Omschrijving van Enterol Alublister 250Mg

Enterol 250 mg harde capsules: elke harde capsule bevat 250 mg gelyofiliseerde Saccharomyces boulardii (minstens 6 miljard levensvatbare cellen). Enterol® is een probioticum, als geneesmiddel geregistreerd en behorend tot de klasse van antidiarreïca. Het actief bestanddeel, de gist Saccharomyces boulardii, is een micro-organisme dat de bedoeling heeft wijzigingen in het intestinale ecosysteem op te vangen met het oog op een antidiarreïsche werking.

- Enterol 250 mg poeder voor orale suspensie of harde capsules is aangewezen om diarree door inname van antibiotica te voorkomen bij personen die voorbestemd zijn om diarree door Clostridium difficile te ontwikkelen, of een recidief (een nieuwe episode) van diarree te krijgen veroorzaakt door Clostridium difficile.
- Enterol 250 mg poeder voor orale suspensie of harde capsules is aangewezen voor de behandeling van acute diarree bij kinderen tot 12 jaar, ter aanvulling van orale rehydratie. 

Indicatie

Een probioticum geneesmiddel dat de darmflora verstert en heropbouwt bij diarree (bij behandeling met antibiotica)
Preventie van diarree

Gebruik van Enterol Alublister 250Mg

- Volwassenen: 2 tot 4 harde capsules of 2 tot 4 zakjes per dag, in 2 innames.
- Kinderen: 2 harde capsules of 2 zakjes per dag, in 2 innames.
Harde capsules: de harde capsules met wat water inslikken.
Zakjes: het poeder mengen in een glas water.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts, apotheker of verpleegkundige u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Indien er geen beterschap optreedt na 2 dagen, raadpleeg dan opnieuw uw arts.

Behandelingsduur: 
- Volwassenen: preventie van een nieuwe episode of recidief van diarree door Clostridium difficile: 4 weken.
- Kinderen: behandeling van diarree als aanvulling op orale rehydratie: 1 week.
Stop de behandeling niet voortijdig omdat de diarree in dat geval terug zou kunnen keren.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?
Wanneer u te veel van Enterol 250 mg poeder voor orale suspensie of harde capsules heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245). Er werden echter nog nooit gevallen van overdosering met Enterol 250 mg poeder voor orale suspensie of harde capsules beschreven.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?
In dat geval kunt u de overgeslagen dosis de volgende keer innemen en de behandeling voortzetten zoals uw arts heeft voorgeschreven of zoals hierboven wordt beschreven. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel
Stopzetting van een behandeling met Enterol 250 mg poeder voor orale suspensie of harde capsules veroorzaakt geen neveneffecten. Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts,
apotheker of verpleegkundige. 

Ingrediënten Enterol Alublister 250Mg

Enterol 250 mg harde capsules
- De werkzame stof is: 250 mg gelyofiliseerde Saccharomyces boulardii (minstens 6 miljard
levensvatbare cellen).
- Andere bestanddelen zijn: lactose, magnesiumstearaat, gelatine en titaandioxide E171. 

Bijwerkingen van Enterol Alublister 250Mg

Infecties en parasitaire aandoeningen (ziektes veroorzaakt door een parasiet): Zeer zelden (< 1/10.000): koorts bij fungemie (aanwezigheid van schimmels in het bloed) met Saccharomyces boulardii, mycose (ziekte die wordt veroorzaakt door een schimmel/zwam) door Saccharomyces boulardii. 
Immuunsysteemaandoeningen: Zeer zelden (< 1/10.000): anafylactische shock (ernstige systemische allergische reactie waarbij de vaten zo ver open gaan staan, dat de bloeddruk te laag wordt en er een tekort aan circulerend bloedvolume ontstaat).
Bloedvataandoeningen: Zeer zelden (< 1/10.000): anafylactische shock.
Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen: Zeer zelden (< 1/10.000): dyspneu (bemoeilijkte ademhaling).
Huid- en onderhuidaandoeningen: Zeer zelden (< 1/10.000): jeuk, exantheem (huiduitslag), Quincke-oedeem (zwelling van het strottenhoofd met sterke ademhalingsmoeilijkheden). In dat geval meteen een arts roepen.
Maagdarmstelselaandoeningen: Zeer zelden (< 1/10.000): verstopping, maagpijn, lucht in de buik (maagpijn en lucht in de buik werden waargenomen in klinische studies). Die effecten vereisen geen stopzetting van de behandeling. 
Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: Zeer zelden (< 1/10.000): dorst.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. 

Waarschuwing

Lees aandachtig de bijsluiter die u kan downloaden voor een volledig overzicht van waarschuwingen!
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
- U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u
vinden onder rubriek 6
- Als u allergisch bent voor andere gisten,
- Als u een centrale veneuze katheter draagt.
- Het gebruik wordt ontraden bij zwangerschap en borstvoeding

Wordt uw klacht na 30 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
€ 17,80
€ 14,60

Enterol Alublister 250Mg kopen

Je kan Enterol Alublister 250Mg van het merk Biocodex, geproduceerd door BIOCODEX BENELUX , bestellen in België bij FARMALINE via de volgende categorie:
Geneesmiddelen > Darmstoornissen > Diarree
Geneesmiddelen > Darmstoornissen > Verstoorde Darmflora
Geneesmiddelen > Griep > Diarree