Omschrijving van Ibumed

Ibumed is een geneesmiddel dat de pijn stilt en de koorts doet dalen.

Indicatie

Pijn en koorts.

Gebruik van Ibumed

De tabletten mogen ingenomen worden door kinderen boven 12 jaar en volwassenen.

De tabletten werken het best wanneer ze nuchter of juist voor de maaltijd ingenomen worden.

Neem 2 tabletten met een glas water op het ogenblik van de pijn. Indien noodzakelijk, nadien nog eens 2 tabletten om de 4 à 6 uur en zo verder.

Niet meer dan 6 tabletten per 24 uur innemen.

Niet langer dan 3 dagen behandelen zonder advies van de geneesheer.

Ingrediënten Ibumed

200 mg ibuprofen

Bijwerkingen van Ibumed

Geneesmiddelen zoals Ibumed 200 mg kunnen in verband worden gebracht met een klein toegenomen risico op een hartaanval (“hartinfarct”) of beroerte.
Gastro-intestinale effecten:
Epigastrische pijn, misselijkheid, braken, gastroduodenale zweer, bloedverlies, peptische zweer, perforatie, colitis.
Effecten op de nieren:
Vermindering van de nierfunctie door een inhibitie van de synthese van prostaglandines. Dit effect zal nog sterker tot uiting komen wanneer de bloedsomloop in de nieren wordt gewijzigd: hartdecompensatie, leverinsufficiëntie, dehydratie, reeds bestaande nierinsufficiëntie.
Deze verminderde nierfunctie kan aanleiding geven tot een hoger creatininegehalte in het bloed, een acute nierinsufficiëntie, een nefrotisch syndroom. Werden ook vermeld: blaasontsteking, hematurie, interstitiële nefritis.
Chronisch gebruik van ibuprofen kan leiden tot een belangrijke wijziging van de nierfunctie.
Effecten op het centrale zenuwstelsel:
Hoofdpijn, slaperigheid, duizeligheid.
Een aseptische meningitis kan worden waargenomen, vooral bij patiënten die zijn getroffen door lupus erythematosus.
Bijsluiter
Page 5 sur 6
ibumed200mgpilnl082010-2 approved
Hematologische effecten:
Neutropenie, agranulocytose, trombopenie, aplastische anemie werden zelden vermeld.
Inhibitie van de samenklontering van bloedplaatjes, waardoor de bloedingstijd wat langer wordt.
Effecten op de lever:
De concentratie van transaminasen kan verhogen.
Respiratoire effecten:
Allergieën: bronchospasmen werden soms genoteerd.
Effecten op de huid:
Allergieën: Maculopapuleuze huiduitslag, een aantal zeldzame gevallen van overgevoeligheid van de huid (pruritus, netelroos) werden genoteerd.
Effecten op het gezichtsvermogen:
Een aantal zeldzame visuele stoornissen (vermindering van de scherpte, scotomen en/of een veranderde waarneming van de kleuren) werden vastgesteld. Bij visuele symptomen wordt de behandeling onderbroken en de patiënt raadpleegt een oftalmoloog.

Waarschuwing

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Ibumed kan een duizeligheid en slaperigheid tot gevolg hebben en dit kan gevolgen hebben bij het besturen van een voertuig of het gebruik van machines.
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
Ibumed 24 tabletten
€ 3,02

Ibumed kopen

Je kan Ibumed van het merk Pharmacobel, geproduceerd door PHARMACOBEL , bestellen in België bij FARMALINE via de volgende categorie:
Geneesmiddelen > Pijn & Koorts > Pijnstillend & Koorstwerend & Ontstekingswerend