Omschrijving van Ibuprofen EG 40 mg/ml

Ibuprofen behoort tot een groep geneesmiddelen die niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s) worden genoemd. Deze geneesmiddelen werken door de pijn en koorts te verzachten.


Indicatie

Ibuprofen EG wordt gebruikt voor
de kortdurende symptomatische behandeling van:
  • lichte tot matige pijn zoals hoofdpijn, tandpijn, menstruatiepijn.
  • koorts

Ibuprofen EG dient gebruikt te worden bij kinderen vanaf 8 kg (6 maanden), adolescenten en
volwassenen.

Gebruik van Ibuprofen EG 40 mg/ml

De gebruikelijke dosering, tenzij anders voorgeschreven door uw arts, is:
8 - 9 kg (6 - 11 maanden): 50 mg (1,25 ml) enkelvoudige dosis en max. 200mg (5 ml) per dag.

10 - 15 kg (1 jaar - 3 jaar): 100 mg ibuprofen (2,5 ml) enkelvoudige dosis en max. 300mg (7,5ml) per dag.

16 - 19 kg ( 4 jaar - 5 jaar): 150 mg ibuprofen (3.75 ml) enkelvoudige dosis en max. 450 mg (11,25 ml) per dag.

20 kg - 29 kg (6 jaar - 9 jaar): 200 mg ibuprofen ( 5 ml) enkelvoudige dosis en max. 800 mg (15 ml) per dag.

30 - 39 kg (10 jaar - 11 jaar): 200 mg ibuprofen (5 ml) en max. 800 mg ibuprofen (20ml) per dag.

>40 kg (Volwassenen en adolescenten van 12 jaar en ouder). 200-400 mg ibuprofen (5-10 ml) en max. 1200 mg ibuprofen (30 ml) per dag.

Ingrediënten Ibuprofen EG 40 mg/ml

Welke stoffen zitten er in Ibuprofen EG?
De werkzame stof in Ibuprofen EG is: ibuprofen.
1ml suspensie voor oraal gebruik bevat 40 mg ibuprofen.
1,25 ml bevat 50 mg ibuprofen.
2,5 ml bevat 100 mg ibuprofen.
3,75 ml bevat 150 mg ibuprofen.
5 ml bevat 200 mg ibuprofen.
De andere stoffen in Ibuprofen EG zijn citroenzuurmonohydraat, glycerol, vloeibare maltitol,
natriummethylparahydroxybenzoaat (E219), natriumpropylparahydroxybenzoaat (E217),
polysorbaat 80, natriumsaccharine, gezuiverd water, xanthaangom, kersenaroma.

Bijwerkingen van Ibuprofen EG 40 mg/ml

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
Als bij u een van onderstaande bijwerkingen optreedt, bespreek deze dan met uw arts. Hij zal beslissen
wat u moet doen.
De lijst van de volgende bijwerkingen omvat alle bijwerkingen die werden beschreven bij de
behandeling met ibuprofen, ook bij reumapatiënten die gedurende lange tijd met hoge doseringen
werden behandeld. De vermelde frequenties die ook zeer zeldzame rapporten omvatten, slaan op een
kortdurend gebruik van orale dagdoseringen tot hoogstens 1200 mg ibuprofen (= 30 ml Ibuprofen EG)
voor orale vormen en maximaal 1800 mg voor zetpillen.
Men moet er rekening mee houden dat de volgende bijwerkingen voornamelijk dosisgebonden zijn en
van patiënt tot patiënt kunnen variëren.
De vaakst waargenomen bijwerkingen zijn gastro-intestinaal van aard. Maagdarmzweren (peptische
zweren), perforatie of maagdarmbloedingen, soms fataal, vooral bij bejaarden, kunnen optreden (zie
rubriek 2). Misselijkheid, braken, diarree, winderigheid, constipatie, indigestie, buikpijn, teerachtige
ontlasting, bloedbraken, ontsteking van het mondslijmvlies met zweren (stomatitis ulcerosa),
verergering van colitis en ziekte van Crohn (zie rubriek 2) werden gemeld na toediening van
ibuprofen. Minder vaak werd een ontsteking van het maagslijmvlies (gastritis) waargenomen. Vooral
het risico op gastro-intestinale bloeding is afhankelijk van de doseringen en de duur van de
behandeling.
Oedeem, hoge bloeddruk en hartfalen werden gemeld als gevolg van behandeling met NSAID’s.
Geneesmiddelen zoals Ibuprofen EG kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd
risico op een hartaanval (‘myocardinfarct’) of beroerte.
Vaak (kan optreden bij maximum 1 op 10 patiënten)
· Maagdarmklachten, bv. maagzuur, buikpijn, misselijkheid, braken, winderigheid, diarree,
constipatie en licht gastro-intestinaal bloeden, dat in uitzonderlijke gevallen kan leiden tot anemie.
U moet de behandeling met ibuprofen stoppen en onmiddellijk uw arts verwittigen als u relatief
ernstige pijn voelt in de bovenbuik, als u bloed begint te braken, als u bloed opmerkt in uw stoelgang
of als uw stoelgang zwart is.
Soms (kan optreden bij maximum 1 op 100 patiënten)
· Verstoring van het centrale zenuwstelsel, zoals hoofdpijn, duizeligheid, slapeloosheid,
rusteloosheid, prikkelbaarheid of vermoeidheid.
· Gezichtsstoornissen. In dit geval moet u uw arts verwittigen en mag u ibuprofen niet meer
gebruiken.
· Maag- of duodenumzweren (peptische zweren), soms met bloeding en perforatie, ontsteking van
het mondslijmvlies met zweren (ulceratieve stomatitis), verergering van colitis of ziekte van
Crohn, ontsteking van het maagslijmvlies (gastritis). U moet de behandeling met ibuprofen
stoppen en onmiddellijk uw arts verwittigen als u relatief ernstige pijn voelt in de bovenbuik, als u
bloed begint te braken, als u bloed opmerkt in uw stoelgang of als uw stoelgang zwart is.
· Overgevoeligheidsreacties met huiduitslag en jeuk en astma-aanvallen (mogelijk gepaard gaand
met een bloeddrukdaling).
In dit geval moet u onmiddellijk uw arts verwittigen en het gebruik van Ibuprofen EG
stoppen.
8/11
Bijsluiter
Zelden (kan optreden bij maximum 1 op 1.000 patiënten)
· Oorsuizen (tinnitus).
· Beschadiging van het nierweefsel (papillaire necrose), vooral bij langdurig gebruik, verhoogde
urinezuurconcentratie in het bloed.
Zeer zelden (kan optreden bij maximum 1 op 10.000 patiënten)
· Hartkloppingen, hartfalen (hartinsufficiëntie), hartinfarct.
· Stoornissen bij de bloedaanmaak (anemie, leukopenie, trombocytopenie, pancytopenie,
agranulocytose).
De eerste tekenen hiervan kunnen zijn: koorts, keelpijn, oppervlakkige wondjes in de mond,
griepachtige klachten, abnormaal ernstige vermoeidheid, neus- en huidbloedingen.
Bij het optreden van deze verschijnselen, moet u onmiddellijk stoppen met de inname van
Ibuprofen EG en uw arts consulteren. U mag deze stoornissen niet zelf behandelen met
pijnstillers of koortsverlagende geneesmiddelen.
· Ontsteking van de slokdarm (oesophagitis) en alvleesklier (pancreatitis).
· Vorming van membraanachtige vernauwing in de dunne en dikke darm (intestinale, diafragmaachtige
vernauwingen)
· Verminderde urine-uitscheiding en toename van waterophoping in de weefsels (oedeem), vooral
bij patiënten met hoge bloeddruk of verstoorde nierfunctie, nefrotisch syndroom (waterophoping
in het lichaam [oedeem] en te veel eiwitten in de urine), ontstekingen in de nier (interstitiële
nefritis), die gepaard kan gaan met acute stoornissen van de nierwerking.
Vermindering van de urine-uitscheiding en vochtophoping in het lichaam (oedeem) en zich algemeen
onwel voelen kunnen wijzen op zowel een nieraandoening, als op het uitvallen van de nierfunctie.
Wanneer deze symptomen optreden of verergeren, neem dan Ibuprofen EG niet verder in en
raadpleeg onmiddellijk uw arts.
· Ernstige huidreacties zoals huiduitslag met roodheid en blaarvorming (bv. Stevens-
Johnsonsyndroom, toxische epidermale necrolyse/Lyellsyndroom), haaruitval (alopecia).
In uitzonderlijke gevallen kunnen ernstige huidinfecties en complicaties van de weke weefsels
optreden tijdens een waterpokkeninfectie.
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
€ 7,18
€ 6,25

Ibuprofen EG 40 mg/ml kopen

Je kan Ibuprofen EG 40 mg/ml van het merk EG, geproduceerd door EG NV , bestellen in België bij FARMALINE via de volgende categorie:
Geneesmiddelen > Pijn & Koorts > Pijnstillend & Koorstwerend
Geneesmiddelen > Pijn & Koorts > Kinderen
Geneesmiddelen > Mond & Tanden > Tandpijn