Miostat Ampullen Injectie 18 ml ampoules

Omschrijving van Miostat Ampullen Injectie

Intra-oculaire injectie voor het tot stand brengen van een miosis tijdens een chirurgische
ingreep.

Gebruik van Miostat Ampullen Injectie

Gebruik bij volwassenen, waaronder bejaarden
Voer de hieronder vermelde handelingen uit onder aseptische omstandigheden:
1. Verwijder de rugkant van de blister en leg de flacon met MIOSTAT in een steriele
schaal.
2. Verwijder de beschermende verpakking van een steriele wegwerpspuit.
3. Plaats met een draaibeweging een 21-gauge afgeschuinde naald vast op het uiteinde
van de spuit.
4. Trek 1,5 ml lucht in de spuit, terwijl de naaldbeschermer op zijn plaats wordt gehouden.
5. Verwijder de naaldbeschermer terwijl u het flesje met de MIOSTAT-oplossing stevig
vasthoudt, en breng de 21-gauge naald in het flesje.
6. Injecteer de lucht in het flesje en trek de oplossing in de spuit.
7. Nadat MIOSTAT volledig naar de spuit werd getransfereerd, trek de naald terug uit het
flesje en verwijder de naald van de spuit.
8. Plaats een 27-gauge canule met stompe punt goed vast op de spuit; het product is nu
klaar voor gebruik.

Niet meer dan een halve milliliter (0,5 ml) in de voorste oogkamer instilleren om een
bevredigende miosis te bekomen. De instillatie kan voor of na de definitieve sluiting van de
sutures gebeuren. De miosis is over het algemeen maximaal binnen de 2 à 5 minuten na
toediening.

Ingrediënten Miostat Ampullen Injectie

Natriumchloride
Kaliumchloride
Calciumchloride
Magnesiumchloride
Natriumacetaat
Natriumcitraat
Natriumhydroxide en/of zoutzuur
Water voor injectie.

Bijwerkingen van Miostat Ampullen Injectie

De volgende bijwerkingen worden geclassificeerd volgens de volgende regel: zeer vaak (≥
1/10), vaak (> 1/100 tot < 1/10), soms (> 1/1000 tot ≤ 1/100), zelden (> 1/10000 tot ≤
1/1000), zeer zelden (≤ 1/10000), of niet gekend (kan niet bepaald worden aan de hand van
de beschikbare data). Binnen elke frequentiegroep worden de bijwerkingen weergegeven
volgens afnemende volgorde van ernst.
Bijwerkingen die werden geobserveerd na het intra-oculaire gebruik van Miostat tijdens
klinische studies:
Oogaandoeningen
Zelden: loslating van de retina, corneadegeneratie (bulleuze keratopathie), uveitis,
iritis, opaciteit van de cornea (troebeling), corneaal oedeem.
Enkele spontane rapporten werden ontvangen voor volgende bijwerkingen tijdens de
postmarketing studie: wazig zicht, misselijkheid, braken, epigastralgie, oogontsteking en
ontsteking van de voorste oogkamer.
Bijwerkingen die werden waargenomen na topische miose therapie:
Zenuwstelselaandoeningen
Vaak: hoofdpijn
Oogaandoeningen
Vaak: ciliaire spierspasmen, ciliaire hyperemie, conjunctivale hyperemie, fotofobie, wazig
zicht
Soms: bloedvataandoening van de iris (vasodilatatie)
Zelden: loslating van de retina
Bloedvataandoeningen
Soms: bloedaandrang
Maagdarmstelselaandoeningen
Soms: buikkrampen, epigastralgie
Huid- en onderhuidaandoeningen
Soms: Hyperhidrose
Nier- en urinewegaandoeningen
Soms: urine incontinentie
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
€ 179,17

Miostat Ampullen Injectie kopen

Je kan Miostat Ampullen Injectie , bestellen in België bij FARMALINE via de volgende categorie:
Geneesmiddelen > Ogen & Oren