Omschrijving van Furacine

Therapeutische indicaties: 

Behandeling en preventie van door bacteriën veroorzaakte oppervlakte-infecties in wonden en verbrandingen.

Profylaxe bij huidtransplantaties, waar bacteriële contaminatie afstoten van het transplantaat en/of infectie op de donorplaats kan veroorzaken. Furacine Oplossing voor cutaan gebruik kan bovendien, verdund, als blaasinstillatie worden aangewend.

Indicatie

Antiseptische behandeling van:

Oppervlakkige bacteriële infecties van wonden en brandwonden.

Gebruik van Furacine

- Kompressen gedrenkt in onverdunde Furacine Oplossing voor cutaan gebruik op de lesies aanbrengen en bedekken met een droge verbandlaag. Het verband nathouden door regelmatig besprenkelen met halfverdunde Furacine Oplossing voor cutaan gebruik (1 deel Furacine Oplossing voor cutaan gebruik + 1 deel steriel water). Het verband 1 of 2 maal daags verversen. Furacine Oplossing voor cutaan gebruik mag ook rechtstreeks op de wonde verstoven worden met behulp van een geschikte verstuiver.
 
- Blaasinstillaties: met steriel gedestilleerd water verdunde Furacine Oplossing voor cutaan gebruik (1/6 tot 1/10) gebruiken en een strikt aseptische techniek toepassen. Na ledigen van de blaas wordt 50 ml verdunde oplossing in de blaas gebracht welke de patiënt gedurende tenminste 30 minuten moet ophouden. Deze behandeling kan 2 à 3 maal per dag of 2 à 3 maal per week worden herhaald.

Furacine Oplossing voor cutaan gebruik dient topisch te worden toegepast.

Ingrediënten Furacine

Het werkzame bestanddeel in Furacine Soluble Dressing en Furacine Oplossing voor cutaan gebruik is nitrofural 2 mg/g of 2 mg/ml.

Bijwerkingen van Furacine

Huid- en onderhuidaandoeningen
Huidreacties werden gerapporteerd bij sommige patiënten. Deze reacties kunnen zich uiten in diverse vormen van contactdermatitis zoals huiduitslag, pruritus en lokaal oedeem. Alhoewel de precieze incidentie van dergelijke reacties moeilijk te achterhalen is, bleek uit een historisch overzicht van de Westerse literatuur en uit klinische gegevens, dat de globale frequentie van voorkomen van huidreacties om en bij de 1% bedraagt.

Wanneer zich symptomen van huidirritatie voordoen (jeuk, branderig gevoel, erytheem) moet de behandeling onmiddellijk worden gestopt. Allergische reacties kunnen symptomatisch worden behandeld. De behandeling van deze eventuele overgevoeligheidsreacties is niet specifiek; algemene maatregelen meestal getroffen bij allerlei sensibilisatie-reacties, zijn ook hier afdoende.

Infecties en parasitaire aandoeningen
Gebruik van nitrofural kan resulteren in overgroei van bacteriën of schimmels van niet-gevoelige pathogenen, waaronder schimmels en Pseudomonas, wat kan leiden tot een secundaire infectie. 

Nier- en urinewegaandoeningen
Zelden is gerapporteerd dat in gevallen van ernstige brandwonden over grote oppervlakken de macrogolen van het vehiculum hebben bijgedragen aan symptomen van progressieve nierinsufficiëntie zoals uremie, elektrolytenstroornissen en metabole acidose, vooral als de nierfunctie reeds gestoord is.

Waarschuwing

Contra-indicaties
Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen (zie bijsluiter).

Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik
Nauwgezette controle van de nierfunctie van de patiënten wordt aanbevolen in geval van toepassing op grote ontvelde oppervlakken, in het bijzonder ernstige brandwonden. Wanneer tijdens de winterperiode Furacine Oplossing voor cutaan gebruik aan lage temperaturen wordt blootgesteld, kan ze troebel worden door neerslaan van macrogol.
Verwarmen van de fles in een waterbad gedurende een korte tijdspanne, maakt Furacine Oplossing voor cutaan gebruik opnieuw helder.

Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding
Over de topische toepassing van Furacine tijdens de zwangerschap zijn onvoldoende gegevens bekend om eventuele onschadelijkheid te kunnen beoordelen. Het is niet bekend of topisch toegepaste nitrofural al dan niet in de moedermelk overgaat.
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
€ 12,07
€ 9,90

Furacine kopen

Je kan Furacine van het merk Limacom, geproduceerd door LIMACOM , bestellen in België bij FARMALINE via de volgende categorie:
Geneesmiddelen > Huid > Wondverzorging > Ontsmetting