch advies. U moet uw huisarts raadplegen indien één van de hierboven vermelde waarschuwingen voor u van toepassing zijn, of indien deze in het verleden van toepassing waren.
Andere geneesmiddelen en PROSTA‐URGENIN
Gebruikt u naast PROSTA‐URGENIN nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
Prosta-Urgenin 30 capsules
€ 15,64

Prosta-Urgenin kopen

Je kan Prosta-Urgenin van het merk Meda Pharma, geproduceerd door MEDA PHARMA , bestellen in België bij FARMALINE via de volgende categorie:
Geneesmiddelen > Urinair Comfort