Omschrijving van Ippracid Apotex 20mg

IPPRACID bevat het werkzame bestanddeel pantoprazol, dat de ‘pomp’ die maagzuur produceert,
blokkeert. Hierdoor vermindert het de hoeveelheid zuur in uw maag. Ippracid wordt gebruikt voor de
kortdurende behandeling van refluxsymptomen (bijvoorbeeld brandend maagzuur, zure oprispingen) bij
volwassenen. Reflux is het terugvloeien van zuur uit de maag in de slokdarm, die ontstoken en pijnlijk kan
worden. Dit kan symptomen bij u veroorzaken zoals een pijnlijk brandend gevoel in de borst tot aan de
keel (brandend maagzuur) en een zure smaak in de mond (zure oprispingen).

U kan verlichting van uw zure reflux en symptomen van brandend maagzuur ervaren na slechts één dag
behandeling met Ippracid, maar dit geneesmiddel is niet bedoeld om onmiddellijke verlichting te brengen.
Het kan nodig zijn de tabletten gedurende 2-3 opeenvolgende dagen in te nemen om de symptomen te
verlichten.

Indicatie

Reflux bij volwassenen.

Gebruik van Ippracid Apotex 20mg

Neem één tablet per dag. Overschrijd deze aanbevolen dosis van dagelijks 20 mg Ippracid niet.

Neem de tablet in vóór een maaltijd, iedere dag op hetzelfde tijdstip. U dient de tablet in zijn geheel in te
slikken met wat water. De tablet niet kauwen of breken.

U dient dit geneesmiddel minstens 2-3 opeenvolgende dagen in te nemen. Stop met de inname van
Ippracid als u volledig symptoomvrij bent. U kan verlichting ervaren van uw symptomen van zure
oprispingen en brandend maagzuur na ongeveer één dag behandeling met Ippracid, maar dit geneesmiddel
is niet bedoeld om onmiddellijke verlichting te brengen.

Ingrediënten Ippracid Apotex 20mg

Welke stoffen zitten er in dit middel?
- De werkzame stof in dit middel is pantoprazol. Iedere tablet bevat 20 mg pantoprazol (als natriumsesquihydraat).
- De andere stoffen in dit middel zijn:
Kern: Maltitol (E965), crospovidon type B, carmellosenatrium, natriumcarbonaat watervrij,
calciumstearaat.
Omhulling: poly(vinylalcohol), talk, titaniumdioxide (E171), macrogol 3350, sojalecithine, ijzeroxidegeel
(E172), natriumcarbonaat, watervrij, methacrylzuur-ethylacrylaat-copolymeer (1:1), natriumlaurylsulfaat,
polysorbaat 80, triëthylcitraat

Bijwerkingen van Ippracid Apotex 20mg

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
Raadpleeg onmiddellijk uw arts, of neem contact op met de spoedeisende hulp van het dichtstbijzijnde
ziekenhuis als u één van de volgende ernstige bijwerkingen krijgt. Stop onmiddellijk met het gebruik van
dit geneesmiddel, maar neem deze bijsluiter en/of de tabletten met u mee.
- Ernstige allergische reacties (zelden): Overgevoeligheidsreacties, zogenaamde anafylactische
reacties, anafylactische shock en angio-oedeem. Typische symptomen zijn: zwelling van het
gezicht, de lippen, de tong en/of keel, wat moeilijkheden bij het slikken of ademhalen kan
veroorzaken, galbulten (netelroos), ernstige duizeligheid met zeer hoge hartslag en veel zweten.
- Ernstige huidaandoeningen (frequentie niet bekend): huiduitslag met zwelling, blaarvorming
of afschilfering van de huid; loslaten van de huid en bloedingen rond de ogen, neus, mond of
geslachtsdelen en snelle verslechtering van uw algemene gezondheid, of huiduitslag bij
blootstelling aan de zon.
- Andere ernstige reacties (frequentie niet bekend): gele verkleuring van de huid en ogen (te
wijten aan ernstige leverschade), of nierproblemen zoals pijn bij het plassen en lage rugpijn met
koorts.
Bijwerkingen kunnen optreden met bepaalde frequenties, die als volgt gedefinieerd worden:
· zeer vaak: komt voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers
· vaak: komt voor bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers
· soms: komt voor bij 1 tot 10 op de 1.000 gebruikers
· zelden: komt voor bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers
· zeer zelden: komt voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers
· niet bekend: frequentie kan niet worden bepaald met de beschikbare gegevens.
- Soms voorkomende bijwerkingen:
hoofdpijn; duizeligheid; diarree; misselijk voelen, braken; opgezwollen gevoel en winderigheid;
verstopping; droge mond; pijn en onaangenaam gevoel in de buik; huiduitslag of netelroos;
jeuk; zich zwak, uitgeput en algemeen onwel voelen; slaapstoornissen; toename in
leverenzymen in een bloedtest.
- Zelden voorkomende bijwerkingen:
volledig gebrek aan of gewijzigde smaak, stoornissen van het zicht zoals wazig zien;
gewrichtspijn; spierpijn; gewichtsveranderingen; verhoogde lichaamstemperatuur; opzwellen
van de ledematen; allergische reacties; depressie; verhoogde waarden van bilirubine en vet in het bloed (gezien in bloedtesten); borstvergroting bij mannen; hoge koorts en een sterke daling
in het aantal witte bloedcellen (gezien in bloedtesten).
- Zeer zelden voorkomende bijwerkingen:
desoriëntatie; daling in het aantal bloedplaatjes, wat er voor kan zorgen dat u meer bloedt of
blauwe plekken heeft dan normaal; daling in het aantal witte bloedcellen, wat kan leiden tot
meer frequente infecties; een abnormale afname van zowel het aantal rode en witte bloedcellen,
als van het aantal bloedplaatjes (gezien in bloedtesten).
- Frequentie niet bekend:
hallucinaties, verwardheid (in het bijzonder bij patiënten met een voorgeschiedenis van deze
symptomen); verminderde hoeveelheid natrium in het bloed; verminderde hoeveelheid
magnesium in het bloed.

Waarschuwing

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
U bent allergisch voor pantoprazol, gesubstitueerde benzimidazolen soja-olie of één van de stoffen die in
dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
- als u jonger bent dan 18 jaar
- als u zwanger bent of borstvoeding geeft.
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
Ippracid Apotex 20mg 14 tabletten
€ 9,41

Ippracid Apotex 20mg kopen

Je kan Ippracid Apotex 20mg van het merk Apotex, geproduceerd door APOTEX , bestellen in België bij FARMALINE via de volgende categorie:
Geneesmiddelen > Maagstoornissen > Maagzuur / Oprispingen