Omschrijving van Lactulose Sandoz Siroop 670mg/ml

Maakt dat de stoelgang zachter wordt en gemakkelijker kan worden uitgeperst door water in de darmen te trekken. Lactulose wordt niet in uw lichaam geabsorbeerd.

Indicatie

Laxeermiddel.

Gebruik van Lactulose Sandoz Siroop 670mg/ml

 Startdosering (per dag)Onderhoudsdosering (per dag)
Volwassenen en
adolescenten ouder dan
14 jaar
15 - 45 mlstemt overeen met
10-30 g lactulose
15 - 30 mlstemt overeen met
10-20 g lactulose
Kinderen 7-14 jaar15 mlstemt overeen met
10 g lactulose
10 - 15 mlstemt overeen met
7 - 10 g lactulose
Kinderen 1-6 jaar5 - 10 mlstemt overeen met
3 - 7 g lactulose
5 - 10 mlstemt overeen met
3 -7 g lactulose
Baby’s jonger dan 1 jaartot 5 mlstemt overeen met
tot 3 g lactulose
tot 5 mlstemt overeen met
tot 3 g lactulose

 • De dagdosering moet ’s morgens in één keer worden ingenomen of moet worden verdeeld over twee innames per dag. 
 • Ze kan gedurende 2-3 dagen worden ingenomen tot het gewenste effect is bereikt.
 • Voor oudere patiënten en patiënten met een verminderde nier- of leverfunctie zijn er geen speciale aanbevelingen voor de dosering.

 • U kunt Lactulose Sandoz onverdund of verdund in wat vloeistof innemen met of zonder voedsel. 
 • Gebruik de meegeleverde meetdop. 
 • Slik het geneesmiddel snel in. 
 • Hou het niet in uw mond.
Gebruik Lactulose Sandoz niet gedurende meer dan twee weken zonder medisch advies.
Bewaren beneden 25 °C.
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
 

Ingrediënten Lactulose Sandoz Siroop 670mg/ml

De werkzame stof in dit middel is lactulose als vloeibaar lactulose.
Eén ml Lactulose Sandoz oplossing bevat 670 mg lactulose.
Er zitten geen andere stoffen in dit middel. 

Bijwerkingen van Lactulose Sandoz Siroop 670mg/ml

Zeer vaak, kunnen optreden bij meer dan 1 op de 10 gebruikers: 
 • Wind, vooral tijdens de eerste dagen van de behandeling. (Dat verdwijnt gewoonlijk na enkele dagen)
 • Buikpijn
Vaak, kunnen optreden bij tot 1 op de 10 gebruikers: 
 • Misselijkheid
 • Braken
 • Diarree als de dosis te hoog is

Waarschuwing

Lactulose NIET gebruiken wanneer: 
 • U allergisch bent voor een van de stoffen in dit geneesmiddel.
 • U een blokkade hebt in uw darmen die niet te wijten is aan verstopping.
 • U een maag- of darmperforatie hebt of u een risico loopt op een dergelijke perforatie.
 • U buikpijn hebt waarvan de oorzaak niet bekend is.
 • U geen galactose kunt verteren als gevolg van een genetische aandoening, galactosemie genaamd.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Spreek met uw arts voor inname van Lactulose Sandoz als u hartproblemen hebt veroorzaakt door te veel gas in de darmen of de maag, Roemheldsyndroom genoemd. Uw arts zal de behandeling in dat geval zorgvuldig superviseren. Zet de behandeling stop en raadpleeg uw arts als u symptomen hebt zoals wind of opzwelling na gebruik van Lactulose Sandoz.

Drink minstens 1,5 tot 2 l vloeistof per dag tijdens behandeling met laxeermiddelen.

Langdurig gebruik van onaangepaste doseringen - meer dan 2-3 zachte ontlastingen per dag - of verkeerd gebruik kan leiden tot diarree en stoornissen van het elektrolytenevenwicht.

Oudere patiënten of patiënten in een slechte algemene toestand die Lactulose Sandoz langer dan 6 maanden innemen, moeten hun mineraalspiegels in het bloed regelmatig laten controleren.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar:

Lactulose Sandoz mag alleen aan kinderen worden gegeven onder toezicht van een arts.

Neemt u nog andere geneesmiddelen in?

Neemt u naast Lactulose Sandoz nog andere geneesmiddelen in, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker. 
 
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
€ 6,95
€ 6,26
Product niet verkrijgbaar

Lactulose Sandoz Siroop 670mg/ml kopen

Je kan Lactulose Sandoz Siroop 670mg/ml van het merk Sandoz, geproduceerd door SANDOZ , bestellen in België bij FARMALINE via de volgende categorie:
Geneesmiddelen > Darmstoornissen > Constipatie