Omschrijving van Niquitin Clear 7mg

NiQuitin Clear wordt gebruikt voor de behandeling van ontwenningsverschijnselen bij mensen die stoppen met roken of die hun tabaksgebruik minderen.

Gebruik van Niquitin Clear 7mg

Volwassenen (18 jaar en ouder)
Het volgende schema wordt aanbevolen gedurende 8-12 weken:
• Begindosis: één NiQuitin Clear 21 mg pleister voor transdermaal gebruik per dag gedurende 4-6 weken.
• Eerste dosisverlaging: één NiQuitin Clear 14 mg pleister voor transdermaal gebruik per dag gedurende 2-4 weken.
• Tweede dosisverlaging: één NiQuitin Clear 7 mg pleister voor transdermaal gebruik per dag gedurende 2-4 weken.

Patiënten met een kransslagaderaandoening wordt aangeraden om gedurende 4-6 weken dagelijks één NiQuitin Clear 14 mg pleister voor transdermaal gebruik aan te brengen en vervolgens over te gaan naar dagelijks één NiQuitin Clear 7 mg pleister voor transdermaal gebruik gedurende 4 weken.
Het wordt afgeraden om NiQuitin Clear langer dan 3 maanden te gebruiken.
Tijdens de behandeling mag u op geen enkele andere manier nicotine innemen.

De meeste patiënten die ondanks de nicotinesubstitutietherapie weer begonnen met roken, deden dit binnen de 6 maanden. Zo nodig kunnen patiënten die zijn blijven roken of die weer zijn beginnen met roken, opnieuw een behandeling met NiQuitin Clear volgen.

Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar
- Jongeren (12 tot en met 17 jaar)
U moet de instructies hierboven volgen, maar u mag de pleisters niet langer dan 12 weken in totaal gebruiken. Als u het nodig vindt om NiQuitin Clear langer dan 12 weken te gebruiken, raadpleeg dan een arts voor advies.
De aangegeven dosis niet overschrijden.

- Kinderen jonger dan 12 jaar
NiQuitin Clear is niet geschikt voor kinderen jongeren dan 12 jaar.

Wijze en methode van toediening
NiQuitin Clear bestaat uit meerdere lagen. Verwijder de beschermlaag en breng de pleister voor transdermaal gebruik aan op een onbehaarde, schone en droge plaats op het bovenste deel van het lichaam of op de buitenzijde van de arm. Druk de pleister gedurende tien seconden stevig aan op de huid met de handpalm. Een stukje huid dat gebruikt is voor een pleister mag minstens zeven dagen lang niet gebruikt worden voor een nieuwe pleister. Vermijd plaatsen met huidplooien. Niet aanbrengen op rode, beschadigde of geïrriteerde huid.. De pleister voor transdermaal gebruik moet 24 uur blijven zitten; de nieuwe pleister moet op een andere plaats worden aangebracht.

De pleister moet in zijn beschermende verpakking afgesloten blijven tot hij gebruikt kan worden. (Doe de gebruikte pleister voor transdermaal gebruik in de verpakking van de nieuwe pleister voordat u deze weggooit.) Raak bij het aanbrengen van de pleister de ogen of neus niet aan. Was uw handen na het aanbrengen van de pleister altijd uitsluitend met water. Gebruik geen zeep, omdat dit de absorptie van nicotine kan verhogen.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?
Als u te veel pleisters tegelijk hebt gebruikt, kunt u zich onwel, misselijk of duizelig voelen. Verwijder de pleisters, was uw huid uitsluitend met water (geen zeep), droog uw huid af en raadpleeg onmiddellijk uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

De pleisters zijn niet geschikt voor kinderen jonger dan 12 jaar of voor niet-rokers. Als kinderen of niet-rokers deze pleisters gebruiken, kunnen ze verschijnselen van een nicotineoverdosering vertonen, waaronder hoofdpijn, misselijkheid, buikpijn of diarree. Als een kind een pleister heeft aangebracht of opgegeten, verwijder de pleister dan van de huid en was de huid met water (geen zeep). Droog de huid af en raadpleeg onmiddellijk uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Ingrediënten Niquitin Clear 7mg

Welke stoffen zitten er in NiQuitin Clear?
- De werkzame stof is nicotine.
- De andere stoffen in dit middel zijn ethyleenvinylacetaat-copolymeer, polyethyleentereftalaat/ ethyleenvinylacetaat, polyethyleen film, poly-isobutyleen, witte inkt (titaandioxide E171).

Bijwerkingen van Niquitin Clear 7mg

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Als de aanbevolen doseringen worden aangehouden, veroorzaakt NiQuitin Clear geen ernstige bijwerkingen.

Stoppen met roken kan op zich klachten veroorzaken als een gevoel van flauwte, duizeligheid, hoofdpijn, keelpijn en griepachtige symptomen. De volgende klachten kunnen eveneens in verband worden gebracht met ontwenningssymptomen als gevolg van het stoppen met roken:
stemmingswisselingen, slapeloosheid, slaapproblemen en depressie, prikkelbaarheid, angst, slaperigheid, opgewondenheid, zenuwachtigheid en concentratieproblemen.

Het is mogelijk dat u een lichte roodheid en jeuk, brandwonden en een tintelend gevoel op de huid ervaart op de plaats waar de pleister is aangebracht. Dit verdwijnt gewoonlijk nadat de pleister is verwijderd. In zeldzame gevallen kan er een ernstigere reactie optreden op de plaats waarde pleister werd aangebracht. In dit geval moet u stoppen met het gebruik van de pleister en uw arts raadplegen.
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan.

Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, of apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan . U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via www.fagg.be of patientinfo@fagg-afmps.be

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Waarschuwing

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
- U bent allergisch voor de werkzame stof of voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
- U rookt niet, u rookt slechts af en toe of u bent jonger dan 12 jaar oud.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
  • Tijdens de behandeling mag u op geen enkele andere manier nicotine innemen.
  • U moet vanaf het begin van de behandeling met NiQuitin Clear volledig stoppen met roken. De patiënten moeten weten dat als ze tijdens het gebruik van de pleister voor transdermaal gebruik (pleister, patch) doorgaan met roken, de bijwerkingen ernstiger kunnen zijn dan in het geval waarin ze alleen roken. Dit komt doordat NiQuitin Clear ook nicotine aan het bloed afgeeft.
  • Het risico verbonden aan nicotinetoediening via NiQuitin Clear in het kader van een substitutiebehandeling om te stoppen met roken moet per persoon worden ingeschat in verhouding tot de risico's die de roker loopt, en de mogelijkheden om te stoppen of het tabaksgebruik te minderen zonder nicotinevervanger. Vraag uw arts of apotheker om advies.
  • De pleister dient verwijderd te worden in het geval van beeldvorming door magnetische resonantie (MRI), omwille van het risico op brandwonden, aangezien de pleister aluminium bevat.
Neem contact op met uw arts voordat u NiQuitin Clear gaat gebruiken.

Als u zwanger bent of borstvoeding geeft, is het raadzaam om te stoppen met roken zonder het gebruik van nicotinevervangers. Het is echter wel beter om te stoppen met roken met behulp van een nicotinevervanger dan te blijven roken. (Raadpleeg onderstaande rubriek over zwangerschap en borstvoeding voor meer informatie.)

Kinderen (jonger dan 12 jaar)
Het nicotinegehalte van nicotinevervangers is niet geschikt voor kinderen jonger dan 12 jaar.
Nicotine heeft een grotere impact op kinderen dan op volwassenen. Bij kinderen kan nicotine een ernstige vergiftiging veroorzaken, met mogelijk de dood tot gevolg.

Bewaar gebruikte en niet-gebruikte pleisters voor transdermaal gebruik buiten het bereik van kinderen.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast NiQuitin Clear nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Praat dan met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Stoppen met roken, met of zonder nicotinevervangers, kan van invloed zijn op het effect van bepaalde, gelijktijdig toegediende geneesmiddelen (fenacetine, cafeïne, theofylline, imipramine, fenylbutazon, insuline, furosemide, propranolol, adrenerge agonisten en antagonisten). Vraag uw arts om advies.

Zwangerschap en borstvoeding
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gaat innemen.

De schadelijke gevolgen van sigarettenrook voor moeder en kind zijn voldoende aangetoond: een laag geboortegewicht, een verhoogd risico op een spontaan miskraam, hogere sterfte rondom de geboorte.
De specifieke effecten van NiQuitin Clear op de ontwikkeling van de foetus zijn niet bekend.

Zwangere vrouwen wordt het gebruik van NiQuitin Clear afgeraden.
Bij het gebruik van NiQuitin Clear door vrouwen die borstvoeding geven, is de nodige voorzichtigheid geboden. Nicotine gaat over in de moedermelk. Vraag uw arts om advies.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Geen bijzondere voorzorgen.
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
€ 42,45
€ 36,08

Niquitin Clear 7mg kopen

Je kan Niquitin Clear 7mg van het merk Ultimed, geproduceerd door PERRIGO HEALTHCARE , bestellen in België bij FARMALINE via de verzameling Niquitin of via de volgende categorie:
Geneesmiddelen > Stoppen met Roken