Omschrijving van Iso-Betadine Gyneocologie 10%

Preparaat voor uitwendig gebruik om de huid en het schedeslijmvlies te ontsmetten. Bevat jodium (jodium‐polyvidone), dat microben (bacteriën, virussen,schimmels) doodt en infecties voorkomt.

Indicaties :
- preventie en behandeling van infecties ter hoogte van de schede die veroorzaakt worden door bacteriën, schimmels of virussen welke voor polyvidon‐jodium gevoelig zijn.
- gynecologische verzorging vóór en na een chirurgische ingreep of bevalling.

Indicatie

Preparaat voor uitwendig gebruik om de huid en het schedeslijmvlies te ontsmetten. Bevat jodium (jodium‐polyvidone), dat microben (bacteriën, virussen,schimmels) doodt en infecties voorkomt.
Indicaties :
- preventie en behandeling van infecties ter hoogte van de schede die veroorzaakt worden door
bacteriën, schimmels of virussen welke voor polyvidon‐jodium gevoelig zijn.
- gynecologische verzorging vóór en na een chirurgische ingreep of bevalling.

Gebruik van Iso-Betadine Gyneocologie 10%

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
 
iso‐Betadine Gynecologie is enkel voor uitwendig gebruik bestemd. De vloeistof nooit drinken.

De aanbevolen dosering is:
2 eetlepels met 1/2 liter lauw water verdunnen. Met behulp van een vaginale klysteerspuit de ontsmettende oplossing 1 tot 2 maal daagsin de schede inbrengen.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?
Wanneer u te veel iso‐Betadine Gynecologie heeft gebruikt, stop de behandeling en neem contact op
met uw arts, uw apotheker of het Antigifcentrum (tel. 070/245.245).

Het gebruik van te grote hoeveelheden kan een vergiftiging door jodium veroorzaken. In geval van
toevallige inname langs de mond, melk drinken en dringend een geneesheer raadplegen of in het ziekenhuis opnemen.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?
Niet van toepassing.

Als u stopt met het gebruik van dit middel
Niet van toepassing

Ingrediënten Iso-Betadine Gyneocologie 10%

De werkzame stof in dit middel is polyvidon‐jodium.
De andere stoffen in dit middel zijn laureth 9 ‐ natrium hydroxide ‐ gezuiverd water

Bijwerkingen van Iso-Betadine Gyneocologie 10%

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
‐ bij frequente toepassing kan een plaatselijke irritatie of een allergie optreden;
‐ bij herhaalde en langdurige aanwending kunnen schildklierstoornissen optreden die met symptomen zoals zwelling ter hoogte van de hals (krop) en gewichtswijzigingen gepaard gaan;
‐ enkele gevallen van netelroos en anafylactische shock werden eveneens gemeld.

Waarschuwing

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
‐ U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. 
‐ als u een schildklieraandoening heeft
‐ bij gelijktijdige toepassing op de huid van preparaten die kwik, lithium, alkaliën of natriumthiosulfaat bevatten.
‐ bij prematuren of kinderen jonger dan 30 maanden.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts, of apotheker voordat u dit middel gebruikt.
‐ iso‐Betadine Gynecologie nooit inslikken
- niet met een ander geneesmiddel of preparaat voor de huid vermengen.
‐ niet gebruiken bij kinderen tussen 30 maanden en 5 jaar oud zonder een arts te raadplegen.
‐ frequente en langdurige behandelingen vermijden.
‐ het contact van het product met de ogen vermijden.  
‐ in geval van onderzoek van de schildklier, de arts op de hoogte brengen van het gebruik van iso‐Betadine Gynecologie.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast iso‐Betadine Gynecologie nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.
iso‐Betadine Gynecologie kan met andere geneesmiddelen of preparaten reageren, in het bijzonder met producten welke kwik, lithium, alkaliën of natriumthiosulfaat bevatten. Het gelijktijdig gebruik van iso‐Betadine Gynecologie en bepaalde producten zoals ontsmettingsmiddelen op basis van zilver of een oplossing van waterstofperoxyde (gebruikelijk zuurstofwater genoemd) kan aanleiding geven tot een verminderde werkzaamheid van elk van de producten. Voornamelijk bij het gebruik van zuurstofwater zal men enkele minuten wachten alvorens iso‐Betadine Gynecologie aan te brengen. iso‐Betadine Gynecologie kan een onderzoek van de schildklier beïnvloeden. Elke lokale vaginale behandeling met een antisepticum kan wellicht een lokale spermicide contraceptie inactiveren.  
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Niet van toepassing
Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. iso‐Betadine Gynecologie wordt tijdens de zwangerschap en de borstvoeding enkel op doktersadvies aangewend. iso‐Betadine Gynecologie mag tijdens de zwangerschap niet in de schede worden ingespoten. Tijdens de borstvoeding mag het niet gebruikt worden om de tepelste ontsmetten.
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
€ 11,59
€ 9,85

Iso-Betadine Gyneocologie 10% kopen

Je kan Iso-Betadine Gyneocologie 10% van het merk Meda Pharma, geproduceerd door MEDA PHARMA , bestellen in België bij FARMALINE via de verzameling Iso-Betadine of via de volgende categorie:
Geneesmiddelen > Gynaecologische Problemen > Vaginale Infectie
Geneesmiddelen > Huid > Wondverzorging > Ontsmetting