Omschrijving van Elmex Medical Gel

Elmex gelee wordt, in combinatie met een dagelijkse mondhygiëne, gebruikt ter voorkoming van tandbederf, voor personen met hoge cariëservaring en voor personen met orthodontische apparaten.

Omwille van een verhoogd gehalte aan fluoriden mag dit preparaat slechts eenmaal per week gebruikt worden en nooit aan kinderen beneden 6 jaar.

De dag van het gebruik voedsel en drank vermijden die veel kalk (melkprodukten) of magnesium (cacao, graanprodukten, groenten, gedroogde of oliehoudende vruchten) bevat omdat Elmex gel reageert met Calcium, Magnesium of Aluminium met verminderde werkzaamheid tot gevolg.

Indicatie

Elmex Medical Gel is aangewezen bij de preventie van tandcariës. Elmex Medical Gel kan gebruikt worden door personen die orthodontie-apparaten dragen, op de juxtadentaire oppervlakken van de partiële prothesen en uitneembare draadspalken en voor de behandeling van overgevoelige tandhalzen.

Gebruik van Elmex Medical Gel

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker . Het geneesmiddel is voor dentaal gebruik en mag niet worden ingeslikt.

1. Thuisgebruik
De aanbevolen dosering is eenmaal per week vóór het slapen gaan, na het poetsen van de tanden. Vooraf de tanden poetsen met een tandenborstel en de mond met water spoelen. Ongeveer 1 centimeter gel op de tandenborstel spreiden en alle oppervlakken grondig poetsen. Twee tot drie minuten laten inwerken en vermijden de gel door te slikken.

Het teveel aan gel en speeksel uitspugen.
Snel met water spoelen.

Gebruik bij kinderen
De ouders wordt aanbevolen het correcte gebruik van de gel door hun kinderen na te gaan, vooral bij kinderen onder de 8 jaar.

Aanbeveling voor een optimaal gebruik: na gebruik de tube op de dop rechtzetten; zo gebruikt u de volledige inhoud van de tube.

2. Schooldiensten voor tandverzorging, poliklinieken en tandartspraktijken
Gebruik voorbehouden aan tandartsen (zie einde bijsluiter – “De volgende informatie is alleen bestemd voor artsen of andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg”).

Heeft u te veel van elmex Medical Gel gebruikt?
a) Symptomen van overdosis
 acute overdosering:
Lokale irritatie van de slijmvliezen is mogelijk in geval van acute overdosering. In extreme gevallen (bijv. bij gebruik van een lepel) van meer dan 100 mg fluoride, (overeenkomend met 8 g elmex Medical Gel) kan, afhankelijk van de dosis en de wijze van gebruik, elmex Medical Gel in de mondholte terecht komen. Deze hoeveelheid inslikken kan leiden tot braken, misselijkheid en diarree. In de meeste gevallen komen deze symptomen voor in het eerste uur na inname en verdwijnen na 3 tot 6 uur.
 chronische overdosering:
Tot de leeftijd van ± 8 jaar (gedurende de vorming van de tanden) kan regelmatig gebruik van een totale dagelijkse dosis fluoride van 2 mg leiden tot stoornissen in de mineralisatie van het tandglazuur. Deze toestand, gekend als fluorosis dentalis, komt niet langer voor na deze leeftijd, zelfs bij hoge dagelijkse hoeveelheden. Er kunnen wel nog vlekken op het tandglazuur optreden.

b) Behandeling bij overdosis
 acute overdosering:
Bij milde symptomen van intoxicatie (minder dan 100 mg fluoride, overeenkomend met minder dan 8 g elmex Medical Gel) moeten calciumhoudende dranken (melk, drinkbare calcium tabletten) gegeven worden om de fluoride te binden. Bij ernstige symptomen van intoxicatie (meer dan 100 mg fluoride, overeenkomend met meer dan
8 g elmex Medical Gel) wordt er een bijkomende toediening van actieve kool aanbevolen. Indien nodig kan calcium intraveneus gegeven worden of gestart worden met de bevordering van de diurese door middel van alkaliniseren van de urine. De hartslag, de bloedstolling, de elektrolyten en het zuur-base evenwicht moeten zorgvuldig  gecontroleerd worden. Wanneer u te veel van elmex Medical Gel heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Ingrediënten Elmex Medical Gel

1 g Bevat Olaflurum 30,32 mg, Dectaflorum 2,87 mg, Na fluoride 22,1 mg (samen equivalent ad 1,25% fluor, 12500 ppm.).

Bijwerkingen van Elmex Medical Gel

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
Huid-en onderhuidaandoeningen

In individuele gevallen:
 mondslijmvlies
- afschilfering
- oppervlakkige erosies en blaasvorming na gebruik met een lepel in geval van frequent gebruik
- overgevoeligheid, intolerantie, allergische reacties
 
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan . U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden
via: Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten, Afdeling Vigilantie,
EUROSTATION II, Victor Hortaplein, 40/ 40, B-1060 Brussel
Website: www.fagg.be
e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Waarschuwing

Wanneer mag u elmex Medical Gel niet gebruiken?
 Bij kinderen onder de 6 jaar.
 U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
 U lijdt aan een aandoening van het mondslijmvlies.
 Bij patiënten met bot- en/of tandglazuurfluorose (helderwitte vlekken op de tand door een verandering van het glazuur, die ontstaat door een te hoge concentratie fluoride tijdens de tandontwikkeling).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met apotheker voordat u elmex Medical Gel gebruikt.
 elmex Medical Gel niet doorslikken.
 Niet onnodig gebruiken. Overmatig gebruik van bereidingen op basis van fluoride kan een ontkleuring van de tanden teweegbrengen die de broosheid van het tandglazuur in de hand werkt.
 Op de dag van het tandenpoetsen met elmex Medical Gel wordt aangeraden geen gebruik te maken van een mondspoeling, tandpasta, een andere gel of tabletten met fluoride. Zo mogelijk ook voedsel of drank vermijden die veel kalk (melkproducten) of magnesium (cacao, graangewassen, groenten, gedroogde vruchten, oliehoudende vruchten) bevat. Dergelijke bestanddelen verminderen de werkzaamheid van elmex Medical Gel. (zie ook rubriek “Waarop moet u letten met eten en drinken?”).
 Als u nog andere geneesmiddelen gebruikt. Gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?” te lezen.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
elmex Medical Gel vormt met calcium, magnesium en aluminium onoplosbare verbindingen. Alle contact met deze producten dient vermeden te worden vóór en na het tandenpoetsen. Gebruikt u naast elmex Medical Gel nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Waarop moet u letten met eten en drinken? 
elmex Medical Gel vormt met calcium, magnesium en aluminium onoplosbare verbindingen. Alle contact met deze producten dient vermeden te worden vóór en na het tandenpoetsen (zie ook rubriek “Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met elmex Medical Gel?”). Eventueel contact opnemen met de apotheker of de huisarts.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
elmex Medical Gel mag gebruikt worden gedurende de zwangerschap. Fluorides gaan over in de moedermelk. Daarom dient elmex Medical Gel met voorzichtigheid te worden gebruikt tijdens de borstvoedingsperiode.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. 

elmex Medical Gel bevat propyleenglycol dat huidirritatie kan veroorzaken

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
€ 7,19
€ 6,26

Elmex Medical Gel kopen

Je kan Elmex Medical Gel van het merk Elmex, geproduceerd door COLGATE-PALMOLIVE BELGIUM , bestellen in België bij FARMALINE via de volgende categorie:
Geneesmiddelen > Mond & Tanden