Omschrijving van Duspatalin 135mg

Wat is Duspatalin 135 mg
Dit geneesmiddel is aangewezen voor volwassenen en jongeren vanaf 12 jaar.
De naam van uw geneesmiddel is 'Duspatalin 135 mg omhulde tabletten' (in deze bijsluiter 'Duspatalin 135 mg' genoemd). Duspatalin 135 mg bevat een geneesmiddel dat mebeverinehydrochloride wordt genoemd en dat behoort tot de geneesmiddelengroep van de spasmolytica, d.w.z. geneesmiddelen die inwerken op de slokdarm of de darm. De darm is een lange gespierde buis waar het voedsel doorheen gaat, zodat het verteerd kan worden. Als de darm verkrampt en te hard samenknijpt, krijgt u pijn. Dit geneesmiddel verlicht de kramp en de pijn.

Waarvoor wordt Duspatalin 135 mg gebruikt
Duspatalin 135 mg wordt gebruikt om de symptomen van het prikkelbaredarmsyndroom te verlichten. Deze symptomen verschillen van persoon tot persoon, maar kunnen zijn:
• maagpijn en -krampen
• opgeblazen gevoel en winderigheid
• diarree, verstopping of een combinatie van beide
• kleine, harde, kogelvormige of lintvormige ontlasting.

Wordt uw klacht na 2 weken niet minder, of wordt hij zelfs erger ?
Neem dan contact op met uw arts.
 

Indicatie

Duspatalin 135mg wordt gebruikt bij “spastisch colon”, een ziekte van de dikke darm, welke zich manifesteert in pijnlijke buikkrampen, constipatie of diarree (of beiden afwisselend), opgeblazen gevoel en/of winderigheid.

Gebruik van Duspatalin 135mg

Volwassenen:
- 1 omhulde tablet (dragee) 3 maal per dag.

In hardnekkige gevallen wordt de dosering opgevoerd tot 2 omhulde tabletten (dragees) 3 maal per dag. Wanneer het gewenste effect is bereikt kan de dosering, na enkele weken behandeling, progressief worden verlaagd.

Omhulde tabletten (dragees) voor orale toediening.

Omhulde tabletten (dragees) zonder ze stuk te bijten, doorslikken, bij voorkeur 20 minuten vóór de maaltijd.

Ingrediënten Duspatalin 135mg

Eén omhulde tablet (dragee) Duspatalin 135 bevat: mebeverine hydrochloride 135 mg - lactose monohydraat - aardappelzetmeel - polyvidon - talk - magnesiumstearaat; talk - saccharose - gelatine - Arabische gom - carnaubawas

Bijwerkingen van Duspatalin 135mg

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
Stop met het innemen van Duspatalin 135 mg en raadpleeg onmiddellijk een arts als u één van de volgende ernstige bijwerkingen opmerkt. Het kan zijn dat u meteen medische behandeling nodig heeft:
• ademhalingsmoeilijkheden, zwelling van uw gezicht, nek, tong of keel. Het kan zijn dat u een ernstige allergische reactie (overgevoeligheidsreactie) op dit geneesmiddel krijgt. Als u één van de bovengenoemde bijwerkingen krijgt, stop dan met het innemen van Duspatalin 135 mg en raadpleeg onmiddellijk een arts.

Andere bijwerkingen kunnen zijn:
• U kunt een lichte allergische reactie (overgevoeligheidsreactie) op dit geneesmiddel krijgen: bijvoorbeeld huiduitslag, rode huid en jeukende huid.

Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem: Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten

Afdeling Vigilantie 
EUROSTATION II Victor Hortaplein 40/40
B-1060 Brussel
Website: www.fagg.be
e-mail : patientinfo@fagg-afmps.be
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Waarschuwing

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken ?
- U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel ?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt :
• als het de eerste keer is dat u deze symptomen heeft
• als er bloed in uw stoelgang zit
• als u misselijk bent of moet braken
• als u er bleek uitziet en zich moe voelt
• als u last heeft van ernstige verstopping
• als u koorts heeft
• als u onlangs op reis bent geweest
• als u moeilijkheden heeft om te plassen of pijn heeft tijdens het plassen
• als u ongewone vaginale bloedingen of ongewone vaginale afscheiding heeft
• als u zwanger bent of borstvoeding geeft

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen ?
Gebruikt u naast Duspatalin 135 mg nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Zwangerschap en borstvoeding
-Zwangerschap
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding ? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
• Het gebruik van Duspatalin 135 mg wordt niet aanbevolen tijdens de zwangerschap. Uw arts kan u adviseren om met de inname van Duspatalin 135 mg te stoppen of in plaats daarvan een ander geneesmiddel in te nemen.
-Borstvoeding
• Het gebruik van Duspatalin 135 mg wordt niet aanbevolen voor moeders die borstvoeding geven. Uw arts kan u vragen om met de borstvoeding te stoppen of u adviseren om een ander geneesmiddel te nemen als u borstvoeding wilt (blijven) geven.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Het is onwaarschijnlijk dat dit geneesmiddel invloed heeft op de rijvaardigheid of op het vermogen om gereedschap of machines te bedienen.

Duspatalin 135 mg bevat lactose en sacharose
Dit geneesmiddel bevat lactose en sacharose (suikers). Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
€ 9,41
€ 8,28

Duspatalin 135mg kopen

Je kan Duspatalin 135mg van het merk Solvay Pharma, geproduceerd door MYLAN EPD , bestellen in België bij FARMALINE via de volgende categorie:
Geneesmiddelen > Darmstoornissen > Krampen