Omschrijving van Prosta-Urgenin

Zachte capsules om in te slikken, voorgesteld in blisters van 10 capsules, doos van 30 capsules.
Geneesmiddel, op basis van planten, werkzaam op prostatisme (toegenomen volume van de prostaat samengaand met mictiestoornissen).

Prosta-Urgenin wordt toegepast als adjuvans bij mictiestoornissen ten gevolge van benigne prostaathypertrofie, na uitsluiting van alle ernstige pathologieën.

Wordt uw klacht na 30 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Gebruik van Prosta-Urgenin

Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De aanbevolen dosering is:
één capsule per dag, na de maaltijd in te nemen, met een weinig water.
NIET BIJTEN op de capsule, de inhoud heeft een bittere smaak.

Uw huisarts zal u zeggen hoelang u Prosta-Urgenin moet innemen.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
Wanneer u teveel van Prosta-Urgenin heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245)

Bent u vergeten dit middel in te nemen?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel
Het is afgeraden om de voorgeschreven behandeling plots stop te zetten, vraag vooraf advies aan uw huisarts. Uw huisarts heeft u dit voorgeschreven om u te verzorgen. Leg uw huisarts uit waarom u de behandeling wil stopzetten.
 
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Ingrediënten Prosta-Urgenin

Welke stoffen zitten er in dit middel?
- De werkzame stof is:
  320 mg lipofiel extract van de vrucht van Serenoa repens (Bartram-Small) bereid vanuit een ethanolextract aan 90 %.

- De andere stoffen in dit middel zijn:
  Capsule : gelatine, glycerol, sorbitol, gezuiverd water.

Bijwerkingen van Prosta-Urgenin

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Zelden werden gastro-intestinale bijwerkingen gemeld, hoofdzakelijk bij inname vóór de maaltijd.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via:

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
EUROSTATION II - Victor Hortaplein, 40/ 40 B-1060 Brussel
Website: www.fagg.be
E-mail: patientinfo@fagg-afmps.be

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Waarschuwing

Wanneer mag u dit middel niet innemen?
- U bent allergisch voor het lipofiel extract van de vrucht van Serenoa repens of voor één van de andere stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
- Indien u prostaatkanker hebt.

Waarschuwingen en voorzorgen
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Indien u reeds andere geneesmiddelen neemt, gelieve dan de rubriek “ Andere geneesmiddelen en PROSTA-URGENIN” te lezen.
 
Vrouwen en kinderen: Prosta-Urgenin is een geneesmiddel uitsluitend bestemd voor de volwassen man.

Bij prostaatziekte, is het aangeraden om Uw arts te raadplegen teneinde de oorzaak hiervan te vinden.

De verbetering van de symptomen sluit geenszins regelmatig medisch onderzoek uit.

Alvorens men Prosta-Urgenin voorschrijft, moet Uw dokter het kwaadaardige of goedaardige karakter van Uw aandoening evalueren.

Prosta-Urgenin vermindert de klachten die optreden bij een goedaardige vergroting van de prostaat. Zij nemen de vergroting niet weg.

Het is aangewezen om regelmatig Uw dokter te raadplegen voor een controle. Dit is zeer belangrijk indien de urine bloed bevat of indien er sprake is van een acute urinaire retentie.

GEEN langdurig gebruik ZONDER medisch advies.

Gelieve uw huisarts te raadplegen indien één van de hierboven vermelde waarschuwingen voor u van toepassing zijn, of indien deze in het verleden van toepassing waren.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
Neemt u naast PROSTA-URGENIN nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
De literatuur beschrijft geen enkele interactie met voedingswaren of dranken.

Zwangerschap en borstvoeding en vruchtbaarheid
Zonder opmerking, geneesmiddel uitsluitend bestemd voor het mannelijke geslacht.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Zonder opmerking
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
€ 17,77
€ 14,22

Laatste reviews en ervaringen met Prosta-Urgenin

Schrijf een review
 • fullfullfullfullfull
  5/5
  Deze beoordeling is een automatische vertaling vanuit een andere taal.
  Beoordeeld door
   

  De arts verbiedt Prosta-Urgenin voor mij omdat ik een klein prostaatprobleem heb. Sinds ik dit product in gebruik heb, kan ik veel beter en niet zo vaak plassen.

  Was deze beoordeling nuttig?

Prosta-Urgenin kopen

Je kan Prosta-Urgenin van het merk Meda Pharma, geproduceerd door MEDA PHARMA , bestellen in België bij FARMALINE via de volgende categorie:
Geneesmiddelen > Urinair Comfort