Omschrijving van Heel Traumeel S

Traumeel S creme is een homeopathisch geneesmiddel uitwendig toegepast bij acute en chronische aandoeningen van het bewegingsapparaat. Het wordt gebruikt ter verlichting van zwelling en pijn bij traumata en bij ontstekingen van het locomotorisch apparaat.

Gebruik van Heel Traumeel S

De crème is uitsluitend bestemd voor uitwendig gebruik.
Tenzij anders voorgeschreven, de crème ’s morgens en ’s avonds, indien nodig vaker (maximaal 6 maal daags) op de huid aanbrengen, eventueel onder zalfverband. Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, dient een arts te worden geraadpleegd.

Heeft u te veel van Traumeel S Spier- en gewrichtscrème gebruikt?
Volgens de homeopathie is het effect gerelateerd aan de verdunningsgraad en niet zozeer aan de dosering. Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering van Traumeel S Spier- en gewrichtscrème heeft gebruikt, zal het effect daardoor niet sterker zijn. Wanneer u meer Traumeel S Spier- en gewrichtscrème heeft gebruikt dan strikt noodzakelijk is, zijn in het algemeen geen bijwerkingen te verwachten.

Bent u vergeten Traumeel S Spier- en gewrichtscrème te gebruiken?
Gebruik geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van Traumeel S Spier- en gewrichtscrème
Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling. 

Ingrediënten Heel Traumeel S

De actieve bestanddelen van 100 g crème zijn: Arnica montana D3 1,50 g; Calendula officinalis Ø, Hamamelis virginiana Ø telkens 0,45 g; Echinacea angustifolia Ø, Echinacea purpurea Ø, Chamomilla Ø telkens 0,15 g; Symphytum officinale D4, Bellis perennis Ø telkens 0,10 g; Hypericum perforatum D6, Millefolium Ø telkens 0,09 g; Aconitum napellus D1, Belladonna D1 telkens 0,05 g; Mercurius solubilis D6 0,04 g; Hepar sulphur D6 0,025 g. De andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: cetylstearylalcohol (type A), vloeibare paraffine, witte vaseline, water, alcohol.

Bijwerkingen van Heel Traumeel S

Zoals elk geneesmiddel kan Traumeel S Spier- en gewrichtscrème bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. In individuele gevallen kunnen overgevoeligheidsreacties optreden. Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 

Waarschuwing

Wanneer mag u Traumeel S Spier- en gewrichtscrème niet gebruiken?
Traumeel S Spier- en gewrichtscrème mag niet worden gebruikt bij overgevoeligheid voor één van de actieve bestanddelen, hulpstoffen of voor composieten.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Traumeel S Spier- en gewrichtscrème?
De crème is uitsluitend bestemd voor uitwendig gebruik. Traumeel S Spier- en gewrichtscrème bevat cetostearylalcohol. Dit kan plaatselijke huidreacties veroorzaken (bijv. contactdermatitis).

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Traumeel S Spier- en gewrichtscrème nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat
kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft. Tot op heden zijn van dit middel geen interacties met andere geneesmiddelen bekend.

Waarop moet u letten met eten en drinken?
Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel in combinatie met voedsel en drank gebruikt worden. 

Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt. Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel zonder bezwaar worden gebruikt tijdens de zwangerschap of borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Traumeel S Spier- en gewrichtscrème heeft geen invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen. Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden Traumeel S Spier- en gewrichtscrème bevat cetostearylalcohol. Dit kan plaatselijke huidreacties veroorzaken (bijv. contactdermatitis). 
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
€ 12,95
€ 11,27

Heel Traumeel S kopen

Je kan Heel Traumeel S van het merk Heel, geproduceerd door HEEL-BELGIUM , bestellen in België bij FARMALINE via de volgende categorie:
Geneesmiddelen > Homeopathie
Geneesmiddelen > Spieren & Gewrichten & Kneuzingen > Lokale Applicatie