€ 7,78
€ 6,77
Bijsluiter van Nizoral 30 g crème

Omschrijving van Nizoral

NIZORAL crème is aangewezen bij de behandeling van uitwendige infecties van de huid die veroorzaakt worden door schimmels of gisten. Het gaat om ontstekingen op beperkte delen van het lichaam, zoals: de borst, de rug, de handen, de voeten of de liesstreek. Ook andere schilferende huidaandoeningen, zoals seborreïsche dermatitis, kunnen met NIZORAL crème worden behandeld.

Indicatie

Huidinfecties door dermatofyten of gisten die door hun lokalisatie en beperktheid in oppervlakte adequaat met een topisch middel kunnen worden behandeld (tinea corporis, tinea cruris, tinea manus, tinea pedis, huidcandidose en pityriasis versicolor). Ook seborreïsche dermatitis, een aandoening waarbij Pityrosporum een centrale rol speelt, kan met Nizoral crème behandeld worden.
Voor die mycosen waarbij een topische behandeling niet toepasbaar is, is ketoconazole in zijn orale afleveringsvormen aangewezen.

Gebruik van Nizoral

Tinea pedis.
Voor milde infecties dient men Nizoral crème tweemaal daags op het letsel aan te brengen en dit zonder onderbreking gedurende één week.
Meer ernstige of uitgebreide infecties (bijv. ter hoogte van de zool, de zijkant van de voet of de nagel) moeten 2 - 6 weken behandeld worden of met een orale vorm.
Andere dermatofytosen (tinea corporis, tinea cruris, tinea manus en huidcandidose)en pityriasis versicolor.
1 maal per dag de crème op het letsel aanbrengen en zachtjes met de vinger in de huid wrijven. Die behandeling dient ononderbroken te worden voortgezet tot één week na het volledig verdwijnen van het letsel.
De behandelingsduur varieert, volgens de lokalisatie en uitgebreidheid van het letsel, van 2 tot 6 weken.
Seborreïsche dermatitis.
1 tot 2 maal per dag de crème op het letsel aanbrengen, naargelang van de ernst en de uitgebreidheid van het letsel.

Ingrediënten Nizoral

Ketoconazol 20mg/g crème

Bijwerkingen van Nizoral

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
Reacties op de toedieningsplaats zoals branderig gevoel op de huid, jeuk en roodheid komen vaak voor. Overgevoeligheidsreacties (allergische reacties), uitslag, lokaal eczeem, blaarvormige huiduitslag, afschilferen van de huid, plakkerige huid en reacties op de toedieningsplaats zoals bloeding, ongemak, droogte, ontsteking, tintelingen en irritatie komen soms voor. Netelroos kan eveneens voorkomen.

Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, Afdeling Vigilantie, EUROSTATION II, Victor Hortaplein, 40/ 40, B-1060 Brussel. Website: www.fagg.be, email: patientinfo@fagg-afmps.be.
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Waarschuwing

Wanneer mag u NIZORAL crème niet gebruiken?
 U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6. Verschijnselen van overgevoeligheid die zich kunnen voordoen na het aanbrengen van de crème zijn jeuk, licht branderig gevoel of roodheid van de huid. Wanneer overgevoeligheid zich voordoet stopt u best de behandeling en raadpleegt u uw arts of apotheker.
 Als u overgevoelig bent voor andere vergelijkbare antischimmelproducten met imidazolstructuur.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met NIZORAL crème?
 Als u langdurig behandeld bent met een zalf, crème of lotion die corticoïden bevat, is het aangeraden die behandeling langzaam af te bouwen over een periode van 2 tot 3 weken. Gedurende die periode gebruikt u 's morgens het corticoïd en 's avonds NIZORAL crème.
 U mag NIZORAL crème niet in de ogen aanbrengen. Was dus telkens zorgvuldig uw handen na
het aanbrengen van de crème. Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u NIZORAL crème gebruikt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
NIZORAL crème mag niet met andere stoffen worden vermengd.Gebruikt u naast NIZORAL crème nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Er zijn onvoldoende gegevens over het gebruik van NIZORAL crème bij zwangere vrouwen. Hoewel er geen risico’s gekend zijn, verbonden aan het gebruik van NIZORAL crème bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, vraagt u best uw arts of apotheker om advies. NIZORAL crème bevat cetylalcohol, stearylalcohol en propyleenglycol NIZORAL crème bevat cetylalcohol en stearylalcohol. Deze stoffen kunnen plaatselijke huidreacties veroorzaken (bv. contactdermatitis). NIZORAL crème bevat eveneens propyleenglycol wat huidirritatie kan veroorzaken.
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
€ 7,78
€ 6,77

Nizoral kopen

Je kan Nizoral van het merk Johnson - Johnson OTC, geproduceerd door JOHNSON & JOHNSON CONSUMER OTC , bestellen in België bij FARMALINE via de verzameling Nizoral of via de volgende categorie:
Geneesmiddelen > Huid > Schimmels - Wratten
Geneesmiddelen > Hoofdhuid - Haarproblemen > Roos