Omschrijving van Orlistat Teva 60mg

Orlistat Teva wordt gebruikt voor gewichtsverlies bij volwassenen vanaf 18 jaar met overgewicht en een queteletindex (BMI) van 28 of hoger. Orlistat Teva moet gebruikt worden bij een dieet met minder calorieën en weinig vet. 
De BMI is een manier om te meten of u een gezond gewicht hebt of te veel gewicht hebt voor uw lichaamslengte. De tabel hieronder zal u helpen om te bepalen of u overgewicht hebt en of Orlistat Teva geschikt is voor u. 
Zoek uw lichaamslengte in de tabel. Als u minder weegt dan het gewicht dat bij uw lichaamslengte wordt getoond, gebruik dan geen Orlistat Teva.

1,50 m   63,00 kg
1,55 m   67,25 kg
1,60 m   71,75 kg
1,65 m   76,25 kg
1,70 m   81,00 kg
1,75 m   85,75 kg
1,80 m   90,75 kg
1,85 m   95,75 kg
1,90 m   101,0 kg


Hoe werkt Orlistat Teva? 
Het werkzame bestanddeel in Orlistat Teva is ontworpen zodat het zich richt op vetten in uw spijsverteringsstelsel. Het verhindert dat ongeveer een kwart van het vet uit uw maaltijden opgenomen wordt. Dit vet verdwijnt dan uit het lichaam in uw stoelgang. U kunt effecten ondervinden als gevolg van uw voeding (zie rubriek 4). Daarom is het belangrijk dat u zich houdt aan een vetarm dieet om deze effecten te beheersen. Als u zich daaraan houdt, zal de werking van de capsules u helpen in uw inspanning en u meer gewicht laten verliezen dan een dieet alleen. Voor elke 2 kg die u verliest door uw dieet alleen, helpt Orlistat Teva u om 1 kg extra te verliezen.

Indicatie

Met behulp van onderstaande tabel kunt u bepalen of u lijdt aan overgewicht en of Orlistat voor u het juiste middel is. Zoek in de tabel uw lichaamslengte. Weegt u minder dan het gewicht dat naast uw lengte staat vermeldt, dan mag u geen Orlistat gebruiken.

Het actieve bestanddeel in Orlistat zorgt ervoor dat ongeveer een kwart van al het vet in uw maaltijden niet wordt geabsorbeerd. Het niet-geabsorbeerde vet verlaat uw lichaam met de ontlasting.

Het is belangrijk om een dieet met verlaagd vetgehalte te volgen om bijwerkingen tegen te gaan. Als u dat doet, zal de werking van de capsules uw inspanningen bijstaan doordat het u helpt méér af te vallen dan met een dieet alleen.

Voor iedere 2kg gewichtsafname door een dieet, kan Orlistat u nog eens 1 kg extra laten afvallen.

Gebruik van Orlistat Teva 60mg

Volwassenen vanaf 18 jaar 
-Neem één capsule, drie keer per dag. 
-Neem Orlistat Teva bij de maaltijden in. Dit betekent gewoonlijk één capsule bij het ontbijt, de middag- en avondmaaltijd. Zorg dat uw drie hoofdmaaltijden evenwichtig zijn, met minder calorieën en minder vet. 
-Als u een maaltijd overslaat, of uw maaltijd bevat geen vet, neemt u geen capsule in. Orlistat Teva werkt niet als de maaltijd geen vet bevat. 
-Orlistat Teva mag juist vóór, tijdens of tot één uur na de maaltijd ingenomen worden. 
-De capsule moet met water geslikt worden. • Neem niet meer dan 3 capsules per dag in. 
-Gebruik een vetarme maaltijd om de kans op effecten van de behandeling te verminderen (zie rubriek 4). 
-Probeer meer aan lichaamsbeweging te doen voordat u de capsules begint te gebruiken. Lichaamsoefening is een belangrijk onderdeel van een vermageringsprogramma. Vergeet niet om eerst uw arts te raadplegen als u tot nu toe nog nooit aan lichaamsbeweging gedaan hebt. 
-Blijf actief tijdens het gebruik van Orlistat Teva en nadat u ermee stopt. 

Hoe lang moet u Orlistat Teva gebruiken?
-Orlistat Teva mag niet langer dan zes maanden gebruikt worden. 
-Verliest u geen gewicht na gebruik van Orlistat Teva gedurende 12 weken? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Het kan zijn dat u moet stoppen met Orlistat Teva. 
-Om blijvend gewicht te verliezen volstaat het niet om kortstondig anders te eten en daarna uw oude eetgewoonten weer aan te nemen. Mensen die gewicht verliezen en op dat gewicht blijven, veranderen hun levensstijl, en dat betekent ook anders gaan eten en meer gaan bewegen. 

Bent u vergeten dit middel in te nemen? 
Als u een capsule overslaat: 
-Als er niet meer dan een uur verlopen is na uw laatste hoofdmaaltijd, neem dan de gemiste capsule nog in. 
-Als er wel meer dan een uur verlopen is sinds uw laatste hoofdmaaltijd, neem dan de gemiste capsule niet meer in. Wacht en neem de volgende capsule zoals gewoonlijk in bij uw volgende hoofdmaaltijd.

Ingrediënten Orlistat Teva 60mg

De werkzame stof in dit middel is orlistat. Elke harde capsule bevat 60 mg orlistat. De andere stoffen in dit middel zijn: 
vulling van de capsule: microkristallijne cellulose, natriumzetmeelglycolaat (type A), colloïdaal watervrij silica, natriumlaurylsulfaat. 
buitenlaag van de capsule: gelatine, titaandioxide (E171), indigokarmijn (E132).

Bijwerkingen van Orlistat Teva 60mg

De meeste bijwerkingen van orlistat doen zich voor in het maagdarmkanaal en houden verband met de farmacologische eigenschap van het geneesmiddel dat het de absorptie van geconsumeerd vet verhindert.

De bijwerkingen in het maagdarmkanaal die zijn waargenomen in klinische onderzoeken naar orlistat 60 mg met een duur van anderhalf tot twee jaar waren veelal mild en van voorbijgaande aard. Ze deden zich meestal voor in de beginperiode van de behandeling (binnen drie maanden) en traden bij de meeste patiënten slechts één keer op. Een dieet, laag in vetgehalte, vermindert de kans op bijwerkingen in het maagdarmkanaal.

In het overzicht hieronder staan de bijwerkingen gegroepeerd naar systeem orgaanclassificatie en frequentie. Frequentie wordt als volgt gedefinieerd: zeer vaak (≥1/10), vaak (≥1/100, <1/10), soms (≥1/1.000, <1/100), zelden (≥1/10.000, <1/1.000), zeer zelden (<1/10.000) en onbekend (kan niet op basis van de beschikbare gegevens worden geschat).

De frequentie van bijwerkingen die zijn waargenomen bij gebruik van orlistat na het in de handel brengen is niet bekend, aangezien die bijwerkingen op vrijwillige basis werden gemeld door een populatie van onduidelijke omvang.

Hieronder worden voor iedere frequentieklasse de bijwerkingen vermeld, in afnemende volgorde van ernst.

Systeem Orgaanclassificatie en Frequentie Bijwerking

Bloed- en lymfestelselaandoeningen 
Niet bekend: Verlaagde protrombinewaarden en verhoogde INR-waarden

Immuunsysteemaandoeningen 
Niet bekend: Overgevoeligheidsreacties, waaronder anafylaxie, bronchospasme, angio-oedeem, pruritus, uitslag en urticaria

Psychische stoornissen 
Vaak: Bezorgdheid

Maagdarmstelselaandoeningen 
Zeer vaak: Olieachtige vlekken, Winden met verlies van ontlasting, Sterke defecatiedrang, Vettige, olieachtige ontlasting, Olieachtige lozing, Flatulentie, Zachte ontlasting 
Vaak: Buikpijn, Faecale incontinentie, Vloeibare ontlasting, Verhoogde defecatie 
Niet bekend: Diverticulitis, Lichte rectale bloedingen

Lever- en galaandoeningen 
Niet bekend: Hepatitis, Cholelithiase, Verhoogde transaminase- en alkalische fosfatase-waarden

Huid- en onderhuidaandoeningen 
Niet bekend: Pemphygus 

Het ligt voor de hand dat behandeling met orlistat bezorgdheid kan veroorzaken met het oog op, of gepaard gaande met bijwerkingen in het maagdarmkanaal.

Waarschuwing

Neem Orlistat niet in:

- Wanneer u jonger bent dan 18.
- Bij zwangerschap of borstvoeding.
- Als u allergisch bent aan orlistat of één van de andere bestanddelen van Orlistat
- Als u lijdt aan cholestase (een aandoening waarbij de galuitscheiding door de lever geblokkeerd is)
- Als een arts het chronisch malabsorptiesyndroom bij u heeft vastgesteld.
- Als u volgende geneesmiddelen inneemt:

  • Ciclosporine, wordt gebruikt na orgaantransplantatie, bij ernstige reumatoïde artritis en sommige huidaandoeningen.
  • Warfarine of andere bloedverdunners.
  • Amiodaron, wordt gebuikt voor hartritmeproblemen.
  • Acarbose, wordt gebruikt bij diabetes.
  • Voor de schildklier (levothyroxine) omdat het nodig kan zijn uw dosering aan te passen en uw geneesmiddelen op verschillende uren van de dag in te nemen.
  • Tegen epilesie, eventuele veranderingen van de frequentie en de ernst van uw aanvallen moeten worden besproken met uw arts.
  • Tegen hoge bloeddruk, omdat het nodig kan zijn uw dosering aan te passen
  • Tegen hoge cholesterol, omdat het nodig kan zijn uw dosering aan te passen


Wees extra voorzichtig met Orlistat wanneer u lijdt aan diabetes.

Wanneer u een anticonceptiepil inneemt en diarree krijgt, kan de effectieviteit van de anticonceptiepil verminderen.

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
Orlistat Teva 60mg 60 capsules
€ 29,69

Orlistat Teva 60mg kopen

Je kan Orlistat Teva 60mg van het merk Teva, geproduceerd door TEVA PHARMA BELGIUM , bestellen in België bij FARMALINE via de verzameling Alli of via de volgende categorie:
Geneesmiddelen > Afslanken