Omschrijving van Iso-Betadine Dermicum 10% Unidose

Preparaat voor uitwendig gebruik om de huid en de slijmvliezen te ontsmetten. Bevat jodium (polyvidon‐jodium), een antisepticum dat microben (bacteriën, virussen, schimmels) doodt en infecties voorkomt.

Indicaties:
Preventie en behandeling van huid‐ en slijmvliesinfecties die door bacteriën, schimmels of virussen veroorzaakt worden, zoals:
‐ huidontstekingen zoals steenpuisten, ontstekingen en roodheid, zweetpuistjes, impetigo, acne, puistjes onder huidplooien, voetschimmels, herpes.
‐ ontsmetting van wonden, doorligwonden en beenzweren.
‐ behandeling van brandwonden.
‐ ontsmetting van de huid vóór een injectie, punctie of transfusie.  
‐ gespecialiseerde desinfecties zoals buikvliesspoelingen, ontsmetting van de urineblaas, voorbereiding van de huid vóór een chirurgische ingreep.

Indicatie

Preventie en behandeling van huid‐ en slijmvliesinfecties die door bacteriën, schimmels of virussen veroorzaakt worden, zoals:
‐ huidontstekingen zoals steenpuisten, ontstekingen en roodheid, zweetpuistjes, impetigo, acne, puistjes onder huidplooien, voetschimmels, herpes.
‐ ontsmetting van wonden, doorligwonden en beenzweren.
‐ behandeling van brandwonden.
‐ ontsmetting van de huid vóór een injectie, punctie of transfusie.  
‐ gespecialiseerde desinfecties zoals buikvliesspoelingen, ontsmetting van de urineblaas, voorbereiding van de huid vóór een chirurgische ingreep.

Gebruik van Iso-Betadine Dermicum 10% Unidose

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. De aanbevolen dosering is: De oplossing puur of (aan 25% of 50%) met water verdund, één of meerdere malen per dag op de huid of de wonden aanbrengen.

Ingrediënten Iso-Betadine Dermicum 10% Unidose

De werkzame stof in dit middel is polyvidon‐jodium.
De andere stoffen in dit middel zijn glycerol ‐ laureth 9 ‐ dinatriumfosfaat dihydraat ‐ citroenzuur monohydraat ‐ natriumhydroxide ‐ gezuiverd water ‐ kaliumjodaat.

Bijwerkingen van Iso-Betadine Dermicum 10% Unidose

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
‐  bij frequente toepassing kan een plaatselijke irritatie of een allergie optreden;
‐  bij herhaalde en langdurige aanwending kunnen schildklierstoornissen optreden die met symptomen zoals zwelling ter hoogte van de hals (krop) en gewichtswijzigingen gepaard gaan;
‐  bij toepassing op een uitgestrekte huidoppervlakte zouden een vermindering van de nierwerking en een stijging van het natriumgehalte in het bloed kunnen voorkomen.
Ook werden enkele gevallen van netelroos en anafylactische shock gemeld. Bijkomende elektrolytische stoornissen en gestoorde nierfunctie verbonden aan ernstige metabole acidose werden beschreven na absorptie van grote hoeveelheden polyvidon‐jodium (vooral bij behandeling van ernstige brandwonden).

Waarschuwing

- U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. 
‐ als u een schildklieraandoening heeft
‐ bij gelijktijdige toepassing op de huid van preparaten die kwik, lithium, alkaliën of natriumthiosulfaat bevatten.  
‐ bij prematuren of kinderen jonger dan 30 maanden.
- iso‐Betadine Dermicum nooit inslikken.
‐ niet met een ander geneesmiddel of preparaat voor de huid vermengen.
‐ niet gebruiken bij kinderen tussen 30 maanden en 5 jaar oud zonder een arts te raadplegen.
‐ frequente en langdurige behandelingen evenals toepassing op een uitgestrekte huidoppervlakte vermijden zonder een arts te raadplegen.
‐ het contact van het preparaat met de ogen vermijden.
‐ de huid die met iso‐Betadine Dermicum bestreken is, vertoont een oranje‐bruine kleuring die gemakkelijk met water verwijderd wordt.
- Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. iso‐Betadine Dermicum wordt tijdens de zwangerschap en de borstvoeding enkel op doktersadvies aangewend.
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
Iso-Betadine Dermicum 10% Unidose 500 ml unidosis
€ 31,69

Iso-Betadine Dermicum 10% Unidose kopen

Je kan Iso-Betadine Dermicum 10% Unidose van het merk Meda Pharma, geproduceerd door MEDA PHARMA , bestellen in België bij FARMALINE via de volgende categorie:
Geneesmiddelen > Huid > Wondverzorging > Ontsmetting